, Головний редактор

№1923 від 24 травня 2024 року "Про затвердження Програми відшкодування комунальним підприємствам  Сарненської міської ради різниці в тарифах на послуги з централізованого водовідведення, послуги з централізованого опалення та на теплову ен..."

С А Р Н Е Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

Р І В Н Е Н С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

(VІІІ  С К Л И К А Н Н Я)

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

  24 травня 2024 року                                                                                                    № 1923

Про затвердження Програми відшкодування комунальним підприємствам  Сарненської міської ради різниці в тарифах на послуги з централізованого водовідведення, послуги з централізованого опалення та на теплову енергію на 2025 - 2027 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  за погодженням із постійними комісіями міської ради,  міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити Програму відшкодування комунальним підприємствам Сарненської міської ради різниці в тарифах на послуги з централізованого водовідведення, послуги з централізованого опалення та на теплову енергію , на 2025 - 2027 роки (далі – Програма), схвалену виконавчим комітетом міської ради, що додається.
 2. Фінансовому управлінню Сарненської міської ради передбачати кошти у бюджеті міської територіальної громади на виконання завдань та заходів з реалізації Програми у межах наявного фінансового ресурсу.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів та соціальної політики (Максим Шапірко).

 

 

Міський голова                                                                   Руслан СЕРПЕНІНОВ 

 

СХВАЛЕНО                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету                             Рішення міської ради 

міської ради

30.04.2024 2024 № 250                                           24.05.2024  № 1923

 

 

Програма

 відшкодування комунальним підприємствам  Сарненської міської ради різниці в тарифах на

послуги з централізованого водовідведення, послуги централізованого опалення

та на теплову енергію на 2025-2027 роки

 

Ця Програма розроблена на виконання та з дотриманням вимог статті 91 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про ціни і ціноутворення», постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 року №420 «Про затвердження переліку послуг, що становлять загальний економічний інтерес», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету міністрів України від 31січня 2007 року № 106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм».

 

 1. Паспорт Програми

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ соціально-економічного розвитку міської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

24.05.2024  № 1923 «Про затвердження Програми відшкодування комунальним підприємствам  Сарненської міської ради різниці в тарифах на послуги з централізованого водовідведення, послуги з централізованого опалення та на теплову енергію на 2025 - 2027 роки

»

3.

Розробник Програми

 

Відділ соціально-економічного розвитку міської ради

4.

Співрозробники Програми

КП «Екосервіс» 

КП «Сарнитеплосервіс»

5.

Відповідальний виконавець

Програми

КП «Екосервіс» 

КП «Сарнитеплосервіс»

6.

Головний розпорядник коштів

Сарненська міська рада

7.

Учасники програми

КП «Екосервіс»- надавач послуг з централізованого  водовідведення КП  «Сарнитеплосервіс» - надавач послуги  теплової енергії, що вироблялася, транспортувалася та постачалась населенню

8.

Терміни реалізації Програми

2025 -2027 роки

8.1

Етапи виконання Програми:

1 етап - 2025 рік

2 етап - 2026 рік

3 етап - 2027 рік

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, у тому числі:

2025 рік - 12000 тис. грн.

2026 рік - 13200 тис. грн.

 2027 рік - 14000 тис. грн.

9.1.

коштів місцевого бюджету

39 200 тис. грн.

9.2.

коштів інших джерел

-

 

 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 року №420 «Про затвердження переліку послуг, що становлять загальний економічний інтерес» визначено, що у сфері житлово-комунального господарства становлять загально економічний інтерес наступні послуги:

 • послуги з централізованого опалення, послуги з постачання теплової енергії;
 • послуги з централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання гарячої води;
 • послуги з централізованого постачання холодної води, послуги з централізованого водопостачання;
 • послуги з водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових систем), послуги з централізованого водовідведення;
 • послуги з вивезення побутових відходів, послуги з поводження з побутовими відходами.

