, Головний редактор

№1022 від 11 листопада 2022 року "Про внесення змін до рішення Сарненської міської ради від 19.09.2022 №960 «Про створення виконавчого органу міської ради – Центру надання адміністративних послуг у статусі юридичної особи, затвердження По..."

С А Р Н Е Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

Р І В Н Е Н С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

(VІІІ  С К Л И К А Н Н Я)

Р І Ш Е Н Н Я

 

11  листопада  2022 року                                                                    № 1022

 

Про внесення змін до рішення Сарненської

міської ради від 19.09.2022 №960 «Про створення

виконавчого органу міської ради – Центру надання

адміністративних послуг у статусі юридичної особи,

затвердження Положення та вжиття заходів щодо

його державної реєстрації»

 

З метою підвищення якості надання адміністративних послуг, відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг», із змінами, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями міської ради, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Внести зміни до рішення Сарненської міської ради від 19.09.2022 № 960 «Про створення виконавчого органу міської ради – Центру надання адміністративних послуг у статусі юридичної особи, затвердження Положення та вжиття заходів щодо його державної реєстрації», а саме: викласти у новій редакції додаток 3 «Перелік  адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Сарненської міської ради», що додається.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів та соціальної політики (М. Шапірко), а організацію виконання – на першого заступника міського голови Івана НАЗАРЦЯ.

 

 

Міський голова                                                                     Руслан СЕРПЕНІНОВ

Прикріплені файли
№1022 від 11 листопада 2022 року "Про внесення змін до рішення Сарненської міської ради від 19.09.2022 №960 «Про створення виконавчого органу міської ради – Центру надання адміністративних послуг у статусі юридичної особи, затвердження По...".docx
Додаток.docx

Останні документи

Документи → Проєкти рішень ради
02 лютого 2023
Про внесення змін до Програми  сприяння створенню, фінансової підтримки та забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків  на території Сарненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

Документи → Проєкти рішень ради
02 лютого 2023
Про внесення змін до Програми  розвитку житлово-комунального господарства на території Сарненської міської територіальної громади на 2021-2024 роки

Документи → Проєкти рішень ради
02 лютого 2023
Про внесення змін до Програми  розвитку житлово-комунального господарства на території Сарненської міської територіальної громади на 2021-2024 роки

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
01 лютого 2023
№ від 01 лютого 2023 року "Про внесення змін до Програми  розвитку житлово-комунального господарства на території Сарненської міської територіальної громади на 2021-2024 роки"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
01 лютого 2023
№ від 01 лютого 2023 року "Про видалення порослі, чагарнику та дерев"

Пошук документів