, Головний редактор

№1030 від 11 листопада 2022 року "Про внесення змін до бюджету Сарненської міської територіальної громади на 2022 рік  (17566000000)"

С А Р Н Е Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

Р І В Н Е Н С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І

(VIIІ СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

 

 

 

11  листопада 2022 року 

                                         № 1030

 

 

Про внесення змін до

бюджету Сарненської міської

територіальної громади

на 2022 рік  (17566000000)

 

Керуючись Бюджетним кодексом України зі змінами, Законом України  “Про правовий режим воєнного стану”, Указами Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”, затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року №2102-IX, від 14 березня 2022 року №133/2022 “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні”, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року №2119-IX, від 18 квітня 2022 року №259/2022 “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні”, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року №2212-ІХ, від 17 травня 2022 року №341/2022 “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні”, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року №2263-ІХ, від 12 серпня 2022 року №573/2022 “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні”, затвердженим Законом України від 15 серпня 2022 року №2500-ІХ, відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішенням Сарненської міської ради від 23 грудня 2021 року №724 “Про бюджет Сарненської міської територіальної громади на 2022 рік” (зі змінами), іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійними комісіями міської ради,  Сарненська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Збільшити доходи загального фонду бюджету міської територіальної громади на суму 12 883 030,99 грн згідно з додатком 1 до цього рішення, у тому числі за рахунок:

власних доходів на суму 7 880 000,00 грн;

інших дотацій з місцевого бюджету (на надання компенсації закладам комунальної форми власності, закладам освіти державної форми власності, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, закладам спільної власності територіальних громад області, що перебувають в управлінні обласних рад (розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2022 року №840-р, від 14 жовтня 2022 року №902-р та від 04 листопада 2022 року №994-р) на суму 56 547,99 грн;

інших субвенцій з місцевого бюджету на суму 4 946 483,00 гривень.

 1. 2. Збільшити видатки загального фонду бюджету міської територіальної громади на суму 8 230 355,99 грн згідно з додатками 2,3 до цього рішення, у тому числі за рахунок:

збільшення:

власних доходів на суму 7 880 000,00 грн;

інших дотацій з місцевого бюджету (на надання компенсації закладам комунальної форми власності, закладам освіти державної форми власності, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, закладам спільної власності територіальних громад області, що перебувають в управлінні обласних рад (розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2022 року №840-р, від 14 жовтня 2022 року №902-р та від 04 листопада 2022 року №994-р) на суму 56 547,99 грн;

інших субвенцій з місцевого бюджету на суму 4 946 483,00 гривень.

зменшення:

за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 4 652 675,00 гривень.

 1. Затвердити обсяг доходів загального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 640 566 133,83 грн, обсяг видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 645 468 356,83 грн з дефіцитом загального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 4 902 223,00 гривень.
 2. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у тому числі бюджету розвитку на суму 4 652 675,00 грн згідно з додатками 2,3,5 до цього рішення за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).
 3. Затвердити обсяг видатків спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 29 253 119,00 грн, у тому числі бюджету розвитку у сумі 23 174 813,00 гривень.
 4. Установити дефіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у тому числі бюджету розвитку у сумі 22 216 582,00 грн, джерелом покриття якого визначити залишок коштів спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 1 981 454,00 грн та надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 20 235 128,00 гривень.
 5. Зменшити резервний фонд бюджету міської територіальної громади на суму 1 147 573,02 грн та затвердити його обсяг у сумі 340 587,98 гривень.
 6. 8. Внести зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів згідно з додатком 4 до цього рішення.
 7. Внести зміни до обсягу капітальних вкладень бюджету міської територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів згідно з додатком 5 до цього рішення.
 8. Збільшити обсяг видатків бюджету міської територіальної громади на реалізацію місцевих/ регіональних програм на суму 16 866 166,97 грн у тому числі по загальному фонду бюджету на суму 11 643 587,97 грн, по спеціальному фонду бюджету на суму 5 222 579,00 грн згідно з додатком 6 до цього рішення та затвердити їх загальний обсяг у сумі 106 370 526,48 грн, у тому числі по загальному фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 98 448 947,48 грн, по спеціальному фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 7 921 579,00 гривень.
 9. Враховуючи звернення головних розпорядників коштів бюджету міської територіальної громади, здійснити перерозподіл бюджетних призначень за типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів та економічною класифікацією в межах загального обсягу бюджету міської територіальної громади згідно з додатком 3 до цього рішення.
 10. Затвердити субвенцію з бюджету міської територіальної громади державному бюджету на виконання програм соціально - економічного розвитку регіонів у сумі 450 000,00 грн за рахунок власних доходів бюджету, а саме на виконання:

 програми цивільного захисту населення у сумі 250 000,00 грн;

 програма профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю у сумі 200 000,00 гривень.   

 1. Додатки 1-6 до цього рішення є невід’ємною його частиною.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів та соціальної політики (Максим ШАПІРКО), а організацію виконання – на начальників управлінь, які є головними розпорядниками коштів бюджету Сарненської міської територіальної громади.

 

 

Міський голова                                                              Руслан СЕРПЕНІНОВ

Прикріплені файли
№1030 від 11 листопада 2022 року "Про внесення змін до бюджету Сарненської міської територіальної громади на 2022 рік  (17566000000)".zip

Останні документи

Документи → Проєкти рішень міської ради 19-ї сесії
20 березня 2023
Про внесення змін до Програми  підтримки спортсменів, тренерів, спортивних команд Сарненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
20 березня 2023
Про внесення змін до Програми  підтримки спортсменів, тренерів, спортивних команд Сарненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

Документи → Розпорядження міського голови → 2023 рік → Березень
20 березня 2023
№60 від 17 березня 2023 року "Про утворення ініціативної  робочої групи з реалізації Плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року"

Документи → Проєкти рішень міської ради 19-ї сесії
17 березня 2023
Про затвердження висновку про вартість майна  

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
17 березня 2023
Про участь батька у вихованні дитини

Пошук документів