, Адміністратор

№207 від 28 травня 2021 року "Про затвердження змін до цільової Програми соціального захисту громадян "Турбота" на 2021 рік"

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

28 травня 2021 року                                                                                         № 207

 

"Про затвердження змін  до цільової

Програми соціального захисту

громадян "Турбота" на 2021 рік"

 

 

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями міської ради, міська рада

 

                                               В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити зміни до цільової Програми соціального захисту громадян "Турбота" на 2021 рік, затвердженої рішенням Сарненської міської ради від 24 грудня 2020 року № 83 (зі змінами), виклавши її у новій редакції, що додається.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів та соціальної політики (М. Шапірко) та першого заступника міського голови І. Назарця.

 

 

Міський голова                                                                   Руслан СЕРПЕНІНОВ

 

 

 

 

«СХВАЛЕНО»                                                           «ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішенням виконавчого комітету                                рішенням міської ради

23.04.2021  № 178                                                      28.05.2021  № 207

 

  ПРОГРАМА

соціального захисту громадян «Турбота» на 2021 рік

 

 1. I. Обґрунтування необхідності прийняття Програми

Законодавчі підстави для виконання Програми соціального захисту громадян «Турбота» на 2021 рік (далі – Програма): закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальні послуги», «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Бюджетний кодекс України».

Основним напрямком Програми є соціальний захист, матеріальна підтримка малозахищених верств населення громади та тих громадян, які потребують лікування онкологічних захворювань на 2021 рік.

 1. II. Мета та основні завдання Програми
 • Підтримка громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил та їх сімей, родин загиблих військовослужбовців в зоні антитерористичної операції/операції об’єднаних сил та учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, які зазнали тяжких поранень;
 • Надання грошової допомоги мешканцям громади, які потрапили у матеріальну скруту внаслідок хвороби, стихійного лиха, нещасних випадків;

Надання грошової допомоги мешканцям громади на лікування, а саме дітям, які мають істотні вади зі здоров’ям, тяжко хворим громадянам, що потребують екстреної медичної допомоги, тривалого лікування, оперативного втручання тощо;

 • Надання грошової допомоги громадянам з вадами слуху, ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС;
 • Надання одноразової грошової допомоги мешканцям громади, які потребують лікування онкологічних захворювань;
 • Надання щомісячної грошової допомоги громадянам, які потребують проведення імуносупресивної терапії згідно з додатком 2 «Реєстр громадян, які потребують допомоги на проведення імуносупресивної терапії».

III. Очікувані результати виконання Програми

Підвищення рівня матеріального забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями, людей похилого віку, ветеранів війни, праці, військової служби, одиноких непрацездатних громадян, учасників антитерористичної  операції/операції  об’єднаних сил та їх сімей, родин загиблих військовослужбовців у зоні антитерористичної операції/операції об’єднаних сил та учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, які зазнали тяжких поранень, та інших малозахищених верств населення району.

 1. IV. Заходи по виконанню Програми соціального захисту громадян «Турбота» на 2021 рік
 2. Надавати малозахищеним громадянам похилого віку, особам з інвалідністю натуральну допомогу (гаряче харчування, продуктові пакети, одяг), здійснювати заходи щодо забезпечення паливом, розширювати персональне шефство над малозабезпеченими громадянами.

КЗ «Центр надання соціальних послуг» Сарненської міської ради

                                                           Постійно

 1. Налагодити співпрацю з усіма громадськими і благодійними організаціями, що працюють у сфері соціального захисту населення для спільної організації забезпечення малозахищених верств населення одягом та продуктами харчування.

КЗ «Центр надання соціальних послуг» Сарненської міської ради

                                                           Постійно

 1. Забезпечити проведення Всеукраїнської благодійної акції "Милосердя" з метою надання конкретної матеріальної допомоги одиноким громадянам похилого віку, особам з інвалідністю.

КЗ «Центр надання соціальних послуг» Сарненської міської ради                                           Щорічно серпень-листопад місяці

 1. Надавати допомогу одиноким ветеранам в обробітку присадибних ділянок, ремонті житла, забезпеченні твердим паливом.

КЗ «Центр надання соціальних послуг» Сарненської міської ради.

                                                          Постійно.

 1. Забезпечити проведення ефективної роз’яснювальної роботи серед населення щодо змін або нововведень у законодавстві у районних засобах масової інформації з питань соціального захисту населення.

                                                                                  КЗ «Центр надання соціальних послуг» Сарненської міської ради, редакція газети «Сарненські новини», комунальне підприємство телерадіокомпанія «Полісся» Сарненської міської ради.

Постійно.

