, Адміністратор

№926 від 28 вересня 2018 року "Про затвердження Програми відшкодування комунальним підприємствам Сарненської міської ради різниці в тарифах на послуги з централізованого водовідведення, послуги з централізованого опалення та на теплову ...

Р І Ш Е Н Н Я

28 вересня 2018 року № 926


«Про затвердження Програми відшкодування

комунальним підприємствам Сарненської

міської ради різниці в тарифах на послуги

з централізованого водовідведення,

послуги з централізованого опалення

та на теплову енергію на 2018-2020 роки»


Відповідно до пунктів 22, 27 частини 1 статті 26, статей 59, 61, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»,Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» беручи до уваги висновок та рекомендації постійних депутатських комісій, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму відшкодування комунальним підприємствам Сарненської міської ради різниці в тарифах на послуги з централізованого водовідведення, послуги з централізованого опалення та на теплову енергію на 2018-2020 роки згідно додатку до цього рішення.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів та управління міською комунальною власністю (М’якішев І.Ф.), а організацію виконання на першого заступника міського голови (Хомич В.А.) та заступника міського голови з питань бюджету та фінансів (Жабчик А.В.).

Міський голова С.Б.Усик
"СХВАЛЕНО" "ЗАТВЕРДЖЕНО"

рішенням міськвиконкому рішенням міської ради

від 19.09.2018 № 368 від 28.09.2018 № 926


ПРОГРАМА

відшкодування комунальним підприємствам Сарненської міської ради різниці в тарифах на послуги з централізованого водовідведення, послуги з централізованого опалення та на теплову енергію на 2018-2020 роки

  1. Загальні положення

Програма відшкодування комунальним підприємствам Сарненської міської ради різниці в тарифах на послуги з централізованого водовідведення, послуги з централізованого опалення та на теплову енергію на 2018-2020 роки (далі — Програма) передбачає збереження кількості і якості надання послуг, що забезпечуються КП «Екосервіс» та КП «Сарнитеплосервіс».

Комунальні підприємства Сарненської міської ради КП «Екосервіс» та КП «Сарнитеплосервіс» здійснюють свою діяльність на підставі Статутів затверджених рішенням Сарненської міської ради. Основними видами діяльності підприємств є надання житлово-комунальних послуг з водовідведення,послуги з централізованого опалення та надання теплової енергії.

Згідно зі ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» орган місцевого самоврядування встановлює тарифи на житлово-комунальні послуги в розмірі не нижче економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво.

В разі змін цін на складові тарифів, збільшення мінімальної заробітної плати, податків та зборів діюче законодавство, зокрема, постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» з метою недопущення збитковості підприємств, які надають такі послуги, передбачає коригування тарифів за відповідними складовими.

Проте, сама процедура коригування,  організаційні та технологічні зміни на підприємствах, не дозволяють здійснювати коригування діючих тарифів при кожній зміні цін на складові. В результаті на підприємствах створюються значні суми кредиторської заборгованості, в тому числі по податках, оплаті за енергоносії тощо. Виробник послуг не в змозі проводити поточні ремонти мереж через відсутність коштів.

На сьогоднішній  день відсутність  відшкодовування витрат  комунальних підприємств в розмірі  різниці між фактичними витратами та нарахуваннями за надані послуги відповідно до діючих тарифів ставить під загрозу стабільність забезпечення населення житлово-комунальними послугами належної якості і може призвести до:

припинення або суттєвого обмеження надання цих послуг;

збільшення заборгованості за спожиті паливно-енергетичні ресурси, ПДВ та інші товарно-матеріальні цінності;

нарахування підприємствам штрафних санкцій і пені за несвоєчасні і неповні розрахунки за енергоносії та несвоєчасну оплату податкових зобов’язань.

Дана ситуація має сферу негативного впливу на державу, в особі Сарненської міської ради.

Таким чином, виділення коштів на відшкодування різниці в тарифах з міського бюджету є найбільш реальним джерелом забезпечення стабільної фінансової діяльності комунального підприємства «Екосервіс» та комунального підприємства «Сарнитеплосервіс» в період діючих тарифів та на період до встановлення нових тарифів із врахування понесених фактичних витрат підприємств.

Відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України зазначено, що видатки міського бюджету можуть здійснюватися на інші програми, пов’язані з виконанням власних повноважень затверджених міською радою.

Враховуючи зазначене, відшкодування органами місцевого самоврядування різниці в тарифах можливе за рахунок коштів міського бюджету за умови прийняття відповідної Програми.

Для відображення видатків на відшкодування різниці в тарифах Тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію» передбачено відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання).

Дана Програма розроблена на виконання та з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про ціни і ціноутворення», постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

II. Мета Програми

Прийняття даної Програми має за мету:

прогнозування та виділення з міського бюджету коштів для відшкодування різниці в  діючих тарифах та економічно обґрунтованих витратах, пов’язаних з наданням житлово-комунальних послуг на території міста комунальними підприємствами;

забезпечення беззбиткової діяльності  комунальних підприємств відповідно до вимог ст.31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»;

збереження кількості і якості надання послуги з централізованого водовідведення,послуги з централізованого опалення та надання теплової енергії;

своєчасне розрахування за надані послуги.

III. Шляхи розв’язання проблеми

З метою врахування інтересів як споживачів послуг, так і комунальних підприємств  «Екосервіс» та «Сарнитеплосервіс», вирішення проблеми пропонується здійснити шляхом прийняття рішення Сарненською міською радою  «Про затвердження Програми відшкодування комунальним підприємствам Сарненської міської ради різниці в тарифах на послуги з централізованого водовідведення, послуги з централізованого опалення та на теплову енергію на 2018-2020 роки» та виділення з міського бюджету коштів для відшкодування різниці в тарифах виробнику житлово-комунальних послуг у випадку невідповідностіфактичної вартості послуг затвердженим тарифам.

IV. Фінансове забезпечення Програми

Фактичне відшкодування різниці в тарифах для КП «Екосервіс», КП «Сарнитеплосервіс» проводиться на підставі розрахунків різниці в тарифах на житлово- комунальні послуги, яка виникла у зв’язку із встановленням тарифів на житлово-комунальні послуги та більшими фактичними понесеними витратами на їх виробництво, згідно Порядку відшкодування комунальним підприємствам Сарненської міської ради різниці в тарифах на послуги з централізованого водовідведення, послуги з централізованого опалення та на теплову енергію (Додається).

Фінансування заходів Програми здійснюється в межах фінансових можливостей міського бюджету.

Головний розпорядник коштів здійснює перерахування коштів міського бюджету одержувачу бюджетних коштів – КП «Екосервіс», КП «Сарнитеплосервіс» Сарненської міської ради на рахунки, відкриті в УДКСУ в Сарненському районі.

Заходи Програми

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів на 2018-2020 роки, тис.грн

Очікуваний результат

2018

2019

2020

Відшкодування різниці в тарифах на послуги з водовідведення для КП «Екосервіс» Сарненсько міської ради

500,0

500,0

500,0

-забезпечення беззбиткової діяльності підприємства в частині надання послуг з централізованого водовідведення;

- дотримання вимог діючого законодавства;

- отримання стабільних та якісних житлово-комунальних послуг

Відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого опалення та на теплову енергію для КП «Сарнитеплосервіс»

1500,0

500,0

500,0-забезпечення беззбиткової діяльності підприємства в частині надання послуг з централізованого опалення та теплової енергії;

- дотримання вимог діючого законодавства;

- отримання стабільних та якісних житлово-комунальних послуг

V.Система управління та контролю за ходом виконання Програми

Координація по виконанню Програми покладається на заступників міського голови згідно розподілу посадових обов’язків та на відділ житлово-комунального господарства та розвитку території Сарненської міської ради.Секретар ради Т.Ф.Палієнко

Додаток

до Програми

ПОРЯДОК

відшкодування комунальним підприємствам Сарненської міської ради різниці в тарифах на послуги з централізованого водовідведення, послуги з централізованого опалення та на теплову енергію

  1. Цей Порядок визначає механізм розрахунків, обліку та відшкодування КП «Екосервіс» та КП «Сарнитеплосервіс» Сарненської міської ради різниці в тарифах на послуги з водовідведення та послуги з централізованого теплопостачання та надання теплової енергії, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості наданих послуг (фактичних витрат) діючим тарифам.

