, Адміністратор

Управління жкг, транспорту, містобудування, архітектури та управління комунальною власністю


КОЗЯРЧУК

Юрій Ярославович

Начальник управління

Відділ житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту та інфраструктури
Заступник начальника управління - начальник відділу
ВАЛЬКОВЕЦЬ Вікторія Вікторівна Головний спеціаліст
ЦУМАН Оксана Олегівна Головний спеціаліст

e-mail: jkg@sarny-rada.gov.ua

тел. (03655) 3-50-85

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ  житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту та інфраструктури управління житлово-комунального господарства, транспорту, містобудування, архітектури та управління комунальною власністю Сарненської міської ради

 

 1. Загальні положення

      1.1. Відділ житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту та інфраструктури (далі - відділ) є структурним підрозділом управління житлово-комунального господарства, транспорту, містобудування, архітектури та управління комунальною власністю Сарненської міської ради, який в свою чергу, є структурним підрозділом виконавчого комітету Сарненської міської ради.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, рішеннями Сарненської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням.

1.3. Відділ є підзвітним і підконтрольним управлінню житлово-комунального господарства, транспорту, містобудування, архітектури та управління комунальною власністю Сарненської міської ради (далі управління) та Сарненській міській раді (далі міська рада), підпорядкованим виконавчому комітету міської ради, міському голові.

           1.4. Відділ здійснює свою роботу у взаємодії з апаратом міської ради, структурними підрозділами виконкому, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

 

 1. Мета відділу
  • Забезпечення реалізації міською радою, її виконавчим комітетом, міським головою своїх повноважень у сфері житлово-комунального господарства, будівництва (в тому числі капітального), транспорту та інфраструктури.
  • Забезпечення на території Сарненської міської територіальної громади організації обслуговування населення підприємствами та організаціями житлово-комунального господарства, надання якісних комунальних послуг, виконання ремонтно-будівельних робіт.
  • Впровадження ефективного функціонування транспортного комплексу, системи автомобільних доріг та інженерних споруд територіальної громади, що являє собою сукупність підприємств, установ, організацій, а також суб’єктів господарювання – фізичних та юридичних осіб, що здійснюють їх обслуговування, а також перевезення пасажирів (вантажів) автомобільним, залізничним транспортом,  надають послуги на стоянках, підприємствах транспортного сервісу в межах територіальної громади.

   

 1. Основні завдання відділу

3.1. У сфері житлово-комунального господарства та інфраструктури відділ, відповідно до покладених на нього завдань, забезпечує виконання міською радою, її виконавчим комітетом, міським головою своїх повноважень щодо:

 • сприяння створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;
 • вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів, знешкодження та захоронення трупів тварин;
 • забезпечення соціально-культурних закладів, які належать до комунальної власності територіальної громади, а також населення паливом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями; вирішення питань водопостачання, відведення та очищення стічних вод; здійснення контролю за якістю питної води;
 • організації благоустрою населених пунктів громади, залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення;
 • здійснення контролю за станом благоустрою виробничих територій, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян;
 • встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств комунального господарства, що належать до комунальної власності Сарненської міської територіальної громади;
 • забезпечення утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання та їх охорони;
 • організація роботи з надання дозволів в порядку, встановленому законодавством, на розміщення реклами;
 • здійснення в межах своєї компетенції контролю за станом експлуатації та утримання об’єктів комунального господарства;
 • здійснює організацію, контроль та супровід будівництва, реконструкції, капітального ремонту та поточного ремонту об'єктів комунальної власності;
 • бере участь у реалізації місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства та благоустрою;
 • здійснює заходи, спрямовані на забезпечення сталої роботи об’єктів житлово-комунального господарства в осінньо-зимовий період,  здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період;
 • організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків;
 • забезпечення функціонування системи енергетичного менеджменту;
 • здійснює інші повноваження у сфері житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою відповідно до законів;
 • розгляд звернень громадян, підприємств, установ і організацій, сприяння у вирішенні порушених питань,  ведення їх обліку та звітності в межах повноважень відділу;
 • надання методичної та консультативної допомоги в межах своїх повноважень.

