, Адміністратор

№739 від 15 лютого 2018 року "Про Програму підтримки творчих колективів, аматорських об’єднань, виконавців, митців, діячів культури, учнів м.Сарни на 2018 рік"

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

15 лютого 2018 року                                                                                  № 739

 

"Про Програму підтримки творчих колективів, аматорських об’єднань, виконавців, митців, діячів культури, учнів м.Сарни на 2018 рік"

 

З метою відзнаки досягнень в галузі науки, культури та мистецтва, у міжнародних, всеукраїнських фестивалях, конкурсах, учнівських (студентських)  олімпіадах,   пунктом  22  частини  1  статті  26  Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 91 Бюджетного кодексу України, враховуючи рекомендації та висновки постійних депутатських комісій міської ради, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Програму підтримки творчих колективів, аматорських об’єднань, виконавців, митців, діячів культури, учнів м. Сарни на 2018 рік (додається).

 

 1. В межах реальних фінансових ресурсів в міському бюджеті на 2018 рік передбачити видатки на реалізацію цієї Програми.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань бюджету, фінансів та управління міською комунальною власністю (М’якішев І.Ф.), з питань освіти, охорони здоров’я та соціально-культурної політики і духовності (Городнюк В.П.) та секретаря ради Палієнко Т.Ф.

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                          С.Б.УСИК


 

"СХВАЛЕНО"                                                            "ЗАТВЕРДЖЕНО"

рішенням міськвиконкому                                         рішенням міської ради

від 08.02.2018  № 38                                                  від 15.02.2018  № 739

 

 

П Р О Г Р А М А

підтримки творчих колективів, аматорських об’єднань, виконавців, митців, діячів культури, учнів  м. Сарни на 2018 рік

 

Ця програма розроблена на підставі статті 91 Бюджетного кодексу України, підпунктом 1 пункту "а" статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

МЕТА ПРОГРАМИ

Метою програми є створення умов для розвитку в місті та підтримку творчих колективів, аматорських об’єднань, виконавців, митців, діячів культури, учнів м. Сарни у 2018 році.

 

ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Створення сприятливих умов для ефективного розвитку освіти, мистецтва і культури а також фінансова підтримка творчих колективів, аматорських об’єднань, окремих виконавців, митців, діячів культури, учнів м. Сарни у 2018 році.

.

Відповідальний за виконання програми - виконком міської ради.

ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, згідно Положення про підтримку творчих колективів, аматорських об’єднань, окремих виконавців, митців, діячів культури, учнів м.Сарни на 2018 рік (додається).

Очікуваний результат Програми - підвищення рівня майстерності творчих колективів, аматорських об’єднань, окремих виконавців, митців, діячів культури, досягнень учнів, зростання авторитету міста Сарни

Загальний обсяг фінансування – 100 000 грн. на рік.

Контроль за виконанням даної програми здійснюють комісії міської ради з питань з питань освіти, охорони здоров’я та соціально-культурної політики і духовності, з питань бюджету, фінансів та управління міською комунальною власністю

 

 

 

Секретар ради                                                                               Т.Ф.Палієнко


 

Додаток до Програми від 15 лютого 2018 року

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про підтримку творчих колективів, аматорських об’єднань, виконавців, митців, діячів культури, учнів м. Сарни на 2018 рік

 

 1. Підтримка надається творчим колективам, аматорським об'єднанням, виконавцям, митцям, діячам культури міста Сарни, обдарованим школярам та молоді за рахунок коштів міського бюджету у формі одноразової грошової винагороди.
 2. Обов'язковою умовою для встановлення одноразової винагороди є здобуття жителем (жителями) міста Сарни:
 • у галузі науки (науково-дослідницькіи роботі):
 • участь на Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України: 1 місце – 5000 грн, 2 місце – 4000 грн, 3 місце -3000 грн.;
 • запатентований винахід - 2000 грн.;
 • участь у Всеукраїнській учнівській (студентській) олімпіаді ІV етапу - 1 місце – 4000 грн, 2 місце – 3000 грн, 3 місце - 2000 грн.;
 • участь у Міжнародній учнівській (студентській) олімпіаді, конкурсах ІV етапу: - 1місце 6000 грн., 2 місце- 5000 грн, 3 місце – 4000 грн, 4 місце – 3000

грн, 5 місце- 2000 грн, 6 місце- 1000 грн,.

