, Адміністратор

№322 від 14 липня 2021 року "Про затвердження Угоди про партнерську співпрацю між Сарненською міською територіальною громадою (Україна) та Гміною Длуголенка (Польща)"

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

 

14 липня 2021 року                                                                             № 322

 

Про затвердження Угоди про партнерську співпрацю між Сарненською міською територіальною громадою (Україна) та Гміною Длуголенка (Польща)

 

       З метою сприяння розвитку партнерських відносин, економічного співробітництва шляхом забезпечення зв’язків між муніципалітетами, створення ділової мережі, організації спільної торгівлі, обміну між підприємствами, культурними колективами та спортивними організаціями, відповідно до статті 25, частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями міської ради,  міська рада

 

                                      В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити Угоду про партнерську співпрацю між Сарненською міською територіальною громадою (Україна) та Гміною Длуголенка (Польща) згідно з додатком.
 2. Уповноважити міського голову Серпенінова Р.П. від імені Сарненської міської територіальної громади, в особі Сарненської міської ради, на підписання Угоди, визначеної пунктом 1 цього рішення.
 3. Виконавчому комітету міської ради здійснити організаційні заходи з метою підписання Угоди, визначеної пунктом 1 цього рішення.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань розвитку села, регламенту, депутатської діяльності та правопорядку (Скрипка С.В.) та секретаря ради Мичку А.І.

 

 

 

Міський голова                                                           Руслан СЕРПЕНІНОВ

 

                                                                               

 

Додаток

до рішення міської ради

від 14 липня  2021 року

№ 322

                                                                                 

У Г О Д А

 

про партнерську співпрацю між Сарненською

міською територіальною громадою (Україна)

 і Гміною Длуголенка (Польща)

 

Сарненська міська територіальна громада, Україна, яку репрезентує 

Міський голова Руслан Петрович Серпенінов

і

Гміна Длуголенка, Республіка Польща,

яку репрезентує Вуйт Гміни Войчєх Блоньский,

 

    підписують дня  __   місяця _________ 2021 року Угоду про партнерську співпрацю

 

         Сторони приймають зобов’язання продовжити контакти та розвивати співпрацю між Гміною Длуголенка, Республіка Польща, та  Сарненською міською територіальною громадою, Україна.

Сторони поділяють переконання про потребу розвивати партнерські відносини з наміром зміцнення дружби між обома самоврядними органами та їх мешканцями, з цією метою сторони реалізовуватимуть співпрацю в дусі пошани прав, культури і звичаїв обох народів.

 

 • 1

 

 

Метою ЦІЄї Угоди є:

 • налагодження партнерських контактів та співпраці між Сарненською міською територіальною громадою (Україна) і Гміною Длуголенка (Польща);
 • обмін позитивним досвідом здійснення місцевого самоврядування, громадської діяльності, вивчення історії, національно-культурної самобутності та політичної і економічної особливостей країн, регіонів і міст, використання інтелектуального, ділового та духовного потенціалу, зміцнення зв’язків між містами партнерами;
 • вивчення, освоєння і впровадження стандартів розвитку і функціонування системи місцевого самоврядування;
 • обмін досвідом у веденні місцевого господарства і управління регіональними процесами між органами місцевого самоврядування міст-партнерів;
 • встановлення і розвиток співробітництва органів місцевого самоврядування, суспільних формувань громадян, жителів відповідних адміністративно-територіальних одиниць із польськими партнерами шляхом різноманітних зв’язків.

 

 • 2

 

Основні завдання та напрямки діяльності Угоди:

Співпраця сторін буде відбуватись відповідно до діючого законодавства Польщі та України, згідно із загальнодержавними принципами рівноправності та взаємної вигоди, а також нормами міжнародного права.

Співпраця між містами-партнерами реалізовуватиметься у різних сферах життя громад. Основними її напрямами є формування тісних контактів між молоддю та молодіжними організаціями, закладами культури та мистецькими колективами, проведення заходів у сфері молодіжного обміну та діяльності міст, приватних підприємств громади.

