, Головний редактор

№752 від 16 лютого 2022 року "Про передачу транспортного засобу з балансу Тріскинського ліцею Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області на баланс та в оперативне управління Костянтинівської гімназії Сарненської місь..."

С А Р Н Е Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

Р І В Н Е Н С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

(VІII С К Л И К А Н Н Я)

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

 

16 лютого  2022 року    

№ 752                     

 

 

Про передачу транспортного засобу з балансу Тріскинського ліцею Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області на баланс та в оперативне управління Костянтинівської гімназії Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області

 

 

 

Розглянувши звернення Управління освіти Сарненської міської ради від 02.02.2022 № 01-19/125 щодо передачі індивідуально визначеного майна з балансу Тріскинського ліцею Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області на баланс та в оперативне управління Костянтинівської гімназії Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області, з метою ефективного використання та забезпечення підвезення учнів Костянтинівської гімназії Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області, керуючись статтею 137 Господарського кодексу України, пунктом 30 частини першої статті 26, статтями 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням із постійними комісіями міської ради, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Передати транспортний засіб, а саме: шкільний автобус марки I-VAN, реєстраційний номер ВК 1520 АА, номер шасі автобуса 38132795L701180, балансова вартість 233110,0 грн, рік випуску 2009, з балансу Тріскинського ліцею Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області на баланс та в оперативне управління Костянтинівській гімназії Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області.
  2. Уповноважити Управління освіти Сарненської міської ради створити комісію з приймання – передачі майна та затвердити акт з  приймання-передачі майна. Подати один примірник акта приймання-передачі транспортного засобу відділу управління комунальною  власністю управління  житлово-комунального господарства, транспорту, містобудування, архітектури та управління комунальною власністю Сарненської міської ради.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з економічних питань, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства та інвестиційного розвитку (Ігор М’якішев) та на заступника міського голови Володимира МІЩЕНЮ.

 

 

 

 

Міський голова                                                                   Руслан СЕРПЕНІНОВ

Прикріплені файли
№752 від 16 лютого 2022 року "Про передачу транспортного засобу з балансу Тріскинського ліцею Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області на баланс та в оперативне управління Костянтинівської гімназії Сарненської місь...".doc

Останні документи

Документи → Проєкти рішень 26-ї сесії міської ради
08 грудня 2023
Про затвердження раніше введених штатних одиниць закладів освіти комунальної власності Сарненської міської ради

Документи → Проєкти рішень 26-ї сесії міської ради
08 грудня 2023
Про затвердження розпоряджень Сарненського міського голови, виданих у міжсесійний період

Документи → Проєкти рішень 26-ї сесії міської ради
08 грудня 2023
Про бюджет Сарненської міської територіальної громади на 2024 рік (1756600000)

Документи → Проєкти рішень 26-ї сесії міської ради
08 грудня 2023
Про передачу транспортних засобів з балансу управління освіти Сарненської міської ради на баланс комунального підприємства Сарненської міської ради «Екосервіс»

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
08 грудня 2023
№ від 08 грудня 2023 року "Про надання повноважень відділу соціального захисту Сарненської міської ради на прийняття рішень щодо призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі"

Пошук документів