, Адміністратор

№217 від 28 травня 2021 року "Про комісію з упорядкування найменувань вулиць, провулків, площ, парків та інших споруд Сарненської міської територіальної громади"

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

                                                                        

                                                

       28 травня 2021 року                                                              №  217

 

Про комісію з упорядкування

найменувань вулиць, провулків,

площ, парків та інших споруд Сарненської

міської територіальної громади

 

З метою упорядкування найменувань вулиць, провулків, площ, парків та інших споруд на території Сарненської міської територіальної громади, відповідно до Закону України "Про географічні назви", Закону України "Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій", відповідно до  пункту 41 частини першої статті 26  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", за погодженням з постійними комісіями міської ради, міська рада

 

                                               В И Р І Ш И Л А

 

 1. Створити комісію з питань упорядкування найменувань вулиць, провулків, площ, парків та інших споруд Сарненської міської територіальної громади згідно з додатком 1.

 

 1. Затвердити Положення про комісію з питання упорядкування найменувань вулиць, провулків, площ, парків та інших споруд Сарненської міської територіальної громади згідно з додатком 2.

 

 1. Затвердити Положення про порядок найменування та перейменування назв вулиць, провулків, площ, парків та інших споруд Сарненської міської територіальної громади згідно з додатком 3.

 

 1. Рішення Сарненської міської ради від 20.02.2017 № 426 «Про комісію з упорядкування найменувань вулиць провулків, площ, парків та інших споруд м.Сарни» вважати таким, що втратило чинність.

 

 1. Організацію виконання цього рішення покласти на секретаря ради Мичку А., контроль - на постійну комісію міської ради з питань розвитку села, регламенту, депутатської діяльності та правопорядку.

 

 

Міський голова                                                                  Руслан СЕРПЕНІНОВ


Додаток 1

до рішення міської ради

від  28.05.2021 № 217

 

С К Л А Д

комісії з питань упорядкування найменувань вулиць, провулків,

площ, парків та інших споруд Сарненської міської територіальної громади

 

№ з/п

Прізвище, ім ’я, по батькові

Посада

1.     

Назарець

Іван Петрович

перший заступник міського голови, голова комісії

2.     

Мичка

Андрій Іванович

секретар  ради, секретар комісії 

3.     

Шимко

Вячеслав Мусійович

керуючий справами виконавчого комітету міської ради, член комісії

4.     

Драганчук

Микола Миколайович

радник міського голови

5.     

Міщеня

Володимир Петрович

заступник міського голови

6.     

Шостак Яна

Сергіївна

начальник відділу управління комунальною власністю, член комісії

7.     

Мацков

Олександр Валерійович

начальник відділу по управлінню природними ресурсами, регулювання земельних відносин та агропромислового розвитку, член комісії

8.     

Карпова

Олена Миколаївна

начальник юридичного відділу, член комісії

9.     

Раковець

Едуард Кирилович

начальник управління культури, туризму, молоді та спорту, член комісії

10.  

Куліш

Оксана Василівна

депутат міської ради, голова постійної комісії з  питань освіти, культури, молоді та спорту, член комісії

11.  

Скрипка

Сергій Володимирович

депутат міської ради, голова постійної комісії з питань розвитку села, регламенту, депутатської діяльності та правопорядку, член комісії

12.  

Куліков Валерій Валерійович

депутат міської ради, член комісії

13.  

Дашко

Вікторія Василівна

директор комунального закладу  «Сарненський історико-етнографічний музей», член комісії

14.  

Мартинчук

Світлана Вікторівна

викладач історії Сарненського педагогічного коледжу РДГУ, член комісії ( за згодою)

 

 

 Секретар ради                                                                        Андрій МИЧКА

 

 


Додаток 2 
         до рішення міської ради

від  28.05.2021 №  217

 

 

 П О Л О Ж Е Н Н Я

 

про комісію з питань упорядкування найменувань вулиць,

провулків, площ, парків та інших споруд Сарненської міської територіальної громади

 

 

 1. Комісія з питань упорядкування найменувань вулиць, провулків, площ, парків та інших споруд Сарненської міської територіальної громади

 (далі Комісія) створюється з метою  фахового вивчення і підготовки до розгляду Сарненською міською радою питань з найменування та перейменування  вулиць, провулків, площ, парків та інших об'єктів середовища міської територіальної громади та інфраструктури.

