, Головний редактор

№750 від 16 лютого 2022 року "Про затвердження тарифу на платну соціальну послугу відділення соціальної допомоги вдома комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Сарненської міської ради на 2022 рік"

С А Р Н Е Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

Р І В Н Е Н С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

(VІII С К Л И К А Н Н Я)

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

 

 

16  лютого  2022 року 

                                               № 750

 

 

Про затвердження тарифу на платну

соціальну послугу відділення соціальної

допомоги вдома комунального закладу

«Центр надання соціальних послуг»

Сарненської міської ради на 2022 рік

 

 

Відповідно до статей 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про соціальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 177 «Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг», від 01.06.2020  № 428 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги», від 01.06.2020 № 429 «Про затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг», від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг», наказів Міністерства соціальної політики України від 07.12.2015        № 1186 «Про затвердження Методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних послуг», від 23.06.2020 № 429 «Про затвердження Класифікатора соціальних послуг», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.07.2020 за № с643/34926, від 13.11.2013 № 760  «Про затвердження Державного стандарту догляду вдома» (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.11.2013 за № 1990/24522, з метою врегулювання питання надання платних соціальних послуг мешканцям громади, за погодженням із постійними комісіями міської ради, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Затвердити розрахунок тарифу на платну соціальну послугу відділення соціальної допомоги вдома комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Сарненської міської ради (додаток 1).
  2. Затвердити тариф на платну соціальну послугу відділення соціальної допомоги вдома комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Сарненської міської ради на 2022 рік (додаток 2).
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів та соціальної політики (Шапірко М.М.), а організацію виконання на першого заступника міського голови Івана НАЗАРЦЯ.

 

 

 

Міський голова                                                                        Руслан СЕРПЕНІНОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Додаток 1

                                                                                       до рішення міської ради

                                                                                      16 лютого 2022 року № 750

 

 

Розрахунок тарифу платної соціальної послуги протягом 1 людино- години

у відділенні соціальної допомоги вдома КЗ «ЦНСП» Сарненської міської ради на 2022 рік

 

 ВП = ПВ+ЧАВ

ВП- вартість послуги

ПВ –прямі витрати

ЧАВ – частка адміністративних витрат, яка враховується при визначенні вартості соціальної послуги.

ПРЯМІ ВИТРАТИ: ПВ=(ЗПЄВ+ПТРП+ІП): РД: НТРД

де:

 ПВ- прямі витрати;

ЗПЄВ- заробітна плата і єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування основного та допоміжного персоналу ;

ПРТП – придбання товарів, робіт  і послуг, безпосередньо пов’язаних із наданням соціальної послуги;

ІПВ – інші прямі витрати ;

РД – кількість робочих днів на рік;

НТРД – норма тривалості робочого дня в годинах.

ПРЯМІ  ВИТРАТИ:

Витрати на оплату праці

Назва показника

Розмір

Витрати на рік, грн

1

Нарахована заробітна плата соціального робітника

6500,00 грн. - (з 01.01.2022 по 30.09.2022); 6700,00 грн. (з 01.10.2022 по 31.12.2022)

6500,00 грн. х 9 міс. =58500,00

6700,00 грн. х3 міс.=20100,00

 

2

Щорічна матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі  посадового окладу

4195,00

4195,00

3

Усього заробітна плата

 

82795,00

4

Єдиний соціальний внесок

22 %

18214,90

5

Разом :

 

101009,90

 

 Витрати на придбання товарів, робіт і послуг

Назва ТМЦ

Термін використання (місяців)

Кількість

Ціна, грн

Вартість, грн.

1

Зошит ( 12арк.)

6

3

2,00

6,00

2

Рукавиці

1

5

10,00

50,00

3

Ручка

3

2

4,00

8,00

4

Олівець

3

1,75

1,75

1,75

5

Всього :                                                                                                          65,75

ПВ = (101009,90 грн. + 65,75 грн. ) : 249 :8 = 50,74 грн.

Частка адміністративних витрат, яка враховується при визначенні  вартості

                      соціальної послуги :  ЧАВ = АВ х КРАВ : КД

де :

ЧАВ – частка адміністративних  витрат, яка враховується при визначенні вартості соціальної послуги;

АВ – адміністративні  витрати ;

КРАВ – коефіцієнт розподілу адміністративних  витрат ;

КД – кількість календарних днів;

     Адміністративні витрати :  АВ = ЗПЄВ + ПТРП +ІАВ,

де :

АВ – адміністративні витрати ;

ЗПЄВ – заробітна плата  і єдиний внесок на загальнообов’язкове державне

соціальне страхування адміністративного та управлінського, а також  господарського та обслуговуючого персоналу ;

ПТРП – придбання товарів, робіт та послуг на адміністративні потреби ;

ІАВ – інші  адміністративні витрати.

