, Головний редактор

№1085 від 07 грудня 2022 року "Про внесення змін до бюджету Сарненської міської територіальної громади на 2022 рік (17566000000)"

С А Р Н Е Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

Р І В Н Е Н С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І

(VIIІ СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

 

 

07 грудня 2022 року 

                                         № 1085

 

Про внесення змін до

бюджету Сарненської міської

територіальної громади

на 2022 рік (17566000000)

 

Керуючись Бюджетним кодексом України зі змінами, Законом України “Про правовий режим воєнного стану”, Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні” зі змінами, відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішенням Сарненської міської ради від 23 грудня 2021 року №724 “Про бюджет Сарненської міської територіальної громади на 2022 рік” (зі змінами), іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійними комісіями міської ради,  Сарненська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Збільшити доходи загального фонду бюджету міської територіальної громади на суму 12 532 300 грн згідно з додатком 1 до цього рішення, у тому числі за рахунок:

власних доходів на суму 12 525 000 грн;

інших субвенцій з місцевого бюджету на суму 7 300 гривень.

 1. 2. Збільшити видатки загального фонду бюджету міської територіальної громади на суму 2 571 431 грн згідно з додатками 2,3 до цього рішення, у тому числі за рахунок:

збільшення:

власних доходів на суму 12 525 000 грн;

інших субвенцій з місцевого бюджету на суму 7 300 грн;

зменшення:

за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 9 960 869 гривень.

 1. Затвердити обсяг доходів загального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 653 098 433,83 грн, обсяг видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 648 039 787,83 грн з профіцитом загального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 5 058 646 гривень.
 2. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у тому числі бюджету розвитку на суму 9 960 869 грн згідно з додатками 2,3,5 до цього рішення за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).
 3. Затвердити обсяг видатків спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 39 213 988 грн, у тому числі бюджету розвитку у сумі 33 135 682 гривень.
 4. Установити дефіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у тому числі бюджету розвитку у сумі 32 177 451 грн, джерелом покриття якого визначити залишок коштів спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 1 981 454,00 грн та надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 30 195 997 гривень.
 5. 7. Внести зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів згідно з додатком 4 до цього рішення.
 6. Внести зміни до обсягу капітальних вкладень бюджету міської територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів згідно з додатком 5 до цього рішення.
 7. Збільшити обсяг видатків бюджету міської територіальної громади на реалізацію місцевих/ регіональних програм на суму 15 596 408 грн у тому числі по загальному фонду бюджету на суму 5 566 308 грн, по спеціальному фонду бюджету на суму 10 030 100 грн згідно з додатком 6 до цього рішення та затвердити їх загальний обсяг у сумі 121 966 934,48 грн, у тому числі по загальному фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 104 015 255,48 грн, по спеціальному фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 17 951 679,00 гривень.
 8. Враховуючи звернення головних розпорядників коштів бюджету міської територіальної громади, здійснити перерозподіл бюджетних призначень за типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів та економічною класифікацією в межах загального обсягу бюджету міської територіальної громади згідно з додатком 3 до цього рішення.
 9. Залучені залишки субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що склались станом на 01 січня 2022 року у сумі 204 231 грн спрямувати на заходи територіальної оборони, зокрема на реалізацію програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного спротиву в Сарненській міській територіальній громаді.
 10. Додатки 1-6 до цього рішення є невід’ємною його частиною.
 11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів та соціальної політики (Максим ШАПІРКО), а організацію виконання – на начальників управлінь, які є головними розпорядниками коштів бюджету Сарненської міської територіальної громади.

 

 

Міський голова                                                              Руслан СЕРПЕНІНОВ

Прикріплені файли
№1085 від 07 грудня 2022 року "Про внесення змін до бюджету Сарненської міської територіальної громади на 2022 рік (17566000000)".doc
Додаток 1.xlsx
Додаток 2.xls
Додаток 3.xls
Додаток 4.xls
Додаток 5.xls
Додаток 6.xls

Останні документи

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
16 липня 2024
№ 2066 від 12 липня 2024 року "Про розроблення містобудівної документації "Внесення змін до генерального плану території с. Мале Вербче Сарненського району Рівненської області"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
16 липня 2024
№ 2065 від 12 липня 2024 року "Про розроблення містобудівної документації "Внесення змін до генерального плану території с. Костянтинівка Сарненського району Рівненської області"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
16 липня 2024
№ 2064 від 12 липня 2024 року "Про затвердження генерального плану території с. Велихів Сарненської міської територіальної громади Сарненського району Рівненської області"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
16 липня 2024
№ 2063 від 12 липня 2024 року "Про затвердження детального плану території"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
16 липня 2024
№ 2062 від 12 липня 2024 року "Про затвердження висновків про вартість майна"

Пошук документів