, Адміністратор

№135 від 23 березня 2021 року "Про організацію та ведення цивільного захисту на території Сарненської міської територіальної громади"

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

23 березня 2021 року                                                                    № 135

 

«Про  організацію та ведення цивільного захисту на території Сарненської міської територіальної громади»

 

 

         З метою забезпечення ефективного управління заходами  цивільного захисту, керуючись пунктом 3 частини 1 статті 36, ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування», частиною 2 статті 19 «Кодексу цивільного захисту України», постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій», постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій», постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2013 № 616 «Про затвердження Положення про добровільні формування цивільного захисту», наказом Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 12.07.2016 № 335 «Про затвердження Примірного переліку документів з питань цивільного захисту, що розробляються центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання»  виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

 1. Керівником з питань цивільного захисту на території Сарненської міської територіальної громади призначити міського голову Серпенінова Р.П.

 

 1. Відповідальним з питань цивільного захисту на території Сарненської міської територіальної громади призначити першого заступника міського голови – Назарця І.П.

 

 1. Створити міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Сарненської міської ради, затвердити Положення про комісію та її склад  згідно з додатками  1, 2.

 

 1. Створити міську комісію з питань евакуації населення, затвердити Положення про комісію та її склад згідно з додатками 3,4.

 

 1. Створити добровільні формування цивільного захисту та затвердити їх склад згідно з додатком 5.

 

 1. Головам міських комісій розробити та подати на затвердження міського голови функціональні обов’язки та плануючу документацію комісій відповідно до вимог чинного законодавства.

 

 1. Рішення виконавчого комітету міської ради від 21.10.2016 року № 339 «Про організацію та ведення цивільного захисту на території міста Сарни»  вважати такими, що втратили чинність.

 

 1. Рішення виконавчого комітету довести до відома усіх працівників під підпис.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Івана Назарця.

 

 

 

 

Міський голова                                                           Руслан СЕРПЕНІНОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету Сарненської  міської ради

від 23.03. 2021 № 135

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про  комісію з питань техногенно-екологічної безпеки

та надзвичайних ситуацій Сарненської міської ради.

 

 1. Загальні положення

1.1. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Сарненської міської ради (далі – Комісія) є постійно діючим органом, який утворюється рішенням виконавчого комітету Сарненської міської ради і координує діяльність підприємств, установ та організацій, які розташовані на території громади, пов’язаної з захистом населення і території, реагуванням на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і Законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, рішеннями Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями  комісії з питань ТЕБ та НС Рівненської області, рішеннями виконавчого комітету Сарненської міської ради та цим Положенням.

 

 1. Основні завдання Комісії

Основними завданнями Комісії є:

планування та виконання заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

координація дій органів управління, місцевих сил та засобів в складі ланки територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, проведення робіт з ліквідації їх наслідків;

забезпечення сталої роботи об’єктів господарської діяльності, які знаходяться на території Сарненської міської територіальної громади, в режимі повсякденного функціонування та в умовах загрози і виникненні надзвичайних ситуацій;

організація і виконання першочергових заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій  місцевого або об’єктового рівнів;

 

 1. Режими діяльності Комісії

Згідно з вимогами постанов КМУ від 09.01.2014 № 11, від 26.01.2015       № 18 та від 17.06.2015 № 409 Комісія організовує свою діяльність у чотирьох режимах: повсякденного функціонування, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану.

 

3.1. Режим повсякденного функціонування

Режим повсякденного функціонування єдиної державної системи цивільного захисту встановлюється за умов нормальної виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, сейсмічної, гідрогеологічної, гідрометеорологічної, техногенної та пожежної обстановки та за відсутності епідемій, епізоотій, епіфітотій.

 Комісія у режимі повсякденного функціонування відповідно до покладених на неї завдань:

1) здійснює координацію діяльності  підприємств, установ та організацій, які розташовані на території Сарненської міської територіальної громади, щодо розроблення і виконання цільових програм, здійснення заходів у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;

2) розглядає питання щодо:

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і дотримання вимог законодавства у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;

припинення діяльності підприємств, установ, організацій та інших об'єктів незалежно від форми власності і підпорядкування (які розташовано на території Сарненської міської територіальної громади), функціонування яких становить загрозу життю та здоров’ю людей, загрозу забруднення навколишнього природного середовища, і подає відповідні пропозиції виконавчому комітету Сарненської міської ради;