У Сарненській міській територіальній громаді серед зазначених послуг, надаються наступні послуги:

- КП «Екосервіс» - послуги з централізованого водовідведення, з вивезення побутових відходів, послуги з поводження з побутовими відходами;

- КП «Сарнитеплосервіс» - послуги з централізованого опалення, послуги з постачання теплової енергії.

Згідно зі ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» орган  місцевого самоврядування встановлює тарифи на житлово-комунальні послуги в розмірі не нижче економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво.

В разі змін цін на складові тарифів, збільшення мінімальної заробітної плати,  податків та зборів діюче законодавство, підвищення або зниження цін і тарифів на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси зокрема, постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» з метою недопущення збитковості підприємств, які надають такі послуги, передбачає коригування тарифів за відповідними складовими.

Проте, сама процедура коригування,  організаційні та технологічні зміни на підприємствах, не дозволяють здійснювати коригування діючих тарифів при кожній зміні цін на складові. В результаті на підприємствах створюються значні суми кредиторської заборгованості, в тому числі по податках, оплаті за енергоносії тощо. Виробник  послуг не  в змозі  проводити  поточні  ремонти мереж через  відсутність  коштів.

На сьогоднішній  день відсутність  відшкодовування витрат   комунальних  підприємств у розмірі   різниці між фактичними витратами та нарахуваннями за надані послуги відповідно до діючих тарифів ставить під загрозу стабільність забезпечення населення житлово-комунальними послугами належної якості і може призвести до:

припинення або суттєвого обмеження надання цих послуг;

збільшення заборгованості за спожиті паливно-енергетичні ресурси, ПДВ та інші товарно-матеріальні цінності;

нарахування підприємствам штрафних санкцій і пені за несвоєчасні і неповні розрахунки за енергоносії та несвоєчасну оплату податкових зобов’язань.

Така ситуація може призвести до негативного впливу на державу, в особі Сарненської міської ради.

Таким чином, виділення коштів на відшкодування різниці в тарифах з  бюджету міської територіальної громади є найбільш реальним джерелом забезпечення стабільної фінансової діяльності КП «Екосервіс» та  КП «Сарнитеплосервіс» в  період діючих тарифів та на період до встановлення нових тарифів із врахування понесених фактичних витрат підприємств.

Відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України зазначено, що видатки бюджету міської територіальної громади можуть здійснюватися на інші програми, пов’язані з виконанням власних повноважень затверджених міською радою.

Для відображення видатків на відшкодування різниці в тарифах за Типовою програмною класифікацією видатків місцевих бюджетів та кредитування місцевих бюджетів, передбачено відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання).

 1. Мета Програми

Прийняття цієї  Програми   має за мету:

 • прогнозування та виділення з бюджету міської територіальної громади для відшкодування різниці в  діючих тарифах та економічно обґрунтованих витратах, пов’язаних з наданням житлово-комунальних послуг на території міста комунальними підприємствами;
 • забезпечення беззбиткової діяльності  комунальних підприємств відповідно до вимог ст.31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»;
 • збереження кількості і якості надання послуги з централізованого водовідведення, послуги з централізованого опалення та надання теплової енергії;
 • своєчасні розрахунки за надані послуги.

 

 1. Шляхи і способи розв’язання проблеми

З метою врахування інтересів як споживачів послуг, так і комунальних  підприємств  «Екосервіс» та «Сарнитеплосервіс», вирішення проблеми пропонується здійснити шляхом прийняття рішення Сарненською міською радою  «Про затвердження Програми відшкодування комунальним підприємствам  Сарненської міської ради різниці в тарифах на послуги з централізованого водовідведення, послуги з централізованого опалення та на теплову енергію на 2025- 2027 роки» та виділення коштів з бюджету міської територіальної громади та інших джерел не заборонених законодавством для відшкодування різниці в тарифах виробнику житлово-комунальних послуг  у випадку невідповідності фактичної вартості  послуг затвердженим тарифам. Відшкодування дозволить  не накопичувати заборгованість із  заробітної плати з нарахуваннями, електроенергії, податків, зборів та обов’язкових платежів до бюджету, твердого палива (дров, гранул тощо) для комунальних підприємств.

