, Адміністратор

Відділ інвестиційного розвитку

Начальник відділу: М'якішев Ігор Федорович

Email: mif345@ukr.net

Телефон: 0669168871


Головний спеціаліст: Царук Наталія ЛеонідівнаПОЛОЖЕННЯ

про відділ інвестиційного розвитку Сарненської міської ради

 

  1. Загальні положення

1.1. Відділ інвестиційного розвитку Сарненської міської ради (далі – відділ) утворюється за рішенням  міської  ради та є структурним підрозділом Сарненської міської ради і діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цього Положення.

1.2. У своїй діяльності відділ інвестиційного розвитку керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також рішеннями міської ради та розпорядженнями міського голови.

1.3. Структура та чисельність працівників відділу визначається міською радою. Посадові обов’язки працівників відділу визначаються в посадових інструкціях, розроблених начальником відділу та затверджених міським головою.

1.4. Відділ інвестиційного розвитку за посадою очолює начальник відділу інвестиційного розвитку міської ради.

1.5. Відділ інвестиційного розвитку підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований міському голові, його заступникам, керуючому справами міськвиконкому відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

  1. Основні завдання та обов’язки відділу інвестиційного розвитку
    • Відділ інвестиційного розвитку міської ради відповідно до покладених на нього завдань:

2.1.1. Координує  діяльність по розробці, написанню  проєктів для участі в конкурсах, грантових програмах, що проводяться українськими та іноземними організаціями і установами;

2.1.2.  Надає методичну, інформаційну, організаційну допомогу  управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам міськвиконкому, комунальним підприємствам, жителям громади, а також в межах своєї компетенції забезпечує підготовку та написання програм, проєктів, реалізація яких передбачається за рахунок додатково залучених коштів грантових програм, у т.ч., в рамках програм та ініціатив Європейського Союзу та інших програм міжнародної технічної допомоги;

2.1.3. Здійснює контроль по реалізації таких проєктів;

2.1.4. Забезпечує реалізацію партнерських проєктів та програм;

2.1.5. Ініціює встановлення та постійну підтримку партнерських зв'язків з містами за кордоном та сприяє розвитку інформаційного, економічного, культурного співробітництва, обміну делегаціями у галузі освіти, науки, спорту та ін.;

2.1.6. Підтримує постійні контакти з міжнародними організаціями (урядовими та неурядовими), фондами, дипломатичними та консульськими установами з метою подальшого розвитку співробітництва та участі у міжнародних програмах та проєктах;

2.1.7. Сприяє поширенню передового проєктного досвіду у сфері місцевого самоврядування;

2.1.8. Готує репрезентативні інформаційно-довідкові матеріали про територіальну громаду та її можливості, здійснює розповсюдження серед потенційних інвестиційних партнерів;

2.1.9. Готує проєкти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань  співфінансування проєктів та програм;

2.1.10. Сприяє встановленню співробітництва і здійснює координацію зв’язків із іншими суб’єктами виконавчих органів міської ради, постійних комісій ради, навчальних закладів, підприємств, установ, громадських організацій;

2.1.11. Забезпечує виконання завдань щодо реалізації місцевої політики у сфері залучення позабюджетних коштів на вирішення проблем територіальної громади;

2.1.12. Забезпечує співпрацю з українськими та іноземними органами місцевої влади, організаціями, фондами та іншими недержавними організаціями  з метою залучення позабюджетних коштів, призначених для реалізації муніципальних програм;

2.1.13. Забезпечує навчально-просвітницьку діяльність проєкту «Громадського бюджету участі територіальної громади»;

2.1.14. Сприяє здійсненню інвестиційної діяльності, поліпшенню інвестиційного клімату в місті та селах громади;

2.1.15.  Забезпечує реалізацію партнерських проєктів та програм;

2.1.16. Розробляє та забезпечує виконання державних, регіональних комплексних і цільових програм розвитку;

2.1.17. Здійснює пропагування серед населення ефективного використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з сучасними можливостями розвитку в сфері проєктної та грантової діяльності, проведення онлайн вебінарів, зустрічей, проведення навчання та майстер-класів, кінолекторіїв та практичної роботи;

2.1.18. Виконує інші функції, що випливають з покладених на  Відділ завдань.

 

  1. Основні права та взаємозв’язки відділу інвестиційного розвитку міської ради

 

3.1.Відділ інвестиційного розвитку має право:

3.1.1.За уповноваженням міського голови, його заступників,  керуючого справами виконавчого комітету міської ради залучати спеціалістів окремих управлінських структур, підприємств і організацій для розгляду і вивчення питань, що належать до його компетенції.

3.1.2.Одержувати безоплатно від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, постійних комісій міської ради, підприємств, установ, організацій інформацію, документи, матеріали, необхідні для виконання завдань і повноважень, передбачених цим Положенням, іншими законодавчими актами.

3.1.3. Вносити на розгляд керівництва міської ради проєкти рішень ради, розпоряджень міського голови, планів, заходів, доповідні записки та інформацію з питань, що належать до компетенції відділу.

3.2.Відділ інвестиційного розвитку в процесі здійснення покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськістю, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.

  1. Працівники відділу

4.1.Працівники відділу – посадові особи місцевого самоврядування, відповідно до вимог чинного законодавства України призначаються на посаду і звільняються з посади міським  головою.

4.2.Посадові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які розробляються начальником відділу та затверджуються міським головою.

  1. Керівництво відділу

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським  головою.

5.2. Начальник відділу:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділом, зобов’язаний забезпечити належне та своєчасне виконання покладених на відділ завдань.

5.2.2. Розробляє функціональні обов’язки працівників відділу.

  1. Відповідальність

6.1. Начальник і працівники відділу несуть персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та функцій згідно з законодавством.

  1. Заключні положення

7.1. Припинення діяльності відділу здійснюється у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2.  Зміни і доповнення до цього положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

Останні документи

Документи → Проєкти рішень 26-ї сесії міської ради
01 грудня 2023
Про  затвердження змін до Програми  цивільного захисту населення  на 2022-2024 роки

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
01 грудня 2023
№ від 01 грудня 2023 року "Про  схвалення змін до Програми цивільного захисту населення на 2022-2024 роки"

Документи → Розпорядження міського голови → 2023 рік → Листопад
30 листопада 2023
№ 261 від 30 листопада 2023 року "Про затвердження акта приймання-передачі майна"

Документи → Розпорядження міського голови → 2023 рік → Листопад
30 листопада 2023
№ 262 від 30 листопада 2023 року "Про затвердження акта приймання-передачі майна"

Документи → Розпорядження міського голови → 2023 рік → Листопад
29 листопада 2023
№ 258 від 29 листопада 2023 року "Про створення комісії по передачі майна"

Пошук документів