, Адміністратор

№123 від 23 березня 2021 року "Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються комунальним некомерційним підприємством «Сарненський центр первинної медико-санітарної допомоги» Сарненської міської ради"

Р І Ш Е Н Н Я

 

23 березня   2021 року                                                                                         № 123

 

Про встановлення  тарифів на платні медичні послуги, що надаються комунальним некомерційним підприємством «Сарненський центр первинної медико-санітарної допомоги» Сарненської міської ради

         

     Керуючись статтями  28, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»,  Постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» (із змінами), Статуту комунального некомерційного підприємства «Сарненський центр первинної медико-санітарної допомоги» Сарненської міської ради, Положення про платні  послуги, що надаються комунальним некомерційним підприємством «Сарненський центр первинної медико-санітарної допомоги» Сарненської міської ради та  з метою покращення медичного обслуговування і залучення додаткових коштів для розвитку матеріально-технічної бази Комунального некомерційного підприємства « Сарненський центр первинної медико-санітарної допомоги» Сарненської  міської ради»,  виконавчий комітет Сарненської міської ради        

В И Р І Ш И В:

1.Затвердити тарифи  на платні послуги, що надаються комунальним некомерційним підприємством «Сарненський центр первинної медико-санітарної допомоги» Сарненської міської ради ( додається).

2 .Оприлюднити дане рішення на сайті підприємства, в офіційних засобах масової інформації та на сайті Сарненської міської ради.

  1. 3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.

4.Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на відділ  охорони здоров’я Сарненської  міської ради ( Азізова О.А. ).

  1. 5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника Сарненського міського голови Назарця І.П. та керуючого справами виконавчого комітету Сарненської міської ради Шимка В.М.

 

Міський голова                                                                    Руслан СЕРПЕНІНОВ

 

Додаток

До рішення №123

від 23 березня 2021 року

 

 

 

ТАРИФИ

на платні послуги, що надаються комунальним некомерційним підприємством «Сарненський центр первинної медико-санітарної допомоги»

Сарненської міської ради

 

Найменування  платної  послуги

Собівар-тість послуги, грн

Рентабель-ність,

20%, грн

Вартість платної послуги

ПДВ 20%

РАЗОМ вартість платної послуги, грн

1

Консультативний огляд лікарем: загальної практики – сімейним лікарем, лікарем-терапевтом дільничним, лікарем-педіатром дільничним  за  зверненням  громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини (а також без укладення  декларації  з лікарем ПМД)

19,53

3,91

23,44

4,69

28,13

2

Медичне  обслуговування  спортивних  змагань,  масових  культурних  та  громадських  заходів тощо (за 1 годину)

(вартість  медикаментів  відшкодовується додатково згідно відомостей про їх використання)

64,26

12,85

77,11

15,42

92,53

Лабораторні,  діагностичні  та  консультативні  послуги  за  зверненням  громадян, що  надаються  без  направлення лікаря,  зокрема із  застосуванням  телемедицини

3

Загальний  аналіз  крові (розгорнутий)

35,81

7,16

42,97

8,59

51,56

4

Загальний аналіз  сечі

38,05

7,61

45,66

9,13

54,79

5

Електрокардіограма

17,91

3,58

21,49

4,30

25,79

6

Аналіз  крові  на  цукор  на біохіманалізаторі

30,39

6,08

36,47

7,29

43,76

7

Аналіз  крові  на  цукор (глюкометр)

19,48

3,90

23,38

4,68

28,06

8

Аналіз  крові на холестерин на біохіманалізаторі

19,72

3,94

23,66

4,73

28,39

9

Експерс-тест  на  ВІЛ-інфекцію

57,41

11,48

68,89

13,78

82,67

10

Експрес-тест  на  гепатит В

52,41

10,48

62,89

12,58

75,47

11

Експрес-тест  на  гепатит С

64,81

12,96

77,77

15,55

93,32

12

Тропоніновий  тест

 

37,71

7,54

45,25

9,05

54,30

Медична  допомога  хворим  удома, зокрема  із  застосуванням  телемедицини  (діагностичне  обстеження,  процедури,  маніпуляції, догляд)

13

Проведення внутрішньовенних  краплинних  введень  лікарських  засобів  лікарями  Центру (без врахування витратних матеріалів) – 1 послуга – 1год 15 хв

97,66

19,53

117,19

23,44

140,63

14

Проведення внутрішньовенних  краплинних  введень  лікарських  засобів  середнім  медперсоналом  Центру  (без врахування витратних матеріалів) 1 послуга –15 хв

80,86

16,17

97,03

19,41

116,44

15

Проведення ін’єкцій (внутрішньовенних, внутрішньом’язевих, підшкірних) лікарями  Центру (без врахування витратних матеріалів) 1 послуга – 15 хв

19,53

3,91

23,44

4,69

28,13

16

Проведення ін’єкцій (внутрішньовенних, внутрішньом’язевих, підшкірних) середнім  медперсоналом   Центру (без врахування витратних матеріалів) 1 послуга – 15 хв

16,17

3,23

19,40

3,88

23,28

Надання  послуг  кабінету  імунопрофілактики  (1 послуга на одну  дільницю)

17

Подача інформації щодо захворюваності на грип та ГРВІ,  1 послуга – 10 хв (щотижнева)

10,50

2,10

12,60

2,52

15,12

18

Подача інформації щодо щеплень від грипу, 

1 послуга – 10 хв (щотижнева)

10,50

2,10

12,60

2,52

15,12

19

Подача інформації про виконання щеплень та використання вакцин, 

1 послуга – 10 хв (щотижнева)

10,50

2,10

12,60

2,52

15,12

20

Подача звіту  до  бухгалтерії  про  вакцину, 

1 послуга – 10 хв (щотижнева)

10,50

2,10

12,60

2,52

15,12

21

Подача інформації  про ОПВ (щомісячно),

1 послуга – 30 хв.