створення і використання запасів матеріальних ресурсів, необхідних для здійснення заходів щодо запобігання виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, забезпечення функціонування локальних систем оповіщення та інформування населення, системи централізованого оповіщення цивільного захисту території Сарненської міської територіальної громади;

3) подає керівнику з питань цивільного захисту на території Сарненської міської територіальної громади (далі – Керівник) пропозиції стосовно визначення завдань у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки для підприємств, установ, організацій, які розташовано на території Сарненської міської територіальної громади, та для виконавчого комітету Сарненської міської ради;

4) сприяє організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері ЦЗ, навчання населення діям та правилам поведінки в період загрози та при виникненні НС різного походження;

5) сприяє підготовці та проведенню навчань із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

6) здійснює методичне керівництво та контроль за роботою комісій з питань надзвичайних ситуацій об’єктів господарської діяльності, які розташовано на території Сарненської міської територіальної громади.

 

3.2. Режим підвищеної готовності

 У разі загрози виникнення надзвичайної ситуації державного, регіонального та місцевого рівнів за рішенням відповідно КМУ, обласних, міських державних адміністрацій у повному обсязі або частково для окремих її територіальних підсистем тимчасово встановлюється режим підвищеної готовності.

Комісія у режимі підвищеної готовності з одержанням прогнозованої інформації щодо можливості виникнення НС, відповідно до покладених на неї завдань:

1) забезпечує координацію діяльності  підприємств, установ, організацій, які знаходяться на території Сарненської міської територіальної громади, щодо здійснення ними попереджувальних і першочергових заходів у разі виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня;

2) вживає заходів для активізації роботи, пов’язаної із здійсненням спостережень та контролем за станом довкілля, обстановкою на об'єктах підвищеної небезпеки і прилеглій до них території, прогнозуванням можливості виникнення надзвичайних ситуацій та їх масштабів;

3) забезпечує приведення у готовність до дій у режимі надзвичайної ситуації органів управління, сил та засобів територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту;

4) організовує першочергові підготовчі заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій регіонального, місцевого чи об’єктового  рівнів;

5) розробляє комплексні заходи щодо захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, їх ліквідації;

6) організовує роботу, спрямовану на запобігання негативному впливу надзвичайної ситуації, зменшення обсягу можливих втрат;

 • в залежності від ситуації, запроваджує цілодобове чергування членів комісії;
 • інформує працівників об’єктів і населення, яке проживає біля об’єктів, про ситуацію, що склалася, прогноз її розвитку та про дії, які населення повинно виконувати в разі загрози та виникнення НС.

 

3.3. Режим надзвичайної ситуації

Комісія у режимі надзвичайної ситуації відповідно до покладених на неї завдань:

1) здійснює координацію діяльності підприємств, установ, організацій щодо вжиття ними першочергових заходів у разі виникнення надзвичайної ситуації  місцевого рівня;

2) забезпечує залучення сил і засобів територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

3) організовує першочергові заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівнів, вирішення питань щодо всебічного забезпечення населення, яке постраждало внаслідок надзвичайної ситуації, своєчасного надання йому необхідної допомоги;

4) розглядає пропозиції щодо встановлення меж території, на якій виникла надзвичайна ситуація, організовує опрацювання матеріалів, необхідних для обґрунтованого визначення рівня такої ситуації;

5) вивчає обставини, що склалися, та подає Керівнику інформацію про вжиті заходи, причини виникнення та результати ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також пропозиції щодо подальших дій із запобігання її розвитку.

 

3.4. Режим надзвичайного стану

 1. Забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління та сил територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з урахуванням особливостей, що визначаються згідно з вимогами Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану», а також інших нормативно-правових актів;
 2. Здійснює заходи, необхідні для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян, забезпечення функціонування органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

 

 1. Права Комісії

Комісія має право:

1) заслуховувати інформацію керівників підприємств, установ, організацій, розташованих на території Сарненської міської територіальної громади, з питань, що належать до її компетенції, надавати їм відповідні рекомендації;

2) одержувати від територіальних та місцевих органів виконавчої влади,  підприємств, установ, організацій матеріали і документи, необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції;

3) залучати, у разі потреби, в установленому законодавством порядку, до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації місцевого рівнів сили і засоби територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, організовувати між ними взаємодію залежно від обставин, масштабу, характеру та можливого розвитку надзвичайної ситуації.