Адміністративні витрати .

  • Заробітна плата і ЄСВ адміністративного та управлінського , а також господарського та обслуговуючого персоналу згідно кошторису та штатного розпису центру за 2022 рік складають : 1513218,63 грн.;
  • витрати на придбання товарів, робіт і послуг на адміністративні потреби –

25000,00 грн;

       3) інші адміністративні витрати в сумі 119517,00 грн. складаються з :

       -  витрат на оплату  комунальних послуг та енергоносіїв –90517,00 грн.

  • витрати на оплату інтернету та телекомунікаційних послуг-24000,00 грн.

 

  • поточний ремонт оргтехніки та заправка катриджів – 5000,00 грн.

 

        Виходячи з цих даних визначимо суму адміністративних витрат :

        АВ = ЗПЄВ +ПТРП + ІАВ = 1513218,63 грн+ 25000,00 грн. + 119517,00   грн.   = 1657735,63грн.

                                                   КРАВ = ЗП : ЗВЗП,

де :

КРАВ – коефіцієнт розподілу адміністративних витрат;

ЗП – заробітна плата основного та допоміжного персоналу, що залучається до надання соціальних послуг у межах замовлення ( згідно розрахунків до кошторису – 101009,90 грн.);

ЗВЗП – загальні витрати на заробітну плату основного та допоміжного персоналу , який здійснює  надання соціальних послуг, за всіма договорами (проектами суб’єкта) ( згідно розрахунків до кошторису – 3292603,22 грн.)

101009,90 : 3292603,22= 0,03 грн.

ЧАВ = АВ х КРАВ : РД : НТРД =  1657735,63 грн. х 0,03 грн. : 249д :8 год. = 24,97 грн.

П. 3 Порядку № 428 « Про  порядок регулювання тарифів на соціальні послуги»  визначено, що адміністративні витрати включаються до тарифу на платну  соціальну послугу в розмірі не більш як 15 % витрат на оплату праці, визначених за нормами обслуговування для надання цієї послуги працівником (працівниками).Тому частку адміністративних витрат необхідно врахувати в розмірі  7,61  грн. (101009,90 : 249д. : 8 год. х 0,15 = 7,61 грн.).

Вартість надання соціальної послуги протягом однієї людино- години:

ВОГ = ПВ + ЧАВ = 50,74  грн. + 7,61 грн. = 58,35 грн.

 

 

Міський голова                                                                   Руслан СЕРПЕНІНОВ

                                                                                      

                                                                                       

 

 

                                                                                       Додаток 2

                                                                                      до рішення міської ради

                                                                                     16 лютого 2022 року № 750

 

ТАРИФ

на платну соціальну послугу відділення соціальної допомоги вдома комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Сарненської міської ради на 2022 рік

 

Назва заходу

Одиниці вимірювання

Витрата часу

Вартість послуги

Придбання і доставка продовольчих, промислових та господарських товарів, медикаментів

Один захід:магазин, аптека,

 ринок

30 хв.

30 хв.

84 хв.

29,17

29,17

81,69

Доставка гарячих обідів

Один захід

60 хв.

58,35

Допомога у приготуванні їжі (підготовка продуктів для приготування їжі, миття овочів, фруктів, посуду, винесення сміття тощо)

Один захід

18 хв.

17,50

Приготування їжі

Один захід

60 хв.

58,35

Допомога при консервації овочів та фруктів

Разове доручення

90 хв.

(за потреби)

87,52

Косметичне прибирання житла (1р. в тиждень)

Один захід

22 хв.

21,39

Розпалювання печей, піднесення вугілля, дров, розчистка снігу, доставка води з колонки (2 р. в тиждень)

Одне розпалювання, доставка, піднесення

42 хв.

20 хв.

40,84

19,45

Миття вікон (не більше 3х) 1 раз в рік

Одне миття одного вікна

30 хв.

29,17

Обклеювання вікон 1р. в рік

Разове доручення не більше 3 вікон

30 хв.

29,17

Прання  білизни та одягу 1 раз в місяць

Одне прання (до 1,5 кг сухої білизни)

40 хв.

38,90

Прасування 1 р. в місяць

Одне прасування ( до 1,5 кг сухої білизни

40 хв.

38,90

Ремонт одягу ( дрібний )

Разове доручення

6 хв.

