, Головний редактор

№492 від 24 вересня 2021 року "Про створення постійно діючої комісії Сарненської міської ради із встановлення факту отруєння бджіл"

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

                             

24 вересня 2021 року                                                                                         № 492

             

Про створення постійно діючої комісії

Сарненської міської ради із встановлення

факту отруєння бджіл

 

 

З метою з’ясування причин та встановлення обставин, за яких виникла загибель бджіл, розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, керуючись статтею 25, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про бджільництво» зі змінами, Законом України «Про ветеринарну медицину» зі змінами, Законом України «Про захист рослин» зі змінами, Законом України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» зі змінами, Законом України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» зі змінами, Інструкцією з профілактики та встановлення факту отруєння бджіл засобами захисту рослин, затвердженою наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 19 лютого 2021 року № 338, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.03.2021 за №283/35905,  за погодженням із постійними комісіями міської ради, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Створити постійно діючу комісію Сарненської міської ради із встановлення факту отруєння бджіл, згідно з додатком 1.
 2. Затвердити положення про постійно діючу комісію із встановлення факту отруєння бджіл Сарненської міської ради, згідно з додатком 2.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Володимира Міщеню.

 

Міський голова                                                                    Руслан СЕРПЕНІНОВ              

                                    

                                                                                           Додаток 1

                                                                               до рішення Сарненської  

                                       міської ради

                                                                           від  24 вересня 2021 року № 492

 

Склад

постійно діючої комісії Сарненської міської ради із встановлення факту отруєння бджіл

 

Голова комісії:

 

 

 Міщеня Володимир Петрович

-

заступник міського голови;

 

Заступник голови комісії:

 

 

 Мацков Олександр Валерійович

-

 начальник відділу по управлінню природними ресурсами, регулювання земельних відносин та агропромислового розвитку Сарненської міської ради

Секретар комісії:

 

 

 Горенчук Оксана Петрівна

-

 головний спеціаліст відділу по управлінню природними ресурсами, регулювання земельних відносин та агропромислового розвитку Сарненської міської ради

Члени комісії:

 

 

Гольонко Олена Степанівна

-

староста старостинського округу №1

Титечко Віктор Петрович

-

староста старостинського округу №2

Банацький Тарас Іванович

-

староста старостинського округу №3

Басик Ірина Миколаївна

-

староста старостинського округу №4

Боровик Роман Володимирович

-

староста старостинського округу №5

Долід Леонід Володимирович

-

староста старостинського округу №6

Губеня Лариса Михайлівна

-

староста старостинського округу №7

Гамза Олена Авакумівна

-

староста старостинського округу №8

Вагнер Ірина Миколаївна

-

староста старостинського округу №9

Бакарова Наталія Миколаївна

-

староста старостинського округу №10

Шкодич Павло Олексійович

-

староста старостинського округу №11

Титечко Анатолій Тарасович

-

начальник Сарненського управління ГУ Держпродспоживслужби в Рівненській області

Яблонський Юрій Миколайович

-

начальник відділу превенції Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області (за згодою);

Томілович Володимир Григорович

-

член Громадської спілки "СПІЛКА ПАСІЧНИКІВ РІВНЕНЩИНИ" (за згодою).

 

 

Секретар міської ради                                                         Андрій МИЧКА


                                                                                     Додаток 2 

                                                                                   до рішення Сарненської  

                                                міської ради

                                                                                   від 24 вересня 2021 року № 492

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійно діючу комісію Сарненської міської ради із встановлення факту отруєння бджіл

 

