, Головний редактор

№185 від 01  вересня 2021 року "Про створення збірних пунктів евакуації Сарненської міської територіальної громади"

 Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

 

       01  вересня 2021 року                                                            №185  

 

Про створення збірних пунктів евакуації

Сарненської міської територіальної громади

 

         Відповідно до статті 33 Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня  2013 року № 841  «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій» (зі змінами), керуючись  статтями 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням голови Сарненської районної державної адміністрації від 24 червня 2021 року №229 «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 07 вересня 2018 року №379» та з метою забезпечення планування та належного проведення евакуаційних заходів  населення з 30-кілометрової  зони на випадок аварії на Рівненській АЕС:

 

 1. Створити на базі будинка культури села Велике Вербче, сільських клубів сіл Бутейки і Вирка Великовербченського старостинського округу №1 та на базі будинку культури села Городець, сільських клубів сіл Велихів і Сварині Городецького старостинського округу №4 Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області збірні пункти евакуації   Сарненської міської територіальної громади.
 2. Затвердити Положення про збірний пункт евакуації Сарненської міської територіальної громади та функціональні обов’язки посадових осіб пункту (додатки 1, 2).
 3. Затвердити посадовий склад збірних пунктів евакуації Сарненської міської територіальної громади (додаток 3).
 4. Визначити термін збору і готовності до роботи збірних пунктів евакуації : у робочий час „Ч” + 2 год., у неробочий час „Ч” + 4 год. („Ч”- час отримання розпорядження про розгортання збірного пункту евакуації).
 5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на голову комісії з питань евакуації Сарненської міської територіальної громади  Тараса Драганчука.

 

 

Міський голова                                                               Руслан СЕРПЕНІНОВ

                                                                       

                                                                   

Додаток 1 до розпорядження

                                                                              міського голови № 185 від 01.09.2021р

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЗБІРНИЙ ПУНКТ ЕВАКУАЦІЇ САРНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

 1. Збірний пункт евакуації (далі - ЗПЕ) є органом цивільного захисту міської ради, який створюється з метою забезпечення організованого вивезення населення із місць постійного проживання у разі прийняття рішення на евакуацію при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, які є небезпечними для проживання людей.

З одержанням розпорядження на евакуацію керівництво і весь особовий склад збірного пункту евакуації переходять у безпосередню підпорядкованість Сарненському міському голові.

 1. Збірний пункт евакуації розгортається на базі будинку культури (сільського клубу) і забезпечує умови для збору, підготовки і своєчасної відправки людей на пункти посадки.

Час на розгортання і підготовку збірного пункту евакуації до роботи не повинен перевищувати чотирьох годин з моменту отримання рішення про проведення евакуації.

 1. Адміністрація ЗПЕ у своїй роботі керується нормативно-законодавчими актами України з питань захисту населення від надзвичайних ситуацій, наказами та розпорядженнями ДСНС України, розпорядженнями Сарненського міського голови.

 

 1. Склад збірного пункту евакуації:

 

 1. Начальник збірного пункту евакуації.
 2. Заступник начальника збірного пункту евакуації.
 3. Комендант.
 4. Група реєстрації і обліку (2-4 осіб).

5.іГрупа комплектування колон, ешелонів (2-4 осіб).

 1. Група зв’язку та оповіщення (3 особи).
 2. Група охорони громадського порядку (1-3 особи).
 3. Медичний пункт (1-3 особи).
 4. Кімната матері та дитини (1-3 особи).
 5. Стіл довідок (1-3 особи).

 

 1. Завдання адміністрації збірного пункту евакуації

 

Керівництво ЗПЕ відповідно до покладених на нього завдань:

проводить збір і реєстрацію населення, що прибуває на ЗПЕ, розподіляє його за видами транспорту та відправляє на пункти посадки;

веде облік еваконаселення, що вивозиться у безпечні райони, подає про це відомості у міську комісію з питань евакуації;

разом з міською евакокомісією  розробляє план евакуації населення із населеного пункту (Велике Вербче, Бутейки, Вирка, Городець, Велихів, Сварині) на випадок аварії на атомній електростанції, потенційно небезпечному об’єкті, об’єкті підвищеної небезпеки в безпечний район;

організовує оповіщення населення, що приписане до ЗПЕ, про готовність до прийому населення, яке евакуюється;

забезпечує організованість та громадський порядок на ЗПЕ та пунктах посадки;

несе відповідальність за організацію і своєчасну відправку населення, приписаного до ЗПЕ, у строки, обумовлені планом евакуації;

організовує надання медичної допомоги хворим під час знаходження їх на ЗПЕ;

доповідає голові міської евакокомісії ,  про хід відправки населення в безпечний район;

у повсякденній діяльності  проводить тренування особового складу ЗПЕ щодо дій за призначенням.

