, Адміністратор

№67 від 19 квітня 2021 року "Про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних"

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

МІСЬКОГО  ГОЛОВИ

 

 

19 квітня 2021 року                                                                                № 67

                                                               

Про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

 

У зв’язку з утворенням Сарненської міської територіальної громади, з метою підвищення рівня прозорості та відкритості діяльності Сарненської міської ради та її виконавчого комітету, що є розпорядниками інформації, реалізації прав запитувачів інформації на доступ до публічної інформації, керуючись статтями 4, 17, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про доступ до публічної інформації», постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» від 21.10.2015 № 835 (із змінами), постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних» від 30.11.2016 № 867, враховуючи рішення Сарненської міської ради від 20 листопада 2020 року № 14 «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Сарненської  міської ради та її виконавчих органів» із змінами:

  1. Затвердити Перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, у Сарненській міській раді та її виконавчому комітеті (далі – Перелік наборів даних), що додається.
  2. Визначити начальників відділів, управлінь, служб міської ради:

2.1. відповідальними особами розпорядника інформації, які відповідають за оприлюднення інформації згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (далі – відповідальні особи).

2.2. відповідальними за підготовку, передачу, актуальність, достовірність інформації, що міститься у Переліку наборів даних та утворюється в процесі діяльності відділів, управлінь, служб міської ради, а також за своєчасність її оприлюднення.

  1. Відповідальним особам розпорядника інформації в установленому порядку забезпечити систематичне та своєчасне оприлюднення Переліку наборів даних на офіційному веб-сайті Сарненської міської ради та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.
  2. Визначити, що відповідальні особи, зазначені у пункті 2 цього розпорядження, розміщують відповідну інформацію (з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації», щодо оприлюднення публічної інформації, яка містить персональні дані фізичної особи) за погодженням із заступником міського голови згідно із розподілом обов’язків у строк, не пізніше наступного робочого дня з моменту створення такої інформації.
  3. Відповідальним особам, зазначеним у пункті 2 цього розпорядження, здійснити з урахуванням вимог цього розпорядження первинне подання та розміщення наявної інформації, що підлягає оприлюдненню, у строк до 14.05.2021.
  4. Визначити, що дані, які містяться у Переліку наборів даних, оновлюються кожні 3 місяці, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.
  5. Керівникам підприємств, установ, закладів, організацій, засновником яких є Сарненська міська рада, забезпечити виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» в частині оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних.
  6. Організаційне виконання цього розпорядження покласти на начальників відділів, управлінь, служб міської ради.
  7. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 02 січня 2019 року № 1 «Про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.
  8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників міського голови згідно з розподілом обов’язків, секретаря ради Андрія Мичку та керуючого справами виконавчого комітету Вячеслава Шимка.

 

 

Міський голова                                                               Руслан СЕРПЕНІНОВ

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням міського голови

від 19.04.2021 № 67

 

ПЕРЕЛІК НАБОРІВ ВІДКРИТИХ ДАНИХ,

які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

 у Сарненській міській раді та її виконавчому комітеті

 

№ з/п

Назва набору даних

Відповідальний підрозділ

1

Довідник підприємств, установ (закладів) та організацій, що належать до власності Сарненської міської територіальної громади, у тому числі їх ідентифікаційних кодів, офіційних веб-сайтів, адрес електронної пошти, телефонів та адрес

Відділ управління комунальною власністю

2

Інформація про структуру Сарненської міської ради, Загальні правила роботи установи, Правила внутрішнього трудового розпорядку

Відділ з питань служби в органах місцевого самоврядування та кадрової роботи

3

Інформація про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад

Відділ з питань служби в органах місцевого самоврядування та кадрової роботи

4

Нормативи, що затверджуються та підлягають оприлюдненню відповідно до закону Сарненською міською територіальною громадою (регламент міської ради, регламент виконавчого комітету)

Організаційний відділ

Відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації

5

Звіти, у тому числі щодо задоволення запитів на інформацію

Загальний відділ

6

Дані про надходження звернень на гарячі лінії

Загальний відділ

7

Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається розпорядником

Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення

8

Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні Сарненської міської територіальної громади

Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення

Відділ «Центр надання адміністративних послуг»

9

Адміністративні дані в значенні Закону України «Про державну статистику», що збираються (обробляються) та підлягають оприлюдненню відповідно до вимог закону Сарненської міської територіальної громади

Відділ соціально-економічного розвитку

10

Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті Сарненською міською радою, її виконавчим комітетом, проєкти нормативно-правових актів, інформація, визначена законодавством про засади регуляторної політики