4) залучати до участі у своїй роботі представників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади та об’єктів, які розташовані на території Сарненської міської територіальної громади (за погодженням з їх керівниками).

 

 1. Склад Комісії

Посадовий склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Сарненської міської ради.

Персональний склад комісії затверджується головою комісії на основі пропозицій органів місцевого самоврядування та об’єктів, розташованих на території адміністративно-територіальної одиниці.

Комісія складається з голови Комісії, заступника голови Комісії, секретаря Комісії, членів Комісії.

Функціональні обов’язки заступника голови та членів Комісії затверджуються головою Комісії.

 

 1. Забезпечення діяльності членів Комісії

За членами комісії на час виконання завдань у складі Комісії зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.

Члени комісії, посадові особи та фахівці, які залучаються до роботи у Комісії, забезпечуються (при потребі) позачерговим міжміським телефонним зв’язком.

Транспортне забезпечення членів Комісії у повсякденній діяльності і під час надзвичайних ситуацій здійснюється за рахунок Сарненської міської територіальної громади, а під час роботи в зоні надзвичайної ситуації – спеціально призначеним транспортом формувань, служб цивільного захисту, що виконують завдання з ліквідації наслідків НС.

Організація побутового забезпечення членів Комісії під час роботи в зоні надзвичайної ситуації покладається на керівництво міської ради.

Члени Комісії на період проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (якщо цього вимагають обставини) забезпечуються спеціальним одягом та іншими засобами індивідуального захисту за рахунок (з матеріального резерву) Сарненської міської ради.

 

 1. Проведення засідань Комісії

Основною організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться згідно з планом її роботи на рік, а також у разі необхідності, але не рідше ніж щокварталу.

Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні дві третини її складу.

Засідання Комісії веде голова, а у разі його відсутності –  заступник голови.

Комісія проводить засідання на постійній основі.

Рішення Комісії приймається колегіально і вважається схваленим, якщо за нього проголосувало більше двох третин присутніх на засіданні членів Комісії.

Рішення Комісії фіксуються у протоколі засідання, який підписується секретарем Комісії та затверджується головою Комісії.

Член Комісії, який не підтримує окремі пропозиції або рішення Комісії з питань порядку денного, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Рішення Комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими для виконання виконавчим комітетом Сарненської міської ради,  підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території Сарненської міської територіальної громади.

Організація роботи комісії здійснюється головою комісії за допомогою  секретаря, який забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, контроль за виконанням рішень комісії.

 

 

 

Перший заступник міського голови                                        Іван  НАЗАРЕЦЬ

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету Сарненської  міської ради

від 23.03. 2021 № 135

 

СКЛАД                                                                                                                                       міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки  і надзвичайних ситуацій Сарненської міської ради.

 

Посада у складі комісії

Прізвище, ім’я.

по батькові

Посада на суб’єкті господарювання

Номер робочого телефону

Номер домашнього (мобільного)

телефону

Голова комісії

СЕРПЕНІНОВ Руслан Петрович

Міський голова

3-50-85;

 

(096)131 08 08

Заступник голови комісії

НАЗАРЕЦЬ

Іван Петрович

Перший заступник міського голови

3-57-36;

 

(096)273 10 10

Секретар комісії

МІНЧУК

Микола Миколайович

Головний спеціаліст відділу з питань НС, ЦЗ та мобілізаційної роботи

 

(050) 60 22279

Член  комісії

МІЩЕНЯ

Володимир Петрович

Заступник

міського голови

3-51-46

(098)0821045

Член  комісії

ДРАГАНЧУК

Тарас Миколайович

Заступник

міського голови

3-56-62;

 

(066)981 47 50

Член  комісії

КОЗЯРЧУК

Юрій Ярославович

Заступник начальника управління ЖКГ

 

(099)2476057

Член  комісії

РАДЬКО

Олена Анатоліївна

Начальник фінансового управління

3-32-16

(095)1530730

Член  комісії

МИКОСЯНЧИК Олександр Степанович

Директор КП «Екосервіс»

 

(095)1181613

Член  комісії

Іванюк

Василь Петрович

 

Головний лікар КНП «Сарненська районна центральна лікарня» Сарненської міської ради

2-22-26

(097)4622107

Член  комісії

Максимук

Ольга Анатоліївна

 

