, Адміністратор

Додаток 1 до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Сарненській міській раді

 

Додаток 1

до Порядку проведення іспиту

кандидатів на заміщення вакантних

посад посадових осіб місцевого

самоврядування в Сарненській міській раді  

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах

місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень за вакантними посадами

 

І. Питання на перевірку знання Конституції України

 

 1. Основні розділи Конституції України.
 2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).
 3. Форма правління в Україні (стаття 5).
 4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
 5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
 6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
 7. Найважливіші функції держави (стаття 17).
 8. Державні символи України (стаття 20).
 9. Конституційне право на працю (стаття 43).
 10. Конституційне право на освіту (стаття 53).
 11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
 12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).
 13. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).
 14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
 15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).
 16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).
 17. Державний бюджет України (стаття 96).
 18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).
 19. Повноваження Президента України (стаття 106).
 20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).
 21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).
 22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).
 23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).
 24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).
 25. Система судів в Україні (стаття 125).
 26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).
 27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).
 28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).
 29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).
 30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).
 31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).
 32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).
 33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

 

 1. Питання на перевірку знання Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

 

 1. Поняття, основні принципи місцевого самоврядування за Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (статті 2, 4, 5).
  2. Реалізація громадянами України права на участь у місцевому самоврядуванні (статті 3, 7, 8, 9, 13).
  3. Система місцевого самоврядування (статті 5, 6, 10, 11, 12, 14).
  4. Форми добровільного об'єднання органів місцевого самоврядування
  (стаття 15).
  5. Організаційно - правова, матеріальна і фінансова основи місцевого
  самоврядування (статті 16, 60).
  6. Законодавство України про місцеве самоврядування та державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).
  7. Повноваження сільських, селищних, міських рад (статті 25, 26).
  8. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері соціально - економічного і культурного розвитку, планування та обліку (стаття 27).
  9. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад в галузі бюджету, фінансів і цін (стаття 28).
  10. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо управління комунальною власністю та в галузі житлово-комунального господарства, побутового торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку (статті 29, 30).
  11. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у галузі будівництва (стаття 31).
  12. Повноваження виконавчих органів у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту (стаття 32).
  13. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у галузі регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (стаття 33).
  14. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері соціального захисту населення (стаття 34).
  15. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у галузі зовнішньоекономічної діяльності, оборонної роботи щодо вирішення питань адміністративно - територіального устрою (статті 35, 36, 37).

ІІI. Питання на перевірку знання Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”

 

 1. Поняття служби та посади в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування за Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (статті 1, 2, 3).
  2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).
  3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).
  4.  Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 7).
  5. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).
  6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).
  7. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).
  8. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).
  9. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12).
  10. Класифікація посад та рангів посадових осіб в органах місцевого самоврядування (статті 14, 15).
  11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).
  12. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).
  13.  Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).
  14.  Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).
  15. Відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).

 

 1. Питання на перевірку знання Закону України “Про запобігання корупції”

 

 1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).
 2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).
 3. Статус та керівництво Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).
 4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).
 5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції  (стаття 12).
 6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).
 7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).
 8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).
 9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).
 10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).
 11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).
 12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).
 13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).
 14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
 15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 512,513).
 16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 514).
 17. Державний захист викривачів (стаття 53).
 18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).
 19. Антикорупційна експертиза (стаття 55).
 20. Спеціальна перевірка (стаття 56).
 21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).
 22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 651).

Останні документи

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
14 червня 2024
№ від 14 червня 2024 року "Про сприяння розвитку молодіжних громадських об’єднань, молодіжних рад, молодіжної інфраструктури"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
13 червня 2024
№ від 13 червня 2024 року "Про роботу Відділу соціального захисту Сарненської міської ради за період 2023-2024 роки "

Документи → Нормативно-правові засади діяльності
12 червня 2024
Рішення міської ради №11 від 20 листопада 2020 року "Про постійні комісії Сарненської міської ради VІІІ скликання" (із змінами від 24.09.2021 № 466, від 24.09.2021 № 467, від 14.07.2022 № 920, від 27.02.2024 № 1801)

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
12 червня 2024
№ від 12 червня 2024 року "Про встановлення режиму роботи ветеринарної аптеки по вул. Європейська, 27 у м. Сарни"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
12 червня 2024
№ від 12 червня 2024 року "Про розгляд заяви Царука Юрія Юрійовича про внесення змін в його облікові дані квартирного обліку у виконавчому комітеті Сарненської міської ради"

Пошук документів