, Адміністратор

№202 від 28 травня 2021 рок "Про затвердження Програми створення місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Сарненської міської територіальної громади в 2021-2023 роках"

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

        28 травня  2021 року                                                                            № 202               

 

Про затвердження  Програми створення місцевого

матеріального резерву для запобігання

і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

на території Сарненської міської територіальної

громади в 2021-2023 роках

 

             Відповідно до статті 98  Кодексу цивільного захисту України, пункту 22 частини 1 статті 26,  підпунктів 7, 8, 9, пункту “а” частини 1 статті 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775

“Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій ” (зі змінами), на виконання розпоряджень голови облдержадміністрації від 10 грудня 2020 року № 747  “Про формування матеріальних резервів для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій у Рівненській області”, від 14  грудня 2020 року № 762 “Про Програму створення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 2021 – 2023 роки”,  за погодженням з  постійними комісіями міської ради,  міська рада

 

В И Р І Ш И Л А :   

 1. Затвердити Програму створення місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Сарненської міської територіальної громади в 2021 – 2023 роках   ( далі –    Програма ), що додається.
 2. Фінансовому управлінню міської ради при формуванні міського бюджету та внесенні змін до нього передбачати видатки на виконання заходів Програми в межах наявних фінансових ресурсів.
 3. Визначити місцем зберігання місцевого матеріального резерву приміщення Сарненської міської ради за адресою: м.Сарни вул.Широка,31 та складські приміщення КП „Екосервіс“ за адресою: м.Сарни вул.Матросова, 2.
 4. Начальнику відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та мобілізаційної роботи міської ради спільно з директором КП „Екосервіс“ :
  • Забезпечити належне зберігання місцевого матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Сарненської міської територіальної громади.
  • Проводити щорічну перевірку наявності, якості, умов зберігання та готовності до використання місцевого матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Сарненської міської територіальної громади.
 5. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій,

 розміщених на території Сарненської міської територіальної громади:

 • Розробити та затвердити до 01.07.2021 номенклатуру та обсяги

                   накопичення об’єктового матеріального резерву для запобігання

             і   ліквідації     наслідків надзвичайних ситуацій та проведення

             невідкладних відновлювальних робіт; порядку створення

             і використання об’єктового матеріального резерву для запобігання

             і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на підприємстві, або

             організації.

 • Дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України

від 30 вересня 2015 року № 775 „Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації  наслідків надзвичайних ситуацій“ (зі змінами).

 • Інформувати виконавчий комітет Сарненської міської ради про проведену роботу до 01.08.2021 року.
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань розвитку села, регламенту, депутатської діяльності та правопорядку (Скрипка С.В.), а організацію виконання - на начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та мобілізаційної роботи   Сарненської міської ради (Сварицевич О.Г.).

 

 

Міський голова                                                             Руслан СЕРПЕНІНОВ

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"СХВАЛЕНО"                                                                "ЗАТВЕРДЖЕНО"                     

 рішенням виконавчого комітету                                   рішення міської ради

 21.05.2021 № 238                                                           28.05.2021 № 202

 

ПРОГРАМА

створення місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Сарненської міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки

 

Загальна частина

 

Сарненська міська територіальна громада розташована в північній частині Рівненської області на території Сарненського району та займає територію 81682  гектарів.

Численні залізничні магістралі, що перетинають територію громади, становлять 92 кілометри, протяжність автомобільних шляхів загального користування – 192 кілометри.

Площа лісів становить близько 55 тис. гектарів, лісистість – 46,5 відсотків. 

Для території громади характерні значні заболочені території із запасами торфу. На території громади  розташовано 27 об’єктів підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних об’єктів.

 У разі виникнення комунальної аварії з викидом радіоактивних речовин на відокремленому підрозділі “Рівненська атомна електрична станція” державного підприємства “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом””  у зону можливого радіоактивного забруднення Рівненської атомної електростанції потрапляє  6 населених пунктів громади   (с. Бутейки, с. Вірка, с. Велике Вербче, с. Городець, с. Велихів, с. Сварині). 

Необхідність загальної евакуації, для всіх категорій населення із зон можливого радіоактивного забруднення Рівненської атомної станції, усіма видами транспортних засобів становить 7075 осіб.

Через територію громади прокладено газопровідну мережу високого тиску з робочим тиском 18 – 51 атмосфер.

Район  періодично зазнає впливу стихійних природних явищ – пожеж, паводків, повеней та інших природних лих, що створює загрозу виникнення надзвичайних ситуацій природного характеру.

 

Правові аспекти

 

Програма створення місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Сарненської міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до вимог  статті 98  Кодексу цивільного захисту України, пункту 22 частини 1 статті 26, підпунктів 7, 8 , 9, пункту “а” частини 1 статті 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 “Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій” (зі змінами), на виконання розпоряджень голови Рівненської облдержадміністрації від 10 грудня 2020 року № 747 “Про формування матеріальних резервів для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій у Рівненській області”, від 14 грудня 2020 року № 762 “Про Програму створення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 2021 – 2023 роки”.

 

Мета Програми

 

Основною метою Програми є: 

забезпечення здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню;

здійснення заходів щодо створення, оновлення запасів матеріальних цінностей у місцевому матеріальному резерві, призначених для невідкладного їх залучення у необхідних (визначених) обсягах у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій.

