, Головний редактор

№171 від 31 травня 2022 року "Про внесення змін до Програми забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів на 2022-2024 роки"

С А Р Н Е Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

Р І В Н Е Н С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

31 травня 2022 року                                                                                       № 171

 

Про внесення змін до Програми

забезпечення виконання судових рішень та виконавчих

документів на 2022-2024 роки

 

Відповідно до статті 129-1 Конституції України, підпункту 1 пункту «а» статті 27, частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

 

В И Р І Ш И В:

  1. Внести зміни до Програми забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів на 2022-2024 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням міської ради від 14.07.2021 року № 335, а саме:

1.1. Розділ 8 викласти в новій редакції:

Найменування заходів і завдань

2022 рік

(тис.грн)

2023 рік

(тис.грн)

2024 рік

(тис.грн)

Кількість рішень суду щодо безспірного списання коштів міського бюджету, боржниками по яких є виконавчі органи міської ради, бюджетні установи, заклади, організації та одержувачі бюджетних коштів

По мірі надходження таких рішень

По мірі надходження таких рішень

По мірі надходження таких рішень

Сума заборгованості, що підлягає безспірному списанню відповідно до рішень суду

2000 ,00

2000,00

2000,00

Сума судового збору, виконавчого збору, штрафів  та додаткових витрат, які виникли внаслідок несвоєчасного виконання чи невиконання рішення суду, та підлягають відшкодуванню

220,00

220,00

220,00

Сума фактичного погашення заборгованості, що підлягала безспірному списанню відповідно до рішення суду

180,00

200,00

200,00

Сума фактичного відшкодування судового збору, виконавчого збору, штрафів та додаткових витрат, які виникли внаслідок несвоєчасного виконання чи невиконання рішення суду, тощо

220,00

220,00

220,00

  1. Фінансовому управлінню Сарненської міської ради передбачити кошти на виконання заходів Програми в межах реальних фінансових можливостей бюджету міської територіальної громади на відповідні роки.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Івана НАЗАРЦЯ.

 

 

Міський голова                                                                      Руслан СЕРПЕНІНОВ

 

Останні документи

Документи → Проєкти рішень ради
02 лютого 2023
Про затвердження розпоряджень Сарненського міського голови та рішень виконавчого комітету міської ради, прийнятих у міжсесійний період

Документи → Проєкти рішень ради
02 лютого 2023
Про внесення змін до Програми  сприяння створенню, фінансової підтримки та забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків  на території Сарненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

Документи → Проєкти рішень ради
02 лютого 2023
Про внесення змін до Програми  розвитку житлово-комунального господарства на території Сарненської міської територіальної громади на 2021-2024 роки

Документи → Проєкти рішень ради
02 лютого 2023
Про внесення змін до Програми  розвитку житлово-комунального господарства на території Сарненської міської територіальної громади на 2021-2024 роки

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
01 лютого 2023
№ від 01 лютого 2023 року "Про внесення змін до Програми  розвитку житлово-комунального господарства на території Сарненської міської територіальної громади на 2021-2024 роки"

Пошук документів