, Головний редактор

№ 1 від 03 січня 2023 року "Про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних"

С А Р Н Е Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

 

03 січня 2023 року                                                                                                      № 01

 

                                                               

Про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

 

З метою підвищення рівня прозорості та відкритості діяльності Сарненської міської ради та її виконавчого комітету, що є розпорядниками інформації, реалізації прав запитувачів інформації на доступ до публічної інформації, керуючись статтями 4, 17, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про доступ до публічної інформації», постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» від 21.10.2015 № 835 (із змінами), постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних» від 30.11.2016 № 867 (із змінами):

  1. Затвердити Перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, у Сарненській міській раді та її виконавчому комітеті (далі – Перелік наборів даних), що додається.
  2. Визначити начальників відділів, управлінь, центрів, служб міської ради:

2.1. відповідальними особами розпорядника інформації, які відповідають за оприлюднення інформації згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (далі – відповідальні особи).

2.2. відповідальними за підготовку, передачу, актуальність, достовірність інформації, що міститься у Переліку наборів даних та утворюється в процесі діяльності відділів, управлінь, центрів, служб міської ради, а також за своєчасність її оприлюднення.

  1. Відповідальним особам розпорядника інформації в установленому порядку забезпечити систематичне та своєчасне оприлюднення Переліку наборів даних на офіційному веб-сайті Сарненської міської ради та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.
  2. Визначити, що відповідальні особи, зазначені у пункті 2 цього розпорядження, розміщують відповідну інформацію (з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації», щодо оприлюднення публічної інформації, яка містить персональні дані фізичної особи) за погодженням із заступником міського голови згідно із розподілом обов’язків у строк, не пізніше наступного робочого дня з моменту створення такої інформації.
  3. Відповідальним особам, зазначеним у пункті 2 цього розпорядження, здійснити з урахуванням вимог цього розпорядження первинне подання та розміщення наявної інформації, що підлягає оприлюдненню, у строк до 20.01.2023.
  4. Визначити, що дані, які містяться у Переліку наборів даних, оновлюються кожні 3 місяці, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.
  5. Керівникам підприємств, установ, закладів, організацій, засновником яких є Сарненська міська рада, забезпечити виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» в частині оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних.
  6. Організаційне виконання цього розпорядження покласти на головного спеціаліста загального відділу згідно із розподілом посадових обов’язків та працівників відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення.
  7. Вважати такими, що втратили чинність розпорядження міського голови від 19.04.2021 № 67 «Про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», від 10.08.2021 № 173 «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 19.04.2021 № 67 «Про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних».
  8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників міського голови згідно з розподілом обов’язків, секретаря ради Андрія МИЧКУ та керуючого справами виконавчого комітету Вячеслава ШИМКА.

 

 

Міський голова                                                                              Руслан СЕРПЕНІНОВ

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням міського голови

від 03.01.2023 № 01

 

ПЕРЕЛІК НАБОРІВ ВІДКРИТИХ ДАНИХ,

які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

 у Сарненській міській раді та її виконавчому комітеті

 

№ з/п

Назва набору даних

Відповідальний підрозділ

1.       

Перелік об’єктів комунальної власності

Відділ управління комунальною власністю

2.       

Звіти про виконання фінансових планів комунальних підприємств

Відділ соціально-економічного розвитку

Фінансове управління

 Керівники комунальних підприємств

3.       

Титульні списки на проведення капітального та поточного ремонту, будівництва, реконструкції та благоустрою

Відділ житлово-комунального господарства, транспорту та інфраструктури

4.       

Інформація про рекламні засоби (дані про місце розміщення рекламного засобу, його вид і розміри, найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номер телефону розміщувача реклами, адреса електронної пошти, дата видачі дозволу та строк його дії, номер і дата укладення договору, якщо місце розміщення рекламного засобу належить до комунальної власності)

Відділ житлово-комунального господарства, транспорту та інфраструктури

5.       

Перелік інвестиційних договорів, додатків, додаткових угод та інших матеріалів до них, умов, у тому числі посилань на оприлюднені ресурси в Інтернеті

Відділ інвестиційного розвитку

6.       

Дані про об’єкти та засоби торгівлі (пересувної, сезонної тощо)

Відділ житлово-комунального господарства, транспорту та інфраструктури

Відділ соціально-економічного розвитку

7.       

Відомості про ярмарки (строк проведення, місце, кількість та вартість місць), організаторів ярмарків, договори, укладені з організаторами таких ярмарків

Відділ житлово-комунального господарства, транспорту та інфраструктури

Відділ соціально-економічного розвитку

8.       

Відомості про транспортні засоби, які обслуговують пасажирські автобусні маршрути перевезення (кількість транспортних засобів на кожному маршруті, марка, модель, державний номер, пасажиромісткість)

Відділ житлово-комунального господарства, транспорту та інфраструктури

9.       