Головний лікар КНП «Сарненський центр первинної медико-санітарної допомоги» Сарненської міської ради

2-25-03

(096)7302799

Член  комісії

МОСІЙЧУК

Сергій Павлович

(за згодою)

Начальник ДПРЗ-5 ГУ ДСНС України у Рівненській області

 

(067)1970259

Член  комісії

НИКОНЧУК

Роман Васильович

(за згодою)

Головний інженер Сарненського РЕМ ПрАТ «Рівне обленерго»

 

(099)9740887

Член  комісії

АРТЕМИШИН

Павло Миколайович

(за згодою)

Начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Сарненського Управління  ГУ Держпродспоживслужби в Рівненській області

 

(067)8559024

Член  комісії

МІРКО

Олександр Олександрович

(за згодою)

Начальник дільниці мережі доступу №312/3 м. Сарни Рівненської філії ПАТ «Укртелеком»

 

(050)6710980

Член  комісії

СЕРКЕБАЄВ

Микола Бакітджанович

(за згодою)

Заступник начальника Сарненського відділу поліції  ГУ НП у Рівненській області

 

(098)6307255

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                  Вячеслав ШИМКО

 

 


Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

Сарненської міської ради

від 23.03.2021  № 135

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань евакуації Сарненської міської територіальної громади

 1. Загальні положення

Комісія з питань евакуації Сарненської міської територіальної громади (далі – Комісія) є постійно діючим робочим органом, який утворюється рішенням виконавчого комітету Сарненської міської ради, з метою проведення заходів щодо організованого вивезення (виведення) евакуйованого населення і майна громади, при виникненні надзвичайних ситуацій мирного часу та в особливий період, якщо виникає безпосередня загроза життю та здоров’ю людей, його розміщення за межами зон надзвичайних ситуацій та забезпечення життєдіяльності в цих умовах.

       Комісія підпорядковується голові Сарненської міської ради – керівнику місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області  у своїй роботі керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Сарненської  міської ради, прийнятими у межах його компетенції, а також цим Положенням.

 1. Основні завдання комісії

Основними завданнями міської комісії є розроблення і коригування плану евакуаційних заходів щодо організованого вивезення (виведення) евакуйованого населення і майна громади із зон можливого впливу наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального та воєнного характеру (якщо виникає безпосередня загроза життю та заподіяння шкоди здоров’ю людей).

Міська комісія  відповідно до покладених на неї завдань:

 • у повсякденній діяльності:

разом з відділом з питань надзвичайних ситуацій , цивільного захисту та  мобілізаційної роботи міської ради, транспортними органами і відповідними спеціалізованими службами цивільного захисту (далі - спеціалізовані служби ЦЗ) розробляє і коригує план евакозаходів на території громади, організовує практичне здійснення евакозаходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та евакуації евакуйованого населення в особливий період;

разом з відділом з питань надзвичайних ситуацій , цивільного захисту та  мобілізаційної роботи міської ради, спеціалізованими службами ЦЗ розробляє і контролює здійснення заходів щодо всебічного забезпечення евакуйованого населення;

контролює створення, комплектування і організацію підготовки підпорядкованих тимчасових органів з евакуації (збірних пунктів евакуації,  проміжних пунктів евакуації, приймальних пунктів евакуації, пунктів посадки (висадки);

бере участь у командно-штабних навчаннях та об'єктових тренуваннях в районі з метою практичного відпрацювання членами міської комісії своїх функціональних обов'язків;

здійснює інші функції, що випливають з покладених на неї завдань;

2) під час безпосередньої підготовки та проведення евакозаходів:

уточнює план евакуації, приймання, розміщення та всебічного забезпечення евакуйованого населення і контролює проведення цієї роботи у підпорядкованих евакоорганах;

організовує підготовку до розгортання збірних, проміжних і приймальних пунктів евакуації, контролює їх розгортання;

разом з транспортними органами і спеціалізованими службами ЦЗ уточнює порядок використання всіх видів транспорту, який використовується для евакуації населення;

контролює організацію підготовки маршрутів пішої евакуації і проміжних пунктів евакуації, а також пунктів посадки (висадки);

контролює підготовку наявних захисних споруд цивільного захисту та будівництво укриттів найпростішого типу, яких не вистачає для евакуйованого населення в районі;

збирає і узагальнює дані про хід евакуації, прибуття та розміщення евакуйованого населення і у визначений термін доповідає про це керівнику районної ланки територіальної підсистеми ;

при взаємодії з відповідними спеціалізованими службами ЦЗ організовує всебічне забезпечення і захист евакуйованого населення.

