, Головний редактор

№572 від 30 листопада 2021 року "Про Програму забезпечення мобілізаційної підготовки на території Сарненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

30 листопада 2021 року                                                                                                                 572               

 

Про Програму забезпечення

мобілізаційної підготовки на території

Сарненської міської територіальної громади

на 2022-2024 роки

 

 

         Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтею 17 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»,  Закону України «Про оборону України», з метою забезпечення заходів мобілізаційної підготовки, організації і виконання завдань оборонної роботи, за погодженням із  постійними комісіями міської ради,  міська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити Програму забезпечення мобілізаційної підготовки на території Сарненської міської територіальної громади  на 2022-2024 роки

(далі –    Програма), схвалену рішенням виконавчого комітету міської ради від 05.11.2021 №528 «Про Програму забезпечення мобілізаційної підготовки на території Сарненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки», що додається.

 

 1. Фінансовому управлінню міської ради при формуванні бюджету міської територіальної громади та внесенні змін до нього передбачати видатки на виконання заходів Програми в межах наявних фінансових ресурсів.

 

 1. Відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та мобілізаційної роботи   Сарненської міської ради  інформувати  Сарненську міську раду про виконання Програми забезпечення  мобілізаційної підготовки на території  Сарненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки у  лютому-березні щорічно.

 

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з  питань розвитку села, регламенту, депутатської діяльності та правопорядку (Скрипка С.В.), а організацію виконання - на начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та мобілізаційної роботи   Сарненської міської ради (Сварицевич О.Г.).

 

 

Міський голова                                                                      Руслан СЕРПЕНІНОВ

                                    

 

 

 

 


 СХВАЛЕНО                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО                     

 Рішення виконавчого комітету міської ради                                        Рішення міської ради

 05.11.2021 № 528                                                                               30.11.2021  № 572

 

 

Програма

забезпечення  мобілізаційної підготовки на території  Сарненської міської територіальної громади  на 2022-2024 роки

 

І. Загальні положення

У зв’язку зі складною ситуацією на сході нашої держави та загрозою відкритої агресії з боку Російської Федерації, з метою підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань України на рівні, що гарантує адекватне реагування на загрози національній безпеці держави, відповідно до розпоряджень Генерального штабу Збройних Сил України, Сарненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки спільно з органами місцевого самоврядування проводиться постійна робота щодо мобілізаційної підготовки, налагодження чіткої системи військового обліку, накопичення якісних мобілізаційних ресурсів для проведення мобілізації.

Із метою забезпечення повноцінної роботи Сарненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в питаннях мобілізаційної підготовки, готовності до проведення мобілізації, функціонування системи управління існує потреба в забезпеченні Сарненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за тими напрямами, де спостерігається дефіцит ресурсів з державного бюджету.

Програма забезпечення мобілізаційної підготовки на 2022-2024 роки (далі – Програма) розроблена у відповідності із законами України «Про оборону України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про місцеве самоврядування в Україні».

Прийняття Програми обумовлене необхідністю розв’язання нагальних проблем забезпечення повноцінної роботи Сарненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в питаннях мобілізаційної підготовки, готовності до проведення мобілізації.

 

ІІ. Мета Програми

       Метою Програми є забезпечення державного суверенітету та незалежності України, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, зокрема, забезпечення мобілізаційної підготовки, готовності до проведення мобілізації.

 

ІІІ. Завдання і заходи Програми

    Організація виконання заходів Програми покладається на Сарненську міську раду (для Сарненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки).

 1. Планування, організація і забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації на території Сарненської міської територіальної громади.
 2. Формування проектів основних показників мобілізаційного плану, розробка мобілізаційних планів.
 3. Забезпечення на території Сарненської міської територіальної громади виконання мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствами, установами і організаціями, які залучаються ними до виконання цих завдань (замовлень).
 4. Доведення розпоряджень про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) до підприємств, установ і організацій, які розміщені на території Сарненської міської територіальної громади і залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень), та укладання з ними договорів (контрактів).
 5. Керування та здійснення контролю за мобілізаційною підготовкою підприємств, установ і організацій, які залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень).
 6. Здійснення контролю за створенням, зберіганням та обслуговуванням мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у комунальній власності або залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень).
 7. У разі ліквідації (реорганізації) підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності і яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення) або які залучаються до їх виконання, здійснення заходів щодо передачі таких завдань (замовлень) іншим підприємствам, установам і організаціям, які розміщені на території Сарненської міської територіальної громади, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 8. Забезпечення на території Сарненської міської територіальної громади ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників, бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час і надання звітності щодо бронювання військовозобов'язаних у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 9. Забезпечення надання територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки відомостей про реєстрацію, банкрутство (ліквідацію) підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління, згідно із законодавством.
 10. Сприяння територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки у їх роботі в мирний час та під час мобілізації.
 1. Очікувані результати

      Реалізація Програми протягом 2022-2024 років сприятиме вирішенню питань за тими напрямами, де спостерігається дефіцит ресурсів з державного бюджету, та забезпечить проведення на належному рівні мобілізаційної підготовки, налагодження чіткої системи військового обліку, накопичення якісних мобілізаційних ресурсів.

 1. Фінансування Програми

      Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади, інших не заборонених законодавством джерел.

 

Фінансове забезпечення заходів із реалізації

Програми забезпечення мобілізаційної підготовки на території Сарненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

 

п/п

Найменування заходу

Обсяг витрат, тис., грн.

Джерело фінансу-вання

Розпорядник коштів

2022 рік

2023 рік

2024 рік

1

2

4

5

6

7

8

1.

Придбання паливно-мастильних матеріалів.

15,0

20,0

20,0

Бюджет міської територіальної громади

 

2.

Оплата транспортних послуг для забезпечення доставки людських і транспортних ресурсів до військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань, оповіщення та розшуку військовозобов’язаних.

20,0

20,0

25,0

Бюджет міської територіальної громади

САРНЕНСЬКА міська рада (для Сарненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки)

3.

Придбання канцелярських товарів.

5,0

5,0

5,0

Бюджет міської територіальної громади

САРНЕНСЬКА міська рада (для Сарненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки)

4.

Придбання бланкової продукції.

5,0

5,0

5,0

Бюджет міської територіальної громади

САРНЕНСЬКА міська рада (для Сарненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки)

5.

Придбання обладнання, господарських товарів,  будівельних  матеріалів для утримання та облаштування пункту управління мобілізацією.

5,0

5,0

5,0

Бюджет міської територіальної громади

САРНЕНСЬКА міська рада (для Сарненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки)

Разом:

50

55

60

 

 

 

 

 

    Секретар міської ради                                                                                   Андрій  МИЧКА

 

 

Прикріплені файли
rishennja_mobilizacijna-pidgotovka.docx.docx

Останні документи

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
19 серпня 2022
Гарбар В.М. Благоустрій магазину Київстар

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
19 серпня 2022
Про надання дозволу на рух великогогабаритного транспорту ДЛГ -12.08.2022

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
19 серпня 2022
Благоустрій магазину МЕЛОДІЯ

Документи → Розпорядження міського голови → 2022 рік → Серпень
10 серпня 2022
№185 від 10 серпня 2022 року "Про створення комісії з визначення  спортсменів, тренерів, спортивних команд Сарненської міської територіальної громади на 2022-2024 рокина отримання щомісячної підтримки"

Документи → Розпорядження міського голови → 2022 рік → Серпень
10 серпня 2022
№182 від 10 серпня 2022 року "  Про нагородження Подякою Сарненського міського голови"

Пошук документів