, Головний редактор

№473 від 21 вересня 2021 року "Про схвалення змін до Програми підтримки спортсменів, тренерів, спортивних команд Сарненської міської територіальної громади на 2021 рік"


У К Р А Ї Н А

С А Р Н Е Н С Ь К А   М І С Ь К А  Р А Д А

Р І В Н Е Н С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

21 вересня 2021 року                                                                                  № 473

 

Про схвалення змін до Програми підтримки спортсменів, тренерів,

спортивних команд Сарненської міської

територіальної громади на 2021 рік


 

          Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконком міської ради

 

                                                  В И Р І Ш И В:

 

 1. Схвалити зміни до Програми підтримки спортсменів, тренерів, спортивних команд  Сарненської міської територіальної громади на 2021 рік, схваленої рішенням виконкому міської ради від 23.12.2020 № 438 «Про затвердження цільових програм по пріоритетних напрямках розвитку Сарненської міської територіальної громади на 2021 рік» зі змінами, та затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2020 № 83 зі змінами, виклавши її в новій редакції, що додається.

 

 1. Подати ці зміни на затвердження Сарненській міській раді.

 

 1. Фінансовому управлінню Сарненської міської ради передбачити кошти на виконання заходів програми при внесенні змін до бюджету Сарненської міської територіальної громади на 2021 рік.

 

 1. Контроль за виконання цього рішення покласти на першого заступника міського голови Івана Назарця.

 

 

Міський голова                                                                       Руслан СЕРПЕНІНОВ

 

 

 

"СХВАЛЕНО"               

рішенням виконавчого комітету

від 21.09.2021 № 473                                                      

П Р О Г Р А М А

 • підтримки спортсменів, тренерів, спортивних команд
 • Сарненської міської територіальної громади на 2021 рік

 

Ця програма розроблена на підставі статті 91 Бюджетного кодексу України, підпункту 1 пункту "а" статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

 

МЕТА ПРОГРАМИ

Метою програми є створення умов для розвитку в громаді пріоритетних видів спорту, підтримки і стимулювання розвитку спорту вищих досягнень, спорту осіб з інвалідністю, морального і матеріального заохочення спортсменів, тренерів, спортивних команд для досягнення високих спортивних результатів, відповідно до Закону України "Про фізичну культуру і спорт".

ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

           Створення сприятливих умов для ефективного розвитку фізичної культури і спорту, як важливої складової здорового способу життя, визнання вагомого внеску в розвиток спорту вищих досягнень, стимулювання успішних виступів спортсменів на чемпіонатах та першостях області, України, Європи, світу, Олімпійських іграх, а також виплата, за досягнення, підтримки міської територіальної громади.

Відповідальний за виконання програми - виконком міської ради.

 

ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

 

 Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади, згідно Положення про  підтримку спортсменів, тренерів, спортивних команд громади на 2021 рік (додається).

Загальний обсяг фінансування – 500,0 тис. грн. на рік.

Очікуваний результат Програми - підвищення спортивної майстерності провідних спортсменів громади. Збільшення кількості успішних виступів на змаганнях обласного, національного й міжнародного рівнів. Зростання спортивного рейтингу Сарненської  міської територіальної громади.                            

          Контроль за виконанням даної програми здійснюють постійні комісії міської ради: комісія з питань бюджету, фінансів та соціальної політики; комісія з питань освіти, культури, молоді та спорту.

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                   Вячеслав ШИМКО

 

 

 

                                                

                   

                                                                     Додаток

до програми

П О Л О Ж Е Н Н Я

 

про підтримку спортсменів, тренерів, спортивних команд 

Сарненської міської територіальної громади на 2021 рік

 

 1. Підтримка провідним спортсменам, тренерам, спортивним командам надається  за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади.
 2. Програма підтримки спортсменів, тренерів, спортивних команд громади на 2021 рік застосовується за результатами та  досягненнями спортсменів у 2019 -2020 роках (через карантинні обмеження скасовано змагання в 2020 році).
 3. Комісії по визначенню спортсменів, тренерів, спортивних команд громади в термін до 01 квітня  протягом 2021 року подають на ім’я міського голови   подання щодо надання щомісячної підтримки міської територіальної громади у 2021 році.
 4. Розмір підтримки визначається від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 01 січня календарного року, в коефіціентах визначених в пункті 5 цього Положення.

