, Головний редактор

№140 від 13 липня 2022 року "Про внесення змін до розпорядження міського голови від 26.01.2022 № 13 «Про затвердження Інструкції про Порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв..."

С А Р Н Е Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А ДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

 

13 липня 2022 року                                                                                            № 140

 

 

Про внесення змін до розпорядження

міського голови від 26.01.2022 № 13

«Про затвердження Інструкції про Порядок

ведення обліку, зберігання, використання

і знищення документів та інших матеріальних

носіїв інформації, що містять службову

інформацію у Сарненській міській раді»

 

          На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 року № 710  щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 № 736  «Про затвердження Типової інструкції про Порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію» (зі змінами), керуючись підпунктом 20 пункту 4 статті 42, частиною 8 статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"     

 

  1. Внести зміни до Інструкції про Порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, у Сарненській міській раді, а саме:

«У пункті 41 слова “власне ім’я та прізвище” замінити словами
“прізвище та власне ім’я”, а слова “Петро Марченко” ⸺ словами
“Марченко Петро”.

          Пункт 91 доповнити абзацами такого змісту:
“В умовах особливого періоду, що настає з моменту оголошення
рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців
стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в
Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний
час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій, та у разі
виникнення реальної загрози захоплення документів, справ, видань,
електронних носіїв інформації з грифом “Для службового користування”, а
також неможливості забезпечення їх вивезення в безпечні місця вони
знищуються способами, установленими абзацами першим та другим цього
пункту.

 

 

Рішення про негайне знищення таких документів, справ, видань,
електронних носіїв інформації приймає керівник установи (особа, яка
виконує його обов’язки), де вони зберігаються, а за відсутності з ним
екстреного зв’язку відповідальна за їх зберігання посадова особа.

Факт знищення підтверджується актом про вилучення документів і
є підставою для внесення позначки про знищення документів в облікові
форми.».

 

  1. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету Сарненської міської ради Вячеслава ШИМКА.

 

 

 

Міський голова                                                                           Руслан СЕРПЕНІНОВ

 

Останні документи

Документи → Проєкти рішень ради
02 лютого 2023
Про затвердження розпоряджень Сарненського міського голови та рішень виконавчого комітету міської ради, прийнятих у міжсесійний період

Документи → Проєкти рішень ради
02 лютого 2023
Про внесення змін до Програми  сприяння створенню, фінансової підтримки та забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків  на території Сарненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

Документи → Проєкти рішень ради
02 лютого 2023
Про внесення змін до Програми  розвитку житлово-комунального господарства на території Сарненської міської територіальної громади на 2021-2024 роки

Документи → Проєкти рішень ради
02 лютого 2023
Про внесення змін до Програми  розвитку житлово-комунального господарства на території Сарненської міської територіальної громади на 2021-2024 роки

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
01 лютого 2023
№ від 01 лютого 2023 року "Про внесення змін до Програми  розвитку житлово-комунального господарства на території Сарненської міської територіальної громади на 2021-2024 роки"

Пошук документів