, Головний редактор

Анотація проєкту «Впровадження механізму взаємодії суб’єктів щодо вирішення проблеми домашнього насильства на рівні територіальної громади»

АНОТАЦІЯ ПРОЄКТУ

 

 Назва проєкту: «Впровадження механізму взаємодії суб’єктів щодо вирішення проблеми домашнього насильства на рівні територіальної громади».

 

Назва організації: Громадська організація «Волинські перспективи»

 

Керівник організації: Пахом’юк Ніна Володимирівна, голова правління

 ГО «Волинські перспективи»

 

Юридична адреса: вул. Шота Руставелі, буд. 9, м. Луцьк, Волинська обл., 43017.

 

Мобільний телефон та адреса електронної пошти керівника проекту:

+38-050-690-48-29, [email protected]

 

Вебсайт, Фейсбук: https://www.facebook.com/Volunskiperspektuvu

 

Тривалість проекту: 01.07.2021 р. – 31.06. 2022 р.

 

Географічне охоплення проекту: Волинська, Рівненська, Тернопільська області України.

 

МЕТА ТА КОРОТКИЙ ОПИС:

 

Україна досягла значного прогресу в удосконаленні законодавчої бази щодо запобігання та протидії домашньому насильству, коли 07 грудня 2017 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», замінивши Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» від 15.11.2001 року.

Також, внесеними змінами в кримінальне законодавство, домашнє насильство було криміналізовано (стаття 126-1 Кримінального кодексу України) та прирівняно інші злочини за ознакою статі до стандартів, закріплених у Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція).

Новий Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» декларує нульову толерантність щодо домашнього насильства та його соціальну небезпеку і запроваджує дієву міжвідомчу взаємодію, спеціальні заходи щодо протидії домашньому насильству для забезпечення ефективного захисту осіб, постраждалих від домашнього насильства.

Беручи до уваги відносно нове законодавство про запобігання та протидію домашньому насильству; розширення переліку суб’єктів взаємодії, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству; запровадження спеціальних заходів щодо протидії домашньому насильству, як інноваційний для України механізм захисту осіб, які постраждали від домашнього насильства, необхідно забезпечити відповідне і однакове застосування законодавчої бази щодо запобігання та протидії домашньому насильству використовуючи, як орієнтир, існуючі національні стандарти у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та положення міжнародних конвенцій про права людини, що імплементовані Україною.

Домашнє насильство є найпоширенішим різновидом ґендерно зумовленого насильства та має сформовані негативні стереотипи та міфи в українському суспільстві.

За даними Міністерства соціальної політики України, у 2020 році кількість офіційних звернень щодо домашнього насильства зросла на 66% в порівнянні з 2019 роком. 86% з загальної кількості звернень надійшли саме від жінок.

Експерти відзначають, що рівень домашнього насильства зростає під час надзвичайних ситуацій, природних катастроф або спалахів хвороб. Режим соціальної ізоляції, введений у багатьох країнах для уповільнення поширення пандемії COVID-19, посилив прояви домашнього насильства. Україна, яка ввела суворий карантин на початку березня 2020 року і який триває до цього часу, не є винятком: згідно з даними UNFPA, з початку карантину в Україні кількість дзвінків на національну гарячу лінію з попередження домашнього насильства зросла удвічі. 

 

У зв’язку з вищенаведеним, громадською організацією «Волинські перспективи», за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні, реалізується проект «Впровадження механізму взаємодії суб’єктів щодо вирішення проблеми домашнього насильства на рівні територіальної громади» на території трьох регіонів – Волинської, Рівненської, Тернопільської областей.

 

На даний час, в умовах децентралізації, в територіальних громадах більшість очільників громад та представники суб’єктів взаємодії недостатньо обізнані із положеннями чинного законодавства по запобіганню та протидії домашньому насильству (понад 15 основних нормативних документів: закони України, постанови Кабінету Міністрів України, накази профільних міністерств тощо), а тим більше з реальним, ефективним механізмом взаємодії з іншими суб’єктами по наданню допомоги постраждалим особам від домашнього насильства та способів впливу на кривдника. Зменшення високого рівня поширення домашнього насильства вимагає комплексних заходів з реагування, в тому числі проведення спеціалізованих навчань для представників суб’єктів взаємодії.

 

Основна мета проєкту: Впровадити ефективний механізм взаємодії суб’єктів, які працюють у сфері запобігання та протидії домашньому насильству в територіальних громадах Волинської, Рівненської та Тернопільської областей України.

