, Адміністратор

№126 від 15 червня 2021 року "Про створення мережі консультаційних пунктів з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності на території Сарненської міської територіальної громади та затвердження Примірного положення про ...

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

МІСЬКОГО ГОЛОВИ


15 червня 2021 року № 126


Про створення мережі консультаційних пунктів з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності на території Сарненської міської територіальної громади та затвердження Примірного положення про консультаційний пункт з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, створений при структурних підрозділах та старостинських округах Сарненської міської ради

Відповідно до вимог статей 39 та 42 Кодексу цивільного захисту України, пунктів 28, 29 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444 зі змінами,наказу Міністерства надзвичайних ситуацій України від 06.07.2011 № 587 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку створення, обладнання та забезпечення функціонування консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах», розпорядження голови Рівненської облдержадміністрації від 21.02.2019 № 150 «Про Примірне положення про консультаційний пункт з питань цивільного захисту», розпорядження голови Рівненської облдержадміністрації від 22.12.2020 № 801 «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21.02.2019 № 150», керуючись статтями 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою просвітницько-інформаційної роботи і пропаганди знань з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях серед населення за місцем проживання, яке не зайняте у сфері виробництва та обслуговування:


1. Затвердити Положення про консультаційний пункт з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (далі - Положення), додаток 1.

2. Створити мережу консультаційних пунктів з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності на території Сарненської міської територіальної громади, додаток 2.

3. Керівникам структурних підрозділів та старостам старостинських округів міської ради забезпечити функціонування мережі консультаційних пунктів при житлово-комунальних організаціях, старостинських округах,

відповідно до вимог вищезазначених законодавчих та нормативно-правових актів та Примірного положення.

4. Керівникам структурних підрозділів призначити відповідальних за роботу консультаційного пункту. Старостам старостинських округів подати на затвердження міському голові кандидатів, які будуть відповідальні за роботу консультаційного пункту у межах старостинського округу.

5. Керівникам структурних підрозділів та старостам старостинських округів міської ради, відповідальним за роботу консультаційного пункту, забезпечити приміщення консультаційного пункту наочною інформацією, навчальною літературою, інформаційними листівками з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.

6. На кожному консультаційному пункті вести облік заходів, проведених відповідальними за роботу консультативних пунктів, у «Журналі обліку консультацій», наданих відвідувачам консультативного пункту з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності».

7. Розпорядження міського голови довести до відома відповідальних за роботу консультаційних пунктів під розпис.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Володимира Міщеню.

Міський голова Руслан СЕРПЕНІНОВДодаток 1 до розпорядження

міського голови від 15.06.2021 №126

ПОЛОЖЕННЯ

про консультаційний пункт з питань цивільного захисту

та безпеки життєдіяльності, створений при структурних підрозділах та старостинських округах Сарненської міської ради

І. Загальні положення

1. Консультаційний пункт з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (далі – консультаційний пункт) є осередком консультаційної, просвітницько-інформаційної роботи і пропаганди знань з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності серед населення, яке проживає на території громади та не зайняте у сферах виробництва і обслуговування.

2. Консультаційний пункт у своїй діяльності керується Кодексом цивільного захисту України,пунктами 28, 29 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 року №444, наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 06.07.2011 року зі змінами, № 587 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку створення, обладнання та забезпечення функціонування консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах», ДСТУ 5058:2008 «Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», розпорядженням голови Рівненської облдержадміністрації від 21.02.2019 року № 150«Про Примірне положення про консультаційний пункт з питань цивільного захисту», розпорядження голови Рівненської облдержадміністрації від 22.12.2020 № 801 «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21.02.2019 №150» та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують підготовку населення до дій у надзвичайних ситуаціях (далі – НС).

3.Консультаційний пункт для забезпечення діяльності укомплектовується працівниками, а також оснащується необхідним обладнанням, відповідним майном і літературою (навчальними посібниками, брошурами, інформаційними листівками, буклетами тощо).

ІІ. Завдання Консультаційного пункту

1. Головними завданнями Консультаційного пункту є:

участь у підготовці та навчанні населення до дій у надзвичайних ситуаціях за тематикою консультацій, рекомендованою Державною службою України з надзвичайних ситуацій, конкретизованою відповідальним за роботу консультаційного пункту відповідно до місцевих умов;

сприяння розвитку громадської свідомості щодо особистої та колективної безпеки;

підвищення рівня морально-психологічного стану громадян в умовах загрози і виникнення НС.