ЗПЕ повинний бути забезпечений зв’язком з міською евакокомісією,  пунктами посадки на транспорт, з медичними, правоохоронними та автотранспортними закладами на території Сарненської міської територіальної громади.

У разі виникнення аварій, катастроф на вибухо-, пожежо -, хімічно -, радіаційно небезпечних об’єктах евакуація населення (працівників) може здійснюватись без розгортання збірних пунктів евакуації. Завдання ЗПЕ у цих випадках покладається на оперативні групи, посилені співробітниками МВС, за якими закріплюються відповідні адміністративно-територіальні одиниці. До складу оперативних груп входять представники груп обліку і реєстрації збірних пунктів евакуації, транспортного забезпечення, охорони громадського порядку та охорони здоров’я.

 

 

Заступник голови евакокомісії                                                     Андрій МИЧКА

 


 

                                                                  Додаток 2 до розпорядження

                                                                             міського голови №185  від  01.09.2021р

 

 

Функціональні обов’язки начальника (ЗПЕ)

Начальник ЗПЕ призначається із числа керівників установ (або осіб, визначених керівником) об’єктів, на яких розгортається збірний пункт евакуації. Він підпорядкується голові комісії з питань  евакуації, є прямим начальником усього особового складу ЗПЕ і несе повну відповідальність за організацію і своєчасну відправку населення, приписаного до ЗПЕ, в строки, обумовлені планом евакуації.

Начальник ЗПЕ у своїй практичній діяльності керується нормативно-законодавчими актами України з питань захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, наказами та розпорядженнями ДСНС України та  Сарненського міського голови.

Він зобов’язаний:

а) у повсякденній діяльності:

разом з міською евакокомісією  розробляти план евакуації населення із населеного пункту (Велике Вербче, Бутейки, Вирка, Городець, Велихів, Сварині) на випадок аварії на АЕС, ПНО, ОПН у безпечний район;

під час тренувань та навчань вивчати з особовим складом керівні документи, розрахунки подачі еваконаселення та транспорту на ЗПЕ;

б) з отриманням розпорядження на евакуацію:

зібрати особовий склад пункту, доповісти обстановку, яка склалася, поставити завдання на розгортання ЗПЕ та підготовку до роботи;

доповісти голові міської комісії з питань евакуації Сарненської міської ради про готовність ЗПЕ до роботи;

організувати оповіщення населення, яке приписане до ЗПЕ, начальника відділу транспорту та інфраструктури управління житлово-комунального господарства, транспорту, містобудування, архітектури та управління комунальною власністю Сарненської міської ради про готовність до прийому еваконаселення і транспортних колон;

провести реєстрацію еваконаселення, формування колон та відправку їх на пункти посадки на транспортні засоби;

забезпечити організованість та громадський порядок на ЗПЕ та пунктах посадки;

нести відповідальність за організацію і своєчасну відправку населення, приписаного до ЗПЕ в строки, обумовлені планом евакуації;

доповісти голові комісії з питань евакуації   про хід відправки населення в безпечні райони.

 

Функціональні обов’язки заступника начальника (ЗПЕ)

 

Заступник начальника ЗПЕ призначається із числа головних спеціалістів відділу по управлінню природними ресурсами, регулювання земельних відносин та агропромислового розвитку Сарненської міської ради, або працівників інших структурних підрозділів Сарненської міської ради. Він підпорядковується начальнику ЗПЕ і несе повну відповідальність за організацію розміщення підрозділів ЗПЕ і їхнє забезпечення.

Він зобов’язаний:

а) у повсякденній діяльності:

вивчати і знати керівні документи з питань евакуації населення, функціональні обов’язки посадових осіб ЗПЕ, облікову та звітну документацію;

нарощувати матеріально-технічне обладнання пункту та утримувати його в належному стані;

уточнювати списки населення, приписаного до ЗПЕ, та графіки подачі транспорту.

