, Адміністратор

№721 від 22 грудня 2017 року "Про звернення депутатів Сарненської міської ради Рівненської області до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Департаменту екології та природних...

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

22 грудня 2017 року                                                                                                         № 721

 

«Про звернення депутатів Сарненської міської ради Рівненської області до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації, Рівненської обласної ради, Рівненської обласної державної адміністрації, народних

депутатів України Євтушка С.М. та Корчика В.А.»

 

Розглянувши звернення депутатів Сарненської міської ради до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації, Рівненської обласної ради, Рівненської обласної державної адміністрації, народних депутатів Євтушка С.М. та Корчика В.А., керуючись Законами України «Про охорону атмосферного повітря», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення,  статтями 25,  26 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Схвалити звернення депутатів Сарненської міської ради до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації, Рівненської обласної ради, Рівненської обласної державної адміністрації, народних депутатів України Євтушка С.М. та Корчика В.А. (додається).
  2. Рішення надіслати до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації, Рівненської обласної ради, Рівненської обласної державної адміністрації, народних депутатів України Євтушка С.М. та Корчика В.А.
  3. Опублікувати це рішення згідно вимог чинного законодавства.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря ради та всі постійні комісії міської ради.

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                       С.Б. УСИК


Схвалено рішенням Сарненської міської ради

від 22.12.2017 № 721

 

 

З В Е Р Н Е Н Н Я

депутатів Сарненської міської ради Рівненської області до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації, Рівненської обласної ради, Рівненської обласної державної адміністрації, народних депутатів України Євтушка С.М. та Корчика В.А.

 

 

31 жовтня 2017 року в офіційному засобі масової інформації, а саме газеті «Сарненські новини» опубліковано повідомлення Товариства з обмеженою відповідальністю «Завод металевих виробів», що розташоване за адресою м. Сарни, вул. Соборна, 21 щодо направлення клопотання на отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря в кількості до 20,0 тон/в рік для проммайданчика. Згідно проектних розрахунків функціонування вказаного заводу, в повітря міста Сарни викидається в рік 6 тонн 134 кг забруднюючих речовин.

Керуючись нормою Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян - підприємців, які отримали такі дозволи, затверджене Постановою КМУ від 13.03.2002 № 302 громадська організація «За безпечні умови  життя», комісія з питань функціонування цеху термічної обробки цинком ТОВ «Завод металевих виробів» 17.11.2017 надали до Сарненської районної державної адміністрації зауваження з додатками (підписами мешканців міста Сарни) щодо розміщеного клопотання заводу  в газеті «Сарненські новини» на отримання дозволу на збільшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря до 20,0 тон/ в рік. На що Сарненська районна державна адміністрація надала відповідь про направлення звернення до Департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації з метою аналізу зауважень зазначених  у зверненні.

Питання щодо поліпшення стану навколишнього природного середовища, зменшення впливу негативних техногенних чинників, зменшення обсягів викидів в атмосферне повітря  неодноразово порушувалось мешканцями міста Сарни перед усіма органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Жителі міста постійно скаржаться на стан свого здоров’я, зокрема мешканці прилеглої території до заводу. Погіршення стану здоров’я проявляється в захворюваннях дихальних органів, порушення артеріального тиску, що призводить до головних болей, серцево-судинних захворювань, втоми, безсоння,  та ін.

Крім того, необхідно наголосити, що нормами чинного законодавства, зокрема статтями 35, 36 Закону України «Про питну воду, питне  водопостачання  та  водовідведення»,  обмежується  у  межах  зони


 

санітарної охорони джерел питної води та  об'єктів  централізованого  питного водопостачання, господарська та інша діяльність забороняється на території, що відводиться для забезпечення охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання, розміщення складів паливно- мастильних матеріалів, пестицидів та мінеральних добрив, накопичувачів промислових стічних вод, нафтопроводів та продуктопроводів, інших  об'єктів підвищеної небезпеки, що створюють небезпеку хімічного забруднення вод. Варто наголосити, що артезіанські свердловини Рівненської дистанції водопостачання, що здійснюють обслуговування міста Сарни, розміщені за 80 метрів до ТОВ «Завод металевих виробів».

