, Головний редактор

№471 від 21 вересня 2021 року "Про схвалення Програми  розвитку житлово-комунального господарства на території Сарненської міської територіальної громади на 2021-2024 роки  "

                                                                          ПРО

У К Р А Ї Н А

С А Р Н Е Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

Р І В Н Е Н С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

 

21  вересня 2021 року                                                                 №  471

 

Про схвалення Програми  розвитку

житлово-комунального господарства

на території Сарненської міської

територіальної громади на 2021-2024 роки

 

          Керуючись підпунктом один пункту "а" статті 27,  частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради                        

                   

В И Р І Ш І В:

 

 1. Схвалити Програму розвитку житлово-комунального господарства на території Сарненської міської територіальної громади на 2021-2024 роки (додається).
 2. Подати Програму розвитку житлово-комунального господарства на території Сарненської міської територіальної громади на 2021-2024 роки на затвердження сесії міської ради.
 3. Програму розвитку житлово-комунального господарства на території Сарненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, схвалену рішенням виконавчого комітету Сарненської міської ради № 365 від 09.07.2021 вважати такою, що втратила чинність.
 4. Програму розвитку житлово-комунального господарства на 2021 рік, схвалену рішенням виконавчого комітету міської ради № 438 від 23.12.2020  зі змінами, вважати такою, що втратила чинність.
 5. Фінансовому управлінню Сарненської міської ради передбачити кошти на виконання заходів програми.
 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника

міського  голови  Тараса ДРАГАНЧУКА.

 

 

Міський голова                                                     Руслан СЕРПЕНІНОВ

 

"СХВАЛЕНО"   

рішенням виконавчого комітету

від 21.09.2021  № 471                    

ПРОГРАМА

 

розвитку житлово-комунального господарства на території Сарненської міської територіальної громади на 2021-2024 роки

 

Ця програма розроблена і прийнята відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», на підставі пункту 5 частини 1 статті 91 Бюджетного кодексу України та пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

МЕТА ПРОГРАМИ

 

Покращення технічного стану житлового фонду, систем водовідведення, скорочення використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг шляхом технічного переоснащення об’єктів житлово-комунального господарства, задоволення потреб населення та інших споживачів в доступних житлово-комунальних послугах належного рівня та якості, що відповідає вимогам державних стандартів.

 

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОГРАМИ    

 

Розвиток житлово-комунального господарства Сарненської міської територіальної громади.

 

ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

 1. Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, шляхом придбання спеціалізованої техніки і обладнання комунальними підприємствами міської ради (в тому числі за договорами фінансового лізингу, кредитними договорами).
 2. Проведення ремонту доріг комунальної власності з відновленням дорожніх знаків, дорожньої розмітки, тротуарів, огорож тощо.
 3. Утримання зелених насаджень з одночасним санітарним видаленням сухостійних, аварійних, фаутних дерев та кущів та формуванням крон існуючих дерев, утриманням газонів, зелених зон.
 4. Сприяння покращенню технічного стану житлового фонду комунальної власності.
 5. Зменшення ресурсоспоживання і дотримання екологічних нормативів комунальними підприємствами громади.
 6. Забезпечення беззбиткової діяльності підприємств житлово-комунального господарства, належного функціонування котелень, очисних споруд, каналізаційних насосних станцій, теплових та каналізаційних мереж комунальної власності.
 7. Проведення ремонтних робіт житла, яке відноситься до соціального житлового фонду Сарненської міської територіальної громади.
 8. Проведення заходів з енергозбереження, зокрема і у адміністративних приміщеннях комунальних підприємств.
 9. Оплата послуг з видачі (розроблення) технічних умов про приєднання об'єктів житлово-комунального господарства до мереж водо-, електро-, газопостачання та водовідведення, оперативно-технічне обслуговування мереж та об’єктів водо-, електро-, газопостачання та водовідведення, оплата за підключення до таких мереж, видача сертифікатів на введення в експлуатацію об’єктів будівництва.

Відповідальний за виконання програми — управління  житлово-комунального господарства, транспорту, містобудування, архітектури та комунальні підприємства міської ради.

 

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

 

Показники витрат:

Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам  Сарненської міської ради.

 Показники результату:

- технічне переоснащення підприємств житлово-комунального господарства;

- зменшення ресурсоспоживання і дотримання екологічних нормативів комунальними підприємствами громади;

- беззбиткове функціонування підприємств житлово-комунального господарства;

- покращення технічного стану житлового фонду комунальної власності;

- надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості;

- проведення ремонтних робіт житла, яке відноситься до соціального  житлового фонду Сарненської міської територіальної громади;

- підвищення рівня та якості житлово-комунальних послуг, забезпечення надійної роботи інженерних систем життєзабезпечення міста;

-   покращення стану благоустрою територій міста

-   покращення стану дорожньо-вуличної мережі міста;

- підвищення рівня комфорту та задоволеності жителів міста його естетичним виглядом;

-   покращення екологічної ситуації в місті.