б) з отриманням розпорядження на евакуацію:

прибути на ЗПЕ, організувати оповіщення особового складу, розгорнути і підготовити пункт до роботи;

отримати задачу у начальника ЗПЕ, видати начальникам груп робочі документи та організувати цілодобове чергування;

організувати зв’язок з евакокомісією та службами ЦЗ Сарненської міської ради;

разом із представниками Сарненського районного  відділу ГУ Національної поліції у Рівненській області забезпечити порядок на евакопункті, пунктах посадки і підлеглій території;

узагальнювати дані про кількість евакуйованого населення та доповідати голові евакокомісії  міської ради.

 

Функціональні обов'язки коменданта (ЗПЕ):

Комендант збірного пункту евакуації підпорядковується начальнику пункту, його заступнику. Комендант збірного пункту евакуації відповідає за загальний порядок та збереження майна.

Комендант збірного пункту евакуації ЗПЕ зобов'язаний:

а) У режимі повсякденної діяльності:

вести облік майна та обладнання пункту.

б)З отриманням розпорядження про розгортання пункту:

організовувати цілодобове чергування та охорону майна пункту;

керувати загальним порядком на пункті;  

доповідати начальнику (у разі його відсутності – заступнику) про порушення загального порядку на пункті та вживати заходи до його поліпшення.

 

Функціональні обов’язки начальника групи реєстрації і обліку ЗПЕ

Начальник групи реєстрації і обліку призначається із числа працівників структурних підрозділів Сарненської міської ради, підпорядковується начальнику пункту та його заступнику. Він відповідає за реєстрацію та облік еваконаселення, яке приписане до пункту і евакуюється в безпечні райони. Організовує роботу групи в тісній взаємодії з іншими групами ЗПЕ.

Він зобов’язаний:

а) у повсякденній діяльності:

знати перелік і чисельність еваконаселення об’єктів, приписаних до ЗПЕ, і номери телефонів евакокомісій;

проводити заняття з особовим складом групи з питань збору, реєстрації та обліку еваконаселення;

 згідно з планом евакуації розробляти необхідні документи з обліку населення, приписаного до ЗПЕ;

 знати порядок зв’язку з організаціями і підприємствами, приписаними до ЗПЕ;

б) з отриманням розпорядження на евакуацію:

прибути на ЗПЕ, уточнити завдання у начальника пункту, організувати роботу групи;

організувати взаємодію з відділом транспорту та інфраструктури управління житлово-комунального господарства, транспорту, містобудування, архітектури та управління комунальною власністю Сарненської міської ради та порядок подання автоколон на ЗПЕ;

особовим складом групи, разом з представниками об’єктів, здійснювати реєстрацію еваконаселення, яке прибуває на ЗПЕ, за списками згідно з планом;

встановити зв’язок з керівниками об’єктів та узгодити з ними графіки прибуття працівників об’єктів, населення на ЗПЕ;

вести облік зареєстрованого населення та доповідати начальнику ЗПЕ про кількість зареєстрованого населення;

доповідати начальнику ЗПЕ про результати реєстрації евакуйованих по об’єктах;

один екземпляр списків евакуйованого населення з об’єкта залишати на ЗПЕ з відміткою на ньому часу відправлення еваконаселення на станції (пункти) посадки або вихідні маршрути пішої евакуації.

 

Функціональні обов’язки начальника групи комплектування колон

Начальник групи комплектування колон призначається із представників структурних підрозділів Сарненської міської ради, підпорядковується начальнику пункту, його заступнику. Він відповідає за організовану посадку еваконаселення на транспорт і відправку його в безпечний район.