 

 1. Обов'язковою умовою для отримання щомісячної (з січня по грудень поточного року) підтримки міської територіальної громади є здобуття жителем (жителями) громади на одному із нижче зазначених спортивних змаганнях:

 

5.1. Олімпійські, Параолімпійські та Дефлімпійські ігри:

Зайняте місце

І

ІІ

ІІІ

ІУ

У

УІ

Розмір підтримки

2,0

1,7

1,4

1,1

0,8

0,6

 

5.2. Чемпіонати та Кубки світу, Універсіади, Юнацькі олімпійські ігри, Всесвітні ігри спортсменів з вадами зору та ДПЦ з олімпійських видів спорту:

Зайняте місце

І

ІІ

ІІІ

ІУ

У

УІ

Розмір підтримки

1,4

1,1

0,8

0,6

0,5

0,4

         5.3. Чемпіонати та Кубки світу, Універсіади, студентські, Всесвітні ігри серед спортсменів з вадами зору та ДЦП з неолімпійських видів спорту:

Зайняте місце

І

ІІ

ІІІ

ІУ

У

УІ

Розмір підтримки

1,1

0,8

0,6

0,5

0,4

0,3

 

          5.4. Чемпіонати та Кубки Європи, студентські ігри, Європейські ігри, Європейські змагання серед спортсменів з порушенням опорно-рухового апарату, вадами зору, вадами слуху та ВФРЗФР:

Зайняте місце

І

ІІ

ІІІ

ІУ

У

Розмір підтримки

(олімпійські види спорту)

0,8

0,6

0,5

0,4

0,3

Розмір підтримки

(неолімпійські види спорту)

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

         

 

 

 

 

5.5. Чемпіонати та Кубки України, Всеукраїнські спортивні ігри, Всеукраїнські змагання серед спортсменів-інвалідів:

Зайняте місце

І

ІІ

ІІІ

Розмір премії

(олімпійські види спорту)

0,4

0,3

0,2

Розмір премії

(неолімпійські види спорту)

0,3

0,2

0,15

 

5.6. Чемпіонати та Кубки світу серед юнаків та дівчат (вік до 18 років) та молоді (вік 18-23 роки), Міжнародні змагання серед спортсменів-інвалідів в цих вікових групах:

Зайняте місце

І

ІІ

ІІІ

Розмір премії

(олімпійські види спорту)

0,9

0,6

0,4

Розмір премії

(неолімпійські види спорту)

0,6

0,4

0,3

 

5.7. Чемпіонати та Кубки Європи серед юнаків та дівчат (вік до 18 років) та молоді (вік 18-23 роки), Європейські змагання серед спортсменів-інвалідів в цих вікових групах:

Зайняте місце

І

ІІ

ІІІ

Розмір премії

(олімпійські види спорту)

0,6

0,4

0,3

Розмір премії

(неолімпійські види спорту)

0,4

0,3

0,2

 

5.8. Чемпіонати та Кубки України серед юнаків та дівчат (вік до 18 років) та молоді (вік 18-23 роки), фінальні змагання спартакіади "Повір у себе", Чемпіонати та Кубки України серед спортсменів-інвалідів в цих вікових групах:

Зайняте місце

І

ІІ

ІІІ

Розмір премії

(олімпійські види спорту)

0,3

0,25

0,2

Розмір премії

(неолімпійські види спорту)

0,25

0,2

0,15

 

 1. Встановити щомісячні доплати до премій за звання (за умови: спортсмен має бути діючим спортсменом і брати участь у змаганнях протягом року):

- Заслужений майстер спорту                                          - 500 грн.;

- Майстер спорту України міжнародного класу              - 300 грн.;

- Майстер спорту України                                               - 200 грн.