 3.2. У сфері транспорту відділ, відповідно до покладених на нього завдань, забезпечує виконання міською радою, її виконавчим комітетом, міським головою своїх повноважень щодо:

 • планування, організація та здійснення заходів, спрямованих на дотримання транспортного законодавства, сумісно з відповідними органами;
 • розробка пропозицій щодо формування транспортної мережі територіальної громади. Сприяння в розробці паспортів маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту;
 • розробка та погодження маршрутів, схем, графіків та режимів руху транспорту загального користування;
 • погодження змін маршрутів та напрямків руху транспорту, припинення руху транспорту у зв’язку з проведенням ремонтних, аварійно – відновлювальних робіт з метою запобігання виникнення аварійних ситуацій;
 • організація обстеження пасажирських потоків на маршрутах пасажирського транспорту територіальної громади з метою більш раціонального розподілення рухомого складу;
 • розробка заходів з покращення роботи міського та приміського пасажирського транспорту, удосконалення маршрутів у комплексі для усіх видів транспорту, більш раціональному розміщенню зупинок пасажирського транспорту;
 • визначення оптимальної кількості й типів рухомого складу на міських та приміських маршрутах та забезпечення його наявності;
 • забезпечення реалізації тарифної політики у сфері надання транспортних послуг та інших послуг у межах, визначених законодавством;
 • контроль за дотриманням графіків руху, виконання законодавства про автомобільний транспорт, правил надання послуг автомобільним пасажирським транспортом на міських і приміських автобусних маршрутах загального користування;
 • організація роботи з укладання договорів з суб’єктами господарювання усіх форм власності – переможцями конкурсу на перевезення пасажирів;
 • контроль за виконанням договірних умов щодо перевезення пасажирів на міських та приміських маршрутах загального користування;
 • планування й організація роботи з підготовки підприємств транспорту до дій у разі надзвичайних ситуацій та виконання завдань транспортного забезпечення цивільного захисту;
 • узгодження мережі маршрутів руху міського, приміського (в межах громади) пасажирського та вантажного автомобільного транспорту;
 • внесення на розгляд виконавчого комітету міської ради пропозицій з питань, що відносяться до компетенції відділу;
 • забезпечення безперебійної роботи транспорту у випадках стихійного лиха, аварій, катастроф та під час ліквідації їх наслідків; координація роботи, пов’язаної з попередженням аварійності та правопорушень на транспорті;
 • забезпечення реалізації заходів, спрямованих на організацію надання доступу до мережі Інтернет та підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості;
 • забезпечення реалізації заходів, спрямованих на організацію надання послуг мобільного зв’язку;
 • узгодження проведення усіх видів ремонтно-будівельних робіт на вулицях та шляхових спорудах, будівництва у смузі відведення доріг, де проходять маршрути міського пасажирського транспорту.
  • У сфері будівництва, відповідно до покладених на нього завдань, забезпечує виконання міською радою, її виконавчим комітетом, міським головою своїх повноважень щодо:

- виконує завдання з організації будівництва об'єктів комунальної власності та забезпечує контроль за ефективним використанням капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету;

- готує вихідні дані для проектування об'єктів будівництва;

-бере участь при складанні, у встановленому порядку, дефектних актів на ремонт та будівництво об'єктів комунальної власності;

- організовує роботу із замовлення проектно-вишукувальних робіт, укладання з проектними та вишукувальними організаціями договорів на розроблення проектно-кошторисної документації та здійснення ними авторського нагляду за будівництвом;

- організовує роботу із укладення договорів з виконавцями робіт з ремонту та будівництва об'єктів комунальної власності;

- приймає і перевіряє комплектність одержаної від проектних або вишукувальних організацій проектно-кошторисної та іншої документації, забезпечує у встановленому порядку проведення державної експертизи цієї документації, її погодження і затвердження;

- оформляє у встановленому порядку документи дозвільного характеру на початок будівництва об'єктів, відповідає за повноту і достовірність інформації у цих документах та їх реєстрацію;

- координує будівельні роботи по об'єктах комунальної власності;

- контролює відповідність обсягів та якість виконаних робіт проектній документації, технічним умовам і стандартам;

- перевіряє подані до оплати проектною, постачальною, підрядною та іншими організаціями документи щодо виконання робіт та надання послуг;

- забезпечує у встановленому порядку розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у сфері будівництва;

- розробляє і вносить на розгляд сесії міської ради та її виконавчого комітету проекти рішень з питань будівництва і здійснює контроль за їх виконанням;

- сприяє впровадженню у будівництво прогресивних проектних рішень, нових будівельних матеріалів, виробів та конструкцій;

- забезпечує дотримання законодавства у сфері будівництва.

 

 1. Права відділу

         Відділ, згідно з покладеними на нього завданнями, має право:

4.1. Здійснювати контроль з благоустрою,  інженерного забезпечення,  будівництва інших об’єктів (в тому числі капітального), замовником яких є міська рада та її структурні підрозділи.