Дані про місце розміщення зупинок міського автомобільного транспорту

Відділ житлово-комунального господарства, транспорту та інфраструктури

10.   

Відомості про лікарські засоби/препарати, придбані за бюджетні кошти, відомості про розподілення таких ліків між закладами охорони здоров’я та їх залишки в кожному з них

Відділ охорони здоров’я

Керівники закладів охорони здоров’я

11.   

Поіменні результати голосування депутатів на пленарних засіданнях органу місцевого самоврядування

Організаційний відділ

12.   

Дані про депутатів місцевих рад, у тому числі контактну інформацію та графік прийому

Організаційний відділ

13.   

Дані про зелені насадження, що підлягають видаленню, відповідно до виданих актів обстеження зелених насаджень

Відділ житлово-комунального господарства, транспорту та інфраструктури

14.   

Дані про доступність будівель для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Відділ архітектури та містобудування

15.   

Дані про надходження звернень, в тому числі на телефонні “гарячі лінії”

Загальний відділ

Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення

16.   

Дані про електронні петиції, у тому числі осіб, що їх підписали, та результати розгляду

Відділ зв’язків із громадськістю та засобами масової інформації

17.   

Дані громадського бюджету, бюджету участі тощо, у тому числі про проєкти, результати голосування, реалізацію підтриманих проектів

Відділ інвестиційного розвитку

18.   

Адресний реєстр

Відділ архітектури та містобудування

19.   

Дані про надані адміністративні послуги

Центр надання адміністративних послуг

Відділ державної реєстрації

20.   

Дані про видані будівельні паспорти

Відділ архітектури та містобудування

21.   

Дані про медичне обладнання комунальних закладів охорони здоров’я

Відділ охорони здоров’я

Керівники закладів охорони здоров’я

22.   

Дані про розміщення спецтехніки, що використовується для надання комунальних послуг, благоустрою, виконання будівельних та ремонтних робіт

Відділ житлово-комунального господарства, транспорту та інфраструктури Керівники комунальних підприємств

23.   

Дані про черги дітей у дошкільні навчальні заклади

Управління освіти

Керівники закладів дошкільної освіти

24.   

Території обслуговування загальноосвітніх навчальних закладів

Управління освіти

25.   

Дані містобудівного кадастру, у тому числі геопросторові дані

Відділ архітектури та містобудування

26.   

Дані про видані дозволи на порушення об’єктів благоустрою

Відділ управління комунальною власністю

КП «Екосервіс»

27.   

Дані про облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов (квартирний облік)

Юридичний відділ

28.   

Дані про споживання комунальних послуг (електрична енергія, теплова енергія, природний газ, тверде паливо, рідке паливо холодна та гаряча вода із зазначенням частки відновлюваних джерел енергії) комунальними підприємствами, установами та організаціями

Відділ житлово-комунального господарства, транспорту та інфраструктури

29.   

Надходження і використання благодійної допомоги

Відділ фінансово-господарського забезпечення

30.   

Планові та фактичні показники сплати за договорами оренди комунальної власності, розміщення тимчасових споруд, розміщення рекламних засобів

Фінансове управління

31.   

Перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду чи умови іншого користування) до закінчення строку, встановленого пунктом 6 розділу “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про оренду державного та комунального майна”

Відділ управління комунальною власністю

32.   

Перелік об’єктів комунальної власності, які можуть бути передані в оренду (до дати, визначеної підпунктом 1 пункту 1 розділу “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про оренду державного та комунального майна”)

Відділ управління комунальною власністю

33.   

Схеми планування території, генеральні плани населених пунктів, плани зонування території, детальні плани території, містобудівна документація територіальних громад, їх проєкти (відповідно до повноважень)

Відділ архітектури та містобудування

34.   

Дані про розміщення громадських вбиралень комунальної власності

Відділ житлово-комунального господарства, транспорту та , інфраструктури

35.   

Перелік перевізників, що надають транспортні послуги з перевезення пасажирів міським автомобільним транспортом, у тому числі маршрути перевезень

Відділ житлово-комунального господарства, транспорту та інфраструктури

36.   

Розклад руху міського автомобільного транспорту

Відділ житлово-комунального господарства, транспорту та інфраструктури

37.   

Перелік земельних ділянок комунальної власності, що пропонуються для передачі у власність громадян та юридичних осіб або для надання у користування

Відділ по управлінню природними ресурсами, регулювання земельних відносин

38.   

Перелік орендарів, з якими укладено договори оренди землі комунальної власності

Відділ по управлінню природними ресурсами, регулювання земельних відносин

Відділ агропромислового розвитку

39.   

Дані щодо ремонту автомобільних доріг місцевого значення

Управління житлово-комунального господарства, транспорту, містобудування, архітектури та управління комунальною власністю

40.   