Підвищення фахового рівня та надання необхідних знань, умінь та правових механізмів в сфері запобігання та протидії домашньому насильству працівникам Національної поліції – поліцейським офіцерам громад, очільникам та представникам органів місцевого самоврядування з територіальних громад Волинської, Рівненської та Тернопільської областей дасть їм можливість кваліфіковано та на високому професійному рівні виконувати свої безпосередні обов’язки в сфері запобігання та протидії домашньому насильству та ефективно захищати, надавати необхідну комплексну допомогу постраждалим особам у своїх громадах.

 

Завдання проєкту:

 

1 завдання проєкту:

- Інформування мешканців Волинської, Рівненської та Тернопільської областей про початок реалізації проекту через розміщення інформації у регіональних засобах масової інформації, Інтернет-виданнях, в соціальних мережах та через партнерські організації в регіонах.

Також на першому етапі буде розроблено та розміщено в електронному вигляді :

- Науково-практичний посібник «Ефективний механізм взаємодії суб’єктів по запобіганню та протидії домашньому насильству на рівні територіальної громади». Посібник включатиме основні нормативно-правові акти України у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, чіткі алгоритми дій суб’єктів взаємодії, зразки документів, корисні ресурси та контакти тощо.

- Ресурсний довідник в електронному вигляді «Діяльність поліцейського офіцера громади щодо запобігання та протидії домашньому насильству». Цей довідник  включатиме основні нормативно-правові акти України у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, чіткі алгоритми дій працівника Національної поліції у різних випадках домашнього насильства (випадки де постраждалими є: діти; люди з інвалідністю, люди поважного віку тощо), зразки процесуальних документів, корисні ресурси та контакти тощо.

- Створено 4 (чотири) інформаційно-навчальні семінари (вебінари) та розміщено на Ютюб-каналі:

  1. «Домашнє насильство – основні дефініції»;
  2. «Спеціальні заходи щодо протидії домашньому насильству»;
  3. «Ефективна взаємодія суб’єктів по запобіганню та протидії домашньому насильству на рівні територіальної громади»;
  4. «Ефективна взаємодія суб’єктів у випадках домашнього насильства щодо дитини».

 

2 завдання проєкту:

 

- На другому етапі проєкту буде визначено 18 територіальних громад Волинської області, 18 територіальних громад Рівненської області, 18 територіальних громад Тернопільської області (всього 54 територіальних громади) та проведено селекцію учасників/учасниць тренінгів.

- Після відбору учасників/учасниць проекту, буде проведено 3 (три) триденні офлайн тренінги для осіб, відповідальних за реалізацію державної політики по запобіганню та протидії домашньому насильству у територіальній громаді.

- Також буде проведено 3 (три) триденні тренінги для працівників Національної поліції – поліцейських офіцерів громад з 54-х територіальних громад Волинської, Рівненської та Тернопільської областей.

 

3 завдання проєкту:

 

- На цьому етапі проєкту будуть проведені експертно-менторські онлайн підтримки (супервізії) для учасників/учасниць тренінгів, керівництва територіальних громад у розробленні місцевих програм у сфері запобігання та протидії домашньому насильству; алгоритмів дій суб’єктів взаємодії на конкретні «тяжкі» випадки домашнього насильства; розробки та проведення інформаційно-просвітницьких кампаній з протидії домашнього насильства серед населення своїх громад тощо.

 

Особлива увага, за весь час реалізації проєкту, буде звертатися на важливість орієнтованого на постраждалу особу від домашнього насильства підходу під час роботи кожного суб’єкта взаємодії, на розуміння впливу негативних наслідків від домашнього насильства на соціально-економічний стан територіальної громади; важливості створення в громадах умов та ефективних механізмів по запобіганню домашнього насильства для формування у мешканців нульової толерантності до домашнього насильства.

 

Проєкт націлений на створення та реалізацію ефективного механізму взаємодії суб’єктів по запобіганню та протидії домашньому насильству у 54 територіальних громадах Волинської, Рівненської та Тернопільської областей.

 

Проєкт «Впровадження механізму взаємодії суб’єктів щодо вирішення проблеми домашнього насильства на рівні територіальної громади» реалізується  ГО «Волинські перспективи» за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Supported by the Democracy Commission Small Grants Program of the U.S. Embassy to Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government.

Останні документи

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
20 травня 2022
№ від 20 травня 2022 року "Про затвердження актів обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
20 травня 2022
№ від 20 травня 2022 року "Про надання дозволу на списання паливно-мастильних матеріалів"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
19 травня 2022
№ від 19 травня 2022 року "Про встановлення режиму роботи ветеринарної аптеки по вул. Белгородська, 33 у м. Сарни"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
19 травня 2022
№ від 19 травня 2022 року "Про демонтаж символіки комуністичного тоталітарного режиму"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
19 травня 2022
№ від 19 травня 2022 року "Про розгляд заяв про вихід з членів особистого селянського господарства мешканців Городецького старостинського округу №4"

Пошук документів