 • Права комісії

Міська комісія має право:

отримувати безкоштовно від структурних підрозділів Сарненської міської територіальної громади, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, інформації, які необхідні для складання та уточнення плану евакуації;

підтримувати зв'язок із спеціалізованими службами цивільного захисту, автотранспортними підприємствами, які забезпечують евакуаційні заходи, з метою отримання даних про транспорт, що виділяється для евакуації;

безпосередньо звертатися до керівників спеціалізованих служб ЦЗ району, які беруть участь в розробленні плану евакозаходів, з питань планування і своєчасного коригування відповідних розділів;

отримувати безоплатно від суб’єктів господарювання всіх форм власності інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

заслуховувати керівників суб’єктів господарювання про хід виконання завдань щодо проведення та забезпечення евакозаходів на відповідній території;

залучати для проведення евакозаходів органи управління, сили і засоби господарювання (підприємств, установ і організацій) усіх форм власності;

проводити комплексні перевірки стану готовності підвідомчих евакоорганів до дій за призначенням та служб забезпечення щодо проведення евакозаходів на відповідній території.

                                          ІV. Керівництво та склад  комісії

 1. До складу міської комісії входять:

голова комісії;

заступник голови комісії;

секретар комісії;

групи забезпечення:

- група зв’язку і оповіщення;

- група транспортного забезпечення;

- група охорони громадського порядку;

- група медичного забезпечення;

- група інженерного забезпечення;

- група радіаційного та хімічного захисту;

- група організації евакуації та збору інформації;

- група організації прибуття та розміщення у безпечних районах;

- група матеріально-технічного забезпечення.

Персональний склад міської комісії затверджується головою Сарненської міської ради та, за потреби, уточнюється.

Функціональні обов’язки начальників та членів груп міської комісії розробляються згідно з функціями і завданнями комісії, визначеними цим Положенням, і затверджуються головою комісії.

У невідкладних випадках у складі міської комісії утворюється оперативна група, що розпочинає роботу з моменту прийняття рішення про проведення евакуації населення. Посадовий склад оперативної групи додається.

У разі отримання розпорядження на проведення евакуації для надання допомоги міській комісії залучаються усі сили та засоби громади, у тому числі органи управління і формування (ланки) цивільного захисту, засоби зв'язку і транспорт.

 1. Міську комісію очолює голова комісії, який одночасно є першим заступником голови міської ради.

Голова міської комісії є керівником особового складу комісії і відповідає за планування, підготовку та практичне проведення евакозаходів, розміщення евакуйованого населення, а також за всебічне його забезпечення.

Голова міської комісії затверджує функціональні обов’язки членів комісії (за напрямом роботи у складі комісії).

Голова комісії:

здійснює керівництво діяльністю комісії, несе персональну відповідальність за виконання покладених на комісію завдань та прийняті ним рішення, визначає ступінь відповідальності посадових осіб комісії;

організовує діяльність комісії, пов’язану з розробкою евакозаходів на відповідній території;

організує надання матеріальної допомоги населенню, яке постраждало внаслідок НС, забезпечує його життєдіяльність та соціальний захист;

затверджує положення про структурні підрозділи та функціональні обов’язки працівників евакоорганів;

керує всіма видами підготовки і перепідготовки особового складу комісії та інших підпорядкованих евакоорганів;

видає у межах своїх повноважень розпорядження, що є обов’язковим для виконання всіма органами управління та суб’єктами господарювання незалежно від форм власності;

заслуховує посадових осіб органів управління та суб’єктів господарювання з питань організації та проведення евакозаходів;

скликає у встановленому порядку наради з питань, що входять до його компетенції.

 Кошти на утримання евакокомісії не плануються. Витрати, які пов’язані з проведенням окремих заходів, проводяться за окремим кошторисом за рахунок коштів передбачених на утримання міської ради.

 1. Заступник голови міської комісії підпорядковується голові міської комісії, є безпосереднім начальником особового складу комісії, відповідає за практичну роботу посадових осіб та фахівців комісії, своєчасність розроблення, узагальнення та уточнення планів евакуації.

У разі відсутності голови міської комісії заступник голови комісії виконує його обов'язки, при проведенні евакуації (відселенні) та прийнятті евакуйованого населення координує діяльність груп, що входять до її складу.

