, Головний редактор

№1885 від 24 травня 2024 року "Про затвердження Програми запобігання виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та протидії пожежам у природних екосистемах Сарненської міської територіальної громади на 2025 – 2027 роки"

 

   

С А Р Н Е Н С Ь К А    М І С Ь К А     Р А Д А

Р І В Н Е Н С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

 ( VІІІ  С К Л И К А Н Н Я )

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

 24 травня 2024 року                                                                                          1885              

 

Про затвердження Програми запобігання

виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних

ситуацій та протидії пожежам у природних

екосистемах Сарненської міської територіальної

громади на 2025 – 2027 роки

 

  Керуючись Кодексом цивільного захисту України,  пунктом 22 частини першої статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою запобігання виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та протидії пожежам у природних екосистемах, за погодженням із  постійними комісіями міської ради,  міська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

  1. Затвердити схвалену виконавчим комітетом міської ради Програму запобігання виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та протидії пожежам у природних екосистемах Сарненської міської територіальної громади на 2025 - 2027 роки (далі - Програма), що додається.                          
  2. Фінансовому управлінню міської ради при формуванні бюджету  міської територіальної громади на відповідні роки та внесенні змін до нього  передбачати видатки на виконання заходів Програми в межах наявних фінансових ресурсів.
  3. Відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та мобілізаційної роботи Сарненської міської ради  інформувати  Сарненську міську раду про виконання Програми у  грудні щорічно.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з  питань розвитку села, регламенту, депутатської діяльності та правопорядку (Сергій Скрипка), а організацію виконання - на заступника міського голови Володимира МІЩЕНЮ.

 

 

 

 Міський голова                                                                       Руслан СЕРПЕНІНОВ

СХВАЛЕНО                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО                     

Рішення виконавчого комітету міської ради                      Рішення міської ради

30.04.2024 № 245                                                             24.05.2024  № 1885

 

 

ПРОГРАМА

запобігання виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та протидії пожежам у природних екосистемах Сарненської міської територіальної громади на 2025-2027 роки

  

І. Паспорт Програми

Програма розроблена на підставі Конституції України, Кодексу  цивільного захисту України,  статті 91 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України  від 31.01.2007 №106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм».

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ з питань НС, ЦЗ та мобілізаційної роботи Сарненської міської ради

2.

Рішення виконавчого комітету Сарненської міської ради

30.04.2024 № 245 

3.

Розробник Програми

Відділ з питань НС, ЦЗ та мобілізаційної роботи Сарненської міської ради

4.

Співрозробник  Програми

-

5.

Відповідальний виконавець Програми

Управління освіти, Управління культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради

КНП «Сарненський центр ПМСД», КНП «Сарненська ЦРЛ» Сарненської міської ради, КП «Житлосервіс», КП «Сарнитеплосервіс» Сарненської міської ради КП Сарненської міської ради «Екосервіс», ДПРЧ -8  ДПРЗ-5  Головного Управління ДСНС України у Рівненській області

5.1

Головний розпорядник коштів

 Сарненська міська рада, Управління освіти, Управління культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради

6.

Учасники  Програми

Структурні підрозділи та комунальні підприємства  Сарненської міської ради, ДПРЧ -8  ДПРЗ-5  Головного Управління ДСНС України у Рівненській області

7.

Термін реалізації Програми

Протягом  2025-2027 років

7.1

Етапи виконання Програми:

   1 етап - 2025 рік

   2 етап - 2026 рік

   3 етап - 2027 рік

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

   Бюджет Сарненської міської

   територіальної громади

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми усього, в тому числі:

      2025 рік -   12305,0  тис. грн

      2026 рік -   12305,0  тис. грн 

      2027 рік -   12305,0  тис. грн             

9.1

Коштів місцевого бюджету

36915,0 тис. грн

9.2

Коштів інших джерел

                       -

 

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Згідно зі статтею 3 Конституції України життя та здоров’я людини, її безпека є найвищими соціальними цінностями, за забезпечення яких держава відповідає перед нею. Безпека населення і територій, їх захищеність від впливу шкідливих техногенних, природних та екологічних факторів є неодмінними умовами сталого розвитку суспільства. Військова агресія російської федерації  проти України, призвела до нагальної потреби у вирішенні питання запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з метою збереження життя та здоров’я мешканців Сарненської міської територіальної громади в умовах воєнного стану.