 

55,02

11,00

66,02

13,20

79,22

22

Подача інформації  про НППІ (щомісячно),

1 послуга – 5 хв.

14,42

2,88

17,30

3,46

20,76

23

Подача звіту по профілактичних щепленнях (районний зведений)  (щомісячно),

1 послуга – 1 год

173,04

34,61

207,65

41,53

249,18

24

Подача акту про використання  вакцини (щомісячно),

1 послуга – 30 хв.

31,50

6,30

37,80

7,56

45,36

25

Подача звіту по  складу (щомісячно),

1 послуга – 5 хв

5,26

1,05

6,31

1,26

7,57

26

Оформлення вимог на вакцини (щомісячно),

1 послуга – 15 хв

15,76

3,15

18,91

3,78

22,69

27

Подача інформації  про  гепатит (дорослі) (щомісячно),

1 послуга – 5 хв

5,26

1,05

6,31

1,26

7,57

28

Оформлення рознарядки на вакцини  (щомісячно), 1 послуга – 15 хв

15,76

3,15

18,91

3,78

22,69

29

Проведення  реакції  манту (щомісячно),

1 послуга – 5 хв

14,42

2,88

17,30

3,46

20,76

30

Надання  відповідей  на  накази  та  електронну пошту (щомісячно),

 1 послуга – 30 хв

31,50

6,30

37,80

7,56

45,36

31

Оформлення  пояснень про причини невиконання щеплень (щоквартально),

 1 послуга – 10 хв

18,34

3,67

22,01

4,40

26,41

32

Подача звіту по відмовниках (шоквартально),

1 послуга – 10 хв

18,34

3,67

22,01

4,40

26,41

33

Проведення  аналізу  виконання  щеплень (щоквартально),

1 послуга – 10 хв

18,34

3,67

22,01

4,40

26,41

34

Дотримання (оформлення) холодового ланцюга (район), (щоквартально), 1 послуга – 5 хв

5,26

1,05

6,31

1,26

7,57

35

Ведення журналу новонароджених (щоквартально),

1 послуга – 40 хв

42,00

8,40

50,40

10,08

60,48

36

Оформлення  форми №6 (щорічно),

1 послуга – 1 год

 

110,43

22,09

132,52

26,50

159,02

37

Проведення  планування  щеплень (щорічно),

1 послуга – 8 год.

1389,58

277,92

1667,50

333,50

2001,00

38

Проведення обрахунку  потреби у вакцині  на  рік  (щорічно),

1 послуга –15 хв

27,51

5,50

33,01

6,60

39,61

39

Проведення  планування  реакції  Манту (щорічно), 1 послуга 1 год

173,70

34,74

208,44

41,69

250,13

40

Проведення  екзамену з метою перевірки знань  та  отримання  сертифікату  (1 раз на рік), 1 послуга – 3 год

521,10

104,22

625,32

125,06

750,38

41

Проведення семінарських занять з фельдшерами (щомісячно),

1 послуга – 1 год

110,43

22,09

132,52

26,50

159,02

42

Надання очних та телефонних консультацій з питань індивідуального календаря  щеплень  лікарем-інфекціоністом, 1 раз на рік на одну дільницю – 42 год

4638,14

927,63

5565,77

1113,15

6678,92

43

Надання очних та телефонних консультацій з питань індивідуального календаря  щеплень  фельдшером, 1 раз на рік на одну дільницю – 42 год

2657,18

531,44

3188,62

637,72

3826,34

44

Доставка  вакцини (автотранспортом Підприємства),

1 послуга – 3 год

189,80

37,96

227,76

45,55

273,31

45

Проведення видачі вакцин  за  потребою,

1 послуга – 20 хв

21,00

4,20

25,20

5,04

30,24

Надання  інших  послуг

46

Видача довідок про стан здоров’я, направлення  на МСЕК, видача  та  продовження листка непрацездатності та інших (через ЛКК)

18,24

3,65

21,89

4,38

26,27

47

Проведення  щеплень  (без витрачених  медикаментів та матеріалів )

11,62

2,32

13,94

2,79

16,73

48

Аналіз крові  на  гемоаналізаторі

105,04

21,01

126,05

25,21

151,26

49

Проведення  забору  ПЛР-тестів, швидких тестів (мазок з носа)

6,79

1,36

8,15

1,63

9,78

50

Робота  чергового  кабінету  (на  одного  пацієнта)

35,70

7,14

42,84

8,57

51,40

51

Проведення аналізів сечі на уроаналізаторі

24,14

4,83

28,97

5,79

34,76

52

Проведення аналізів крові на холестерометрі

63,30

12,66

75,96

15,19

91,15

 

Керуючий  справами виконавчого комітету

Сарненської міської ради                                                              Вячеслав Шимко

 

 

 

Останні документи

Документи → Проєкти рішень радиПро внесення змін до рішення Сарненської міської ради від 25.02.2021 №94 «Про затвердження Положення про відділ архітектури та містобудування управління житлово-комунального господарства, транспорту, містобудування, архітектури та управління

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету№ від 09 грудня 2021 року "Про розгляд заяви громадянина (особа) про внесення змін в його облікові дані, шляхом включення до складу сім’ї неповнолітньої дитини."

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету№ від 09 грудня 2021 року "Про затвердження подання до суду про призначення опікуна для недієздатної особи"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету№ від 09 грудня 2021 року "Про встановлення режиму роботи пересувної тимчасової споруди «Фішка» у м.Сарни по вул. Широка"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету№ від 09 грудня 2021 року "Про встановлення тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням альтернативних джерел енергії, для КП «Сарнитеплосервіс»"

Пошук документів

Корисні посилання