, Адміністратор

№242 від 21 травня 2021 року "Про схвалення змін до програми підтримки творчих колективів, аматорських об'єднань, виконавців, діячів культури, учнів громади на 2021рік та затвердження її у новій редакції"

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

                                              

21 травня 2021 року

                                         №  242       

 

Про схвалення змін до програми

підтримки творчих колективів,

аматорських об'єднань, виконавців,

діячів культури, учнів громади

на 2021рік та затвердження її

у новій редакції

   

Відповідно до ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 3 Закону України «Про культуру», з метою створення умов для творчого розвитку особистості та підтримку творчих колективів, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

 

 1. Схвалити зміни до Програми підтримки творчих колективів, аматорських об'єднань, окремих виконавців, митців, діячів культури, учнів громади на 2021 рік та затвердити її у новій редакції, що додається.
 2. Визнати Програму підтримки творчих колективів, аматорських об'єднань, окремих виконавців, митців діячів культури, учнів громади на 2021 рік, затверджену рішенням міської ради від 24.12.2020 № 83 «Про затвердження цільових програм по пріоритетних напрямках розвитку Сарненської міської територіальної громади на 2021 рік», такою, що втратила чинність.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Івана НАЗАРЦЯ.

 

 

 

 

В.о. міського голови                                                           Володимир МІЩЕНЯ

 

 

 

 

 

 

"СХВАЛЕНО"                              

рішенням виконавчого комітету        

від 21.05.2021 №         242                                                

П Р О Г Р А М А

 підтримки творчих колективів, аматорських об’єднань, виконавців, митців, діячів культури, учнів громади на 2021 рік

 

Ця програма розроблена на підставі статті 91 Бюджетного кодексу України, підпункту 1 пункту "а" статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

                                                             МЕТА ПРОГРАМИ

Метою програми є створення умов для розвитку та підтримки творчих колективів, аматорських об’єднань,   виконавців, митців, діячів культури, учнів громади.

ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Створення сприятливих умов для ефективного розвитку освіти, мистецтва і культури, фінансова підтримка творчих колективів, аматорських об’єднань, окремих виконавців, митців, діячів культури, учнів громади.

ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Сарненської міської територіальної громади згідно з Положенням про підтримку творчих колективів, аматорських об’єднань, окремих виконавців, митців, діячів культури, учнів громади на 2021 рік у новій редакції, що додається.

Загальний обсяг фінансування – 300 000 грн. на рік.        

Відповідальний за виконання програми – управління культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради.

Контроль за виконанням даної Програми здійснюють постійна комісія міської ради, з питань освіти, культури, молоді та спорту.

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАМИ

Підвищення рівня майстерності творчих колективів, аматорських об’єднань, окремих виконавців, митців, діячів культури, досягнень учнів. Розвиток галузі культури та зростання авторитету Сарненської міської територіальної громади.

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                        Вячеслав ШИМКО       

                                                                            

Додаток до Програми

          

 

ПОЛОЖЕННЯ

 про  підтримку творчих колективів, аматорських об’єднань, виконавців, митців, діячів культури, учнів громади на 2021 рік

 

 

 1. Підтримка надається творчим колективам, аматорським об'єднанням, виконавцям, митцям, діячам культури громади, обдарованим школярам та молоді за рахунок коштів бюджету Сарненської міської територіальної громади у формі одноразової грошової винагороди.
 2. Обов'язковою умовою для встановлення одноразової премії є здобуття жителем (жителями) громади:

 

2.1 У галузі науки (науково-дослідницькій роботі):

2.1.1.Участь на Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України:

1 місце – 2000 грн,

2 місце – 1500 грн,

3 місце – 1000 грн.

2.1.2. Запатентований винахід – 2000 грн.

2.1.3. Участь у Всеукраїнській учнівській (студентській) олімпіаді ІV етапу:

1 місце – 2000 грн,

 • місце – 1500 грн,
 • місце – 1000 грн.

