, Адміністратор

№79 від 07 травня 2021 року "Про посилення протипожежного захисту об’єктів різних форм власності та житлових будинків на території Сарненської міської територіальної громади"

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

 07  травня 2021 року                                                                             № 79

 

Про посилення протипожежного захисту об’єктів

різних форм власності та житлових будинків на

території Сарненської міської територіальної громади

 

Відповідно до статей 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 55 Кодексу цивільного захисту України, Постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» (зі змінами), з метою попередження пожеж, загибелі та травмування людей на них

 

  1. Керівникам структурних підрозділів міської ради, старостам старостинських округів, керівникам підприємств, установ та організацій, розташованих на території громади,забезпечити виконання плану заходів щодо посилення протипожежного захисту об’єктів на території Сарненської міської територіальної громади, що додається.
  2. Керівникам дошкільних навчальних, навчальних, лікувальних, культурно-просвітницьких закладів, готелів та інших аналогічних за призначенням об’єктів з масовим перебуванням людей провести практичні відпрацювання планів евакуації людей на випадок виникнення пожежі.
  3. Керівникам структурних підрозділів міської ради, старостам старостинських округів, керівникам підприємств, установ та організацій, розташованих на території громади, інформувати про проведену роботу плану заходів, міську раду до 15 вересня 2021року.
  4. Відділу з надзвичайних ситуацій,цивільного захисту та мобілізаційної роботи організувати постійний контроль за станом виконання плану заходів щодо посилення протипожежного захисту об’єктів, провести вибіркові перевірки дошкільних навчальних, навчальних, лікувальних, культурно-просвітницьких закладів, готелів та інших аналогічних за призначенням об’єктів з масовим перебуванням людей, щодо визначення їх протипожежного стану.
  5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Володимира Міщеню.

 

 

Міський голова                                                           Руслан СЕРПЕНІНОВ


Додаток до розпорядження

міського голови  № 79 від 07.05.2021 року

 

П Л А Н

 заходів щодо посилення протипожежного захисту об’єктів  на території Сарненської міської територіальної громади

 

 

 

Найменування заходу

Строк

виконання

Відповідальні

за виконання

Залучаються

до виконання

 

1

2

3

4

5

1.       

Провести огляди та здійснити профілактичні ремонти  електроустановок, електромереж, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого інженерного обладнання. Силами пожежно-технічних комісій, осіб, відповідальних за пожежну безпеку, представників господарських підрозділів провести комісійні перевірки (з оформленням відповідних актів, протоколів) протипожежного стану адміністративних, побутових, складських, інших приміщень, будівель, горищ, підвалів та територій. Вжити невідкладних заходів для усунення виявлених недоліків.

До

25 червня 2021р.

Керівники, відповідальні особи підприємств, установ та організацій, старости округів

Структурні підрозділи міської ради

2.       

Провести перевірки технічного стану систем автоматичної пожежної сигналізації, пожежогасіння, оповіщення про пожежу, внутрішнього і зовнішнього пожежного водопостачання, а також забезпечення приміщень об’єктів необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння, покажчиків та знаків безпеки; стану еваковиходів, комплектацію пожежних щитів.

До

25 червня 2021р.

Керівники, відповідальні особи  підприємств, установ та організацій, старости округів

 

Структурні підрозділи міської ради

3.       

Провести заміри опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання (мають проводитись 1 раз на 2 роки), якщо строк дії протоколів закінчився, відповідними ліцензованими організаціями

До

01 вересня 2021р.

Керівники, відповідальні особи підприємств, установ та організацій, старости округів

 

Структурні підрозділи міської ради

4.       

В угодах про оренду приміщень та територій передбачити відповідальність сторін з питань пожежної безпеки та здійснення заходів з підтримання постійного протипожежного режиму, забезпечити контроль за дотриманням цих вимог

До

01 липня 2021р.