 

 1. V. Процедура призначення матеріальної грошової допомоги

 

 1. Порядок та умови надання матеріальної грошової допомоги (далі – матеріальна допомога) як однієї з форм надання соціальних послуг мешканцям громади, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до статей 27, 28 Закону України «Про соціальні послуги».
 2. Матеріальна допомога є безповоротною допомогою, яка надається мешканцям громади у безготівковій формі за рахунок коштів місцевого бюджету, передбачених на виконання Програми соціального захисту громадян «Турбота» на 2021рік.
 3. Як правило, матеріальна допомога надається заявнику один раз протягом календарного року.
 4. Матеріальна допомога може надаватись таким категоріям громадян:

-  діти, які мають істотні вади зі здоров’ям;

- тяжко хворі громадяни, що потребують екстреної медичної допомоги, тривалого лікування, оперативного втручання, реабілітації тощо;

- громадяни які потребують лікування у зв’язку з онкологічним захворюванням;

- учасники антитерористичної операції / операцій об’єднаних сил та їх сім′ї, родини загиблих військовослужбовців в зоні антитерористичної операції / операцій об’єднаних сил та учасники антитерористичної операції / операцій об’єднаних сил, які зазнали тяжких поранень;

- інші категорії осіб, які опинились в складних життєвих обставинах та потребують матеріальної допомоги внаслідок хвороби, стихійного лиха та інших екстремальних ситуацій техногенного характеру (пожежа, катастрофа, дорожньо-транспортна пригода та інше).

 1. Матеріальна допомога громадянам, які потребують проведення імуносупресивної терапії, виплачується КЗ «Центр надання соціальних послуг» Сарненської міської ради щомісячно в сумі 14000 грн. без прийняття рішення комісією для надання матеріальної грошової допомоги.
 2. Першочергово матеріальна допомога надається дітям, які мають істотні вади із здоров’ям та тяжко хворим особам, що потребують екстреної медичної допомоги. Іншим категоріям громадян матеріальна допомога надається на загальних засадах.
 3. Рішення про надання матеріальної допомоги приймається з урахуванням матеріально-побутових умов проживання та рівня забезпечення сім’ї.
 4. 8. Надання матеріальної допомоги з метою поліпшення фінансово-побутового становища працездатних громадян, які не відповідають критеріям п. 4 Порядку, не допускається.
 5. Матеріальна допомога надається виключно соціально незахищеним верствам населення за принципами черговості, соціальної справедливості та в межах коштів, що визначені бюджетом Програми на поточний рік, а також лише в випадках, коли всі інші можливості людини та системи державного соціального захисту вже вичерпані.
 6. 10. Матеріальна допомога надається на підставі письмової заяви громадянина про надання матеріальної допомоги. У заяві вказується прізвище, ім’я, по батькові заявника, місце проживання, телефон, обов’язково повідомляє про свою згоду на збір та обробку своїх персональних даних, пов’язаних з наданням йому матеріальної допомоги, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
 7. 11. До заяви додаються:

         - довідка з місця проживання;

- акт обстеження матеріально-побутових умов заявника, в якому вказати його матеріальний стан та необхідність допомоги. Акт має бути складений старостою та діловодом в сільській місцевості та працівниками КЗ «Центр надання соціальних послуг» у місті, підписаний членами комісії, які провели перевірку, і завірений печаткою (оригінал). Форма акта затверджується КЗ «Центр надання соціальних послуг» Сарненської міської ради;

- довідка заявника про присвоєння ідентифікаційного номера або довідка з податкового органу про те, що такий номер не присвоювався (копія);

- копія паспорта;

- довідка з медичного закладу про необхідність лікування в поточному році (в разі потреби);

- довідка відповідних органів про те, що громадяни потерпіли від стихійного лиха, пожежі, дорожньо-транспортної пригоди в поточному році тощо;

-   банківські реквізити для зарахування допомоги;

- інші підтверджуючі матеріали державних установ, Сарненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, військових частин тощо.

 

Підставою для призначення одноразової грошової допомоги для громадян на лікування онкологічного захворювання є надання таких документів:

1) заява, з якою громадянин письмово звертається до міського голови  із зазначенням згоди на обробку персональних даних;

2) копія паспорта заявника (обов’язково звірена з оригіналом);

3) копія документа про присвоєння ідентифікаційного номера заявнику;

4) банківські реквізити для зарахування допомоги;

5) медична довідка, яка підтверджує захворювання та перебування на обліку у лікаря-онколога (станом на дату подання).

