, Адміністратор

№373 від 14 липня 2021 року "Про схвалення звернення Сарненської міської ради до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Денісової Л.Л. з приводу захисту прав мешканців зон спостереження АЕС України"

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

14 липня 2021 року 

                                                № 373

                       

                                                                                             

Про схвалення звернення Сарненської міської ради

до Уповноваженого Верховної Ради України

з прав людини Денісової Л.Л. з приводу захисту прав

мешканців зон спостереження АЕС України

 

         

          Від імені та в інтересах територіальної громади, з метою  захисту інтересів і законних прав населення Сарненської міської територіальної громади, а саме жителів с.Городець, с.Сварині, с.Велихів Городецького старостинського округу та с.Велике Вербче, с.Вирка, с.Бутейки Великовербченського старостинського округу, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні Рівненської атомної електростанції, керуючись статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сарненська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Схвалити звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Денісової Л.Л.(додається).
  2. Доручити міському голові Руслану Серпенінову невідкладно направити це звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Денісової Л.Л.

 

 

 

 

Міський голова                                                                  Руслан СЕРПЕНІНОВ

 

 

 

 

 

                                                                                                Додаток

                                                                                                до рішення Сарненської міської ради

                                                                                                від 14 липня 2021 р.  № 373

 

   Уповноваженому

   Верховної Ради України

   з прав людини

   Денісовій Л.Л.

 

   вул. Інститутська, 21/8

   м. Київ-08,

   01008

 

Звернення 

Сарненської міської ради до Уповноваженого Верховної Ради України

з прав людини

 

 

Шанована Людмило Леонтіївно!

 

Висловлюємо Вам свою повагу та звертаємось з наступним.

 

Населені пункти Сарненської міської територіальної громади с.Городець, с.Сварині, с.Велихів Городецького старостинського округу та с.Велике Вербче, с.Вирка, с.Бутейки Великовербченського старостинського округу розташовані в 30-кілометровій зоні спостереження Рівненської АЕС. Відповідно до ст.50 Конституції України громадянам гарантовано права на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.

В Україні нині діють 4 атомні електростанції. Населення всіх чотирьох зон спостереження становить понад 800 тисяч мешканців, які щоденно перебувають під ризиком впливу іонізуючого випромінювання, джерелом якого потенційно є ядерні установки, радіоактивні відходи та технологічні викиди води зі ставків-охолоджувачів. Рівень захворюваності мешканців 30-кілометрових зон має негативну динаміку.

Без сумніву, населення територій, на яких розміщуються ядерні установки, має право на соціально-економічну компенсацію ризику від їх діяльності. З метою врегулювання суспільних відносин у сфері використання ядерної енергії в 1995 році був прийнятий Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку». Цей Закон є основоположним в ядерному законодавстві України. Він встановлює пріоритет безпеки людини та навколишнього природного середовища, а також закріплює права громадян у сфері використання ядерної енергії.

Стаття 12  Закону «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» регламентує, що населення територій, на яких розміщуються ядерні установки, об'єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, має право на соціально-економічну компенсацію ризику від їх діяльності.

Серед законодавчо закріплених пільг - пільги з оплати за спожиту електричну енергію для населення, яке постійно проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій. Стаття 17 Закону України "Про електроенергетику". передбачала, що тариф на електроенергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, встановлюється в розмірі 70 відсотків діючого тарифу для відповідної групи населення.

Стаття 3 Конституції України утверджує принцип, згідно з яким людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

Стаття 22 Конституції України передбачає, що права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

З огляду на це, у держави є прямий обов’язок забезпечення відповідних прав, які закріплені в діючому законодавстві.

 

Однак, у порушення вимог статті 22 Конституції України, у квітні 2017 року був прийнятий Закон України «Про ринок електричної енергії», котрим СКАСОВАНА в тому числі ст. 17 Закону України «Про електроенергетику».

Таким чином, при прийнятті нового законодавчого акту звужено право мешканців 30-кілометрових зон АЕС на отримання соціально-економічної компенсації ризику від діяльності ядерних установок. Разом з тим, ст. 12 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» діє і до нині.

До 01.01.2021 року населення зон спостереження чотирьох АЕС України отримувало пільгу зі сплати за спожиту електроенергію. Однак, Постановою Кабінету Міністрів України № 1325 від 28.12.2020 року встановлена фіксована ціна на електричну енергію для всіх побутових споживачів на рівні 168 коп. (з ПДВ) за 1 кВт•год. незалежно від об’єму, що споживається. Це викликало обурення українців і сколихнуло протести та мітинги, оскільки фактично відмінені законодавчо закріплені пільги на оплату електроенергії для населення, яке проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій.

 

Ще раз наголошуємо: органи державної влади порушили статтю 22 Конституції України.