Реєстр містобудівних умов та обмежень

Відділ архітектури та містобудування

41.   

Дані про тарифи на комунальні послуги, які затверджуються органом місцевого самоврядування

Відділ соціально-економічного розвитку

42.   

Перелік цільових місцевих програм, змін до цільових місцевих програм та звітів про виконання цільових місцевих програм

Відділ інвестиційного розвитку

43.   

Перелік заяв щодо безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами

Відділ по управлінню природними ресурсами, регулювання земельних відносин

44.   

Дані про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

Відділ архітектури та містобудування

45.   

Дані про місцезнаходження комунальних контейнерів (за категоріями), контейнерних майданчиків, місць прийому небезпечних відходів, вторинної сировини

Відділ житлово-комунального господарства, транспорту та інфраструктури

КП «Екосервіс»

46.   

Дані про місцезнаходження комунальних об’єктів управління відходами, їх площі та обсяги надходжень

Відділ житлово-комунального господарства, транспорту та інфраструктури

КП «Екосервіс»

47.   

Дані про вилов, стерилізацію та ідентифікацію безпритульних тварин

Відділ житлово-комунального господарства, транспорту та інфраструктури

КП «Екосервіс»

48.   

Дані про дитячі, спортивні та інші майданчики для дозвілля та відпочинку, що перебувають у комунальній власності

Управління культури, туризму, молоді та спорту

49.   

Дані про місцезнаходження зон для вигулу домашніх тварин

Відділ житлово-комунального господарства, транспорту та інфраструктури

50.   

Дані щодо місцезнаходження камер відеоспостереження, що перебувають у комунальній власності

Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення

51.   

Дані про розташування захисних споруд цивільного захисту комунальної власності

Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та мобілізаційної роботи

52.   

Дані про місцезнаходження зарядних станцій для електричного транспорту

Відділ житлово-комунального господарства, транспорту та інфраструктури

53.   

Дані про експлуатаційні характеристики будівель комунальних підприємств, установ (закладів) та організацій, в яких впроваджено системи енергетичного менеджменту

Управління житлово-комунального господарства, транспорту, містобудування, архітектури та управління комунальною власністю

54.   

Довідник підприємств, установ (закладів)  та організацій, що належать до власності  Сарненської міської територіальної громади, у тому числі їх ідентифікаційних кодів в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, офіційних веб-сайтів, адрес електронної пошти, номерів телефонів, місцезнаходження

Організаційний відділ

55.   

Інформація про структуру Сарненської міської ради

Відділ з питань служби в органах місцевого самоврядування та кадрової роботи

56.   

Звіти, у  тому числі щодо задоволення запитів на інформацію

Загальний відділ

57.   

Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні Сарненської міської територіальної громади

Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення

58.   

Переліки нормативно-правових актів, актів індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийнятих Сарненською міською радою, проєктів нормативно-правових актів

Відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації

Організаційний відділ

59.   

Переліки регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про джерело їх оприлюднення

Відділ соціально-економічного розвитку

60.   

Інформація про нормативно-правові засади діяльності Сарненської міської ради

Організаційний відділ

Відділи, управління, служби, центри

61.   

Фінансова звітність Сарненської міської ради

Відділ фінансово-господарського забезпечення

62.   

Інформація про отримане майно (обладнання, програмне забезпечення) у рамках міжнародної технічної допомоги

Відділ управління комунальною власністю

Відділ інвестиційного розвитку

Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення

 

Даний перелік наборів даних не є остаточним і може доповнюватися розпорядниками інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                                      Вячеслав ШИМКО

Прикріплені файли
01-vidkriti-dani.doc.doc

Останні документи

Документи → Рішення виконавчого комітету → 2024 рік → Лютий
26 лютого 2024
№ 72 від 21 лютого 2024 року "Про надання дозволу на розміщення дитячих атракціонів"

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Лютий
23 лютого 2024
№ 29 від 22 лютого 2024 року "«Про закриття руху автомобільного транспорту по вул. Європейській  у м. Сарни Рівненської області»"

Документи → Рішення виконавчого комітету → 2024 рік → Лютий
23 лютого 2024
№ 134 від 21 лютого 2024 року "Про надання статусу дитини, яка  постраждала  внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, Токарєвій Марії Валентинівні"

Документи → Рішення виконавчого комітету → 2024 рік → Лютий
23 лютого 2024
№ 133 від 21 лютого 2024 року "Про надання статусу дитини, яка  постраждала  внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, Токарєву Кирилу Андрійовичу"

Документи → Рішення виконавчого комітету → 2024 рік → Лютий
23 лютого 2024
№ 132 від 21 лютого 2024 року "Про надання статусу дитини, яка  постраждала  внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, Титечко Софії Володимирівні"

Пошук документів