, Головний редактор

№140 від 13 липня 2022 року "Про внесення змін до розпорядження міського голови від 26.01.2022 № 13 «Про затвердження Інструкції про Порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв..."

С А Р Н Е Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А ДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

 

13 липня 2022 року                                                                                            № 140

 

 

Про внесення змін до розпорядження

міського голови від 26.01.2022 № 13

«Про затвердження Інструкції про Порядок

ведення обліку, зберігання, використання

і знищення документів та інших матеріальних

носіїв інформації, що містять службову

інформацію у Сарненській міській раді»

 

          На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 року № 710  щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 № 736  «Про затвердження Типової інструкції про Порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію» (зі змінами), керуючись підпунктом 20 пункту 4 статті 42, частиною 8 статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"     

 

  1. Внести зміни до Інструкції про Порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, у Сарненській міській раді, а саме:

«У пункті 41 слова “власне ім’я та прізвище” замінити словами
“прізвище та власне ім’я”, а слова “Петро Марченко” ⸺ словами
“Марченко Петро”.

          Пункт 91 доповнити абзацами такого змісту:
“В умовах особливого періоду, що настає з моменту оголошення
рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців
стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в
Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний
час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій, та у разі
виникнення реальної загрози захоплення документів, справ, видань,
електронних носіїв інформації з грифом “Для службового користування”, а
також неможливості забезпечення їх вивезення в безпечні місця вони
знищуються способами, установленими абзацами першим та другим цього
пункту.

 

 

Рішення про негайне знищення таких документів, справ, видань,
електронних носіїв інформації приймає керівник установи (особа, яка
виконує його обов’язки), де вони зберігаються, а за відсутності з ним
екстреного зв’язку відповідальна за їх зберігання посадова особа.

Факт знищення підтверджується актом про вилучення документів і
є підставою для внесення позначки про знищення документів в облікові
форми.».

 

  1. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету Сарненської міської ради Вячеслава ШИМКА.

 

 

 

Міський голова                                                                           Руслан СЕРПЕНІНОВ

 

Останні документи

Документи → Протоколи засідань постійних комісій → З питань бюджету, фінансів та соціальної політики → VIII скликання
15 липня 2024
Протокол № 7 від 10.07.2024

Документи → Рішення виконавчого комітету → 2024 рік → Липень
15 липня 2024
№ 458 від 11 липня 2024 року "Про розгляд заяви про вихід з членів особистого селянського господарства мешканки Городецького старостинського округу №4"

Документи → Рішення виконавчого комітету → 2024 рік → Липень
15 липня 2024
№ 457 від 11 липня 2024 року "Про розгляд заяви Русяновської Ольги Іванівни про постановку на квартирну чергу у виконавчому комітеті Сарненської міської ради дитини, позбавленої батьківського піклування, Демченко Вікторії Іванівни"

Документи → Рішення виконавчого комітету → 2024 рік → Липень
15 липня 2024
№ 456 від 11 липня 2024 року "Про розгляд заяви Росощика Романа Миколайовича про постановку його на квартирну чергу у виконавчому комітеті Сарненської міської ради"

Документи → Рішення виконавчого комітету → 2024 рік → Липень
15 липня 2024
№ 455 від 11 липня 2024 року "Про розгляд заяви   Набухотного Олексія Андрійовича про постановку його на квартирну чергу у виконавчому комітеті Сарненської міської ради"

Пошук документів