 1. Комісія створюється з фахівців в галузі історії, архітектури, краєзнавців, депутатів, громадських діячів і представників відповідних служб виконавчого комітету.
 2. Робота Комісії проводиться гласно. У засіданнях Комісії можуть брати участь депутати міської ради, представники засобів масової інформації та громадськості Сарненської міської територіальної громади.
 3. Засідання Комісії скликається в разі потреби. Засідання вважається правочинним, якщо в ньому беруть участь не менше половини членів Комісії.
 4. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини складу членів Комісії.
 5. З метою попереднього поглибленого вивчення окремих питань Комісія може утворювати робочу групу, висновки якої фіксуються і розглядаються на засіданні Комісії.
 6. Рішення комісії носять рекомендаційний характер.
 7. За результатами роботи Комісія виносить на розгляд виконавчого комітету питання щодо упорядкування найменувань вулиць, провулків, площ, парків та інших споруд Сарненської міської територіальної громади.
 8. Організаційне забезпечення роботи Комісії здійснює секретар ради.
 9. Голова Комісії керує роботою Комісії, головує на її засіданнях. Протокол Комісії підписують голова та секретар Комісії.
 10. Голова, секретар і члени Комісії працюють на громадських засадах.

 

 

 

 

Секретар ради                                                                         А.Мичка

 

Додаток 3

до рішення міської ради

від   28.05. 2021 № 217

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок найменування та перейменування назв вулиць,                   провулків, площ, парків та інших споруд Сарненської міської територіальної громади

1.1. Положення про порядок найменування та перейменування назв вулиць, провулків, площ, парків та інших споруд Сарненської міської територіальної громади (надалі – Положення) розроблене з метою впорядкування механізму розгляду питань щодо найменування та перейменування назв вулиць, провулків, площ, парків та інших споруд   (надалі – Об’єкти) у Сарненській міській територіальній громаді.

1.2. Це Положення визначає умови і порядок найменування або перейменування об'єктів, розташованих на території Сарненської міської територіальної громади.

1.3. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
- вулиця – смуга території, обмежена геодезично фіксованими границями – червоними лініями, яка призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, з усіма розташованими на ній спорудами – складовими елементами вулиці;

- провулок – обмежені двома вулицями два ряди будинків із проїздом та проходом між цими рядами;

- проспект – широка і пряма вулиця;

- проїзд – невелика вулиця, що з'єднує дві інші вулиці;
площа – велике, рівне, спеціально незабудоване місце в населеному пункті;
- сквер – упорядкована й озеленена ділянка площею від 0,02 га до 2,0 га, яка є елементом архітектурно-художнього оформлення  та  призначена для короткочасного відпочинку населення.

 1. Підстави та умови найменування або перейменування об’єктів.

2.1. Найменування або перейменування об'єктів здійснюється для задоволення потреб Сарненської міської територіальної громади в однаковому розумінні і використанні назв вулиць, провулків, площ, парків та інших споруд  Сарненської міської територіальної громади, а також з метою закріплення місцевих топонімів, увічнення пам'яті городян, інших фізичних осіб, назв ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій, пов'язаних з історією України та Сарненської міської територіальної громади.
2.2. Найменування або перейменування об'єктів міського підпорядкування проводиться з обов'язковим врахуванням загальноміських інтересів, а також географічних, історичних, топонімічних, культурних та інших особливостей об'єктів, які планується найменувати або перейменувати.
2.3. При найменуванні або перейменуванні об'єктів не допускається повторення вже існуючих назв інших об’єктів, які знаходяться у межах Сарненської міської територіальної громади.
2.4. Імена фізичних осіб присвоюються з метою увічнення пам’яті про осіб, які:
2.4.1. Внесли вагомий вклад у боротьбу за незалежність, розбудову Української держави, підтримання міжнародного миру і безпеки, зміцнення міжнародного авторитету України.

2.4.2.          Здійснили героїчний вчинок, звершення в ім’я Батьківщини.
2.4.3. Зробили значний особистий внесок у розвиток науки, освіти, культури та інших сфер суспільного життя.

2.5. Об'єктам ім’я фізичної особи присвоюється лише після її смерті та за умови, якщо з цього часу вже пройшов 1 (один) рік.
2.6. У разі якщо у фізичної особи, ім’я якої пропонується присвоїти об’єкту, є родичі (діти, вдова, вдівець, а у разі якщо їх немає – батьки, рідні брати та сестри), додається також їх письмова згода на присвоєння імені.

