, Адміністратор

Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та мобілізаційної роботи

Начальник відділу: Сварицевич Олександр Гнатович

Е-mail: sarnyzc@gmail.com

Телефон: 063-903-22-19


Головний спеціаліст: Мінчук Микола Миколайович


                                                                                

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та мобілізаційної роботи  виконавчого комітету Сарненської міської ради

 

 1. Загальні положення.

1.1.Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та мобілізаційної роботи виконавчого комітету Сарненської міської ради (далі Відділ) є структурним підрозділом Сарненської міської ради без статусу юридичної особи, який створений відповідно штатного розпису Сарненської міської ради.

Загальна чисельність та витрати на утримання Відділу затверджується рішенням міської ради.

Припинення діяльності відділу (ліквідація) чи  реорганізація здійснюється у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.2.Відділ підконтрольний і підзвітний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, а з питань здійснення   делегованих їм повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

1.3. Роботу  Відділу    координує  і  спрямовує  міський голова – керівник міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.

1.4. Працівники Відділу призначаються на посаду і звільняються з посади міським  головою в порядку передбаченим чинним законодавством України.

1.5. Відділ очолює начальник відділу. Посадові (службові) обов’язки начальника відділу визначаються посадовою інструкцією, що затверджується міським головою.

У разі тимчасової  відсутності начальника відділу його обов’язки виконує посадова особа, призначена розпорядженням міського голови відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.6. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Кодексом цивільного захисту України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про  запобігання  корупції», іншими Законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Державної служби надзвичайних ситуацій України, начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації, розпорядженнями голови обласної ради, рішеннями обласної ради, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, стандартом ISO 9001, даним Положенням і іншими нормативно-правовими актами.

1.7. Сарненська міська рада та її виконавчий комітет відповідно до чинного законодавства України забезпечує умови для роботи та підвищення кваліфікації працівників Відділу.

  1.8. Місцезнаходження Відділу: 34500, Рівненська область, м. Сарни, вул, Суворова буд.8.

 1. Завдання Відділу.

2.1. Участь у реалізації державної політики у сфері цивільного  захисту населення і  захисту території від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям і реагування на них, ліквідації їх наслідків, координація діяльності територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та оперативного інформування населення  в межах Сарненської міської територіальної громади.

2.2.Організація відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

2.3 Розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності органів управління та сил міської територіальної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період.

2.4.Здійснення разом з іншими органами управління міської територіальної підсистеми цивільного захисту інформаційного забезпечення, впровадження сучасних інформаційних технологій з питань цивільного захисту.

2.5.Перевірка готовності  комунальних та інших аварійних служб, підвідомчим міській раді до реагування на надзвичайні ситуації.

2.6.Організація та забезпечення роботи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Cарненської міської ради.

2.7.Організація взаємодії з місцевими органами ГУ ДСНС у Рівненській області та Сарненським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.

2.8.Організація та здійснення через засоби масової інформації інформування населення щодо законодавства з питань дотримання вимог цивільного захисту та захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, заходів, які вживаються для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, та іншої інформації, пов'язаної з навчанням населення діям у разі настання надзвичайної ситуації.

2.9.Планування, організація і забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації на підвідомчій території.

2.10.Участь у формуванні проектів основних показників мобілізаційного плану.

2.11.Одержання від військових установ, частин, військових комісаріатів необхідної інформації про характер мобілізаційних завдань (замовлень), встановлених підприємствам, установам і організаціям на підконтрольній території, з метою планування раціонального використання людських і матеріальних ресурсів під час мобілізації та у воєнний час.

2.12. Доведення розпорядження про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) до підприємств, установ і організацій на підконтрольній території, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень).

2.13.Організація керівництва та здійснення контролю за мобілізаційною підготовкою підприємств, установ і організацій на підвідомчій території, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень).

2.14.Здійснення під час оголошення мобілізації заходів щодо переведення підприємств, установ і організацій на підвідомчій території, на роботу в умовах особливого періоду.

2.15.Сприяння Сарненському територіальному центру комплектування та соціальної підтримки у його роботі в мирний час та під час мобілізації.

2.16.Забезпечення на підвідомчій території громади виконання законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

 1. Функції Відділу.

3.1.Забезпечує цивільний захист в межах території Сарненської міської  територіальної громади.

3.2. Забезпечує виконання завдань створеними ними формуваннями та службами цивільного захисту в межах ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Сарненської міської  територіальної громади.

3.3. Забезпечує реалізацію вимог техногенної та пожежної безпеки на суб’єктах господарювання, що належать до сфери їх управління, які можуть створити реальну загрозу виникнення аварії.

3.4. Розробляє та забезпечує реалізацію програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки.

3.5.Здійснює керівництво створеними ними, формуваннями та спеціалізованими службами цивільного захисту, аварійно-рятувальними службами, місцевою та добровільною пожежною охороною, забезпечення їх діяльності та здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням.

3.6.Забезпечує оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій.

3.7.Організовує роботи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на  території громади, а також радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків таких ситуацій.

3.8. Здійснює організацію та проведенням відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

3.9.Організовує та здійснює евакуацію населення, майна у безпечні райони, їх розміщення та життєзабезпечення населення.