2. Відповідно до покладених на нього завдань консультаційний пункт забезпечує:

доведення до непрацюючого населення інформації про небезпеку за місцем проживання та заходи з реагування на НС;

створення умов для самостійного вивчення населенням посібників, пам’яток, іншого друкованого навчально-інформаційного матеріалу, перегляду відеоматеріалів з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;

надання інформації населенню щодо прав та обов’язків громадян України у сфері цивільного захисту;

участь в інформаційно-просвітницькій роботі та пропаганді знань серед населення з питань цивільного захисту, а також роз’яснення правил поведінки та дій у надзвичайних ситуаціях, несприятливих побутових умовах або нестандартних ситуаціях (організація та участь у виставках, змаганнях, оглядах-конкурсах, бесідах, вікторинах, виступах на радіо та телебаченні, поширення друкованої, аудіо- та відеопродукції тощо);

сприяння у роботі місцевих органів влади та громадських організацій із забезпечення високого рівня морально-психологічного стану непрацюючого населення в умовах загрози та при виникненні НС, а також при ліквідації їх наслідків;

доведення до мешканців повідомлень щодо участі населення у заходах цивільного захисту за місцем проживання (інформація: про дії за попереджувальним сигналом «Увага всім!»; при проведенні евакуаційних заходів; щодо місць знаходження захисних споруд та пунктів видачі засобів індивідуального захисту тощо);

постійне вивчення та освоєння досвіду щодо форм і методів просвітницько-інформаційної роботи та пропаганди знань;

створення та удосконалення необхідної навчальної матеріально-технічної бази.

ІІІ. Керівництво роботою консультаційного пункту

1. Загальне керівництво консультаційним пунктом здійснює керівник об’єкта, при якому створено консультаційний пункт, міський голова.

Безпосередня відповідальність за організацію роботи консультаційного пункту покладається на спеціально призначену особу, яка працює під контролем керівника.

2. Особа, яка відповідальна за роботу консультаційного пункту, зобов’язана:

розробляти та вести відповідні планувальні та облікові документи;

добирати серед жителів населених пунктів та працівників суб’єкта господарювання, при якому створено консультаційний пункт, консультантів на громадських засадах та проводити з ними відповідні інструктивні заняття;

організовувати проведення консультацій з питань захисту та дій в умовах НС;

забезпечувати необхідною літературою, наочністю, зразками навчального майна громадян, які побажали самостійно вивчати питання щодо захисту та правильних дій в умовах НС;

вести облік заходів, проведених з непрацюючим населенням;

складати заявки на придбання навчального приладдя, технічних засобів навчання, літератури, вести їх облік, зберігання та своєчасне списання;

стежити за станом приміщень, які використовуються для забезпечення консультаційної роботи, та порядком у них;

брати участь у просвітницько-інформаційних заходах з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій;

забезпечувати взаємодію з органами управління з питань надзвичайних ситуацій щодо проведення навчання з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.

3. Особа, відповідальна за роботу консультаційного пункту, у строк, встановлений законодавством у сфері цивільного захисту, проходить підготовку у структурних підрозділах Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області.

ІV. Організація роботи консультаційного пункту

1. Робота консультаційного пункту здійснюється згідно із річним планом роботи консультаційного пункту, який розробляється з урахуванням Організаційно-методичних вказівок з навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затверджених розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації та розпорядженням Сарненського міського голови .

У річному плані визначаються основні заходи консультаційної та просвітницько-інформаційної роботи з пропаганди серед населення знань з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях, а також заходи щодо удосконалення навчальної та матеріальної бази консультаційного пункту.

Річний план роботи консультаційного пункту розробляється та підписується особою, відповідальною за його роботу, і затверджується керівником суб’єкта господарювання, при якому створено консультаційний пункт, міським головою.

2. Навчання населення, не зайнятого у сфері виробництва та обслуговування, здійснюється шляхом:

проведення консультацій з питань захисту та дій в умовах можливих надзвичайних ситуацій за рекомендаціями Організаційно-методичних вказівок з навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затверджених розпорядженням Сарненського міського голови;

проведення інформаційних та агітаційних заходів (бесід, лекцій, вечорів питань і відповідей, показів відеоматеріалів тощо);

розповсюдження та читання друкованих видань - пам’яток, листівок, буклетів, посібників з тематики цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;

забезпечення умов для самостійного вивчення населенням правил поведінки та дій в умовах надзвичайних ситуацій.

3. Консультаційний пункт може використовуватися для доведення до населення повідомлень щодо участі у заходах цивільного захисту за місцем проживання (дій за попереджувальними сигналами, повідомленнями при проведенні евакуаційних заходів, укриття у захисних спорудах, видача засобів індивідуального захисту тощо).

4. При проведенні консультацій надається інформація про потенційну небезпеку, яка характерна для відповідної території, та способи реагування на неї.

Керівники потенційно небезпечних об’єктів надають через консультаційний пункт постійну та оперативну інформацію населенню, яке проживає в зонах можливого ураження, про стан їх захисту, методи й способи забезпечення захисту при аваріях.

5. До проведення консультацій залучаються працівники консультаційного пункту, спеціалісти міської ради, консультанти з числа активістів цивільного захисту, які пройшли підготовку у структурних підрозділах Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області.

