, Адміністратор

№198 від 28 травня 2021 року "Про затвердження Програми соціально - правового захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, на 2021 - 2023 роки"

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

 

28 травня 2021 року                                                                          № 198

 

 

Про затвердження Програми соціально - правового захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, на 2021 - 2023 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


         На виконання Закону України «Про охорону дитинства», на підставі статтей 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення законних прав та інтересів дітей – жителів Сарненської міської територіальної громади, врахувавши рішення виконавчого комітету Сарненської міської ради від 23 березня 2021 року № 132 «Про схвалення Програми соціально - правового захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, на 2021 - 2023 роки», беручи до уваги висновок постійних комісій міської ради, міська рада:

 

В И Р І Ш И Л А

 

  1. Затвердити Програму соціально - правового захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, на 2021 - 2023 роки згідно з додатком.

 

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну діючу комісію з питань бюджету, фінансів та соціальної політики (М. Шапірко).

 

 

Міський голова                                                                   Руслан СЕРПЕНІНОВ

 

 

 

 

 

Програма

 соціально - правового захисту дітей-сиріт,

дітей, позбавлених батьківського піклування,

та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах,

на 2021 - 2023 роки         

 

На сьогодні на території громади, як і в цілому в державі, активізовано роботу, спрямовану на практичну реалізацію основних напрямів поліпшення становища дітей, зокрема щодо забезпечення права кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, на проживання та виховання в сім’ї.

 Одним з напрямів подолання сирітства є створення та поширення форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

Мета Програми

Метою Програми є створення та контроль в період з 2021 по 2023 роки умов для реалізації державних гарантій і конституційних прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, (далі – діти), а також контроль за дотриманням батьками або особами, які їх заміняють, належних умов для всебічного розвитку та виховання дітей, в тому числі і тих, які опинилися в складних життєвих обставинах на території Сарненської міської територіальної громади.

 

Шляхи і способи розв’язання проблеми

У ході виконання Програми передбачається:

приймати рішення стосовно влаштування кожної дитини в сім’ю громадян для усиновлення, під опіку та піклування, в прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу (далі - сім’я громадян) та до закладів на основі комплексної оцінки її потреб;

забезпечити пріоритетність влаштування дитини в сім’ю громадян;

влаштовувати дитину перших років життя до закладу, якщо з певних причин немає можливості влаштувати її на виховання в сім’ю громадян;

здійснювати переміщення дітей із закладу в заклад лише в тому разі, коли не існує можливостей для поліпшення їх стану в інший спосіб;

забезпечити дотримання принципу родинного  походження   при влаштуванні дітей у сім’ї громадян і до закладів.

 

Завдання Програми:

застосування ефективних форм соціальної підтримки дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

забезпечення права кожної дитини на проживання та виховання в сім’ї громадян;

забезпечення функціонування мережі дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

забезпечення підготовки та перепідготовки фахівців закладів соціального захисту дітей.

 

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть можливість:

забезпечити дотримання державних гарантій та конституційних прав дітей;

збільшити кількість дітей, повернутих в біологічну родину та усиновлених громадянами України;

піднести в суспільстві престиж та авторитет сімей усиновителів;

зменшити кількість дітей, вилучених із сімейного середовища;

посилити відповідальність місцевих органів виконавчої влади та органів  місцевого самоврядування за соціальний захист дітей;

зменшити кількість дітей, направлених до закладів;

збільшити кількість дітей, влаштованих у сім’ї громадян за місцем походження дитини;

створити умови для забезпечення реалізації права кожної дитини на збереження або поновлення контактів з біологічною родиною, родинним оточенням у тому разі, коли це не шкодить її інтересам;

підвищити фаховий рівень соціальних працівників.

 

Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади, інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

У 2021 – 2023 роках видатки на виконання Програми здійснюватимуться основними виконавцями в межах затверджених для них на відповідні роки асигнувань.