у галузі культури та мистецтва (творчо-мистецькій роботі):

- участь у міжнародних та Всеукраїнських конкурсах, фестивалях, виставках:  1 місце – 4000 грн., 2 місце – 3000 грн., 3 місце - 2000 грн.;

 • видання власних творів окремими збірками, книгами – 2000, 1000 грн;

 

 1. Керівники творчих колективів, аматорських об'єднань, виконавців, викладачі, що підготували колективи, учнів (студентів), що преміюються - нагороджуються премією в такому ж розмірі, як і їх підопічні (члени творчих колективів, тощо).

Премія, як керівнику творчого колективу, аматорського об'єднання, виконавця , викладача, не надається в разі, якщо керівник, викладач, є безпосереднім учасником колективу ( співаком, танцюристом, тощо), оскільки керівник в такому разі отримав премію, як безпосередній учасник колективу..

 1. Для розгляду кандидатів на отримання премії на ім’я голови комісії по визначенню творчих колективів, аматорських об’єднань, виконавців, митців, діячів культури, учнів на призначення винагороди міської ради у 2018 році  (далі  по  тексту  Комісія)  районні,  міські  товариства  до  яких  належать  діячі,


 

митці, творчі колективи, готують у встановленому порядку подання до якого надають наступний перелік документів:

 • лист-клопотання про висунення кандидата на призначення премії із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця проживання і навчання та досягнення (за підписом керівника, що подає клопотання скріпленим печаткою, у двох примірниках), копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків та/або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) кандидата, розрахунковий рахунок в установах банку;
 • витяг з протоколу про участь у відповідних конкурсах.
 1. Комісія (персональний склад комісії додається) проводить свої засідання в міру надходження документів від організацій та осіб, визначених положенням про підтримку творчих колективів, аматорських об'єднаннь, виконавців, митців, діячів культури міста Сарни, учнів м. Сарни.

Секретар комісії подає узагальнені пропозиції щодо персонального складу претендентів на винагороду та її розмір на розгляд комісії.

За результатами засідань комісія формує пропозиції щодо встановлення винагороди. Винагороди надаються на підставі  розпорядження  міського голови за поданням комісії.

Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше двох третин складу комісії.

Рішення комісії приймається більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

 

 

 

Секретар ради                                                                                 Т.Ф.Палієнко


 

 

Додаток до Положення від 15 лютого 2018 року

 

 

 

 

СКЛАД КОМІСІЇ

 

по визначенню творчих колективів, аматорських об’єднань, виконавців, митців, діячів культури, учнів

на призначення винагороди міської ради  у 2018 році

 

 

 1. Хомич Віктор Анатолійович - перший заступник міського голови,

голова комісії;

 1. Бахно Віктор Каленикович - керуючий справами міськвиконкому,

секретар комісії; ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:

 1. Жабчик Андрій Васильович -  головний спеціаліст з економічних

питань;

 1. Орешко Тетяна Григорівна -  головний бухгалтер

міськвиконкому;

 1. Набухотна Галина Іванівна -  головний спеціаліст по роботі з

молоддю і спорту; 6.Куришко – Шаргар Яна Іванівна  - головний  спеціаліст відділу

культури і туризму райдержадміністрації, член міськвиконкому;

 1. Горкуненко Петро Петрович - директор Сарненського

педагогічного коледжу РДГУ, член міськвиконкому;

 1. М’якішев Ігор Федорович - депутат міської ради, голова комісії

з питань бюджету, фінансів та управління міською комунальною власністю;

 1. Городнюк Володимир Павлович - депутат міської ради, голова

постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я та соціально- культурної політики і духовності.

 

 

 

Секретар ради                                                                                 Т.Ф.Палієнко


 

Прикріплені файли
№739 від 15 лютого 2018 року "Про Програму підтримки творчих колективів, аматорських об’єднань, виконавців, митців, діячів культури, учнів м.Сарни на 2018 рік".docx

Останні документи

Документи → Розпорядження міського голови → 2022 рік → Червень
29 червня 2022
№130 від 29 червня 2022 року "Про затвердження акта  приймання-передачі майна"

Документи → Розпорядження міського голови → 2022 рік → Червень
29 червня 2022
№129 від 29 червня 2022 року "Про затвердження акта приймання-передачі окремого індивідуально визначеного майна"

Документи → Розпорядження міського голови → 2022 рік → Червень
28 червня 2022
№128 від 28 червня 2022 року "Про затвердження акта  приймання-передачі майна"

Документи → Розпорядження міського голови → 2022 рік → Червень
28 червня 2022
№127 від 28 червня 2022 року "Про затвердження акта приймання-передачі транспортного засобу з комплектуючими ЗАЗ 110307"

Документи → Проєкти рішень ради
28 червня 2022
Про встановлення транспортного податку на території Сарненської міської територіальної громади

Пошук документів