4.2. Узгоджувати проєктно-кошторисну документацію, схеми технічних креслень, здійснювати видачу ордерів-дозволів на здійснення будівельних робіт, складати акти на видалення зелених насаджень.

4.3. Здійснювати облік зовнішньої реклами на території Сарненської міської територіальної громади.

4.4. Надавати пропозиції та готувати проєкти рішень міської ради та виконавчого комітету з питань, що стосуються  компетенції відділу.

4.5. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції.

4.6. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.7. Брати участь у засіданнях міської ради, виконавчого комітету, постійних та тимчасових комісій міської ради, комісій виконавчого комітету.

4.8. Брати участь у розробленні проєктів програм соціального-економічного розвитку територіальної громади, цільових програм, спрямованих на підвищення рівня забезпеченості територіальної громади послугами житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку та поліпшення їх якості, координація цієї роботи.

    

 1. 5. Структура відділу і організація роботи

5.1. Відділ очолює заступник начальника управління - начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.

5.2. Структура відділу і чисельність працівників визначається міською радою.

5.3. Спеціаліст відділу призначається та звільняється з посади міським головою.

5.4. Посадові права та обов’язки начальника і працівника відділу регулюються посадовими інструкціями, розроблених заступником начальника управління - начальник відділу та затверджується міським головою.

5.5. Заступник начальника управління - начальник відділу, в межах своїх повноважень, здійснює організаційно-розпорядчі та консультативно-дорадчі функції щодо основних завдань, які покладені на відділ та визначені в цьому Положенні, і несе персональну відповідальність за виконання цих завдань, зокрема:

- планує та організовує роботу відділу;

- організовує своєчасне і якісне виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функцій;

- вживає заходів щодо забезпечення ефективності роботи працівників відділу, затверджує їх функціональні обов'язки;

- визначає планові та поточні завдання працівникам відділу та контролює їх виконання;

- забезпечує встановлений порядок роботи з документами й матеріалами у відділі, дотримання працівниками трудової, виконавської дисципліни і службової таємниці;

- затверджує документи, що стосуються роботи відділу;

- погоджує чи готує проєкти рішень міської ради, її виконкому, проєкти розпоряджень міського голови, інші документи в межах своєї компетенції.

 

 1. Відповідальність

6.1. Працівники відділу несуть відповідальність в межах і порядку, встановленому чинним законодавством за:

 • несвоєчасне та неякісне виконання посадових завдань та обов’язків, планів роботи та доручень міського голови, заступника міського голови, начальника управління житлово-комунального господарства, транспорту, містобудування, архітектури та управління комунальною власністю, керуючого справами виконавчого комітету міської ради;
 • порушення правил внутрішнього розпорядку та трудової дисципліни.

 

 1. Взаємодії відділу

   Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, а також підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян та громадянами.

 

 1. Заключні положення

8.1. Припинення діяльності відділу здійснюється у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.2.  Зміни і доповнення до цього положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

8.3. Міська рада, її виконавчий комітет, міський голова сприяють створенню умов для нормальної роботи і підвищення кваліфікації посадових осіб відділу, забезпечувати їх окремим приміщенням, телефонним зв'язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов'язків, спеціальним приладдям, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, посібниками та літературою.

Останні документи

Документи → Рішення виконавчого комітету → 2024 рік → Лютий
26 лютого 2024
№ 72 від 21 лютого 2024 року "Про надання дозволу на розміщення дитячих атракціонів"

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Лютий
23 лютого 2024
№ 29 від 22 лютого 2024 року "«Про закриття руху автомобільного транспорту по вул. Європейській  у м. Сарни Рівненської області»"

Документи → Рішення виконавчого комітету → 2024 рік → Лютий
23 лютого 2024
№ 134 від 21 лютого 2024 року "Про надання статусу дитини, яка  постраждала  внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, Токарєвій Марії Валентинівні"

Документи → Рішення виконавчого комітету → 2024 рік → Лютий
23 лютого 2024
№ 133 від 21 лютого 2024 року "Про надання статусу дитини, яка  постраждала  внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, Токарєву Кирилу Андрійовичу"

Документи → Рішення виконавчого комітету → 2024 рік → Лютий
23 лютого 2024
№ 132 від 21 лютого 2024 року "Про надання статусу дитини, яка  постраждала  внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, Титечко Софії Володимирівні"

Пошук документів