2.1.4.Участь у Міжнародній учнівській (студентській) олімпіаді, конкурсах ІV етапу:

1 місце – 4000 грн,

2 місце – 3000 грн,

3 місце – 2000 грн,

4 місце – 1500 грн,

5 місце – 1000 грн,

6 місце – 800 грн.

 

2.2. У галузі культури та мистецтва (творчо-мистецькій роботі):

2.2.1. Участь у міжнародних та Всеукраїнських конкурсах, фестивалях, виставках:                                           1 місце – 2000 грн,

2 місце – 1500 грн,

3 місце - 1000 грн.

2.2.1. Дистанційна участь та участь онлайн у міжнародних та Всеукраїнських конкурсах, фестивалях, виставках:

1 місце – 1000 грн,

2 місце – 750 грн,

3 місце – 500 грн.

 

 

 

2.3. Видання та друк (підготовка до видання, друку) власних творів окремими збірками, книгами – 5000 грн.

 1. Керівники творчих колективів, аматорських об'єднань, виконавців, викладачі, що підготували колективи, учнів (студентів), що преміюються – нагороджуються премією в такому ж розмірі, як і їх підопічні (члени творчих колективів, тощо).
 2. Премія керівнику творчого колективу, аматорського об'єднання, виконавця, викладача, не надається в разі, якщо керівник, викладач, є безпосереднім учасником колективу (співаком, танцюристом, тощо), оскільки керівник у такому разі отримав премію, як безпосередній учасник колективу.
 3. У разі встановлення премії творчому колективу, аматорському об’єднанню, таку премію колектив, об’єднання отримує шляхом зарахування коштів на рахунок його керівника.
 4. Виплата одноразової премії здійснюється на підставі розпорядження міського голови за поданням комісії по визначенню творчих колективів, аматорських об'єднань, виконавців, митців, діячів культури, учнів громади на призначення премії міської ради у 2021 році (далі – Комісія).
 5. Комісія утворюється на підставі розпорядження міського голови.
 6. Комісія на засіданні розглядає пропозиції та клопотання щодо кандидатів на призначення премії. Разом з поданням на розгляд надаються наступні документи:
 • лист-клопотання про висунення кандидата на призначення премії із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця проживання і навчання та досягнення (за підписом керівника, що подає клопотання, скріпленим печаткою, у двох примірниках);
 • копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків та/або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) кандидата;
 • розрахунковий рахунок в установах банку;
 • витяг з протоколу про участь у відповідних конкурсах.
 1. Комісія проводить свої засідання в міру надходження документів від організацій та осіб, визначених положенням про підтримку творчих колективів, аматорських об'єднань, виконавців, митців, діячів культури, учнів громади.
 2. Секретар комісії подає узагальнені пропозиції щодо персонального складу претендентів на премію та її розмір на розгляд комісії.
 3. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше двох третин складу комісії. Рішення комісії приймається більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

 

Керуючий справами   

виконавчого комітету                                                             Вячеслав ШИМКО

Останні документи

Документи → Розпорядження міського голови → 2022 рік → Червень
29 червня 2022
№130 від 29 червня 2022 року "Про затвердження акта  приймання-передачі майна"

Документи → Розпорядження міського голови → 2022 рік → Червень
29 червня 2022
№129 від 29 червня 2022 року "Про затвердження акта приймання-передачі окремого індивідуально визначеного майна"

Документи → Розпорядження міського голови → 2022 рік → Червень
28 червня 2022
№128 від 28 червня 2022 року "Про затвердження акта  приймання-передачі майна"

Документи → Розпорядження міського голови → 2022 рік → Червень
28 червня 2022
№127 від 28 червня 2022 року "Про затвердження акта приймання-передачі транспортного засобу з комплектуючими ЗАЗ 110307"

Документи → Проєкти рішень ради
28 червня 2022
Про встановлення транспортного податку на території Сарненської міської територіальної громади

Пошук документів