 1. Комісія Сарненської міської ради із встановлення факту отруєння бджіл (далі - Комісія), діє на постійній основі, утворюється з метою установлення достовірності загибелі бджіл та обставин, за яких сталася загибель бджіл.
 2. Комісія створена на виконання Інструкції з профілактики та встановлення факту отруєння бджіл засобами захисту рослин, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 19 лютого 2021 року № 338, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.03.2021 за №283/35905.
 3. Комісія в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про бджільництво», «Про ветеринарну медицину», «Про захист рослин», «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», Інструкцією з профілактики та встановлення факту отруєння бджіл засобами захисту рослин, затвердженою наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 19 лютого 2021 року № 338, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.03.2021 за №283/35905, іншими нормативними актами, а також цим Положенням.
 4. Основними завданнями Комісії є:
  • установлення достовірності загибелі бджіл;
  • установлення обставин, за яких сталася загибель бджіл;
  • надання рекомендацій щодо визначення шкоди, заподіяної власникам пасік унаслідок отруєння бджіл;
  • відібрання і спрямування в лабораторію проб матеріалу (патологічний матеріал, бджоли, продукція бджільництва, а також зелена маса рослин, ґрунт);
  • установлення джерела та причин загибелі бджіл, надання висновків та пропозицій;
  • обстеження пасіки і фіксація випадків отруєння бджіл на вимогу та за заявою власника пасіки.
 5. Комісія відповідно до покладених на неї завдань має право:
  • Отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.
  • Залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, громадян (за їх згодою).
  • Запрошувати керівників та інших представників суб’єктів господарювання (їх посадових та службових осіб), фізичних осіб, дії чи бездіяльність яких стали підставою для розгляду відповідного питання Комісією, отримувати від них інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.
  • Звертатися до правоохоронних органів щодо вжиття заходів з метою припинення порушення прав і законних інтересів суб’єктів господарювання або окремих громадян.
  • Ініціювати питання про притягнення до відповідальності осіб за порушення ними норм законодавства.
  • Взаємодіяти з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.
 6. Комісія утворюється у складі голови комісії, заступника голови комісії, секретаря комісії та членів комісії.
 7. До складу Комісії входять представники Сарненського управління ГУ Держпродспоживслужби в Рівненській області, територіального органу Національної поліції України, голови старостинських округів.
 8. До роботи Комісії залучається власник обстежуваної пасіки, або уповноважена ним особа.
 9. До роботи Комісії можуть залучатися за згодою фізичні особи та суб’єкти господарювання або їх представники, які використовували засоби захисту рослин у межах 10 кілометрів від розміщення пасіки, представники профільних громадських об’єднань - не більше ніж дві особи, які здійснюють діяльність у цій місцевості, представник територіального чи міжрегіонального територіального органу Державної екологічної інспекції України.
 10. Комісія збирається невідкладно після надходження до органу місцевого самоврядування заяви про встановлення факту отруєння бджіл від власника пасіки, зареєстрованої на відповідній території, або уповноваженої ним особи, але не пізніше ніж через 24 години після надходження такої заяви.
 11. Комісія є правоможною в разі присутності представників територіального органу або представників державної установи, що належить до сфери управління Держпродспоживслужби, органу місцевого самоврядування, Національної поліції України та власника пасіки або уповноваженої ним особи.
 12. Наявність та кількість бджолиних сімей у власника пасіки підтверджуються ветеринарно-санітарним паспортом пасіки. У разі відсутності ветеринарно-санітарного паспорта пасіки або записів у ньому про кількість бджолиних сімей (наявних та таких, що перевезені на кочівлю) інформація власника пасіки про наявну кількість бджолиних сімей не береться до уваги.
 13. Відбір зразків для проведення аналізів (лабораторних досліджень) повинен здійснюватися однаковими методом та способом відповідно до законодавства.

Відібрані зразки упаковуються, опломбовуються та передаються власнику пасіки для доставки в лабораторію. До відібраних зразків додається супровідний лист.

 1. Результати обстеження Комісії фіксуються в Акті встановлення факту отруєння бджіл (далі - Акт), який заповнюється згідно з Додатком 1 до Інструкції з профілактики та встановлення факту отруєння бджіл засобами захисту рослин (пункт 8 розділу IV) затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 19 лютого 2021 року № 338, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.03.2021 за №283/35905.
 2. У разі відмови членів Комісії від участі в її роботі на місці обстеження до Акта вноситься інформація про таких осіб та причини відмови.
 3. Акт складається головою Комісії державною мовою в чотирьох примірниках та підписується головою та членами Комісії.

По одному примірнику Акта голова Комісії надає власнику обстежуваної пасіки, представникам Держпродспоживслужби та Національної поліції України, один примірник залишається в голови Комісії.

Кількість примірників може бути збільшена, якщо до роботи Комісії були залучені фізичні особи та суб’єкти господарювання або їх представники, які використовували засоби захисту рослин у межах 10 кілометрів від розміщення пасіки.

У разі залучення до роботи Комісії фізичних осіб та суб’єктів господарювання або їх представників, які використовували засоби захисту рослин у межах 10 кілометрів від розміщення пасіки, один примірник Акта надається таким особам.

Усім іншим залученим до роботи комісії особам за їх заявою на ім’я голови Комісії надається копія Акта.

 

 

Секретар міської ради                                                         Андрій МИЧКА

Прикріплені файли
№492 від 24 вересня 2021 року "Про створення постійно діючої комісії Сарненської міської ради із встановлення факту отруєння бджіл".doc

Останні документи

Документи → Проєкти рішень ради 24-ї позачергової сесії
22 вересня 2023
Про затвердження Положення про публічні консультації з громадськістю щодо питань, віднесених до компетенції Сарненської міської ради та її виконавчих органів

Документи → Проєкти рішень ради 24-ї позачергової сесії
22 вересня 2023
Про затвердження змін до Програми підтримки та  розвитку комунального підприємства телерадіокомпанії «Полісся» Сарненської міської ради на 2021-2025 роки

Документи → Рішення виконавчого комітету → 2023 рік → Вересень
20 вересня 2023
№ 453 від 20 вересня 2023 року "Про надання дозволу на вчинення правочину"

Документи → Рішення виконавчого комітету → 2023 рік → Вересень
20 вересня 2023
№ 428 від 20 вересня 2023 року "Про затвердження мережі  закладів освіти Сарненської міської ради на 2023-2024 навчальний рік"

Документи → Рішення виконавчого комітету → 2023 рік → Вересень
20 вересня 2023
№ 452 від 20 вересня 2023 року "  Про надання дозволу на вчинення правочину"

Пошук документів