Програму розроблено відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України і спрямовано на реалізацію державної політики у сфері захисту населення і територій Сарненської міської територіальної громади від наслідків надзвичайних ситуацій; вдосконалення системи забезпечення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів; розвиток підрозділів і формувань цивільного захисту, місцевої та добровільної пожежної охорони, здійснення моніторингу, попередження та реагування на надзвичайні ситуації, пожежі, в тому числі в природних екосистемах; забезпечення пропаганди безпеки життєдіяльності населення громади.

Потребує приведення у відповідність із сучасними вимогами матеріально-технічне оснащення органів управління та сил цивільного захисту, заміни й модернізації техніки та спорядження, що перебувають на озброєнні підрозділів місцевих пожежно-рятувальних підрозділів, оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, аварійно-рятувальних бригад комунальних підприємств міської ради, а також інших підрозділів, які залучаються до виконання завдань щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, на території громади.

У зв’язку з передачею окремих повноважень від державних органів до органів місцевого самоврядування щодо забезпечення пожежогасіння, реагування на надзвичайні ситуації, забезпечення громадської безпеки, доступності медичних послуг виникає необхідність формування відповідних органів і служб на території громади та розвитку місцевої (добровільної) пожежної охорони.

Відповідно до чинного законодавства та нормативних актів, радіус обслуговування пожежно-рятувального підрозділу не повинен перевищувати трьох кілометрів по дорогах загального користування, а нормативний час прибуття пожежно-рятувального підрозділу до місця виникнення пожежі в містах повинен бути до 10 хвилин, у сільській місцевості – до 20 хвилин.

З метою мінімізації загрози виникнення нещасних випадків від несанкціонованого поводження з вибухонебезпечними предметами, при їх виявленні у тому числі  зумовленими наслідками збройною агресією російської федерації проти України необхідно систематично проводити роботи із виявлення та знешкодження вищезазначених предметів групою піротехнічних робіт Головного управління ДСНС України в Рівненській області.

Проведений аналіз щодо навчання населення свідчить про недостатній рівень забезпечення процесу інформування шляхом виготовлення та розповсюдження тематичних матеріалів наочної агітації (буклетів, листівок, пам’яток, постерів, сіті-лайтів) та фінансування зазначених заходів. Крім цього, пропонується при консультаційних пунктах громади створення куточків пожежної безпеки з метою запобігання трагічним випадкам серед дітей внаслідок надзвичайних ситуацій та формування чіткого порядку дій у разі загрози життю.

Актуальність проблеми забезпечення безпеки населення і територій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж в населених пунктах та природних екосистемах зумовлена тенденціями до зростання шкоди територіям та населенню, що спричиняються небезпечними природними явищами та наслідками зумовленими збройною агресією Російської федерації проти України. Ризики надзвичайних ситуацій природного характеру та їх сукупні масштаби прямих і опосередкованих втрат (людських, економічних, інтелектуальних тощо) щороку зростають.

Реалізація Програми дасть змогу виконати комплекс заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій на території громади, забезпеченням пожежної безпеки, сприятиме матеріально-технічному переоснащенню, підвищенню ефективності дій органів управління і сил цивільного захисту громади, місцевих пожежно-рятувальних підрозділів, створенню підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони, сприятиме вирішенню інших завдань розвитку цивільного захисту.

 

ІІІ. Мета Програми

 

Метою Програми є підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час і в особливий період, запобігання виникненню можливих надзвичайних ситуацій, мінімізація їх наслідків, що дозволить у повному обсязі виконати завдання, пов’язані з рятуванням людей та збереженням довкілля. Повноцінне функціонування об’єктів  критичної інфраструктури, зв’язку та інтернету, «Пунктів Незламності»  в період порушення нормальних умов життєдіяльності населення (відключення енергопостачання) у тому числі зумовленими наслідками збройною агресією Російської федерації проти України.

 

 

  1. IV. Шляхи і способи розв’язання проблеми

 

Оптимальним варіантом розв’язання проблеми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, воєнного характеру, а також пожеж, в тому числі в природних екосистемах, є реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій у разі їх виникнення шляхом системного здійснення першочергових заходів щодо попередження та ліквідації на ранніх стадіях з використанням ресурсів Сарненської міської ради та інших джерел, не заборонених законодавством. Придбання генераторів для повноцінного функціонування об’єктів критичної інфраструктури, зв’язку та інтернету, «Пунктів Незламності» в період порушення нормальних умов життєдіяльності населення (відключення енергопостачання) у тому числі зумовленими наслідками збройною агресією Російської федерації проти України.