Атмосферне повітря є одним з основних життєво  важливих  елементів навколишнього природного середовища. На території міста Сарни питання стану атмосферного повітря є вкрай важливим. Наявні порушення у сфері дотримання вимог природоохоронного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів щодо поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами виявлені під час проведення перевірки Державної екологічної інспекції у Рівненській області. Водночас, завод планує отримати дозвіл на збільшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, грунт, грунтові води, в водні горизонти, з яких видобувається питна вода, що, в свою чергу, ще погіршить екологічний стан міста, що впливає на загальну захворюваність населення.

Процеси глобалізації та суспільних трансформацій підвищили пріоритетність екологічної проблематики на рівні держави. Запровадження ресурсоефективних технологій більш чистого виробництва та поширення найкращого виробничого досвіду відбувається повільно, що на сьогоднішній день призводить до зміни клімату, зменшення тривалості життя в Україні.  Ще в 2010 році набрав чинності Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року», що передбачає ряд заходів на поліпшення екологічного стану держави. Зокрема, це стосується і атмосферного повітря, в тому числі і зменшення викидів забруднюючих речовин, охорони підземних та наземних вод, грунтів та ін.

У зв'язку з вищенаведеним, беручи до уваги надзвичайну  актуальність порушеного питання, керуючись Законами України «Про охорону атмосферного повітря», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Порядком проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян - підприємців, які отримали такі дозволи, затверджене Постановою КМУ від 13.03.2002 № 302, з метою забезпечення захисту життя та здоров’я громадян міста Сарни, депутати Сарненської міської ради, населення міста звертаються до Вас за підтримкою  та допомогою:

  • з'ясувати правові, обгрунтовані підстави на збільшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ «Завод металевих виробів»;


  • відмовити у наданні дозволу ТОВ «Завод металевих виробів» на збільшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в кількості до 20,0 тон/ в рік.
  • забезпечити здійснення позапланової перевірки, уповноваженими органами виконавчої влади,   діяльності  Товариства  з   обмеженою   відповідальністю

«Завод металевих виробів» в частині дотримання вимог законодавства з охорони навколишнього природного середовища (дотримання граничних визначених норм викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, відстані розміщення заводу до житлових масивів на території міста, до санітарної охорони джерел питної води, забезпечення  вивезення  небезпечних відходів діяльності заводу та ін.).

 

 

 

Депутати Сарненської міської ради УІІ скликання

Прикріплені файли
№721 від 22 грудня 2017 року "Про звернення депутатів Сарненської міської ради Рівненської області до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Департаменту екології та природних....docx

Останні документи

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
14 червня 2024
№ від 14 червня 2024 року "Про сприяння розвитку молодіжних громадських об’єднань, молодіжних рад, молодіжної інфраструктури"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
13 червня 2024
№ від 13 червня 2024 року "Про роботу Відділу соціального захисту Сарненської міської ради за період 2023-2024 роки "

Документи → Нормативно-правові засади діяльності
12 червня 2024
Рішення міської ради №11 від 20 листопада 2020 року "Про постійні комісії Сарненської міської ради VІІІ скликання" (із змінами від 24.09.2021 № 466, від 24.09.2021 № 467, від 14.07.2022 № 920, від 27.02.2024 № 1801)

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
12 червня 2024
№ від 12 червня 2024 року "Про встановлення режиму роботи ветеринарної аптеки по вул. Європейська, 27 у м. Сарни"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
12 червня 2024
№ від 12 червня 2024 року "Про розгляд заяви Царука Юрія Юрійовича про внесення змін в його облікові дані квартирного обліку у виконавчому комітеті Сарненської міської ради"

Пошук документів