, Головний редактор

№470 від 21 вересня 2021 року "Про схвалення змін до цільової Програми профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на 2022-2024 роки"

                                                                          ПРО

У К Р А Ї Н А

               С А Р Н Е Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

                      Р І В Н Е Н С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                                   Р І Ш Е Н Н Я

 

 

21 вересня 2021 року                                                                        №  470

 

Про схвалення змін до цільової Програми

профілактики правопорушень та боротьби

із злочинністю на 2022-2024 роки

 

 

          Керуючись підпунктом один пункту "а" статті 27,  частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради                        

                   

В И Р І Ш І В:

 

  1. Схвалити зміни до цільової Програми профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на 2022-2024 роки, схваленої рішенням виконавчим комітетом міської ради від 9 липня 2021 року № 365, доповнивши Додаток до Програми наступними заходами щодо фінансового забезпечення:

      - проведення капітального будівництва єдиної системи відео фіксації та відео аналітики щодо фіксації правопорушень та ідентифікації осіб із серверним обладнанням і встановленим програмним забезпеченням;

      - послуги з технічного обслуговування єдиної системи відео спостереження.

  1. Подати схвалені зміни до цільової Програми профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на 2022-2024 роки на затвердження сесії міської ради.
  2. Фінансовому управлінню Сарненської міської ради передбачити кошти на виконання заходів програми.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Володимира МІЩЕНЮ.

 

 

Міський голова                                                               Руслан СЕРПЕНІНОВ

 

 

 

Прикріплені файли
470-programa-profilaktiki-pravoporushen-22-24-zmini.docx.docx

Пошук документів

Корисні посилання