2.7. Назви ювілейних та святкових дат, назви і дати історичних подій присвоюються з метою:

2.7.1. Популяризації видатних фактів історії України, що відображають звершення та надбання в ім’я України.

2.7.2.          Формування історичної свідомості Українського народу.
2.7.3. Сприяння розвитку науки, літератури, архітектури, мистецтва та інших сфер суспільного життя.

2.8. Об'єктам присвоюються імена тих фізичних осіб, назв ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій, які пов’язані з об'єктами, яким ці імена та назви присвоюються.
2.9. Імена фізичних осіб, назви ювілейних та святкових дат, назви і дати історичних подій присвоюються об'єктам лише після проведення громадського обговорення.

 1. Порядок проведення громадського обговорення під час розгляду питання про найменування або перейменування об’єктів.

 

3.1. Громадське обговорення проводиться з метою залучення представників громадськості до розгляду пропозицій щодо присвоєння об’єктам імен фізичних осіб, назв ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій та врахування їх думки під час прийняття відповідного рішення.
3.2. Громадське обговорення проводиться на основі цього Положення та відповідно до чинного законодавства України.

3.3. Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні та юридичні особи, а також громадські об’єднання, що не є юридичними особами.
3.4. Організатором громадського обговорення є виконавчий комітет Сарненської міської ради.
3.5. Громадське обговорення проводиться протягом одного місяця з дня його оголошення.
3.6. На громадське обговорення подаються всі звернення, що надійшли.
3.7. Рішення про проведення громадського обговорення приймається його організатором та повинно містити:

3.7.1. Питання, що виноситься на громадське обговорення.

3.7.2.          Строк         проведення         громадського     обговорення.
3.7.3. Перелік заходів, які планується здійснити у рамках такого обговорення.

3.7.4. Відповідальних осіб.

3.8. Організатор  громадського обговорення самостійно визначає форми його проведення (конференція, форум, громадські слухання, засідання за круглим столом, збори, зустрічі,   радіодебати, Інтернет-конференція, електронна консультація) виходячи з необхідності залучення якомога більшої кількості зацікавлених учасників та власних організаційних можливостей.

3.9.Громадське   обговорення       передбачає:
3.9.1. Оприлюднення інформаційного повідомлення про проведення громадського обговорення, що містить відомості про:

3.9.1.1. Найменування організатора громадського обговорення.
3.9.1.2. Найменування Об’єкта, якому пропонується присвоїти ім'я фізичної особи, ювілейної чи святкової дати, назви або дати історичної події.

3.9.1.3. Ім'я фізичної особи, ювілейної чи святкової дати, назви або дати історичної події, що пропонується присвоїти юридичній особі, та обґрунтування такої пропозиції.

 

 

3.9.1.4. Осіб, що внесли пропозицію щодо присвоєння імені фізичної особи, ювілейної чи святкової дати, назви або дати історичної події.

3.9.1.5. Строк, місце, час проведення заходів з громадського обговорення,акредитації представників засобів масової інформації, реєстрації учасників.
3.9.1.6. Поштову адресу та (або) адресу електронної пошти, номер телефону, строк і форму для подання пропозицій (зауважень).
3.9.1.7. Місцезнаходження та (або) адресу електронної пошти, номер телефону організатора громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення.
3.9.1.8. Прізвище та ім'я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського          обговорення.
3.9.1.9. Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення.
3.9.2. Опрацювання організаторами громадського обговорення висловлених пропозицій (зауважень) щодо присвоєння юридичним особам імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій та проведення аналізу     поданих          пропозицій         (зауважень).
3.9.3. Узагальнення та оприлюднення результатів громадського обговорення.
3.10. Строк проведення громадського обговорення обчислюється з дня оприлюднення відповідного інформаційного повідомлення.
3.11. Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Сарненської міської ради.
3.12. Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає, у строк, передбачений в інформаційному повідомленні про проведення громадського обговорення.
3.13. Пропозиції (зауваження) реєструються організатором громадського обговорення.
3.14. Юридичні особи подають пропозиції (зауваження) у письмовій чи електронній формі із зазначенням їх найменування та місцезнаходження.
3.15. Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються.
3.16. Організатор громадського обговорення протягом 14 днів після закінчення строку подання пропозицій (зауважень) узагальнює їх та готує звіт, у якому зазначаються найменування організатора, зміст питання, що виносилося на громадське обговорення, інформація про осіб, які взяли участь в обговоренні порушеного питання, а також узагальнений аналіз пропозицій (зауважень), що надійшли під час проведення громадського обговорення.
3.17. Пропозиції (зауваження), отримані в ході проведення громадського обговорення, оприлюднюються організатором громадського обговорення у спосіб, за допомогою якого було оприлюднене інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення.