- проєкти рішень Сарненської міської ради,

- рішення Сарненської міської ради,

- проєкти рішень виконавчого комітету Сарненської міської ради,

- рішення виконавчого комітету Сарненської міської ради,

- розпоряження Сарненського міського голови

Відділ зв’язків із громадськістю та засобами масової інформації

Організаційний відділ

11

Інформація про нормативно-правові засади діяльності

Організаційний відділ

Відділи, управління, служби

12

Фінансова звітність Сарненської міської ради

Відділ фінансово-господарського забезпечення

13

Переліки регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення

Відділ соціально-економічного розвитку

14

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів із зазначенням видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів і підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів, дату їх внесення на розгляд регуляторного органу та посилання на місце оприлюднення

Відділ соціально-економічного розвитку

15

Інформація про отримане майно (обладнання, програмне забезпечення) у рамках міжнародної технічної допомоги

Відділ управління комунальною власністю

16

Перелік об’єктів власності Сарненської міської територіальної громади

Відділ управління комунальною власністю

17

Перелік об’єктів власності Сарненської міської територіальної громади, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду)

Відділ управління комунальною власністю

18

Перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) власності Сарненської міської територіальної громади, які можуть бути передані в користування

Відділ управління комунальною власністю

Відділ по управлінню природними ресурсами, регулювання земельних відносин та агропромислового розвитку

19

Звіти про виконання фінансових планів комунальних підприємств Сарненської міської територіальної громади

Відділ соціально-економічного розвитку

Фінансове управління

 Керівники комунальних підприємств

20

Паспорти бюджетних програм бюджету Сарненської міської територіальної громади, головним розпорядником за якими є Сарненська міська рада

Відділ фінансово-господарського забезпечення

21

Звіти про виконання паспортів бюджетних програм бюджету Сарненської міської територіальної громади, головним розпорядником за якими є Сарненська міська рада

Відділ фінансово-господарського забезпечення

22

Перелік укладених договорів (укладені договори, інші правочини, додатки, додаткові угоди та інші матеріали до них)

Відділ фінансово-господарського забезпечення

23

Поіменні результати голосування депутатів на пленарних засіданнях Сарненської міської ради

Відділ зв’язків із громадськістю та засобами масової інформації

Організаційний відділ

24

Дані про депутатів Сарненської міської ради, у тому числі контактні дані та графік прийому

Організаційний відділ

25

Дані про електронні петиції, у тому числі, осіб, що їх підписали, та результати розгляду

Відділ зв’язків із громадськістю та засобами масової інформації

26

Перелік бюджетних програм, у тому числі посилання на оприлюднені ресурси в Інтернеті

Відділ фінансово-господарського забезпечення

Фінансове управління

27

Перелік об’єктів власності Сарненської міської територіальної громади, що підлягають приватизації

Відділ управління комунальною власністю

28

Перелік цільових програм, у тому числі посилання на оприлюднені ресурси в Інтернеті

Відділ інвестиційного розвитку

29

Перелік розпорядників бюджетних коштів

Фінансове управління

30

Дані громадського бюджету, бюджету участі тощо, у тому числі про проекти, результати голосування, реалізацію підтриманих проектів

Відділ інвестиційного розвитку

31

Перелік закладів освіти і статистична інформація щодо них

Управління освіти

32

Дані про педагогічних працівників закладів освіти

Управління освіти

Керівники закладів загальної середньої освіти

33

Дані про черги дітей у дошкільні навчальні заклади

Управління освіти

Керівники закладів дошкільної освіти

34

Території обслуговування загальноосвітніх навчальних закладів

Управління освіти

35

Черга на отримання земельних ділянок із земель комунальної власності

Відділ по управлінню природними ресурсами, регулювання земельних відносин та агропромислового розвитку

36

Дані обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (квартирний облік)

Юридичний відділ

37

Дані про тарифи на комунальні послуги

Відділ соціально-економічного розвитку

38

Основні положення генеральних планів населених пунктів та детальних планів територій

Відділ архітектури та містобудування

39

Титульні списки на проведення капітального та поточного ремонту, будівництва, реконструкції та благоустрою

Відділ житлово-комунального господарства

40

Генеральні плани населених пунктів, історико-архітектурні опорні плани, плани зонування територій та детальні плани територій (за винятком відомостей, які відповідно до законодавства становлять інформацію з обмеженим доступом), їх проекти

Відділ архітектури та містобудування

41

Інформація про рекламні засоби (дані про місце розміщення рекламного засобу, його вид і розміри, найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номер його телефону, адреса електронної пошти, дата видачі дозволу та строк його дії, номер і дата укладення договору, якщо місце розміщення рекламного засобу належить до комунальної власності)

Відділ транспорту та інфраструктури

42

Перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту, та маршрутів перевезення