Він зобов’язаний:

а) у повсякденній діяльності:

 згідно з планом евакуації розробити необхідні документи по обліку населення, приписаного до ЗПЕ;

знати порядок підтримання зв’язку з відділом транспорту та інфраструктури управління житлово-комунального господарства, транспорту, містобудування, архітектури та управління комунальною власністю Сарненської міської ради та керівниками підприємств, що надають транспорт;

уточнювати графік подання транспорту на пункти посадки;

б) з отриманням розпорядження на евакуацію:

прибути на ЗПЕ, уточнити завдання у начальника пункту, організувати роботу групи;

встановити зв’язок з відділом транспорту та інфраструктури управління житлово-комунального господарства, транспорту, містобудування, архітектури та управління комунальною власністю Сарненської міської ради і  керівниками підприємств, що надають транспорт та узгодити з ними графіки подання транспорту для еваконаселення;

контролювати поставку транспортних засобів;

забезпечувати організовану посадку еваконаселення та підтримувати громадський порядок на пунктах посадки;

доповідати начальнику ЗПЕ про кількість відправлених колон.

 

Функціональні обов’язки начальника групи

охорони громадського порядку

Начальником групи охорони громадського порядку (далі – ОГП) на ЗПЕ  призначається фахівець із числа особового складу  Сарненського районного відділу ГУ Національної поліції України у  Рівненській області. Він підпорядковується начальнику  ЗПЕ, його заступнику і відповідає за охорону громадського порядку  в приміщеннях ЗПЕ, пунктах посадки та на  прилеглій території, під час регулювання руху колон та в районі розташування еваконаселення.

Він зобов’язаний:

а) у повсякденній діяльності:

спільно з начальником ЗПЕ визначити порядок руху населення по території ЗПЕ, пункти посадки на транспорт, а також дії за сигналом “Увага всім!”;

розробити схему постів охорони громадського порядку  на елементах ЗПЕ та прилеглій території і порядок зв’язку з ними;

визначити необхідні сили і засоби для організації охорони ЗПЕ, знати кількість евакуйованих, види залучених транспортних засобів;

знати місця знаходження захисних споруд, шляхи підходу до них та їх можливості;

брати участь у навчанні особового складу ЗПЕ;

б) з отриманням розпорядження на евакуацію:

прибути на ЗПЕ, уточнити задачу у начальника пункту або коменданта, організувати роботу групи;

встановити пости ОГП на елементах ЗПЕ та зв’язок з ними;

здійснювати охорону і підтримання громадського порядку серед населення під час находження його на ЗПЕ і на його території;

інформувати начальника ЗПЕ про обстановку на ЗПЕ і території, вносити пропозиції з попередження порушення встановленого порядку і вимагати виконання від підпорядкованого йому особового складу й еваконаселення дотримання встановлених правил поведінки;

 вживати рішучі заходи з недопущення безладу, паніки та інших порушень громадського порядку;

сприяти начальнику ЗПЕ у своєчасному укриттю населення в захисних спорудах за сигналом „Радіаційна (хімічна) небезпека”;

здійснювати контроль за додержанням населенням і особовим складом ЗПЕ громадського порядку;

про всі правопорушення, які трапились на ЗПЕ, та вжиті заходи доповідати начальнику ЗПЕ або його заступнику.

Після завершення евакозаходів з дозволу начальника ЗПЕ відбути  у свій підрозділ.

 

Функціональні обов’язки начальника медичного пункту

Начальник медичного пункту ЗПЕ призначається одним із керівників  медичних комунальних підприємств Сарненської міської ради і оперативно підпорядковується начальнику ЗПЕ. Він відповідає за медичне обслуговування населення на евакопункті.

Він зобов’язаний:

а) у повсякденній діяльності:

знати місце розташування медичного пункту на ЗПЕ та порядок забезпечення його необхідним інвентарем;

знати чисельність еваконаселення, яке приписане до ЗПЕ;

мати в наявності необхідний набір ліків для надання першої медичної допомоги персоналу та еваконаселенню, яке приписане до ЗПЕ;

б) з отриманням розпорядження на евакуацію:

 прибути на ЗПЕ, уточнити задачу у начальника пункту, розгорнути та організувати роботу медичного пункту;

встановити зв’язок зі стаціонарними медичними закладами громади для отримання від них при необхідності допомоги;

надавати медичну допомогу еваконаселенню та особовому складу ЗПЕ;

слідкувати за санітарним станом приміщень ЗПЕ та пунктів посадки;

доповідати начальнику ЗПЕ про медичний та санітарний стан на евакопункті.

 

Функціональні обов’язки начальника групи  зв’язку та оповіщення

Начальник групи підпорядковується начальнику ЗПЕ, його заступнику і  відповідає за підтримку постійного сталого зв’язку між ЗПЕ та:

евакокомісією міста, об’єктів;

приймальною евакокомісією евакоприймального району;

начальниками колон.

