, Адміністратор

№6 від 25.01.2019 року "Про погодження Статуту громадського формування з охорони громадського порядку «Сарненська міська варта»

  У К Р А Ї Н А

С А Р Н Е Н С Ь К А      М І С Ь К А      Р А Д А

Р І В Н Е Н С Ь К О Ї      О Б Л А С Т І

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

 

 

25 січня 2019 року                                                                                 № 6

 

"Про погодження Статуту

 громадського формування

з охорони громадського порядку

«Сарненська міська варта»

 

         Розглянувши звернення керівника штабу ГФОГП  «Сарненська міська варта» Пригарського А.П., подані документи, керуючись статтями 5,16 Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», статтею 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет  міської ради

В И Р І Ш И В:

  1. Погодити Статут з метою реєстрації громадського формування з охорони громадського порядку  «Сарненська міська варта»  (Додаток).
  2. Рекомендувати керівнику штабу ГФОГП «Сарненська міська варта» Пригарському А.П. провести реєстрацію громадського формування у встановленому законом порядку.
  3. Координацію за діяльністю громадського формування з охорони громадського порядку «Сарненська міська варта» здійснювати відповідно до Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» спільно з Сарненським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, а також встановити щорічну періодичність заслуховування звіту керівника зазначеного громадського формування.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами міськвиконкому Бахна В.К.

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                              С.Б.УСИК

 

Прикріплені файли
6-statut-miska-varta.doc.doc

Останні документи

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
25 квітня 2024
№ від 25 квітня 2024 року "Про надання дозволу на вчинення правочину"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
25 квітня 2024
№ від 25 квітня 2024 року "Про надання дозволу на вчинення правочину"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
25 квітня 2024
№ від 25 квітня 2024 року "Про надання дозволу на вчинення правочину"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
25 квітня 2024
№ від 25 квітня 2024 року "Про участь матері у вихованні дитини"

Документи → Проєкти рішень ради
25 квітня 2024
Про затвердження Програми надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку на 2025 - 2027 роки  

Пошук документів