постійно

Керівники, відповідальні особи підприємств, установ та організацій, старости округів

 

Структурні підрозділи міської ради

5.       

Перевірити наявність інструкцій з пожежної безпеки на об’єктах, за необхідності опрацювати нові інструкції або переглянути та доповнити чинні

До

01 липня 2021р.

 

Відповідальні особи підприємств, установ та організацій, старости округів

Структурні підрозділи міської ради

6.       

Провести додаткові протипожежні інструктажі з працівниками з питань:

-         порядку паління та користування відкритим вогнем;

-         користування електропобутовими приладами (електрообігрівачами, електрочайниками тощо);

-         зачинення приміщень після роботи;

-         евакуації на випадок пожежі.

До

01 липня 2021р.

 

Керівники, відповідальні особи підприємств, установ та організацій, старости округів

 

Структурні підрозділи міської ради

7.       

Провести перевірку знань загальних інструкцій з пожежної безпеки у працівників охорони, чергових служб об’єктів з питань здійснення контролю за додержанням протипожежного стану, огляду території й приміщень, порядку ввімкнення освітлення, а також дій у разі виявлення пожежі

До

01 липня 2021р.

 

Відповідальні особи підприємств, установ та організацій, старости округів

Структурні підрозділи міської ради

8.       

Розпорядчим документом заборонити експлуатацію несправних приладів опалення, нагрівальних приладів та саморобних нагрівальних приладів

До

15 червня 2021р.

постійно

Керівники, відповідальні особи підприємств, установ та організацій, старости округів

Структурні підрозділи міської ради

9.       

Забезпечити очищення службових, складських та господарських приміщень і територій, горищ та підвалів від горючих матеріалів, постійно тримати їх незахаращеними горючими матеріалами. Заборонити спалювання сміття та відходів на території об’єктів.

До

15 червня 2021р.

постійно

Керівники, відповідальні особи підприємств, установ та організацій, старости округів

 

Структурні підрозділи міської ради

10.   

Забезпечити проходження навчання, з питань  пожежної, техногенної безпеки та охорони праці, керівного складу, посадових та інших осіб  підприємств, установ і організацій

Постійно

Керівники, відповідальні особи підприємств, установ та організацій, старости округів

Структурні підрозділи міської ради

11.   

У разі необхідності встановлення на вікнах службових приміщень металевих ґрат, забезпечити можливість їх розкриття, розсування чи зняття на час перебування в цих приміщеннях працівників

До

15 червня 2021р.

постійно

Керівники, відповідальні особи підприємств, установ та організацій, старости округів

 

Структурні підрозділи міської ради

12.

Забезпечити автотранспортні засоби справними порошковими вогнегасниками відповідно до Норм оснащення вогнегасниками колісних транспортних засобів

До

15 липня 2021р.

постійно

Керівники, відповідальні особи підприємств, установ та організацій, старости округів

 

Структурні підрозділи міської ради

13.

 Привести у відповідність до вимог нормативно-правових актів схематичні плани евакуації людей на випадок виникнення пожежі та вивісити їх на видних місцях, установити порядок (систему) оповіщення людей про пожежу, з яким (якою) необхідно ознайомити всіх працівників згідно з штатним розписом

До

15 липня 2021р.

постійно

Керівники, відповідальні особи підприємств, установ та організацій, старости округів

 

Структурні підрозділи міської ради

14.

На оперативних нарадах, розглянути та наголосити на недопущені роботи в несправному стані:    

-    електромереж та електрообладнання;

-    опалювальних установок;

-    технологічного обладнання;

-    систем автоматичної пожежної сигналізації;

-    внутрішнього протипожежного

     водопроводу;

-   пожежних водоймищ

Постійно

Керівники, відповідальні особи підприємств, установ та організацій, старости округів

 

Структурні підрозділи міської ради

15.

Водонапірні башти обладнати пристроями для забору води пожежними автомобілями

До

15 серпня 2021р.