 

 1. Основні цілі і завдання Програми

 

Завданням Програми є відшкодування різниці між тарифами на послуги

 централізованого опалення та з постачання теплової енергії для потреб населення, централізованого водовідведення, які встановлені уповноваженим органом на 2025-2027 роки, сформовані у додатку 1 до цієї Програми.

 

 1. Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть можливість:

-  виконання вимог діючого законодавства України;

-  забезпечення сталої роботи комунальних підприємств;

- недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати за спожиті енергоносії та іншими платежами.

 

 

 

 1. Фінансове забезпечення

Фактичне  відшкодування  різниці  в  тарифах для  КП «Екосервіс», КП «Сарнитеплосервіс» проводиться  на  підставі розрахунків  різниці  в  тарифах на  житлово-комунальні  послуги,  яка  виникла    у  зв’язку   із  встановленням  тарифів на житлово-комунальні послуги та більшими фактичними понесеними витратами  на їх виробництво, згідно Порядку відшкодування комунальним підприємствам  Сарненської міської ради  різниці в тарифах на послуги з централізованого водовідведення, послуги з централізованого опалення та на теплову енергію (додаток 2).

Фінансування  заходів Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади та інших джерел не заборонених законодавством.

Головний розпорядник коштів здійснює перерахування коштів з бюджету міської територіальної громади одержувачу бюджетних коштів – КП «Екосервіс», КП «Сарнитеплосервіс»  Сарненської міської  ради на рахунки, відкриті в УДКСУ в Сарненському районі.

 

 1. Координація та контроль за ходом  виконання Програми

 

Координація по виконанню Програми покладається на управління житлово-комунального господарства, транспорту, містобудування, архітектури та управління комунальною власністю Сарненської міської ради. Допускається коригування заходів, шляхом внесення змін до Програми.

Виконання Програми припиняється після закінчення встановленого строку, після чого учасник програми подають  звіти до відділу соціально-економічного розвитку який складає заключний звіт про результати її виконання та подає його на розгляд сесії міської ради разом із пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання Програми не пізніше ніж у двомісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Додаток 1

до Програми відшкодування комунальним підприємствам  Сарненської міської ради різниці в тарифах на послуги з централізованого водовідведення, послуги з централізованого опалення та на теплову енергію на 2025-2027 роки

 

тис.грн.

№ з/п

Перелік завдань Програми

Джерело фінансування

Усього обсяг фінансування

Орієнтовний обсяги фінансування

2025

2026

2027

1

Відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водовідведення для комунального підприємства «Екосервіс»

 Сарненської міської ради

Бюджет міської територіальної громади та інші джерела не заборонені законодавством

19 600

6 000

6 600

7 000

2

Відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого опалення та на теплову енергію для комунального підприємства   «Сарнитеплосервіс» Сарненської міської ради 

Бюджет міської територіальної громади та інші джерела не заборонені законодавством

19 600

6 000

6 600

7 000

 

Разом

39 200

12 000

13 200

14 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Додаток 2

до Програми відшкодування комунальним підприємствам  Сарненської міської ради різниці в тарифах на послуги з централізованого водовідведення, послуги з централізованого опалення та на теплову енергію на 2025-2027 роки

 

ПОРЯДОК

відшкодування комунальним підприємствам  Сарненської міської ради  різниці в тарифах на послуги з централізованого водовідведення, послуги з централізованого опалення та на теплову енергію

 