Обидва міста зобов’язуються для реалізації згаданих цілей проводити:

 • обмін офіційними делегаціями;
 • налагодження контактів між громадськими організаціями, активізація їх співпраці;
 • вивчення національної самобутності та дослідження етнічної ідентичності;
 • поширення на території міст-партнерів відомостей про регіони та міста;
 • створення спільних програм і проектів у сфері культури, мистецтва, освіти, спорту та бізнесу;
 • пізнавання історії, спадщини та культурного багатства;
 • створення програм обміну досвідом у галузі культури, мистецтва, спорту, туризму, підприємницької діяльності;
 • обмін учнівськими та молодіжними делегаціями;
 • налагодження та розвиток контактів між дошкільними навчальними закладами, закладами освіти, культури і спорту;
 • проведення культурно-мистецьких обмінів;
 • інтегрування учнів у позашкільні організації та сім’ї;
 • покращення знань іноземних мов;
 • обмін інформацією і досвідом в справах, пов’язаних з діяльністю місцевого самоврядування;
 • обмін інформацією і делегаціями задля вдосконалення співпраці й погодження питань у контексті запропонованих ініціатив.

 

 • 3

Фінансове забезпечення:

За витрати, пов’язані з перебуванням і проживанням, відповідає сторона, яка запрошує, а за витрати, пов’язані з переїздом і транспортом, відповідає кожна із сторін окремо.

 

 • 4

 

Угода вступає в силу після підписання уповноваженими особами обох сторін і діє до тих пір, поки жодна із сторін за 6 місяців до дати припинення дії цієї Угоди не повідомила іншу сторону про свій намір припинити дію цієї Угоди.

 • 5

 

Будь-які зміни цієї угоди потребують погодження обох сторін у письмовій формі.

 • 6

 

Угода складена у двох однакових за змістом та юридичною силою примірниках на мові українській та польській.

 • 7

 

Представники Сарненської міської територіальної громади та Гміни Длуголенка сприяють розробці проектів, які, відповідно до Угоди, конкретизують розвиток співпраці між виконавчими органами громад, активізують громадянське суспільство, сприяють підвищенню рівня життя через вирішення конкретних проблемних питань функціонування громад, погоджуються, що реалізація цієї партнерської Угоди  буде внеском наших міст у розбудову спільного європейського дому.

 

 

Юридичні адреси сторін:

 

Сарненська міська рада                             Гміна Длуголенка

вул. Широка, 31 м. Сарни                                     вул. Робітнича, 12

Рівненської області, Україна                        м. Мірков, Польща

34500                                                             55-095

 

Міський голова                                            Вуйт Гміни

 

_______________Р. СЕРПЕНІНОВ           ____________В. БЛОНЬСКИЙ

 

 

м. Сарни

___ __________ 2021 року

Прикріплені файли
№322 від 14 липня 2021 року "Про затвердження Угоди про партнерську співпрацю між Сарненською міською територіальною громадою (Україна) та Гміною Длуголенка (Польща)".doc

Останні документи

Документи → Проєкти рішень радиПро прийняття транспортного засобу у комунальну власність Сарненської міської  територіальної громади в особі Сарненської міської ради

Документи → Проєкти рішень радиПро передачу деяких об’єктів із комунальної власності Сарненської міської територіальної громади у комунальну власність Вирівської сільської ради Сарненського району Рівненської області

Документи → Проєкти рішень радиПро прийняття у комунальну власність Сарненської міської  територіальної громади в особі Сарненської міської ради нерухомого майна

Документи → Проєкти рішень радиПро передачу індивідуально визначеного майна комунальної власності Сарненської міської територіальної громади в оперативне управління Сарненському ліцею № 4 Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області

Документи → Проєкти рішень радиПро внесення змін до переліку об’єктів нерухомого майна комунальної власності Сарненської міської територіальної громади

Пошук документів

Корисні посилання