, Адміністратор

№51 від 29 березня 2021 року "Про запобігання корупції в Сарненській міській раді у 2021 році"

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

29 березня 2021 року                                                                                       № 51

 

 

Про запобігання корупції

в Сарненській міській раді

у 2021 році

 

 

         Сарненською міською радою у минулому році вживались заходи, що спрямовувались на підвищення ефективності системи запобігання та виявлення корупції, зменшення рівня корупції шляхом усунення передумов її виникнення через впровадження превентивних заходів.

         Для забезпечення прозорості та публічності в роботі Сарненської міської ради, зміцнення довіри громадян до органів місцевого самоврядування, в міській раді напрацьована система постійного висвітлення на офіційному веб-сайті подій пов’язаних із суспільно-політичним та громадським життям Сарненської міської територіальної громади.

         З метою запровадження багатоступеневої оцінки антикорупційних ризиків, для забезпечення доступу громадськості до ознайомлення з нормативно правовими актами через офіційний сайт Сарненської міської ради оприлюднюються видані розпорядження міського голови.

        

         Зважаючи на вищевикладене, з метою недопущення порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» в Сарненській міській раді, керуючись  статтями 42 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 1. Визначити внутрішнім локальним нормативно-правовими актом, відповідальних осіб за реалізацію антикорупційного законодавства України у Сарненській міській раді в термін до 31.03.2021.
 2. Керівникам відділів міської ради та відповідальним  особам за реалізацію антикорупційного законодавства України забезпечити неухильне дотримання вимог чинного антикорупційного законодавства України підпорядкованим особовим складом:
  • забезпечити роботу щодо виконання заходів, спрямованих на підвищення ефективності системи запобігання і протидії корупції, зміцнення законності та реалізації в міській раді нормативно-правових актів із зазначених питань, вести роботу щодо поширення серед працівників міської ради ідеї нетерпимості до проявів корупції, пропагування переваг правомірної поведінки в усіх сферах суспільного життя;
  • посилити ефективність заходів, спрямованих на підбір кадрів, зокрема, через проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, що претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, розстановки кадрів, систему вдосконалення проходження служби в органах місцевого самоврядування, попередження скоєння корупційних правопорушень, підвищення рівня особистої відповідальності кожної службової особи, дотримання та виконання розділу VI Закону України «Про запобігання корупції», положень Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 року за № 1203/29333;
  • забезпечити виконання особами, зазначеними у пункті 1, підпунктах «а» і «в» пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», статей 45, 46 розділу VIІ цього Закону, обов’язку щодо подання до 01 квітня 2021 року  шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та її достовірної інформації за минулий рік, та інших обов’язкових типів декларацій, за формою, що визначена Національним агентством з питань запобігання корупції;
  • посилити заходи щодо підвищення персональної відповідальності кожного співробітника за авторитет органів місцевого самоврядування та забезпечити постійний моніторинг стану додержання законності у діяльності підпорядкованих осіб місцевого самоврядування;    
  • забезпечити проведення перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» у строки визначені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 № 19 «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2016 року № 1479/29609;
  • забезпечити виконання суб’єктами декларування статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» щодо письмового повідомлення в десятиденний строк Національного агентства з питань запобігання корупції у разі відкриття ним або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку нерезидента із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку - нерезидента в порядку визначеному рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 № 20, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.10.2016 за № 1366/29496 (із змінами), а також у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку, інформація про, що вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства. 
  • забезпечити безумовне дотримання обмежень щодо використання службових повноважень, що визначені розділом ІV Закону України «Про запобігання корупції».
 1. З метою перевірки факту подання декларацій особи уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій, на виконання пункту 3 Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 06.09.2016 № 19, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.12.2016 за № 1479/29609, відділу з питань служби в органах місцевого самоврядування та кадрової роботи забезпечити невідкладне письмово засвідчене інформування уповноважену особу за реалізацію антикорупційного законодавства України про:

3.1.  факт надходження заяви від суб’єктів декларування про наміри припинення діяльності, пов'язаної з виконання функцій місцевого самоврядування, призначення або звільнення яких здійснюється за розпорядженням міського голови  в день подання такої заяви;

3.2. відомості про штатний розпис працівників Сарненської міської ради станом на 01.01. звітного року;

3.3. відомості про осіб - суб’єктів декларування, які припинили діяльність пов’язану з виконанням функцій місцевого самоврядування у Сарненській міській раді, у наступному році, після року припинення такої діяльності.

 1. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету міської ради Вячеслава Шимка.

 

 

        

 

Міський голова                                                                   Руслан СЕРПЕНІНОВ

 

Останні документи

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 25 позачергова сесія від 21 листопада 2023 року
24 листопада 2023
№1721 від 21 листопада 2023 року "Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду Поплавському Олександру Володимировичу"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 25 позачергова сесія від 21 листопада 2023 року
24 листопада 2023
№1720 від 21 листопада 2023 року "Про припинення дії договору оренди землі на земельну ділянку площею 0,7395 га (кадастровий номер 5625410100:01:014:0010)"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 25 позачергова сесія від 21 листопада 2023 року
24 листопада 2023
№1719 від 21 листопада 2023 року "Про передачу в постійне користування земельної ділянки площею 0.3500 га (кадастровий номер 5625410100:01:008:0088) УПРАВЛІННЮ ОСВІТИ САРНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 25 позачергова сесія від 21 листопада 2023 року
24 листопада 2023
№1718 від 21 листопада 2023 року "Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки Свіщевському Миколі Васильовичу на території Сарненської міської ради"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 25 позачергова сесія від 21 листопада 2023 року
24 листопада 2023
№1717 від 21 листопада 2023 року "Про передачу в постійне користування земельної ділянки площею 5,8950 га (кадастровий номер 5625410100:01:006:0073) КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «САРНЕНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» САРНЕНС..."

Пошук документів