, Головний редактор

№308 від 26 серпня 2022 року "Про організацію надання адміністративних послуг на території громади"

 

С А Р Н Е Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

Р І В Н Е Н С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

26 серпня 2022 року                                                                                     № 308

 

Про організацію надання адміністративних

послуг на території громади

 

          Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», заслухавши інформацію про організацію надання адміністративних послуг на території громади в.о. начальника відділу «Центр надання адміністративних послуг» Сарненської міської ради, виконавчий комітет міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

  1. Інформацію про організацію надання адміністративних послуг на території громади взяти до відома (додається).
  2. Визнати роботу відділу «Центр надання адміністративних послуг» Сарненської міської ради такою, що потребує постійного моніторингу якості.
  3. Рекомендувати суб’єктам надання адміністративних послуг:

1) продовжувати роботу щодо надання адміністративних послуг через відділ «Центр надання адміністративних послуг» Сарненської міської ради;

2) постійно дотримуватися строків розгляду заяв, звернень громадян та суб’єктів господарювання щодо надання адміністративних послуг;

3) забезпечити виконання норм Законів України «Про адміністративні послуги» та інших нормативних актів у сфері надання адміністративних послуг;

4) здійснювати контроль за актуальністю інформації, наведеної в інформаційних картках та оперативним внесенням актуальних змін до них.

  1. Зобов’язати начальника відділу «Центр надання адміністративних послуг» Сарненської міської ради:

1) продовжити роботу щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг;

2) забезпечити своєчасне інформування громадян про діяльність, зміни, новації та нововведення у відділі «Центр надання адміністративних послуг» Сарненської міської ради, які необхідні мешканцям громади для отримання якісних послуг, на офіційному сайті Сарненської міської ради;

 

3) здійснювати моніторинг якості надання адміністративних послуг.

  1. Визначити наступні пріоритети та шляхи розвитку відділу «Центр надання адміністративних послуг» Сарненської міської ради на 2022-2023 роки:

                    1) впровадження послуги з виїздом адміністратора до місця проживання осіб з особливими потребами та обмеженими у пересуванні, для забезпечення рівних можливостей та доступності адміністративних послуг особам з інвалідністю та іншим мешканцям громади, які не можуть самостійно відвідати відділ «Центр надання адміністративних послуг» Сарненської міської ради для отримання адміністративних послуг;

          2) впровадити надання адміністративних послуг, що надаються територіальними органами з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ з видачі посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів;

          3) впровадити надання адміністративних послуг для оформлення та видачі паспорта громадянина України у формі ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

          4) впровадити надання адміністративних послуг з реєстрації актів цивільного стану з видачею відповідних свідоцтв.

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Івана НАЗАРЦЯ.

 

 

 

Міський голова                                                                       Руслан  СЕРПЕНІНОВ

 

 

 

 

Інформація

про організацію надання адміністративних

послуг на території громади

 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Сарненської міської ради здійснює свою діяльність на підставі Положення про відділ «Центр надання адміністративних послуг» Сарненської міської ради та Регламенту роботи, які затверджені рішенням Сарненської міської ради від 25 лютого 2021 року № 121 (зі змінами).

Свою роботу відділ «Центр надання адміністративних послуг» Сарненської міської ради розпочав з березня 2021 року. Штатна чисельність працівників становить 23 одиниці, а саме: начальник відділу, 22 адміністратори, з яких 11 адміністраторів віддалених робочих місць по старостинських округах громади.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг», зі змінами, рішенням міської ради  № 121 від 25 лютого 2021 року затверджено Перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» Сарненської міської ради. Наразі відділ надає 145 адміністративних послуг, зокрема послуги у сфері земельних відносин, послуги соціального характеру, послуги містобудівної діяльності, послуги з реєстрації/декларування місця проживання та інші. На кожну адміністративну послугу суб’єктом надання адміністративної послуги розроблено та подано до відділу інформаційні та технологічні картки, які використовуються при наданні вказаних послуг.

З метою надання якісних адміністративних послуг у сфері соціального забезпечення населення та взаємодії з органами соціального захисту з березня 2021 року робочі місця адміністраторів підключені до ПК «Соціальна громада», за допомогою якого формуються та передаються справи заявників з призначення різних видів державних соціальних допомог, пільг, житлових субсидій.

За період роботи відділ «Центр надання адміністративних послуг» Сарненської міської ради надав 49377 адміністративних послуги протягом 2021-2022 років, з яких було надано 32212 послуг адміністраторами, які здійснюють прийом у м. Сарни, зокрема:

- з реєстрації/декларування місця проживання особи протягом 2021 року - 4010 послуг, протягом 2022 року - 811 послуг;

- послуги з видачі довідок з реєстрації місця проживання, витягів про зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб протягом 2021 року - 5639 послуг, протягом 2022 року – 8905 послуг.