3.10. Розробляє та здійснює заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання в особливий період, що належать до сфери його управління.

3.11.Відносить суб’єкти господарювання, що належать до сфери його управління, до категорій цивільного захисту відповідно до основних показників та затвердження їх переліку.

3.12.Створює і використовує матеріальні резерви для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

3.13.Взаємодіє з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, щодо виконання завдань цивільного захисту.

3.14.Здійснює організацію та забезпечення життєдіяльності постраждалих від надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій.

3.15.Забезпечує складання довідок про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації, списків (реєстрів) постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації, відповідно до яких надається матеріальна допомога, списків загиблих осіб на підставі їх ідентифікації.

3.16.Організовує та забезпечує роботу комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на підвідомчій території.

3.17.Організовує навчання з питань цивільного захисту посадових осіб органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання комунальної власності, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

3.18.Здійснює взаємодіє з органами військового управління, цивільного захисту під час планування та проведення  заходів з метою запобігання і недопущення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків відповідно до закону.

3.19.Організовує виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту.

3.20. Визначає потреби фонду захисних споруд цивільного захисту.

3.21. Планує та організовує роботи з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення.

3.22. Здійснює прийняття рішень про подальше використання захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної власності у разі банкрутства (ліквідації) суб’єкта господарювання, на балансі якого вона перебуває, та безхазяйних захисних споруд.

3.23.Здійснює організацію обліку фонду захисних споруд цивільного захисту.

3.24.Здійснює контроль за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту.

3.25.Здійснює організацію проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, виключення їх за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, з фонду захисних споруд цивільного захисту.

3.26.Готує пропозиції щодо створення комунальних аварійно-рятувальних служб для обслуговування відповідних територій та об'єктів комунальної власності.

3.27.Визначає рівень мобілізаційної готовності підприємств, установ і організацій, здійснює планування та організацію заходів, пов’язаних із діяльністю розміщених на підвідомчій території  військових формувань.

3.28.Забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію політики стосовно державної таємниці, встановлює контроль за її збереженням у відділі та структурних підрозділах міської ради.

3.29.Сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенні призову на строкову службу.

3.30.Виконує інші функції, передбачені законодавством з напряму діяльності Відділу.

 1. Права Відділу.

     Посадові особи  Відділу мають право:

4.1. Одержувати у встановленому чинним законодавством України порядку від посадових осіб державних, виконавчих органів, органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

4.2. У разі покладання на Відділ функцій, що не передбачені цим Положенням, інформувати про це міського голову.

4.3. Залучати за узгодженням із керівником виконавчого органу міської ради відповідних спеціалістів для підготовки нормативних та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться Відділом відповідно до покладених на нього завдань, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи міської ради чи посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених завдань, з метою вжиття відповідних заходів.

4.4. Брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

4.5. За дорученням міського голови та/або заступника міського голови організовувати і проводити наради з посадовими особами виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій з  питань, що належать до його компетенції.

 1. Відповідальність Відділу.

5.1. Працівники відділу несуть відповідальність за неналежне виконання покладених на відділ даним положенням повноважень у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Повноваження відділу розподіляються начальником між працівниками відділу та закріплюються у посадових інструкціях.

5.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

 

 1. Взаємовідносини.
  • Працівники Відділу при виконані посадових (службових) обов’язків взаємодіють між собою щодо отримання, надання інформацій, погодження документів, спільного виконання завдань та функцій, що покладені на Відділ.
  • Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з відділами, управліннями та іншими виконавчими органами Сарненської міської ради.
  • За дорученням міського голови та/або заступника міського голови Відділ, при виконанні покладених на нього завдань, взаємодіє з органами державної, виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, юридичними та фізичними особами організаціями незалежно від форми власності, засобами масової інформації, об’єднаннями громадян.

 

 1. Заключні положення.

7.1. Припинення діяльності відділу здійснюється у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2. Зміни і доповнення до цього положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                             Вячеслав ШИМКО

Останні документи

Документи → Рішення виконавчого комітету → 2024 рік → Лютий
26 лютого 2024
№ 72 від 21 лютого 2024 року "Про надання дозволу на розміщення дитячих атракціонів"

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Лютий
23 лютого 2024
№ 29 від 22 лютого 2024 року "«Про закриття руху автомобільного транспорту по вул. Європейській  у м. Сарни Рівненської області»"

Документи → Рішення виконавчого комітету → 2024 рік → Лютий
23 лютого 2024
№ 134 від 21 лютого 2024 року "Про надання статусу дитини, яка  постраждала  внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, Токарєвій Марії Валентинівні"

Документи → Рішення виконавчого комітету → 2024 рік → Лютий
23 лютого 2024
№ 133 від 21 лютого 2024 року "Про надання статусу дитини, яка  постраждала  внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, Токарєву Кирилу Андрійовичу"

Документи → Рішення виконавчого комітету → 2024 рік → Лютий
23 лютого 2024
№ 132 від 21 лютого 2024 року "Про надання статусу дитини, яка  постраждала  внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, Титечко Софії Володимирівні"

Пошук документів