, Головний редактор

№1126 від 23 грудня 2022 року "Про внесення змін до бюджету Сарненської міської територіальної громади на 2022 рік (17566000000)  "

С А Р Н Е Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

Р І В Н Е Н С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І

(VIIІ СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

 

 

 

23  грудня 2022 року 

                                             № 1126  

 

 

Про внесення змін до

бюджету Сарненської міської

територіальної громади

на 2022 рік (17566000000)

 

Керуючись Бюджетним кодексом України зі змінами, Законом України “Про правовий режим воєнного стану”, Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні” зі змінами, відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішенням Сарненської міської ради від 23 грудня 2021 року №724 “Про бюджет Сарненської міської територіальної громади на 2022 рік” (зі змінами), іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійними комісіями міської ради,  Сарненська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Зменшити видатки загального фонду бюджету міської територіальної громади на суму 825 000 грн згідно з додатками 1,2 до цього рішення за рахунок збільшення коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).
 2. Затвердити обсяг видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 647 214 787,83 грн з профіцитом загального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 5 883 646 гривень.
 3. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у тому числі бюджету розвитку на суму 825 000 грн згідно з додатками 1,2 до цього рішення за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).
 4. Зменшити резервний фонд бюджету міської територіальної громади на суму 340 000 грн та затвердити його обсяг у сумі 587,98 гривень.
 5. Затвердити обсяг видатків спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 40 038 988 грн, у тому числі бюджету розвитку у сумі 33 960 682 гривень.
 6. Установити дефіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у тому числі бюджету розвитку у сумі 33 002 451 грн, джерелом покриття якого визначити залишок коштів спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 1 981 454,00 грн та надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 31 020 997 гривень.
 7. Внести зміни до обсягу капітальних вкладень бюджету міської територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів згідно з додатком 3 до цього рішення.
 8. Збільшити обсяг видатків бюджету міської територіальної громади на реалізацію місцевих/ регіональних програм на суму 1 229 352 грн у тому числі по загальному фонду бюджету на суму 441 352 грн, по спеціальному фонду бюджету на суму 788 000 грн згідно з додатком 4 до цього рішення та затвердити їх загальний обсяг у сумі 123 196 286,48 грн, у тому числі по загальному фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 104 456 607,48 грн, по спеціальному фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 18 739 679,00 гривень.
 9. Враховуючи звернення головних розпорядників коштів бюджету міської територіальної громади, здійснити перерозподіл бюджетних призначень за типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів та економічною класифікацією в межах загального обсягу бюджету міської територіальної громади згідно з додатком 2 до цього рішення.
 10. Додатки 1-4 до цього рішення є невід’ємною його частиною.
 11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів та соціальної політики (Максим ШАПІРКО), а організацію виконання – на начальників управлінь, які є головними розпорядниками коштів бюджету Сарненської міської територіальної громади.

 

 

Міський голова                                                              Руслан СЕРПЕНІНОВ

Прикріплені файли
№1126 від 23 грудня 2022 року "Про внесення змін до бюджету Сарненської міської територіальної громади на 2022 рік (17566000000)  ".doc
Додаток №1.xls
Додаток №2.xls
Додаток №3.xls
Додаток №4.xls

Останні документи

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
14 червня 2024
№ від 14 червня 2024 року "Про сприяння розвитку молодіжних громадських об’єднань, молодіжних рад, молодіжної інфраструктури"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
13 червня 2024
№ від 13 червня 2024 року "Про роботу Відділу соціального захисту Сарненської міської ради за період 2023-2024 роки "

Документи → Нормативно-правові засади діяльності
12 червня 2024
Рішення міської ради №11 від 20 листопада 2020 року "Про постійні комісії Сарненської міської ради VІІІ скликання" (із змінами від 24.09.2021 № 466, від 24.09.2021 № 467, від 14.07.2022 № 920, від 27.02.2024 № 1801)

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
12 червня 2024
№ від 12 червня 2024 року "Про встановлення режиму роботи ветеринарної аптеки по вул. Європейська, 27 у м. Сарни"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
12 червня 2024
№ від 12 червня 2024 року "Про розгляд заяви Царука Юрія Юрійовича про внесення змін в його облікові дані квартирного обліку у виконавчому комітеті Сарненської міської ради"

Пошук документів