 

Завдання щодо реалізації Програми

 

Основними завданнями щодо реалізації Програми є:

забезпечення формування місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (далі – місцевий матеріальний резерв);

придбання матеріальних цінностей у відповідності до графіка накопичення матеріальних цінностей до місцевого матеріального резерву, згідно з додатком 1 до Програми;

своєчасне фінансування заходів зі створення місцевого матеріального резерву з бюджету відповідного рівня. 

 

Організаційне забезпечення Програми

 

Місцевий матеріальний резерв створюється заздалегідь для невідкладного його залучення при здійсненні заходів інженерного, радіаційного, хімічного, медичного, медико-біологічного і протипожежного захисту. 

Формування місцевого матеріального резерву здійснюється з дотриманням вимог Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у відповідності  до затверджених  розпорядженням міського голови обсягів, номенклатури та затвердженої рішенням міської ради Програми.

Місцевий матеріальний резерв створюється для здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню.

Місцевий матеріальний резерв створюється виходячи з прогнозованих для території громади видів та рівнів надзвичайних ситуацій з урахуванням обсягів робіт з ліквідації їх наслідків, розмірів заподіяних збитків, обсягів забезпечення життєдіяльності постраждалого населення.

Матеріальні цінності, що поставляються до місцевого матеріального резерву, повинні мати сертифікат відповідності на весь нормативний строк їх зберігання.

Придбання матеріальних цінностей, що поставляються до місцевого матеріального резерву, здійснюється у встановленому законом порядку.

 

Порядок використання резерву

 

Місцевий матеріальний резерв використовується виключно для:

здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій;

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів;

надання постраждалому населенню необхідної допомоги для забезпечення його життєдіяльності;

розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання і харчування постраждалого населення;

забезпечення пально-мастильними та іншими витратними матеріалами транспортних засобів підприємств та громадян, залучених для евакуації постраждалого населення із зони надзвичайної ситуації та можливого ураження, ліквідації та попередження наслідків надзвичайних ситуацій.

У разі недостатності місцевого матеріального резерву чи його використанні у повному обсязі, залучається матеріальний резерв вищого рівня.

Відпуск матеріальних цінностей з місцевого матеріального резерву може здійснюватися: для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; у зв’язку з їх освіженням або заміною.

Відпуск, залучення матеріальних цінностей з місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється за рішенням міського голови  на підставі рішення Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Сарненської міської територіальної громади.

Відпуск матеріальних цінностей з матеріального резерву у зв’язку з їх освіженням або заміною здійснюється за рішенням міського голови  відповідно до вимог чинного законодавства. Кошти, отримані в результаті реалізації матеріальних цінностей у зв’язку з їх освіженням або заміною, спрямовуються на придбання і закладення до місцевого матеріального резерву аналогічних матеріальних цінностей.

Матеріальні цінності, що підлягають освіженню або заміні, можуть також використовуватися для потреб  громади за рішенням відповідних керівників, за умови одночасної або наступної обов’язкової поставки і закладення до місцевого матеріального резерву таких матеріальних цінностей у відповідній кількості за рахунок коштів, призначених на відповідні цілі для зазначених потреб громади.

 

Результати реалізації Програми

 

Реалізація Програми забезпечить формування місцевого матеріального резерву, накопичення матеріальних цінностей до нього та їх ефективне використання для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій, надання термінової допомоги постраждалому населенню, постійну готовність органів управління та сил цивільного захисту громади до дій за призначенням.

 

Відповідальні за реалізацію Програми

 

Виконавцем Програми є відділ з питань надзвичайних ситуацій , цивільного захисту та мобілізаційної роботи міської ради.

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, покладається на   заступника  міського голови  відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

Обсяги та джерела фінансування

 

Відповідно до Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 (зі змінами), та згідно номенклатури місцевого матеріального резерву Сарненської міської територіальної громади, для виконання заходів, спрямованих на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків на території  громади, затвердженою в установленому порядку, підлягають поповненню та освіженню матеріальні цінності, відображені у додатку 2  до Програми.

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів  бюджету міської територіальної громади, інших не заборонених законодавством джерел.

Джерела та обсяги фінансування, необхідні для створення місцевого матеріального резерву, відображені у додатку 1 до Програми.Секретар ради                                                                       Андрій МИЧКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Додаток 1

                                                 до програми створення місцевого матеріального

                                                резерву для запобігання і ліквідації наслідків

                                                надзвичайних ситуацій на території Сарненської

                                                міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки

                           

 

Заходи

щодо виконання програми створення місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Сарненської міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки

п/п

Найменування заходу

Виконавці

Джерело фінансування

Обсяг фінансування грн

Термін виконання

роки

2021

2022

2023

1

Створення місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Сарненської міської територіальної громади

 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та мобілізаційної роботи

 Бюджет міської територіальної громади

727690

242072

210114

275504

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                       Андрій МИЧКА

 Прикріплені файли
Додатки.docx

Останні документи

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
25 квітня 2024
№ від 25 квітня 2024 року "Про надання дозволу на вчинення правочину"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
25 квітня 2024
№ від 25 квітня 2024 року "Про надання дозволу на вчинення правочину"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
25 квітня 2024
№ від 25 квітня 2024 року "Про надання дозволу на вчинення правочину"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
25 квітня 2024
№ від 25 квітня 2024 року "Про участь матері у вихованні дитини"

Документи → Проєкти рішень ради
25 квітня 2024
Про затвердження Програми надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку на 2025 - 2027 роки  

Пошук документів