5,83

Оплата комунальних платежів ( заповнення абонентної книжки, звірення платежів) 1 р. в місяць

Одна оплата

45 хв

43,76

Заміна натільної білизни (допомога при заміні) з

Один захід

20 хв.

19,45

Заміна постільної білизни (допомога при заміні)

Один захід

20 хв.

19,45

Купання, надання допомоги при купанні

Один захід

60 хв.

(при потребі)

58,35

Миття голови, допомога при митті голови

Один захід

15 хв.

(за потреби)

14,58

Розчісування, допомога при розчісуванні

Один захід

10 хв.

(за потреби)

9,72

Гоління, допомога при голінні

Один захід

20 хв.

(за потреби)

19,45

Обрізання нігтів (без паталогій) на руках або ногах

Один захід

20 хв.

(за потреби)

19,45

Стрижка волосся (не модельна)

Один захід

30 хв.

(за потреби)

29,17

Допомога в користуванні туалетом (подача і винесенні судна з подальшою обробкою)

Один захід

20 хв.

(за потреби)

19,45

Супроводження отримувача соціальної послуги в поліклініку

Разове доручення

78 хв.

(за потреби)

75,85

Допомога в оформленні документів (оформлення субсидії на квартплату і комунальні послуги тощо)

Одне оформлення

60 хв.

(за потреби)

58,35

Допомога у прийнятті їжі

Один захід

20 хв.

(за потреби)

19,45

Сприяння в організації консультування отримувачів соціальної послуги з питань отримання комунально-побутових, медичних, соціальних послуг, питань представлення і захисту інтересів отримувачів соціальної послуги в державних і місцевих органах влади, в установах, організаціях, підприємствах, громадських об’єднаннях.

Разове доручення

72 хв.

(за потреби)

70,02

Вологе прибирання

Один захід

35 хв.

34,03

Генеральне прибирання

Один захід

(один раз на півроку)

120 хв.

116,70

Обробіток присадибної ділянки загальною площею 0,02 га

 

 

 

 

Прополювання городу від бур’яну

Один захід

50 хв.

(за потреби)

48,62

Прополювання квітника від бур’яну

Один захід

30 хв.

(за потреби)

29,17

Посадка овочевих культур

Один захід

50 хв.

(за потреби)

48,62

Підгортання картоплі/оброблення від шкідників

Один захід

60 хв.

(за потреби)

58,35

Збирання врожаю у тому числі копання картоплі

Один захід

90 хв.

(за потреби)

87,52

Ремонтні роботи

 

 

 

Зовнішні (дрібні ремонтно-будівельні роботи біля будинку, ремонт паркану тощо)

Разове доручення

Щодо зовнішньої побілки стін вапном 1 раз на рік в обсязі не більше ніж 40 кв. метрів.

15-60 хв.

(за потреби)

58,35

Побілка стін вапном  (зовнішня/внутрішня)

Один захід

Не більше ніж 40 кв. м. стін.

160 хв.

(за потреби)

155,60

Чищення пічних димоходів

Один захід

Перед початком опалювального сезону.

30-40 хв.

(за потреби)

38,90

Рубання (розпилювання) дров

Один захід

2 куб. м дров. За потреби виконання заходу можна розділити на 2 рази.

60 хв.

(за потреби)

58,35

Побілка фруктових дерев (обробка від шкідників)

Один захід

До 0,02 га.

30 хв.

(за потреби)

29,17

 

Міський голова                                                                   Руслан СЕРПЕНІНОВ

Прикріплені файли
№750 від 16 лютого 2022 року "Про затвердження тарифу на платну соціальну послугу відділення соціальної допомоги вдома комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Сарненської міської ради на 2022 рік".doc

Останні документи

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
16 липня 2024
№ 2071 від 12 липня 2024 року "Про внесення змін до бюджету Сарненської міської територіальної громади на 2024 рік (1756600000)"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
16 липня 2024
№ 2070 від 12 липня 2024 року "Про погодження внесення змін до Положення про молодіжну раду при Сарненській міській раді"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
16 липня 2024
№ 2069 від 12 липня 2024 року "Про затвердження змін до Програми по здійсненню благоустрою на 2022-2024 роки"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
16 липня 2024
№ 2068 від 12 липня 2024 року "Про затвердження змін до Програми з надання допомоги хворим, які проживають на території громади та отримують програмний гемодіаліз та потребують імуносупресивної терапії на 2022-2024 роки"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
16 липня 2024
№ 2067 від 12 липня 2024 року "Про затвердження змін до Програми забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів на 2022-2024 роки"

Пошук документів