  2. Видатки на відшкодування втрат КП «Екосервіс» та КП «Сарнитеплосервіс» Сарненської міської ради, що пов'язані із дією  цін/тарифів на послуги з централізованого водовідведення, послуги з централізованого опалення та на теплову енергію нижчих від розміру обґрунтованих витрат на їх виробництво, міська рада передбачає у міському бюджеті згідно з наданими виробником послуг фактичних розрахунків, що затверджується з виконавчим комітетом  Сарненської міської ради.

  3. Сарненська міська рада укладає з КП «Екосервіс» та КП «Сарнитеплосервіс» договір на відшкодування втрат, що пов'язані із дією цін/тарифів на послуги з централізованого водовідведення, послуги з централізованого опалення та на теплову енергію, нижчих від розміру обґрунтованих витрат на їх виробництво.

  4. Обсяг різниці в тарифах надається КП «Екосервіс» та КП «Сарнитеплосервіс» відповідно до даної форми:

РОЗРАХУНОК
різниці в тарифах на послуги з централізованого водовідведення по КП «Екосервіс»/ на послуги з централізованого опалення та на теплову енергію по КП «Сарнитеплосервіс»

Місяць, рік

Фактичні нарахування згідно із встановленими тарифами на послуги з централізованого водовідведення/з централізованого опалення та на теплову енергію

Фактичні витрати з надання послуг (повна собівартість)

Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями

Трансфери з державного та місцевого бюджетів, отримані підприємством для відшкодування заборгованості з різниці в тарифах, або відшкодування окремих витрат згідно зі складовими затверджених тарифів

Підлягає відшкодуванню

 

 

 

 

 

 Керівник підприємства

__________________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (економіст)

__________________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

6.  Кошти зараховуються на рахунки КП «Екосервіс» та КП «Сарнитеплосервіс», що відкриті в УДКСУ в Сарненському районі та використовуються виключно на:

- для КП «Екосервіс» на оплату спожитої електроенергії та податку на додану вартість;

- для КП «Сарнитеплосервіс» на оплату спожитої електроенергії та альтернативних джерел палива (дрова, солома тощо).

7. КП «Екосервіс» та КП «Сарнитеплосервіс» готують розрахунки з різниці в тарифах за визначеною формою та подають для затвердження виконавчому комітету міської ради за 2017 рік до 01 листопада 2018 року і надалі щоквартально - до 10 числа наступного за звітним періодом зі всіма підтверджуючими документами.

8. Міська рада на підставі затверджених розрахунків в межах бюджетних асигнувань на цю Програму проводить відшкодування втрат, що пов'язані із дією  цін/тарифів на послуги з централізованого водовідведення, послуги з централізованого опалення та на теплову енергію нижчих від розміру обґрунтованих витрат на їх виробництво.

Секретар ради Т.Ф.Палієнко

Прикріплені файли
№926 від 28 вересня 2018 року "Про затвердження Програми відшкодування комунальним підприємствам Сарненської міської ради різниці в тарифах на послуги з централізованого водовідведення, послуги з централізованого опалення та на теплову ....doc

Останні документи

Документи → Розпорядження міського голови → 2021 рік → Жовтень№245 від 22 жовтня 2021 року "Про нагородження Грамотою Сарненської міської ради"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету№ від 23 жовтня 2021 року "Про схвалення змін до цільової Програми з надання допомоги хворим, які проживають на території громади та отримують програмний гемодіаліз, на 2021 рік"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету№ від 20 жовтня 2021 року "Про затвердження протоколу засідання комісії з питань формування пропозицій стосовно забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа Сарненської міської ради"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету№ від 20 жовтня 2021 року "Про розгляд звернення жительки с. Дубки (особа) щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету№ від 20 жовтня 2021 року "Про розгляд звернення жительки с. Велике Вербче (особа) щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»"

Пошук документів

Корисні посилання