Керівники, відповідальні особи підприємств, установ та організацій, старости округів

Структурні підрозділи міської ради

16.

Привести у відповідність до вимог норм та правил пожежної безпеки шляхи евакуації

До

15 червня 2021р.

постійно

Керівники, відповідальні особи підприємств, установ та організацій, старости округів

Структурні підрозділи міської ради

17.

Заборонити та не допускати випалювання рослинності або її залишків на закріплених територіях

Постійно

Керівники, відповідальні особи підприємств, установ та організацій, старости округів

Структурні підрозділи міської ради

18.

При відключенні електроенергії, для освітлення приміщень використовувати електричні ліхтарі (застосовувати свічки та інші джерела відкритого вогню категорично заборонити)

Постійно

Керівники, відповідальні особи підприємств, установ та організацій, старости округів

 

Структурні підрозділи міської ради

19.

Наказами визначити відповідальних осіб за протипожежний стан будівель, приміщень та інших дільниць, на яких покласти здійснення контролю за станом протипожежного режиму, справністю електроустановок, технологічного обладнання

До

15 червня 2021р

 

Керівники, відповідальні особи підприємств, установ та організацій

 

Структурні підрозділи міської ради

20.

Вживати відповідних заходів реагування на факти порушень чи невиконання посадовими особами встановленого протипожежного режиму, вимог правил пожежної безпеки та інших нормативно-правових актів, що діють у цій сфері

Постійно

Керівники, відповідальні особи підприємств, установ та організацій, старости округів

 

Структурні підрозділи міської ради

21.

Організувати та проводити серед населення просвітницько-роз’яснювальну  роботу із запобігання виникненню пожеж

Протягом року

Відділ зв’язків  з громадськістю та засобами масової інформації

Відділ з питань НС, ЦЗ 

підрозділи

Управління освіти

Відділ охорони здоров'я

Місцеві засоби масової інформації Місцевий підрозділ ГУ ДСНС України у Рівненській області, структурні підрозділи міської ради

22.

Організувати та проводити заходи з популяризації культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді шляхом проведення шкільних, міських,  та участі у всеукраїнських змаганнях, фестивалів, навчально-тренувальних зборів і організації навчальних таборів

Протягом року

Управління освіти міської ради

Управління культури, туризму, молоді та спорту міської ради

Відділ з питань НС, ЦЗ  міської ради

Місцевий підрозділ ГУ ДСНС України у Рівненській області, місцеві засоби масової інформації

 

 

Начальник  відділу з  питань надзвичайних

ситуацій, цивільного захисту та мобілізаційної роботи міської ради                                      Олександр СВАРИЦЕВИЧ

 

 

Останні документи

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 25 позачергова сесія від 21 листопада 2023 року
24 листопада 2023
№1721 від 21 листопада 2023 року "Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду Поплавському Олександру Володимировичу"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 25 позачергова сесія від 21 листопада 2023 року
24 листопада 2023
№1720 від 21 листопада 2023 року "Про припинення дії договору оренди землі на земельну ділянку площею 0,7395 га (кадастровий номер 5625410100:01:014:0010)"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 25 позачергова сесія від 21 листопада 2023 року
24 листопада 2023
№1719 від 21 листопада 2023 року "Про передачу в постійне користування земельної ділянки площею 0.3500 га (кадастровий номер 5625410100:01:008:0088) УПРАВЛІННЮ ОСВІТИ САРНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 25 позачергова сесія від 21 листопада 2023 року
24 листопада 2023
№1718 від 21 листопада 2023 року "Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки Свіщевському Миколі Васильовичу на території Сарненської міської ради"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 25 позачергова сесія від 21 листопада 2023 року
24 листопада 2023
№1717 від 21 листопада 2023 року "Про передачу в постійне користування земельної ділянки площею 5,8950 га (кадастровий номер 5625410100:01:006:0073) КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «САРНЕНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» САРНЕНС..."

Пошук документів