Відділ транспорту та інфраструктури

43

Відомості про транспортні засоби, які обслуговують пасажирські автобусні маршрути перевезення (кількість транспортних засобів на кожному маршруті, марка, модель, державний номер, пасажиромісткість)

Відділ транспорту та інфраструктури

44

Розклад руху громадського транспорту

Відділ транспорту та інфраструктури

45

Дані про місце розміщення зупинок міського автомобільного транспорту

Відділ транспорту та інфраструктури

46

Перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови

Відділ по управлінню природними ресурсами, регулювання земельних відносин та агропромислового розвитку

47

Актуальні списки власників/орендарів місцевих земельних ділянок

Відділ по управлінню природними ресурсами, регулювання земельних відносин та агропромислового розвитку

48

Схеми планування територій та плани зонування територій 

Відділ архітектури та містобудування

49

Надані містобудівні умови та обмеження

Відділ архітектури та містобудування

50

Дані про видані будівельні паспорти

Відділ архітектури та містобудування

51

Дані містобудівного кадастру, у тому числі геопросторові дані

Відділ архітектури та містобудування

52

Дані про надані адміністративні послуги

Відділ «Центр надання адміністративних послуг»

53

Дані про зелені насадження, що підлягають видаленню, відповідно до виданих актів обстеження зелених насаджень

Відділ житлово-комунального господарства

54

Дані про видані дозволи на порушення об’єктів благоустрою

Відділ житлово-комунального господарства

55

Дані про розміщення спецтехніки, що використовується для надання комунальних послуг, благоустрою, здійснення будівельних та ремонтних робіт

Відділ житлово-комунального господарства

Керівники комунальних підприємств

56

Дані про розміщення громадських вбиралень

Відділ житлово-комунального господарства

57

Дані про об’єкти та засоби торгівлі (пересувна, сезонна та інші)

Відділ соціально-економічного розвитку

58

Відомості про схеми розміщення засобів сезонної торгівлі

Відділ соціально-економічного розвитку

59

Відомості про ярмарки (строк проведення, місце, кількість місць, вартість місць), організаторів ярмарків, договори, укладені з організаторами таких ярмарків

Відділ соціально-економічного розвитку

60

Перелік інвестиційних договорів, додатків, додаткових угод та інших матеріалів до них, умов, у тому числі посилань на оприлюднені ресурси в Інтернеті

Відділ житлово-комунального господарства

Відділ соціально-економічного розвитку

61

Відомості про залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

Відділ транспорту та інфраструктури

62

Бази даних щодо ремонту доріг: точне зазначення ділянки відремонтованої дороги (від кілометра до кілометра), ширина та довжина дороги, довжина ділянки, товщина дорожнього покриття, матеріали, види робіт, вартість робіт, гарантійний строк, виконавці робіт

Відділ житлово-комунального господарства

63

Дані про медичних працівників закладів охорони здоров’я

Відділ охорони здоров’я

Керівники закладів охорони здоров’я

64

Дані про медичне обладнання комунальних закладів охорони здоров’я

Відділ охорони здоров’я

Керівники закладів охорони здоров’я

65

Відомості про лікарські засоби/препарати, придбані за бюджетні кошти, відомості про розподілення таких ліків між закладами охорони здоров’я та їх залишки в кожному з них

Відділ охорони здоров’я

Керівники закладів охорони здоров’я

66

Дані про споживання комунальних ресурсів (електроенергія, теплова енергія, природний газ, тверде паливо, холодна та гаряча вода) Сарненською міською радою

Відділ житлово-комунального господарства

67

Планові та фактичні показники сплати за договорами оренди власності Сарненської міської територіальної громади, розміщення тимчасових споруд, розміщення рекламних засобів

Відділ управління комунальною власністю

 

Даний перелік наборів даних не є остаточним і може доповнюватися розпорядниками інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                     Вячеслав ШИМКО

Останні документи

Документи → Проєкти рішень міської ради 19-ї сесії
24 березня 2023
Про внесення змін до Програми  розвитку житлово-комунального господарства на території Сарненської міської територіальної громади на 2021-2024 роки

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
24 березня 2023
Про внесення змін до рішення виконавчогокомітету міської ради від 09.07.2021 № 376«Про затвердження Положення про опікунську раду при виконавчому комітеті Сарненської міської ради та її складу» (зі змінами)

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
24 березня 2023
Про затвердження рішень про надання та припинення надання соціальних послуг

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
24 березня 2023
Про розгляд заяви ТОВ «Полюс-Сервіс» щодо надання дозволу на розміщення засобу зовнішньої реклами

Документи → Проєкти рішень міської ради 19-ї сесії
24 березня 2023
Про внесення змін до Програми   по здійсненню благоустрою на 2022-2024 роки

Пошук документів