 1. Цей Порядок визначає механізм розрахунків, обліку та відшкодування КП «Екосервіс» та КП «Сарнитеплосервіс» Сарненської міської ради різниці в тарифах на послуги з водовідведення та послуги з централізованого теплопостачання та надання теплової енергії, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості наданих послуг (фактичних витрат) діючим тарифам.
 2. Видатки на відшкодування втрат КП «Екосервіс» та КП «Сарнитеплосервіс» Сарненської міської ради, що пов'язані із дією  цін/тарифів на послуги з централізованого водовідведення, послуги з централізованого опалення та на теплову енергію нижчих від розміру обґрунтованих витрат на їх виробництво, міська рада передбачає у бюджеті міської територіальної громади згідно з наданими виробником послуг фактичних розрахунків, що затверджується виконавчим комітетом  Сарненської міської ради.
 3. Сарненська міська рада укладає з КП «Екосервіс» та КП «Сарнитеплосервіс» договір на відшкодування втрат, що пов'язані із дією цін/тарифів на послуги з централізованого водовідведення, послуги з централізованого опалення та на теплову енергію, нижчих від розміру обґрунтованих витрат на їх виробництво.
 4. Обсяг різниці в тарифах надається КП «Екосервіс» та КП «Сарнитеплосервіс» відповідно до такої форми:

 

РОЗРАХУНОК
різниці в тарифах на послуги з централізованого  водовідведення по КП «Екосервіс»/ на послуги з централізованого опалення та на теплову енергію по КП «Сарнитеплосервіс»

 

Місяць, рік

Фактичні нарахування згідно із встановленими тарифами на послуги з централізованого  водовідведення/ з централізованого опалення та на теплову енергію 

Фактичні витрати з надання послуг (повна собівартість)

Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями

Трансфери з державного та місцевого бюджетів, отримані підприємством для відшкодування заборгованості з різниці в тарифах, або відшкодування окремих витрат згідно зі складовими затверджених тарифів

Підлягає відшкодуванню

 

 

 

 

 

 

 

 Керівник підприємства

_______(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

 

 

Головний бухгалтер (економіст)

______
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

 

 

М. П.

 

 

 

 

 1. Кошти перераховуються на рахунки головного розпорядника – Сарненської міської ради з подальшим розподілом на рахунки КП «Екосервіс» та КП «Сарнитеплосервіс», що відкриті в УДКСУ в Сарненському районі та використовуються виключно на:

- оплату праці з нарахуваннями, оплату спожитої електроенергії, оплату податків, зборів та обов’язкових платежів до бюджету для КП «Екосервіс».

- оплату праці з нарахуваннями, придбання твердого палива (дров, гранул тощо), оплату спожитої електроенергії, води та водовідведення,  сплату податків, зборів та обов’язкових платежів до бюджету для КП «Сарнитеплосервіс».

 1. КП «Екосервіс» та КП «Сарнитеплосервіс» готують розрахунки з різниці в тарифах за визначеною формою та подають для затвердження виконавчому комітету міської ради щомісячно або щоквартально - до 10 числа наступного за звітним періодом зі всіма підтверджуючими документами.

Відповідальність за достовірність підтверджуючих документів, використаних при підготовці розрахунку різниці між тарифами, покладається на керівника комунального підприємства.

 1. Міська рада на підставі затверджених розрахунків у межах бюджетних асигнувань на цю Програму проводить відшкодування втрат, що пов'язані із дією  цін/тарифів на послуги з централізованого водовідведення, послуги з централізованого опалення та на теплову енергію, нижчих від розміру обґрунтованих витрат на їх виробництво.

 

                           

Прикріплені файли
№1923 від 24 травня 2024 року "Про затвердження Програми відшкодування комунальним підприємствам  Сарненської міської ради різниці в тарифах на послуги з централізованого водовідведення, послуги з централізованого опалення та на теплову ен...".doc

Останні документи

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Липень
16 липня 2024
№ 151 від 15 липня 2024 року "Про внесення змін до розпорядження Сарненського міського голови від 21 грудня 2021 року №317 «Про призначення відповідальної особи, яка виконуватиме функції цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
15 липня 2024
Додаток 3 до протоколу № 29 від 12 липня 2024 року

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
15 липня 2024
Додаток 2 до протоколу № 29 від 12 липня 2024 року

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
15 липня 2024
Додаток 1 до протоколу № 29 від 12 липня 2024 року

Документи → Протоколи засідань постійних комісій → З питань бюджету, фінансів та соціальної політики → VIII скликання
15 липня 2024
Протокол № 7 від 10.07.2024

Пошук документів