З медичних тем та питань психологічної підготовки до проведення занять залучаються відповідні фахівці.

6. Робота персоналу консультаційного пункту організовується таким чином, щоб кожен його відвідувач міг отримати вичерпну інформацію (роз’яснення) щодо питань гарантованого забезпечення захисту та порядку дій в умовах надзвичайних ситуацій.

7. Просвітницька робота та пропаганда знань серед населення з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях спрямовуються на підготовку громадян щодо: особливостей поведінки в різні пори року; при виникненні епідемій, епізоотій, отруєнь; поведінки на воді; дотримання правил пожежної безпеки і санітарно-гігієнічних норм тощо.

8. Основна увага при навчанні населення звертається на морально-психологічну підготовку, виховання у громадян почуття високої відповідальності за свою підготовку та підготовку своєї родини до захисту у надзвичайних ситуаціях.

9. Основними документами, які повинні бути на консультаційному пункті, є:

розпорядження міського голови, щодо створення мережі консультаційних пунктів;

розпорядчий акт керівника об’єкта (керівника житлово-комунальної організації), при якому створено консультаційний пункт, щодо створення та організації роботи консультаційного пункту;

положення про консультаційний пункт;

посадові інструкції (функціональні обов’язки) працівників пункту;

план роботи консультаційного пункту на рік;

список працівників пункту, їх адреси та контактні телефони;

графік надання консультацій з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності працівниками консультаційного пункту;

розпорядок роботи консультаційного пункту;

журнал обліку консультацій.

10. Контроль за діяльністю консультаційного пункту здійснюється:

при проведенні перевірок спеціалістами міської ради.

11. Консультаційно-методичну допомогу з організації роботи консультаційного пункту здійснюють педагогічні працівники структурних підрозділів Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області.

12. На навчально-матеріальній базі консультаційного пункту можуть організовуватись та проводитись заняття з функціонального навчання (за виїзною формою) педагогічними працівниками Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області.

V. Матеріально-технічне забезпечення роботи консультаційного пункту

Консультаційний пункт забезпечується:

бібліотекою нормативних документів у сфері цивільного захисту: Кодекс цивільного захисту, закони України, постанови Кабінету Міністрів України, накази Державної служби України з надзвичайних ситуацій, розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації, розпорядження міського голови тощо;

технічними засобами навчання: телевізор, радіо, проектори для слайдів тощо;

зразками навчального майна: засоби індивідуального захисту, вогнегасники, аптечки тощо.

навчальною літературою: посібники, рекомендації, пам’ятки, періодичні видання тощо;

стендами та інформаційно-довідковими куточками з тематики цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.


Керуючий справами

виконавчого комітету Вячеслав ШИМКОДодаток 2 до розпорядження

міського голови від 15.06.2021№126

МЕРЕЖА

консультаційних пунктів з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності на території Сарненської міської територіальної громади1.Адміністративна будівля КП «Житлосервіс» м.Сарнивул.Кулікова, 7А.

2.Адміністративний будівля КП «Теплосервіс» м.Сарнивул.Кулікова, 7А.

3. Адміністративна будівля старостинського округу №1 с. Велике Вербче.

4. Адміністративна будівля старостинського округу №2 с. Корост.

5. Адміністративна будівля старостинського округу №3 с. Кричильськ.

6. Адміністративна будівля старостинського округу №4 с. Городець.

7. Адміністративна будівля старостинського округу №5 с. Костянтинівка.

8. Адміністративна будівля старостинського округу №6 с. Ремчиці.

9. Адміністративна будівля старостинського округу №7 с. Цепцевичі.

10. Адміністративна будівля старостинського округу №8 с. Тутовичі.

11. Адміністративна будівля старостинського округу №9 с. Люхча.

12. Адміністративна будівля старостинського округу №10 с. Стрільськ.

13. Адміністративна будівля старостинського округу №11 с. Любиковичі.


Керуючий справами

виконавчого комітету Вячеслав ШИМКО

Останні документи

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Липень
18 липня 2024
№ 153 від 18 липня 2024 року "Про нагородження Грамотою Сарненської міської ради"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
17 липня 2024
№ 2137 від 12 липня 2024 року "Про підготовку до продажу земельної  ділянки несільськогосподарського призначення у власність шляхом викупу Товариству з  обмеженою відповідальністю "Сарнитехбуд"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
17 липня 2024
№ 2136 від 12 липня 2024 року "Про підготовку до продажу земельної  ділянки несільськогосподарського призначення у власність шляхом викупу  Гаврильчику Андрію Миколайовичу"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
17 липня 2024
№ 2135 від 12 липня 2024 року "Про скасування рішення виконавчого комітету Сарненської  міської ради від 12.02.1997 №162"

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
17 липня 2024
№ 2134 від 12 липня 2024 року "Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу та об’єднання  земельної ділянки на території Сарненської міської ради"

Пошук документів