, Головний редактор

№1115 від 23 грудня 2022 року "Про схвалення проєкту договору про співробітництво"

С А Р Н Е Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

Р І В Н Е Н С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

(VІІІ  С К Л И К А Н Н Я)

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

23  грудня  2022 року

                              №1115

 

Про схвалення проєкту договору про співробітництво

 

Керуючись статтями 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 8 Закону України «Про співробітництво територіальних громад», враховуючи результати громадського обговорення проєкту договору про співробітництво Клесівської селищної територіальної громади та Сарненської міської територіальної громади у сфері освіти у формі делегування Сарненській міській територіальній громаді виконання декількох завдань з передачею їй відповідних ресурсів, за погодженням з постійними комісіями міської ради, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Схвалити проєкт договору про співробітництво Клесівської селищної територіальної громади та Сарненської міської територіальної громади у сфері освіти у формі делегування Сарненській міській територіальній громаді виконання декількох завдань з передачею їй відповідних ресурсів (далі – договір про співробітництво), що додається.
  2. Доручити Сарненському міському голові Руслану СЕРПЕНІНОВУ до 30 грудня 2022 року підписати договір, вказаний у пункті 1 цього рішення.
  3. Установити, що:

- Сарненська міська рада надсилає Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України звіт про здійснення співробітництва;

- Клесівська селищна рада надсилає Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України для внесення до реєстру про співробітництво територіальних громад договір, вказаний у пункті 1 цього рішення, упродовж трьох робочих днів після його підписання.

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з економічних питань, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства та інвестиційного розвитку (Ігор М’якішев), з питань освіти, культури, молоді та спорту (Оксана Куліш), а організацію виконання – на заступника міського голови Володимира МІЩЕНЮ.

 

 

 

Міський голова                                                                 Руслан СЕРПЕНІНОВ

Прикріплені файли
№1115 від 23 грудня 2022 року "Про схвалення проєкту договору про співробітництво".docx
Договір.docx
Додаток № 1 до Договору про співробітництво територіальних громад у формі делегування виконання декількох завдань.docx

Останні документи

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
25 квітня 2024
№ від 25 квітня 2024 року "Про надання дозволу на вчинення правочину"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
25 квітня 2024
№ від 25 квітня 2024 року "Про надання дозволу на вчинення правочину"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
25 квітня 2024
№ від 25 квітня 2024 року "Про надання дозволу на вчинення правочину"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
25 квітня 2024
№ від 25 квітня 2024 року "Про участь матері у вихованні дитини"

Документи → Проєкти рішень ради
25 квітня 2024
Про затвердження Програми надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку на 2025 - 2027 роки  

Пошук документів