 1. Секретар міської комісії підпорядковується голові міської комісії та його заступнику. Він відповідає за:

своєчасність отримання і збереження документів;

організацію чергування членів комісії;

збір і узагальнення інформації, що надходить;

своєчасне доведення до виконавців розпоряджень голови комісії;

облік отриманих  міською комісією та відданих її головою розпоряджень;

підтримання зв'язку із начальниками груп і органами, що взаємодіють;

повноту та правильність розроблення документів комісії, їх щорічне коригування.

 1. Робочим органом (секретаріатом) міської комісії, що здійснює її організаційне, інформаційне та методичне забезпечення, є відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та мобілізаційної роботи міської ради.

Основною організаційною формою роботи районної комісії є засідання, які проводяться у разі необхідності та мають рекомендаційний характер.

 1. Основні завдання груп комісії

Основними завданнями груп є:

узагальнення розрахунків плану транспортного забезпечення евакуації (прийому евакуйованого населення) за видами транспорту і його коригування (один раз на рік);

організація своєчасного прибуття транспортних засобів на пункти посадки (завантаження) та відправка їх в пункт призначення;

ведення обліку залучення транспортних засобів  для евакуації населення і майна.

розроблення відповідних розділів плану евакуації населення при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та ліквідації їх наслідків у мирний час та в особливий період з питань забезпечення підготовки і проведення евакуації за напрямками, щорічне їх коригування станом на 01 січня поточного року;

визначення сил і засобів, необхідних для забезпечення заходів з евакуації за напрямами, та подання заявок на поповнення недостатньої кількості матеріально-технічних засобів і пально-мастильних матеріалів;

повне і своєчасне забезпечення особового складу комісії усіма видами оснащення, обладнання робочих місць всім необхідним для успішного виконання своїх обов'язків;

організація та контроль за здійсненням заходів з евакуації при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та ліквідації їх наслідків у мирний час і в особливий період.

облік евакуйованого населення та своєчасне надання інформації з цього питання;

складання та коригування (один раз на рік) розрахунків на евакуацію;

уточнення розрахунків при оголошенні евакуації, ведення обліку евакуйованих людей та населення, що прибуло в безпечний район;

збирання і узагальнення даних про хід евакуації, в тому числі на проміжних пунктах евакуації, рух пішохідних і автомобільних колон з евакуйованими особами і майном, а також про прибуття і розміщення евакуйованого населення у безпечних місцях розташування;

підготовка донесень про хід евакуації;

інформування населення з питань евакуації, у тому числі у формі, доступній для осіб з вадами зору та слуху;

узагальнення і узгодження з місцевими органами державної влади плану розміщення евакуйованого населення у безпечних районах;

організація зустрічі евакуйованих людей у пункті призначення з дотриманням ними правил безпеки при висадженні із транспорту;

організація обліку евакуйованого населення в пунктах висадки у безпечних районах та відправлення їх пішим порядком або на транспортних засобах до місць розміщення; організація обліку дітей та учнівської молоді.

узагальнення даних щодо розрахунків майна, яке підлягає вивезенню (прийманню) на нове місце розташування при евакуації;

уточнення розрахунків транспорту, потрібного для вивезення майна, матеріально-технічне забезпечення його перевезення;

організація обліку завантаження на транспортні засоби майна, доставки його до місць призначення та розвантаження (за наявності часу на проведення його евакуації);

постійне інформування голови міської комісії про хід евакуації (приймання) цінностей (у разі її проведення).

 

 

 

Перший заступник                                                                                       міського голови                                                                           Іван  НАЗАРЕЦЬ                             

 

 

 

Додаток 4

до рішення виконавчого комітету

Сарненської міської ради

від 23.03.2021  № 135

 

 

СКЛАД

КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ЕВАКУАЦІЇ САРНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

 

Драганчук Тарас Миколайович    - заступник міського голови, голова

   комісії.

Мичка Андрій Іванович                 - секретар  міської ради, заступник голови

  комісії.

Томілович Григорій Володимирович - державний реєстратор  міської ради,

  секретар комісії .