Джерело фінансування - кошти бюджету Сарненської міської територіальної громади, офіційні трансферти з державного бюджету, інших місцевих бюджетів та інші джерела незаборонених чинним законодавством.

Для забезпечення виконання заходів програми в 2021-2024 роках кошти в сумі 54050,000 тис.грн, згідно з Додатком, спрямувати на оплату предметів, матеріалів, обладнання, робіт, послуг, видачу сертифікатів та надання фінансової підтримки комунальним підприємствам міської ради (в тому числі сплати комунальними підприємствами лізингових платежів, передбачених договорами фінансового лізингу).

          Контроль за виконанням даної програми здійснюють постійні комісії міської ради: з питань бюджету, фінансів та соціальної політики ; з економічних питань, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства та інвестиційного розвитку .

 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                       Вячеслав  ШИМКО

 


Додаток

План фінансування розвитку житлово-комунального господарства на 2021-2024 роки

п/п

Завдання програми

КП «Житлосервіс», тис.грн

КП «Екосервіс», тис.грн

2021р

2022р

2023р

2024р

2021р

2022р

2023р

2024р

1

Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, шляхом придбання спеціалізованої техніки і обладнання комунальними підприємствами громади (в тому числі сплати комунальними підприємствами лізингових платежів, передбачених договорами фінансового лізингу)

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

2

Проведення ремонту доріг комунальної власності з відновленням дорожніх знаків, дорожньої розмітки, тротуарів, огорож тощо

-

-

-

-

3000,0

3000,0

3000,00

3000,0

3

Утримання зелених насаджень з одночасним санітарним видаленням сухостійних, аварійних, фаутних дерев та кущів та формуванням крон існуючих дерев, утриманням газонів, зелених зон

-

 

-

 

 

-

 

-

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

4

Сприяння покращенню технічного стану житлового фонду комунальної власності. Проведення ремонтних робіт житла, яке відноситься до соціального житлового фонду Сарненської міської територіальної громади.

100,0

100,0

100,0

100,0

-

-

-

-

5

Зменшення ресурсоспоживання і дотримання екологічних нормативів    комунальними підприємствами громади

-

-

-

-

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

6

Забезпечення беззбиткової діяльності підприємств житлово-комунального господарства, належного функціонування котелень, очисних споруд, каналізаційних насосних станцій, теплових та каналізаційних мереж комунальної власності

-

-

-

-

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

7

Проведення заходів з енергозбереження, зокрема і у адміністративних приміщеннях комунальних підприємств

150,0

150,0

150,0

150,0

200,0

200,0

200,0

200,0

8

Оплата послуг з видачі (розроблення) технічних умов про приєднання об'єктів житлово-комунального господарства до мереж водо-, електро-, газопостачання та водовідведення, оперативно-технічне обслуговування мереж та об’єктів водо-, електро-, газопостачання та водовідведення, оплата за підключення до таких мереж, видача сертифікатів на введення в експлуатацію об’єктів будівництва.

-

-

-

-

100,0

50,0

50,0

50,0

 

Всього:

 

1250,0

1250,0

1250,0

1250,0

12300,0

12250,0

12250,0

12250,0

 

                             Керуючий справами виконавчого комітету                                                                Вячеслав ШИМКО


Прикріплені файли
471-programa-zhkg-21-24.docx.docx

Останні документи

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 28 чергова сесія від 24 травня 2024 року
24 травня 2024
Результати поіменного голосування 28-ї чергової сесії від 24 травня 2024 року

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Травень
24 травня 2024
№ 100 від 22 травня 2024 року "Про утворення комісії при виконавчому комітеті Сарненської міської ради для розгляду заяв громадян про встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду)"

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Травень
23 травня 2024
№ 97 від 20 травня 2024 року "Про нагородження Подякою Сарненського міського голови"

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Травень
23 травня 2024
№ 99 від 21 травня 2024 року "Про затвердження актів  приймання-передачі майна"

Документи → Рішення виконавчого комітету → 2024 рік → Травень
23 травня 2024
№ 368 від 23 травня 2024 року "Про зняття із квартирного обліку та виключення із списків громадян, які користуються правом отримання житла у виконавчому комітеті Сарненської міської ради"

Пошук документів