Він зобов’язаний:

через представників об’єктів доводити розпорядження евакокомісії Сарненської міської ради  до цих об’єктів і приймати від них інформацію про хід підготовки і відправки колони на ЗПЕ;

вести журнал обліку прийнятих та відданих розпоряджень;

через представників об’єктів вести облік людей, евакуйованих безпосередньо з об’єктів;

через кожні 4 години передавати дані про евакуацію робітників, службовців і членів їх сімей, транспортом (пішим порядком) до евакокомісії Сарненської  міської ради.

                          Функціональні обов’язки відповідального працівника

кімнати матері і дитини

Працівник кімнати матері та дитини ЗПЕ призначається одним із керівників  медичних комунальних закладів Сарненської міської ради і оперативно підпорядковується начальнику ЗПЕ.

Відповідає за надання допомоги матерям в забезпеченні максимальних зручностей догляду за дітьми.

Він зобов’язаний:

а) в повсякденній  діяльності:

вивчати свої обов’язки та місце розташування кімнати матері та дитини;

знати, де і в якій кількості знаходиться майно, необхідне для обладнання кімнати;

б) з отриманням розпорядження на евакуацію:

прибути на ЗПЕ, з’ясувати свої  завдання, обов’язки;

перевірити наявність майна для кімнати матері та дитини, оформити документи на його отримання;

отримати майно, призначене для обладнання кімнати матері та дитини;

дообладнати необхідними меблями кімнату для догляду за дітьми, при необхідності нагріти приміщення і воду та виконати інші роботи, які забезпечують нормальні умови догляду за дітьми.

 

 

Заступник голови евакокомісії                                                      Андрій МИЧКА

 

 

 

                                                               Додаток 3 до розпорядження

                                                                          міського голови № 185  від  01.09.2021р

 

 

СКЛАД

 

 ЗБІРНОГО ПУНКТУ ЕВАКУАЦІЇ САРНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

п/п

Посада

на збірному пункті евакуації

Посада за основним місцем роботи

1.

Начальник

Керівник  об’єкту, де створений пункт

2.

Заступник начальника

Головний спеціаліст відділу по управлінню природними ресурсами, регулювання земельних відносин та агропромислового розвитку Сарненської міської ради

3.

Комендант

Учитель   навчального закладу управління освіти Сарненської міської ради

4.

Група реєстрації і обліку

Діловод старостинського округу Сарненської міської ради

5.

Група зв’язку та оповіщення

Адміністратор відділу «Центр надання адміністративних послуг» Сарненської міської ради

6.

Група комплектування колон

Учитель навчального закладу  управління освіти Сарненської міської ради

7.

Група охорони громадського порядку

Особовий склад Сарненського районного відділу поліції  ГУ НП у Рівненській області

8.

Медичний пункт

Медичний спеціаліст КНП «Сарненський центр первинної медико-санітарної допомоги» Сарненської міської ради

9.

Кімната матері та дитини

Медичний спеціаліст КНП «Сарненський центр первинної медико-санітарної допомоги» Сарненської міської ради

10

Стіл довідок

Учитель навчального закладу  управління освіти Сарненської міської ради

 

 

 

Заступник голови евакокомісії                                                    Андрій МИЧКА

 

Прикріплені файли
№185 від 01  вересня 2021 року "Про створення збірних пунктів евакуації Сарненської міської територіальної громади".doc

Останні документи

Документи → Розпорядження міського голови → 2021 рік → Жовтень№245 від 22 жовтня 2021 року "Про нагородження Грамотою Сарненської міської ради"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету№ від 23 жовтня 2021 року "Про схвалення змін до цільової Програми з надання допомоги хворим, які проживають на території громади та отримують програмний гемодіаліз, на 2021 рік"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету№ від 20 жовтня 2021 року "Про затвердження протоколу засідання комісії з питань формування пропозицій стосовно забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа Сарненської міської ради"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету№ від 20 жовтня 2021 року "Про розгляд звернення жительки с. Дубки (особа) щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету№ від 20 жовтня 2021 року "Про розгляд звернення жительки с. Велике Вербче (особа) щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»"

Пошук документів

Корисні посилання