 

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:

 

Вальковець Вікторія  Вікторівна - головний спеціаліст відділу транспорту

  та інфраструктури управління ЖКГ     

  міської ради;

Коркош Світлана Максимівна       - заступник начальника управління освіти

  міської ради;

Мацков Олександр Валерійович   - начальник відділу по управлінню

  природними ресурсами,регулювання

  земельних відносин та

  агропромислового комплексу міської

  ради;

Мельник Наталія Михайлівна       - начальник відділу державної реєстрації

  міської ради;

Місько Олександр Олександрович         - начальник КП «Житлосервіс»;

Мякішев Ігор Федорович              - начальник відділу інвестиційного

  розвитку міської ради;

Раковець Едуард Кирилович                  - начальник управління культури,

  туризму, молоді та спорту міської ради;

Ражик Ярослав Миколайович       - начальник відділу архітектури та

                                                          містобудування  міської ради;

Токарчук Олена Василівна            - начальник організаційного відділу

  міської ради.

 

Керуючий справами

виконавчого  комітету                                          Вячеслав ШИМКО

 

 

 

 

Додаток 5

до рішення виконавчого комітету

Сарненської міської ради

від 23.03.2021  № 135

 

ПОСАДОВИЙ СКЛАД

оперативних груп комісії з питань евакуації Сарненської міської територіальної громади.

Посада у складі комісії

Прізвище,

ім’я.

по батькові

Посада на суб’єкті господарювання

Номер робочого телефону

Номер домашнього (мобільного)

телефону

Голова комісії

ДРАГАНЧУК Тарас Миколайович

Заступник голови  міської ради

 

3-56-62;

 

(066)981 47 50

Керівник оперативної групи-                                                     заступник голови комісії

Мичка

Андрій Іванович

Секретар міської ради

3-45-88

(097)9245231

Секретар комісії

Томілович Григорій Володимирович

Державний

реєстратор

 

(050) 9220009

Заступник керівника оперативної групи - член групи з транспортного забезпечення.

ВАЛЬКОВЕЦЬ Вікторія  Вікторівна

Головний спеціаліст відділу транспорту та інфраструктури управління ЖКГ міської ради

 

(067)8847400

Член групи охорони громадського порядку

БЕЛАШ

Дмитрій Іванович

Член громадського формування «Міська варта

(067)8838325

(067)8838325

ЛЕГКИЙ

Валерій Юрійович

Член громадського формування «Міська варта

 

 

Член групи зв’язку і оповіщення

ШАШУК

Ірина Юріївна

Головний спеціаліст відділу зав’язків з громадськістю та засобами масової інформації

3-31-80

(098)3146435

ПОРУЧИКОВ

Сергій Вячеславович

Головний спеціаліст відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення

 

(099)4419402

Член групи з медичного забезпечення

АЗІЗОВА

Оксана Анатоліївна

Головний спеціаліст відділу охорони здоровя

 

(099)2310907

Член групи організації евакуації та збору інформації

ОЛІЙНИК

Анастасія Сергіївна

 

Головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства

 

(050)1894233

КРИНИЦЬКА

Олена Петрівна

Головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства

 

(099)9062968

Член групи організації прибуття та розміщення у безпечних районах

МІСЬКО Олександр Олександрович

Директо КП «Житлосервіс»

 

(050)3439945

ШОСТАК

Яна Сергіївна

Начальник віддіу управління комунальною власністю

3-57-21

(095)5984443

Член групи матеріально-технічного забезпечення.

ДУМНІЦЬКА

Ольга Петрівна

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення

3-57-21

(095)4222040

СОЛОМКА

Валерій Андрійович

Завідувач господарством

(066)1680037

(066)1680037

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                               Вячеслав ШИМКО

Останні документи

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Липень
18 липня 2024
№ 153 від 18 липня 2024 року "Про нагородження Грамотою Сарненської міської ради"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
17 липня 2024
№ 2137 від 12 липня 2024 року "Про підготовку до продажу земельної  ділянки несільськогосподарського призначення у власність шляхом викупу Товариству з  обмеженою відповідальністю "Сарнитехбуд"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
17 липня 2024
№ 2136 від 12 липня 2024 року "Про підготовку до продажу земельної  ділянки несільськогосподарського призначення у власність шляхом викупу  Гаврильчику Андрію Миколайовичу"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
17 липня 2024
№ 2135 від 12 липня 2024 року "Про скасування рішення виконавчого комітету Сарненської  міської ради від 12.02.1997 №162"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
17 липня 2024
№ 2134 від 12 липня 2024 року "Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу та об’єднання  земельної ділянки на території Сарненської міської ради"

Пошук документів