 

 1. Усі заяви громадян щодо надання допомоги з відповідними документами за резолюцією Сарненського міського голови направляються на розгляд комісії.
 2. Комісія утворюється Сарненським міським головою із числа представників виконавчого апарату та КЗ «Центр надання соціальних послуг».
 3. Секретар комісії здійснює перевірку та комплектацію необхідних документів поданих для отримання громадянами матеріальної допомоги відповідно до п. 10 даної Процедури призначення.
 4. Якщо звернення громадянина про надання матеріальної допомоги не відповідає вимогам статті 24 Закону України «Про соціальні послуги» та даної Процедури (наприклад: не додані визначені документи), громадянин повідомляється листом про відмову у допомозі.
 5. У протоколі засідань комісії обов’язково вказується прізвище, ім’я, по батькові заявника, адреса та розмір наданої матеріальної допомоги.
 6. Міський голова розглядає матеріали про надання матеріальної допомоги з пропозиціями комісії і затверджує або відхиляє протокол комісії із своїми зауваженнями.
 7. Для обліку наданої матеріальної допомоги секретар веде реєстр одержувачів матеріальної допомоги, де обов’язково вказується прізвище, ім’я, по батькові одержувача, розмір наданої матеріальної допомоги, номер і дата протоколу засідання, згідно якого надано матеріальну допомогу заявнику.
 8. Виплата матеріальної допомоги для мешканців громади здійснюється за рахунок коштів бюджету Сарненської міської територіальної громади через бухгалтерію КЗ «Центру надання соціальних послуг» Сарненської міської ради.
 9. Кошти, передбачені для надання матеріальної допомоги населенню громади, не можуть використовуватися для іншої мети.
 10. Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюється згідно з додатками 1, 2 до Програми «Фінансове забезпечення виконання Програми».

 

 

 

 

Секретар ради                                                                      Андрій МИЧКА

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Додаток 1                                                                        

                                                                            до Програми соціального

                                                                            захисту громадян «Турбота»

                                                                            на 2021 рік

 

                  Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Сарненської міської територіальної громади через бухгалтерію КЗ «Центр надання соціальних послуг» Сарненської міської ради.

п/п

 

Зміст заходу

 

Обсяги фінансування (тис.грн.)

2021 рік

 

1.

Надання грошової допомоги учасникам та родинам учасників антитерористичної операції / операції об’єднаних сил, родинам загиблих військовослужбовців у зоні антитерористичної операції / операції об’єднаних сил

 

50,0

2.

Надання грошової допомоги мешканцям громади, які потрапили у матеріальну скруту внаслідок стихійного лиха, нещасних випадків

100,0

3.

Надання грошової допомоги мешканцям громади на лікування, а саме дітям, які мають істотні вади зі здоров’ям, тяжко хворим громадянам, що потребують екстреної медичної допомоги, тривалого лікування, оперативного втручання тощо

550,0

4.

Надання грошової допомоги мешканцям громади, які потребують лікування онкологічних захворювань

500,0

5.

Надання грошової допомоги ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС

 

30,0

6.

Надання грошової допомоги громадянам, які потребують проведення імуносупресивної терапії згідно з додатком 2  Програми соціального захисту громадян «Турбота» на 2021 рік

112,0

7.

Надання грошової допомоги особам з вадами слуху

30,0

 

Разом:

1372,0

 

Секретар ради                                                                      Андрій МИЧКА

                                                                              Додаток 2                                                                        

                                                                            до Програми соціального

                                                                            захисту громадян «Турбота»

                                                                            на 2021 рік

 

 

Реєстр громадян, які потребують допомоги на проведення імуносупресивної терапії

 

№п/п

ПІБ

Дата народження

Місце проживання

Сума, грн.

1.

Кушнір Сергій Миколайович

07.05.1974

м. Сарни, вул. Пушкіна, 2/2

112000,00

ВСЬОГО

112000,00

 

Розрахунок допомоги на проведення імуносупресивної терапії (згідно листа КНП «Сарненська центральна районна лікарня» Сарненської міської ради від 26.01.2021 №98):

 

14000,00(лікування на місяць, щоб уникнути відторгнення органу (пересадка серця)*8 місяців 2021 року=112000,00 грн.

 

 

 

Секретар ради                                                                      Андрій МИЧКА

 

Останні документи

Документи → Проєкти рішень радиПро прийняття транспортного засобу у комунальну власність Сарненської міської  територіальної громади в особі Сарненської міської ради

Документи → Проєкти рішень радиПро передачу деяких об’єктів із комунальної власності Сарненської міської територіальної громади у комунальну власність Вирівської сільської ради Сарненського району Рівненської області

Документи → Проєкти рішень радиПро прийняття у комунальну власність Сарненської міської  територіальної громади в особі Сарненської міської ради нерухомого майна

Документи → Проєкти рішень радиПро передачу індивідуально визначеного майна комунальної власності Сарненської міської територіальної громади в оперативне управління Сарненському ліцею № 4 Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області

Документи → Проєкти рішень радиПро внесення змін до переліку об’єктів нерухомого майна комунальної власності Сарненської міської територіальної громади

Пошук документів

Корисні посилання