- послуги соціального характеру протягом 2021 року – 4589 послуг, протягом 2022 року – 5046 послуг;

- послуги містобудівної діяльності протягом 2021 року - 397 послуг, протягом 2022 року - 377 послуг;

- послуги у сфері земельних відносин протягом 2021 року - 372 послуги, протягом 2022 року - 1169 послуг;

- послуги сфері пожежної безпеки протягом 2021 року - 4 послуги, протягом 2022 року - 4 послуги;

- послуги державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів протягом 2021 року - 14 послуг, протягом 2022 року - 22 послуги;

- інші послуги (запити нотаріусів, суддів, національної поліції і т.д.) протягом 2021 року – 382 послуги, протягом 2022 року – 471 послугу.

По старостинських округах адміністраторами було надано 17165 послуг протягом 2021-2022 років:

 

№ п/п

Старостиниський округ

Рік

Соціальні послуги

Послуги реєстрації/

декларування місця проживання

Видача довідок

1

Великовербченський

2021

2022

554

744

100

57

510

238

2

Городецький

2021

2022

639

663

72

39

171

194

3

Любиковицький

2021

2022

453

548

28

19

232

480

4

Люхчанський

2021

2022

557

688

104

36

623

679

5

Коростський

2021

2022

659

529

108

52

431

268

6

Костянтинівський

2021

2022

332

375

133

50

185

259

7

Кричильський

2021

2022

839

768

78

26

388

173

8

Ремчицький

2021

2022

861

955

110

33

288

456

9

Стрільський

2021

2022

323

608

74

16

122

332

10

Тутовицький

2021

2022

819

792

113

45

404

378

11

Цепцевицький

2021

2022

644

800

138

50

359

364

 

Керуючись Указом Президента України від 29.07.2019 р. № 558/2019 «Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг» та враховуючи рекомендації Міністерства цифрової трансформації України, у травні 2021 року відділ «Центр надання адміністративних послуг» Сарненської міської ради підключено до програмного комплексу автоматизації центрів надання адміністративних послуг «Вулик» (ІС ПК ЦНАП «Вулик»), у якому проводиться реєстрація заяв громадян.

 

З метою виконання узгодженого рішення щодо державної реєстрації народження адміністратори відділу «Центр надання адміністративних послуг» Сарненської міської ради пройшли навчання та їм було надано у квітні 2022 року право доступу до комплексної послуги «єМалятко» у Єдиному державному вебпорталі електронних послуг «Портал Дія».

23 серпня 2021 року набрав чинності Закон України від «Про внесення змін до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». Так, на сьогодні громадяни України мають можливість передавати електронні копії цифрових документів або інформацію (відомості, дані), що міститься у цих документах, з використанням мобільного застосунку «Дія», який є складовою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг «Портал Дія». З метою належної реалізації взаємодії суб’єкта надання адміністративної послуги із заявником при поданні електронних документів або їх електронних копій суб’єктам надання адміністративної послуги відділ «Центр надання адміністративних послуг» створив QR коди для отримання електронних документів заявника, які необхідні для отримання послуги.

У травні 2022 року Сарненська міська рада отримала обладнання для надання адміністративних послуг, що надаються територіальними органами з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ для видачі посвідчень водія та реєстрації транспортних засобів та електронну чергу для відділу «Центр надання адміністративних послуг» завдяки Програмі розвитку ООН у рамках проєкту «Посилення стійкості громад у регіонах України – Фаза ІІ».

Також щомісячно та щокварталу відділ «Центр надання адміністративних послуг» подає звіти до Сарненського відділу державної міграційної служби в Рівненській області, Головного управління статистики у Рівненській області та відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Сарненської РДА, до Рівненської ОДА, управління соціального захисту населення Сарненської РДА.

 

 

 

В.о. начальника відділу                                                            Ніна МАТВІЄНКО

Останні документи

Документи → Проєкти рішень ради 24-ї позачергової сесії
22 вересня 2023
Про затвердження Положення про публічні консультації з громадськістю щодо питань, віднесених до компетенції Сарненської міської ради та її виконавчих органів

Документи → Проєкти рішень ради 24-ї позачергової сесії
22 вересня 2023
Про затвердження змін до Програми підтримки та  розвитку комунального підприємства телерадіокомпанії «Полісся» Сарненської міської ради на 2021-2025 роки

Документи → Рішення виконавчого комітету → 2023 рік → Вересень
20 вересня 2023
№ 453 від 20 вересня 2023 року "Про надання дозволу на вчинення правочину"

Документи → Рішення виконавчого комітету → 2023 рік → Вересень
20 вересня 2023
№ 428 від 20 вересня 2023 року "Про затвердження мережі  закладів освіти Сарненської міської ради на 2023-2024 навчальний рік"

Документи → Рішення виконавчого комітету → 2023 рік → Вересень
20 вересня 2023
№ 452 від 20 вересня 2023 року "  Про надання дозволу на вчинення правочину"

Пошук документів