, Головний редактор

№398 від 10 листопада 2022 року "Про організацію та встановлення розміру вартості харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти"

С А Р Н Е Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

Р І В Н Е Н С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

10 листопада 2022 року

                                  №398

Про організацію та встановлення розміру вартості харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти

 

 

 

Керуючисьстаттею 56 Закону України «Про освіту», статтею 20 Закону України «Про повнузагальнусереднюосвіту»,статтею 35 Закону України«Про дошкільнуосвіту»,статтями 32, 59 Закону України «Про місцевесамоврядування в Україні», законами України«Про забезпечення праві свобод внутрішньопереміщенихосіб», «Про державнусоціальнудопомогумалозабезпеченимсім'ям», «Про статус ветераніввійни, гарантіїїхсоціальногозахисту»,постановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 02.02.2011 № 116 «Про затвердження Порядку наданняпослуг з харчуваннядітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічнихнавчальних закладах, операції з наданняякихзвільняютьсявідобкладенняподатком на доданувартість» (зізмінами),постановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 24.03.2021 № 305«Про затвердження норм та Порядку організаціїхарчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», наказом Міністерстваосвіти і науки Українивід21.11.2002 № 667 «Про затвердженняПорядкувстановлення плати для батьків за перебуваннядітей у державних і комунальнихдошкільних та інтернат них навчальних закладах», зареєстрованим у МіністерствіюстиціїУкраїни 06.12.2002 за № 953/7241(зізмінами), наказом Міністерствааграрноїполітики та продовольстваУкраїни  від 01.10.2012 № 590 «Про затвердженняВимогщодорозробки, впровадження та застосуванняпостійнодіючих процедур, заснованих на принципах Системиуправліннябезпечністюхарчовихпродуктів (НАССР)»,зареєстрованим в МіністерствіюстиціїУкраїни 09.10.2012 за  1704/22016, наказом Міністерстваохорониздоров`яУкраїнивід 05.11.2021  № 2441 «Про затвердженнярекомендованогоПримірногочотиритижневого сезонного меню,рекомендованого для організаціїтриразового харчування дітей віком від 1 до 6 (7) років в закладах освіти та інших організованих дитячих колективах на осінній період», та з метою забезпечення повноцінним, раціональним харчуванням дітей, виконавчий комітет міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Організувати з 1 січня 2023 року за рахунок коштів бюджету Сарненської міської територіальної громади безоплатне гаряче харчування в закладах загальної середньої освіти, закладах дошкільної освіти, дошкільних структурних підрозділах закладів загальної середньої освіти з повним перебуванням дітей для:

1.1. дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних групах, дітей з інвалідністю;

1.2.  дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (які навчаються в закладах дошкільної освіти, дошкільних структурних підрозділах закладів загальної середньої освіти з повним перебуванням дітей, 1-4 класах закладів загальної середньої освіти);

1.3.дітей у сім’ях, у якихсукупнийдохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищуваврівнязабезпеченняпрожитковогомінімуму(гарантованогомінімуму), якийщорокувстановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільненнявідплати за харчуваннядитини у державнихікомунальних закладах дошкільноїосвіти, відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту»;

1.4. дітей, батьки якихабо особи, якіїхзамінюють, єучасниками АТО/ООС чизагинулипідчас виконаннябойовихдій у зоні АТО/ООС;

1.5.дітей, батьки якихабо особи, якіїхзамінюють, мають статус учасника бойових дій, єучасникамибойовихдій на території інших держав;

1.6. дітейз числа внутрішньопереміщенихосібчидітей,якімають статус дитини, яка постраждалавнаслідоквоєннихдійізбройнихконфліктівзгідноізЗаконом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщенихосіб»;

1.7. дітей із числа членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти; утриманців загиблого (померлого), яким у зв’язку з цим виплачується пенсія, визначених у статтях 10, 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

       2. Встановитиз 1 січня 2023 рокувартістьсировини та продуктів харчування для однієїдитинина день на територіїСарненськоїміськоїтериторіальноїгромади, щовідвідують:

2.1.закладидошкільноїосвітиу розмірі45гривень;

2.2. дошкільніструктурніпідрозділи закладів загальної середньої освіти з повним перебуванням дітей у розмірі 45 гривень;

2.3.закладизагальноїсередньоїосвіти, які самостійно організовують харчування учнів у розмірі32гривні.

3. Встановити з 1 січня 2023 року вартість послуг з організації харчування для однієї дитини на день на території Сарненської міської територіальної громади, що відвідують заклади загальної середньої освіти, де харчування організовує надавач послуг з харчування – у розмірі 54 гривень.

4. Встановити, що батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у закладах дошкільної освіти, дошкільних структурних підрозділах закладів загальної середньої освіти на території Сарненської міської територіальної громади у розмірі, що становить:

4.1. 60 відсотків від вартості сировини та продуктів харчування на день, а саме: у розмірі 27гривень на день, для дітей, які відвідують заклади дошкільної освіти, дошкільні структурні підрозділизакладів загальної середньої освіти, які розташовані у місті;

4.2. 40 відсотків від вартості сировини та продуктів харчування на день, а саме: у розмірі 18гривень на день, для дітей, які відвідують заклади дошкільної освіти, дошкільні структурні підрозділи закладів загальної середньої освіти, які розташовані у сільській місцевості.

5. Керівникам закладів загальної середньої освіти Сарненської міської територіальної громади організувати харчування для учнів, не включених у перелік категорій дітей, визначених підпунктами 1.1-1.7пункту 1 цього рішення, за кошти батьків на підставі рішень батьківських зборів.

6. Організацію та контроль за якістю харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти, дошкільних структурних підрозділах закладів загальної середньої освіти покласти на керівників цих закладів.

7. Контроль за виконаннямрішенняпокласти на заступника міськогоголовиВолодимира МІЩЕНЮ, аорганізаціювиконанняна начальника управління освіти Сарненської міської ради Діану КОШКІНУ.

 

 

 

Міський голова                                                                  Руслан СЕРПЕНІНОВ

Останні документи

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Липень
18 липня 2024
№ 153 від 18 липня 2024 року "Про нагородження Грамотою Сарненської міської ради"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
17 липня 2024
№ 2137 від 12 липня 2024 року "Про підготовку до продажу земельної  ділянки несільськогосподарського призначення у власність шляхом викупу Товариству з  обмеженою відповідальністю "Сарнитехбуд"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
17 липня 2024
№ 2136 від 12 липня 2024 року "Про підготовку до продажу земельної  ділянки несільськогосподарського призначення у власність шляхом викупу  Гаврильчику Андрію Миколайовичу"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
17 липня 2024
№ 2135 від 12 липня 2024 року "Про скасування рішення виконавчого комітету Сарненської  міської ради від 12.02.1997 №162"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
17 липня 2024
№ 2134 від 12 липня 2024 року "Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу та об’єднання  земельної ділянки на території Сарненської міської ради"

Пошук документів