, Головний редактор

№472 від 21 вересня 2021 року "Про Міську соціальну програму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року"

                                                            ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

С А Р Н Е Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

Р І В Н Е Н С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

21 вересня  2021 року                                                                              № 472

 

Про Міську соціальну програму

запобігання та протидії домашньому

насильству та насильству за ознакою

статі на період до 2025 року

 

 

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» (зі змінами), Указу Президента України від 21 вересня 2020 року №398/220 «Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства»,  постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2021 року №145 «Питання Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року», розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 13 травня 2021 року № 364 «Про Обласну соціальну програму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року», на виконання розпорядження голови Сарненської районної державної адміністрації від 02 червня 2021 року № 208 «Про Районну соціальну програму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року»,  з метою підвищення ефективності взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади, громадськості, удосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в умовах децентралізації з урахуванням міжнародних стандартів виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

  1. Схвалити Міську соціальну програму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року (далі – Програма), згідно з додатком ( додається).
  2. Виконавцям забезпечити реалізацію Програми, про що інформувати комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг» Сарненської міської ради щопівроку до 01 числа місяця, що настає за звітним періодом.

 

  1. Комунальному закладу «Центр надання соціальних послуг» Сарненської міської ради інформувати про стан виконання розпорядження голови районної  державної  адміністрації від 02 червня 2021 року № 208 «Про Районну соціальну програму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року» управління соціального захисту населення Сарненської райдержадміністрації щопівроку до 05 числа місяця, що  настає за звітним періодом.

 

  1. Фінансовому управлінню Сарненської міської ради передбачати кошти на виконання заходів програми в межах фінансових можливостей бюджету міської територіальної громади на відповідні роки.

 

  1. Контроль за виконання рішення покласти на першого заступника міського голови Івана Назарця.

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                           Руслан СЕРПЕНІНОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Додаток

                                                                                до рішення виконавчого комітету             

                                                                                21 вересня 2021 року № 472

 

 

Міська соціальна програма

запобігання та протидії домашньому насильству
та насильству за ознакою статі на період до 2025 року

 

Мета Програми

 

     Метою Програми є удосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в умовах децентралізації з урахуванням міжнародних стандартів, Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» (зі змінами), Указу Президента України від 21 вересня 2020 року № 398 «Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства», а також підвищення ефективності взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади, громадськості.

Положення Програми спрямовані на забезпечення гендерної рівності, розширення прав і можливостей усіх жінок і дівчаток, сприяння побудові миролюбного й відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі інституцій на всіх рівнях, визначених Указом Президента України від 30 вересня 2019 року № 722 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року».

 

Шляхи і способи розв’язання проблеми

 

Програма розроблена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2021 року № 145 «Питання Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року» та спрямована на:

 - удосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в умовах децентралізації з урахуванням міжнародних стандартів;

 - формування в суспільстві нетерпимого ставлення до насильства та посилення готовності протидіяти його проявам, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, насамперед дітей, усвідомлення домашнього насильства як порушення прав людини;

 - забезпечення  постраждалим особам  незалежно від віку  та стану  здоров’я доступності до комплексних послуг, орієнтованих на їх потреби, та отримання таких послуг;

 - надання доступних якісних соціальних послуг постраждалим особам;

 - забезпечення    належного  розслідування  фактів  домашнього  насильства, притягнення   кривдників до передбаченої  законом  відповідальності  та  змін їх поведінки на ненасильницьку;

 - підвищення рівня поінформованості населення про форми, прояви, причини і наслідки домашнього насильства, розуміння суспільством непропорційного впливу домашнього насильства та насильства за ознакою статі на жінок і чоловіків, в тому числі на осіб з інвалідністю, вагітних жінок, дітей, недієздатних осіб, осіб похилого віку;

- надання кожній постраждалій особі інформації про її права та можливості реалізації таких прав зрозумілою для неї мовою або через перекладача чи залучену третю особу, яка володіє мовою, зрозумілою постраждалій особі (зокрема особам з порушенням слуху – з допомогою перекладача жестової мови чи онлайн перекладу жестовою мовою із застосуванням мобільних додатків), та забезпечення реалізації таких прав;

 - забезпечення    доступу   до загальних та спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб для отримання соціальних послуг медичної, соціальної, психологічної допомоги, доступу до правосуддя та інших механізмів юридичного захисту; у разі потреби забезпечення тимчасового притулку для постраждалих осіб.

   

Завдання і заходи, очікувані результати

 та ефективність Програми

 

     Завдання і заходи з виконання Програми наведено у додатку.

     Виконання Програми дасть змогу:

 - забезпечити постраждалим особам незалежно від віку та стану здоров’я доступності до комплексних послуг, орієнтованих на їх потреби, та отримання таких послуг;

 - забезпечити доступ до загальних та спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб для отримання соціальних послуг медичної, соціальної, психологічної допомоги, доступу до правосуддя та інших механізмів юридичного захисту; у разі потреби забезпечення тимчасового притулку для постраждалих осіб;

 -  надавати  доступні  якісні соціальні послуги постраждалим особам;

Сприятиме: 

 -  удосконаленню механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в умовах децентралізації з урахуванням міжнародних стандартів;

 - формуванню  в  суспільстві  нетерпимого  ставлення до  насильства  та  посилення готовності протидіяти його проявам, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, насамперед дітей, усвідомлення домашнього насильства як порушення прав людини;

 - запровадженню системного реагування на насильство, де кожен випадок отримує належну увагу суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, інших органів та установ, які виконують функції, пов’язані з проведенням заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі;

 -  підвищенню рівня поінформованості населення про форми, прояви, причини і наслідки домашнього насильства, розуміння суспільством непропорційного впливу домашнього насильства та насильства за ознакою статі на жінок і чоловіків, в тому числі на осіб з інвалідністю, вагітних жінок, дітей, недієздатних осіб, осіб похилого віку;

 - створенню єдиного підходу  для  розвитку  і  розбудови притулків  та відповідної інфраструктури для осіб, постраждалих від домашнього насильства.

 

Обсяги та джерела фінансування

 

 Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів  бюджету міської територіальної громади  в межах загальних асигнувань, передбачених головним розпорядником бюджетних коштів - виконавцями відповідних заходів Програми, благодійних внесків, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

   Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту бюджету міської територіальної громади на відповідний рік з урахуванням його фінансових можливостей.

 

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                              Вячеслав ШИМКО

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

Прикріплені файли
472-protidija-nasilstvu-rishennja.doc.doc
472-protidija-nasilstvu-zahodi.doc.doc

Останні документи

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 28 чергова сесія від 24 травня 2024 року
24 травня 2024
Результати поіменного голосування 28-ї чергової сесії від 24 травня 2024 року

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Травень
24 травня 2024
№ 100 від 22 травня 2024 року "Про утворення комісії при виконавчому комітеті Сарненської міської ради для розгляду заяв громадян про встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду)"

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Травень
23 травня 2024
№ 97 від 20 травня 2024 року "Про нагородження Подякою Сарненського міського голови"

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Травень
23 травня 2024
№ 99 від 21 травня 2024 року "Про затвердження актів  приймання-передачі майна"

Документи → Рішення виконавчого комітету → 2024 рік → Травень
23 травня 2024
№ 368 від 23 травня 2024 року "Про зняття із квартирного обліку та виключення із списків громадян, які користуються правом отримання житла у виконавчому комітеті Сарненської міської ради"

Пошук документів