 

 1. Порядок формування та розгляду подання про присвоєння об’єктам імен фізичних осіб, назв ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій

4.1. Подання про присвоєння об’єктам імен фізичних осіб, назв ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій – письмовий документ, що містить пропозицію про присвоєння конкретно визначеним об’єктам міського підпорядкування імен фізичних осіб, назв ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій та вноситься на розгляд міської ради, уповноваженої присвоювати об’єктам імена фізичних осіб, назви ювілейних та святкових дат, назви і дати історичних подій.
4.2. Пропозиції про присвоєння об’єктам імен фізичних осіб, назв ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій надсилаються у формі письмових звернень установами, організаціями, підприємствами, громадянами та їх об'єднаннями на адресу голови комісії.
4.3. Звернення про присвоєння об’єкту імені фізичної особи, назви ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події повинно містити:
4.3.1. Найменування суб'єкта, якому вноситься звернення.
4.3.2. Найменування суб'єкта, який підготував звернення, із зазначенням його адреси,          контактних          даних.
4.3.3. Пояснювальну записку, в якій міститься обгрунтування необхідності присвоєння об’єкту імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події із зазначенням підстав та умов присвоєння відповідного найменування згідно з підставами та умовами, визначеними у розділі 2 цього Положення.
4.3.4. Інформаційну довідку про фізичну особу, ім'я якої пропонується присвоїти, ювілейну, святкову чи історичну дату або назву історичної події, що пропонується присвоїти об'єкту (з метою забезпечення достовірності інформації про фізичну особу, ім'я якої пропонується присвоїти, ювілейну, святкову чи історичну дату або назву історичної події інформаційна довідка з відповідною пропозицією повинна містити посилання на офіційне джерело інформації).
4.3.5. Перелік документів, що додаються до звернення.
4.4. Комісія розглядає звернення, узагальнені зауваження і пропозиції, що надійшли під час громадського обговорення, а також проводить розрахунки по кошторису   витрат.
4.5. Рішення Комісії   подається на розгляд виконавчого комітету Сарненської міської ради.
4.6. Разом з висновками  комісії виконавчий комітет Сарненської міської ради  формує Подання про присвоєння відповідним об’єктам імен фізичних осіб, назв ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій та скеровує його на розгляд міської ради у порядку, передбаченому Регламентом Сарненської міської ради.

 

 1. Заключні положення

5.1. У місячний термін з дня прийняття міською радою рішення про найменування та перейменування об’єктів виконавчий комітет Сарненської міської ради  забезпечує виготовлення та встановлення табличок з новими назвами вулиць, провулків, площ, парків та інших споруд Сарненської міської територіальної громади, а також інформує  відділ ведення Державного реєстру виборців райдержадміністрації щодо внесення відповідних змін до списку виборців.
5.2. Рішення міської ради про перейменування вулиць, провулків, площ, парків та інших споруд Сарненської міської територіальної громади оприлюднюється у засобах масової          інформації.

 

 

Секретар ради                                                                                        А.Мичка

Останні документи

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
19 травня 2022
№ від 19 травня 2022 року "Про встановлення режиму роботи ветеринарної аптеки по вул. Белгородська, 33 у м. Сарни"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
19 травня 2022
№ від 19 травня 2022 року "Про демонтаж символіки комуністичного тоталітарного режиму"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
19 травня 2022
№ від 19 травня 2022 року "Про розгляд заяв про вихід з членів особистого селянського господарства мешканців Городецького старостинського округу №4"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
19 травня 2022
№ від 19 травня 2022 року "Про розгляд заяв про вихід з членів особистого селянського господарства мешканців Любиковицького старостинського округу №11"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
19 травня 2022
№ від 19 травня 2022 року "Про розгляд заяв про вихід з членів особистого селянського господарства мешканців Люхчанського старостинського округу №9"

Пошук документів