 

 

Заходи щодо виконання Програми

 

Найменування завдання

Найменування показника

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Обсяги фінансування з бюджету

міської територіальної громади

тис.грн

рік

1. Посилення превентивної роботи та підтримки сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах

1) зменшення кількості дітей, вилучених із сімейного середовища,

реалізація комплексних заходів з метою раннього виявлення сімей з дітьми, що опинилися у складних життєвих обставинах

(придбання паливно – мастильних матеріалів)

Служба у справах дітей Сарненської міської ради

50,0

 

55,0

 

60,0

2021

 

2022

 

2023

 

2) облік дітей та осіб, що бажають взяти їх на виховання; облік дітей, що опинилися у складних життєвих обставинах

забезпечення ведення електронного обліку дітей і громадян, які бажають узяти їх на виховання, та обліку дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах

(обслуговування і ремонт оргтехніки служби)

Служба у справах дітей міської ради

4,0

 

 

5,0

 

 

6,0

2021

 

 

2022

 

 

2023

 

3)забезпечення роботи служби у справах дітей міської ради, пов’язаної з обліком дітей різних категорій та веденням Єдиної інформаційно - аналітичної системи "Діти" на території громади

придбання ліцензійного програмного забезпечення для серверу ЄІАС «Діти»  служби у справах дітей міської ради

Служба у справах дітей міської ради

10,0

 

-

 

-

2021

 

2022

 

2023

 

4)забезпечення умов запуску серверу ЄІАС «Діти» служби у справах дітей міської ради

приведення приміщення служби у справах дітей у відповідність до вимог комплексної служби захисту інформації (КСЗІ)

(придбання та встановлення  відповідних елементів захисту)

Служба у справах дітей міської ради

10,0

 

-

 

-

2021

 

2022

 

2023

 

4) запобігання випадків відмови від новонародженої дитини

забезпечити роботу консультаційних пунктів центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в жіночих консультаціях, пологових будинках, пологових відділеннях та дитячих лікарнях з метою запобігання відмови матері від новонароджених дітей

КЗ «Центр надання соціальних послуг Сарненської міської ради» ,  КНП  "Сарненська центральна районна лікарня"

-

 

2.Забезпечення реалізації права дітей на виховання у сім'ях громадян за місцем походження дитини

1) кількість дітей, що повернені із закладів до біологічних родин та влаштовані у сім'ї громадян

проведення роботи з виведення дітей із закладів, які перебувають під опікою або піклуванням окремих громадян, з урахуванням інтересів дитини

Служба у справах дітей міської ради

-

 

 

2) надання дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної та інших видів допомоги

направлення дітей у соціально-реабілітаційний центр – дитяче містечко

КЗ «Центр надання соціальних послуг Сарненської міської ради», служба у справах дітей міської ради,

КНП Сарненська центральна районна лікарня.

-

 

3.Підвищення відповідальності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за соціальний захист дітей

1) адресна допомога сім’ям з дітьми з метою запобігання влаштуванню дітей до закладу

надання адресної допомоги сім’ям, де кризова ситуація зумовлює влаштування батьками дітей до закладу

КЗ «Центр надання соціальних послуг Сарненської міської ради»

-

 

 

2) забезпечення індивідуального підходу до реабілітації дитини

реалізація методики індивідуальної психологічної, реабілітаційної та корекційної допомоги дітям, зокрема тим, що перебувають в складних життєвих обставинах

КЗ «Центр надання соціальних послуг Сарненської міської ради», служба у справах дітей міської ради

-

 

 

3) забезпечення захисту житлових та майнових прав дітей

забезпечення закріплення житла за дитиною після позбавлення її батьків батьківських прав; створення та ведення реєстру житла для дітей

Служба у справах дітей міської ради,

КЗ «Центр надання соціальних послуг Сарненської міської ради»

-

 

4. Широке запровадження влаштування дітей в сім'ї громадян

1) запровадження моделі функціонування професійних прийомних та патронатних сімей

вивчення досвіду створення та функціонування прийомних та патронатних сімей та поширення його в громаді

Служба у справах дітей міської ради,

КЗ «Центр надання соціальних послуг Сарненської міської ради»

-

 

 

розроблення місцевої програми щодо патронатних сімей

КЗ «Центр надання соціальних послуг Сарненської міської ради»

-

 

 

2) термінове влаштування дитини в сім’ю громадян

вивчення досвіду щодо термінового влаштування дитини в сім'ю громадян та поширення його в громаді

Служба у справах дітей міської ради

 

-

 

 