 1. Тренер, який підготував спортсмена (спортсменів) отримує премію міської ради в розмірі 100% від премії ( з доплатою визначеною пунктом 6 цього Положення) вихованця. Якщо тренер підготував 2 або більше спортсменів, які підпадають під критерії цього положення, тоді тренер отримує премію за кожного спортсмена, але не більше як за трьох спортсменів.
 2. Для розгляду кандидатів на отримання щомісячної премії на ім’я голови комісії по визначенню спортсменів, тренерів, спортивних команд громади на

призначення підтримки у міській територіальній громаді у 2021 році (далі по тексту Комісія) районні, міські спортивні федерації, організації, клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, товариства розташовані на території громади до яких належать спортсмени, готують у встановленому порядку подання до якого надають наступний перелік документів:

 • лист - клопотання про висунення кандидата на призначення підтримки із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця проживання і навчання, його спортивний розряд та досягнення

(за підписом керівника, що подає клопотання скріпленим печаткою, у двох примірниках), копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків або серію та/або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) кандидата, розрахунковий рахунок в установах банку;

 • витяг з протоколу про участь у відповідних змаганнях;
 • копія посвідчення про здобуття звання (при наявності).
 1. Усі спортсмени та тренери повинні бути жителями громади та зареєстровані на території Сарненської міської територіальної громади.
 2. Склад спортсменів та їхніх тренерів на отримання підтримки міської територіальної громади затверджує комісія (склад комісії затверджується розпорядженням міського голови).

Секретар комісії подає узагальнені пропозиції щодо персонального складу премійованих та розмірів їх підтримки на розгляд комісії. За результатами засідань комісія формує пропозиції щодо встановлення підтримки. Персональний склад премійованих осіб затверджується розпорядженням міського голови за поданням комісії.

Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше двох третин складу комісії.

Рішення комісії приймається більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови комісії.

           Подання про припинення виплати призначеної премії подається суб’єктами,

           визначеними пунктом 8 цього Положення,  до Комісії.

 • Рішення про припинення виплати премії приймається Комісією протягом 14-ти

днів з дня реєстрації подання.

Виплата премії припиняється згідно з розпорядженням міського голови у разі:

 • порушення спортсменом навчально-тренувального процессу;
 • дискваліфікація спортсмена;
 • припинення участі спортсмена у змаганнях без поважних причин;
 • виступу спортсмена за інший регіон;
 • зміни громадянства;
 • засудження за злочин;
 • смерті спортсмена, що підтверджується відповідними документами.
 • Інформація про премійованих осіб оприлюднюється на офіційному веб-сайті Сарненської міської ради.    

                                                                        

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                             Вячеслав ШИМКО

Прикріплені файли
473-programa-pidtrimki-sporsmeniv.docx.docx

Останні документи

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 28 чергова сесія від 24 травня 2024 року
24 травня 2024
Результати поіменного голосування 28-ї чергової сесії від 24 травня 2024 року

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Травень
24 травня 2024
№ 100 від 22 травня 2024 року "Про утворення комісії при виконавчому комітеті Сарненської міської ради для розгляду заяв громадян про встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду)"

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Травень
23 травня 2024
№ 97 від 20 травня 2024 року "Про нагородження Подякою Сарненського міського голови"

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Травень
23 травня 2024
№ 99 від 21 травня 2024 року "Про затвердження актів  приймання-передачі майна"

Документи → Рішення виконавчого комітету → 2024 рік → Травень
23 травня 2024
№ 368 від 23 травня 2024 року "Про зняття із квартирного обліку та виключення із списків громадян, які користуються правом отримання житла у виконавчому комітеті Сарненської міської ради"

Пошук документів