 

 

  1. Завдання Програми ( додаток )

 

Завдання і заходи з виконання програми наведено у додатку до Програми.

У рамках виконання Програми передбачається здійснити заходи щодо:

подальшого розвитку сил цивільного захисту громади та забезпечення їх сучасною технікою, матеріально-технічним оснащенням та обладнанням;

утримання в готовності до дій за призначенням та подальшого розвитку пожежно-рятувальних підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони;

виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів;

забезпечення гарантованого Конституцією України права громадян на захист життя і здоров’я від надзвичайних ситуацій;

організації та здійснення запобіжних заходів на випадок виникнення масштабних пожеж, недопущення збільшення рівня надзвичайних ситуацій, створення передумов для локалізації та ліквідації;

забезпечення повноцінного функціонування об’єктів  критичної інфраструктури, зв’язку та інтернету, «Пунктів Незламності» в період порушення нормальних умов життєдіяльності населення(відключення енергопостачання).

пропаганди безпеки життєдіяльності населення громади, створення куточків пожежної безпеки;

вжиття інших комплексних та спеціальних заходів цивільного захисту.

 

VІ. Очікувані результати, ефективність Програми

Програма спрямована на зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій та протидію пожежам у природних екосистемах, а також досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків, підтримку місцевих пожежно-рятувальних підрозділів, пожежно-рятувальної служби, створення правових, організаційно-економічних умов для їх розвитку, формування механізму регулювання та координації, які б сприяли:

рятуванню людей, проведенню аварійно-рятувальних і технічних робіт;

підвищенню рівня готовності місцевих пожежно-рятувальних підрозділів, пожежно-рятувальних служб;

розвитку місцевої та добровільної пожежної охорони.

повноцінне функціонування об’єктів  критичної інфраструктури, зв’язку та інтернету, «Пунктів Незламності», в період порушення нормальних умов життєдіяльності населення (відключення енергопостачання) у тому числі зумовленими наслідками збройною агресією Російської федерації проти України.

Реалізація заходів Програми дасть змогу захистити населення і територію громади від надзвичайних ситуацій, пожеж, у тому числі в природних екосистемах, підвищити рівень готовності місцевих пожежно-рятувальних підрозділів, аварійно-рятувальних служб до дій за призначенням, мінімізувати наслідки, спричинені пожежами, терміново реагувати на них, проводити аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи, захистити навколишнє природне середовище та локалізувати зони впливу шкідливих і небезпечних факторів, забезпечити  повноцінне функціонування об’єктів критичної інфраструктури, зв’язку та інтернету , «Пунктів Незламності» в період порушення нормальних умов життєдіяльності населення (відключення енергопостачання) у тому числі зумовленими наслідками збройною агресією Російської федерації проти України.

 

 

 

 

 

 

 

 

VІІ. Фінансування Програми

 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади, інших не заборонених законодавством джерел

 

ІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координацію дій виконавців Програми, контроль за станом її виконання, визначення порядку взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків), звітування тощо здійснюють відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та мобілізаційної роботи Сарненської міської ради та  Сарненське районне управління Головного управління ДСНС України у Рівненській області.

У разі необхідності внесення змін протягом терміну виконання Програми відповідальний виконавець готує уточнення показників, заходів та вносить їх на розгляд сесії міської ради.

Виконання програми припиняється після закінчення встановленого строку, після чого відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та мобілізаційної роботи складає заключний звіт про результати її виконання та при потребі подає його на розгляд сесії міської ради разом із пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання програми не пізніше ніж у двомісячний строк після  закінчення встановленого строку її виконання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикріплені файли
№1885 від 24 травня 2024 року "Про затвердження Програми запобігання виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та протидії пожежам у природних екосистемах Сарненської міської територіальної громади на 2025 – 2027 роки".docx
Додаток.doc

Останні документи

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
15 липня 2024
Додаток 3 до протоколу № 29 від 12 липня 2024 року

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
15 липня 2024
Додаток 2 до протоколу № 29 від 12 липня 2024 року

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
15 липня 2024
Додаток 1 до протоколу № 29 від 12 липня 2024 року

Документи → Протоколи засідань постійних комісій → З питань бюджету, фінансів та соціальної політики → VIII скликання
15 липня 2024
Протокол № 7 від 10.07.2024

Документи → Рішення виконавчого комітету → 2024 рік → Липень
15 липня 2024
№ 458 від 11 липня 2024 року "Про розгляд заяви про вихід з членів особистого селянського господарства мешканки Городецького старостинського округу №4"

Пошук документів