, Головний редактор

№453 від 24 вересня 2021 року "Про затвердження порядку проведення громадського обговорення кандидатури старости"

Р І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

 

24 вересня 2021 року

                                               № 453

 

 

 

 

Про затвердження порядку проведення

громадського обговорення кандидатури

старости

 

 

Керуючись статтею 541 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням із постійними комісіями міської ради, міська рада

 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Затвердити Порядок проведення громадського обговорення кандидатури старости в старостинських округах Сарненської міської територіальної громади (додається).
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань розвитку села, регламенту, депутатської діяльності та правопорядку (Скрипка С. В.).

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                       Руслан СЕРПЕНІНОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення міської ради

24 вересня 2021 року

№ 453

 

 

 

Порядок

проведення громадського обговорення

кандидатури старости в старостинських округах

Сарненської міської територіальної громади

 

 

1.Загальні положення

1.1. Порядок проведення громадського обговорення кандидатури старости в старостинських округах міської територіальної громади (далі – Порядок) встановлює процедуру організації, проведення та встановлення результатів громадського обговорення з питань, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо затвердження на посаді старост (далі - Громадське обговорення).

1.2. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і є механізмом реалізації законних прав мешканців старостинських округів Сарненської міської територіальної громади на участь у громадському обговоренні кандидатур на посаду старости.

1.3. Метою Громадського обговорення є визначення рівня підтримки кандидатури старости старостинського округу міської територіальної громади.

1.4. Основним завданням Громадського обговорення є погодження з жителями відповідного старостинського округу кандидатури старости.

1.5. У Громадському обговоренні можуть брати участь громадяни України,  яким на день проведення Громадського обговорення виповнилося 18 років і які зареєстровані у населеному пункті відповідного старостинського округу міської територіальної громади.

1.6. Громадське обговорення має відкритий характер, проводиться на засадах добровільності, гласності та свободи висловлювань. Ніхто не може бути примушений до участі або обмежений в участі при проведенні Громадського обговорення.

 

  1. Організація Громадського обговорення

2.1. Громадське обговорення відбувається у вигляді вивчення громадської думки щодо підтримки кандидатури старости та громадських слухань.

2.2 Кандидатура старости вноситься на Громадське обговорення міським головою, про що ним приймається відповідне розпорядження.

2.3. Організацію Громадських обговорень забезпечує організаційний комітет, склад якого затверджується міським головою.

2.4. Засідання оргкомітету проводиться в міру необхідності та вважаються правомочними за присутності 2/3 його складу.

2.5. Засідання оргкомітету протоколюються та підписуються його головою та усіма присутніми його членами.

2.6. Організаційний комітет:

2.6.1. Забезпечує належне інформування жителів старостинського округу про проведення Громадського обговорення.

2.6.2. Організовує опитування жителів та громадські слухання, готує підсумковий протокол про результати Громадського обговорення.

2.6.3. Узагальнює та оприлюднює результати Громадського обговорення.

2.6.4 Вирішує інші організаційно - технічні питання, що стосуються проведення Громадського обговорення.

 

  1. Проведення Громадського обговорення

3.1 Громадське обговорення проводиться у два етапи:

І етап - визначення в старостинському окрузі рівня підтримки запропонованої кандидатури старости.

ІІ етап - громадські слухання щодо підтримки запропонованої кандидатури старости.

3.2. Інформація про дату, час та місце проведення Громадського обговорення публікується на офіційному веб-сайті міської ради, в соціальній мережі «Фейсбук» та розміщується на інформаційних стендах в населених пунктах старостинського округу не пізніше, як за 3 (три) дні до встановленої дати їх проведення.

3.3. Визначення рівня підтримки проводиться шляхом опитування жителів відповідного старостинського округу.

3.3.1. Час та місце проведення опитування визначається організаційним комітетом.

3.3.2. Опитування жителів відповідного старостинського округу проводиться у формі заповнення підписних листів на підтримку кандидатури старости, що повинен містити інформацію про учасника опитування із зазначенням його прізвища, власного імені (усіх власних імен) та по батькові (за наявності), числа, місяця і року народження, серії та номера паспорта громадянина України (тимчасового посвідчення громадянина України - для осіб, недавно прийнятих до громадянства України), що засвідчується підписом таких учасників.

3.4. Громадські слухання є завершальним етапом проведення Громадського обговорення.

3.4.1. Громадські слухання проводиться протягом 2-х тижнів після завершення опитування жителів відповідного старостинського округу у вихідний або неробочий день.

3.4.2. Час та місце проведення громадських слухань визначаються організаційним комітетом.

3.4.3. Громадяни старостинського округу, які не змогли взяти участь в опитуванні, мають право підписати підписні листи під час громадських слухань.

3.4.4. Під час проведення громадських слухань заслуховується кандидат на посаду старости. Присутні можуть виступати та ставити запитання кандидату.

 

  1. Встановлення та оприлюднення результатів Громадського обговорення

4.1. Кандидатура старости вважається погодженою з жителями відповідного старостинського округу, якщо в результаті Громадського обговорення отримала таку підтримку у старостинському окрузі:

- з кількістю жителів до 1500 - більше 20 відсотків голосів жителів від загальної кількості жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на виборах;

- з кількістю жителів від 1500 до 10 тисяч - більше 17 відсотків голосів.

4.2. За результатами проведеного Громадського обговорення кандидатури старости складається протокол, що має містити такі відомості: дата (період) і місце проведення опитування громадян та громадських слухань, кількість жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на виборах, відомості про кандидата на старосту, кількість учасників опитування, які підтримали відповідну кандидатуру.

Підписні листи на підтримку кандидатури старости є частиною протоколу і додаються до нього.

4.3. Оприлюднення підсумків Громадського обговорення здійснюється шляхом опублікування на офіційному вебсайті міської ради протоколу.

 

  1. Прикінцеві положення

5.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться відповідним рішення міської ради.

5.2. Питання щодо проведення Громадського обговорення, не врегульовані цим Положенням, регулюються відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.3. За результатами Громадського обговорення міський голова вносить на розгляд міської ради проект рішення щодо затвердження старости у відповідному старостинському окрузі. 

5.4 Кандидатура старости відповідного старостинського округу, не підтримана міською радою, не може бути повторно внесена для затвердження в цьому старостинському окрузі протягом поточного скликання міської ради.

 

 

Секретар ради                                                                   Андрій МИЧКА

 

Прикріплені файли
№453 від 24 вересня 2021 року "Про затвердження порядку проведення громадського обговорення кандидатури старости".docx

Останні документи

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
25 квітня 2024
№ від 25 квітня 2024 року "Про звіт щодо виконання бюджету Сарненської міської територіальної громади   за І квартал 2024 року"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
25 квітня 2024
№ від 25 квітня 2024 року "Про схвалення Програми розвитку земельних відносин і охорони земель Сарненської міської територіальної громади на 2025 – 2027 роки"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
24 квітня 2024
№ від 24 квітня 2024 року "Про схвалення Програми підтримки творчих колективів, аматорських об’єднань, виконавців, митців, діячів культури, учнів мистецьких шкіл, місцевих авторів  громади на  2025-2027 роки"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
24 квітня 2024
№ від 24 квітня 2024 року "Про розгляд заяви про вихід з членів особистого селянського господарства мешканки Цепцевицького старостинського округу №7"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
24 квітня 2024
№ від 24 квітня 2024 року "Про розгляд заяви про вихід з членів особистого селянського господарства мешканки Ремчицького старостинського округу №6"

Пошук документів