         У цих умовах на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України було розміщено електронну петицію № 22/111158-еп «Про відновлення пільг з оплати електроенергії для населення, яке постійно проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, та про відновлення інших пільг населенню з оплати за спожиту електричну енергію», яку підтримали та підписали понад 25 тисяч громадян України.

За результатами розгляду петиції № 22/111158-еп 12.04.2021 року Президент України Володимир Зеленський дав доручення Уряду «…опрацювати надані пропозиції, звернувши особливу увагу на дотримання конституційних прав громадян…». З огляду на існуюче право мешканців зон спостереження на пільгу з оплати за спожиту електроенергію (ст. 12 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку») Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України повинні відновити дію 30-відсоткової знижки.

Верховна Рада України прийняла Постанову «Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій» від 29.04.2021 року №1435-IX, яка набрала чинності 07.05.2021 року.

Вказаною Постановою Верховна Рада рекомендувала Кабінету Міністрів України невідкладно, упродовж чотирнадцяти календарних днів з дня набрання чинності цієї Постанови, встановити пільгову фіксовану ціну (тариф) на електричну енергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, у розмірі 70 відсотків діючого тарифу для відповідної групи населення.

17.05.2021 року надійшла відповідь від Міністерства енергетики № 26/1.6-4.7-7781 щодо виконання доручення  Президента України з опрацювання пропозицій, викладених у петиції 22/111158-еп. 

Міністерство енергетики України, як центральний орган виконавчої влади, відповідно до покладених на нього завдань узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів, затверджує нормативні характеристики технологічних витрат електричної енергії на її передачу та розподіл електричними мережами.

Міненерго у відповіді № 26/1.6-4.7-7781 зазначив  позицію Уряду щодо необхідності вирішення проблем населення, яке проживає у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, але не підтримує встановлення додаткових пільг до фіксованої ціни на електричну енергію.

При цьому продовжує діяти обов’язкова до виконання стаття 12-1 Закону України  «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», яка передбачає збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зон спостереження. Згідно з цією законодавчою нормою, «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» перераховує ОДИН ВІДСОТОК обсягу реалізації електроенергії до Держбюджету в якості вищевказаного збору. За період 2010-2020 років ДП «НАЕК «Енергоатом» сплатило 2,847 млрд. грн. такого збору (до місцевих бюджетів населених пунктів зон спостереження зараховано лише 1,342 млрд. грн.). Тобто, джерело фінансування заходів компенсації ризику населення існує, кошти передбачені в Державному бюджеті України.

 

         Однак, Міненерго акцентувало увагу, що Постанова Верховної Ради України «Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій» має рекомендаційний характер.

         Вказане свідчить про те, що питання з приводу відновлення порушених прав населення, яке проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, у найближчий час вирішено не буде.

 

З огляду на вищевикладене можна зробити висновки:

  1. Пільга на оплату спожитої електроенергії для мешканців зон спостереження передбачена діючим законодавством (ст. 12 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»).
  2. У порушення вимог статті 22 Конституції України, у квітні 2017 року був прийнятий Закон України «Про ринок електричної енергії», котрим СКАСОВАНА ст. 17 Закону України «Про електроенергетику». Таким чином, при прийнятті нового законодавчого акту звужено право мешканців 30-кілометрових зон АЕС на отримання соціально-економічної компенсації ризику від діяльності ядерних установок.
  3. За станом на сьогодні немає підзаконних нормативних актів, які регламентують порядок реалізації норм ст. 12 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».
  4. Джерело фінансування заходів компенсації ризику населення існує, кошти передбачені в Державному бюджеті України.

 

         За таких обставин,  з метою відстоювання порушених прав та інтересів понад 800 тисяч громадян України, які мешкають у зонах спостереження чотирьох атомних електростанцій, прошу Вас відповідно до ст. 1 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» здійснити парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини та громадянина, проголошених Конституцією України, законами України та міжнародними договорами України та сприяти поновленню порушеного права, а саме: законного права мешканців населених пунктів зон спостереження АЕС на пільгову фіксовану ціну (тариф) на електричну енергію в розмірі 70 відсотків від діючого тарифу.

 

 

Останні документи

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету№ від 14 січня 2022 року "Про затвердженняподання до суду  про призначення опікуна для недієздатної особи"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету№ від 14 січня 2022 року "Про затвердженняподання до суду  про призначення опікунів для недієздатної особи"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету№ від 14 січня 2022 року "Про затвердженняподання до суду  про призначення опікуна для недієздатних осіб"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету№ від 14 січня 2022 року "Про затвердженняподання до суду  про призначення опікуна для недієздатної особи"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету№ від 11 січня 2022 року "Про встановлення режиму роботи  ательє з ремонту одягу в орендованому приміщенні у м.Сарни по вул. Ярослава  Мудрого, 8"

Пошук документів

Корисні посилання