3) забезпечення розвитку альтернативних форм влаштування дітей

забезпечення створення і функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу як альтернативних форм влаштування дітей

Служба у справах дітей міської ради,

КЗ «Центр надання соціальних послуг Сарненської міської ради»

 

-

 

 

4) популяризація процесу влаштування дітей в сім'ї громадян

проведення інформаційних кампаній з популяризації влаштування дітей в сім'ї громадян

Служба у справах дітей міської ради,

КЗ «Центр надання соціальних послуг Сарненської міської ради»

 

-

 

 

5) влаштування дітей з особливими потребами

підбір та підготовка громадян, які мають бажання взяти в сім’ю дитину з особливими потребами

КЗ «Центр надання соціальних послуг Сарненської міської ради» служба у справах дітей міської ради

-

 

5.Удосконалення системи надання соціальних послуг та соціальних виплат

1) ведення соціального інспектування та соціального супроводження сімей

забезпечення своєчасного виявлення сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, та здійснення їх соціального супроводу

КЗ «Центр надання соціальних послуг Сарненської міської ради»

-

 

 

2) питома вага дітей з особливими потребами, які виховуються в сім'ях, охоплених соціальними послугами

надання медичних та соціальних послуг сім’ям, які виховують дітей з особливими потребами

КНП "Сарненська центральна районна лікарня", 

КЗ «Центр надання соціальних послуг Сарненської міської ради»

-

 

 

3) питома вага дітей, які можуть бути повернені із закладів у сім'ї

проведення соціальної роботи з сім'ями, діти яких можуть бути повернені із закладів у сім'ї

КЗ «Центр надання соціальних послуг Сарненської міської ради», служба у справах дітей міської ради

-

 

6.Поліпшення умов утримання і виховання дітей

1) повернення дітей до біологічної родини

проведення соціальної роботи з біологічною родиною з метою створення умов для повернення дитини в біологічну сім’ю

КЗ «Центр надання соціальних послуг Сарненської міської ради», справах дітей міської ради

-

 

2)надання допомоги у профорієнтаційній підготовці старшокласників

проведення профорієнтаційної роботи серед старшокласників інтернат них установ

Управління освіти міської ради, КЗ «Центр надання соціальних послуг Сарненської міської ради»,

служба у справах дітей міської ради

-

 

3) створення умов для забезпечення доступу дітей до отримання відповідного освітнього рівня

7.Забезпечення соціального супроводження дітей після завершення їх перебування в закладах та сім'ях громадян

1) підготовка випускників закладів до самостійного життя

підготовка випускників закладів до самостійного життя та сприяння в соціальній адаптації

Управління  освіти міської ради,

 КЗ «Центр надання соціальних послуг Сарненської міської ради»

-

 

8.Забезпечення оптимальної мережі закладів для дітей з умовами виховання,

наближеними до сімейних та родинних

1)співпраця органів виконавчої влади з громадськими та благодійними організаціями, інвесторами відповідно до законодавства

надання підтримки громадським організаціям у реалізації їхніх програм, спрямованих на роботу з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування

Управління освіти, служба у справах дітей міської ради,

КЗ «Центр надання соціальних послуг Сарненської міської ради» 

-

 

 

Загальні обсяги фінансування

 

Бюджет міської територіальної громади

2021 рік

74,0 тис. грн

2022 рік

60,0 тис.грн

2023 рік

66,0 тис. грн

Всього

200,0 тис. грн

 

 

 

 

Секретар ради                                                                       Андрій  МИЧКА                

Останні документи

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
19 серпня 2022
Гарбар В.М. Благоустрій магазину Київстар

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
19 серпня 2022
Про надання дозволу на рух великогогабаритного транспорту ДЛГ -12.08.2022

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
19 серпня 2022
Благоустрій магазину МЕЛОДІЯ

Документи → Розпорядження міського голови → 2022 рік → Серпень
10 серпня 2022
№185 від 10 серпня 2022 року "Про створення комісії з визначення  спортсменів, тренерів, спортивних команд Сарненської міської територіальної громади на 2022-2024 рокина отримання щомісячної підтримки"

Документи → Розпорядження міського голови → 2022 рік → Серпень
10 серпня 2022
№182 від 10 серпня 2022 року "  Про нагородження Подякою Сарненського міського голови"

Пошук документів