, Адміністратор

 Про затвердження змін до Програми соціального захисту громадян «Турбота» на 2022-2024 роки

С А Р Н Е Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

 Р І В Н Е Н С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І

 (VІIІ  С К Л И К А Н Н Я)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

___________2024 року                                                                                                                     № ____

 

 Про затвердження змін до Програми

соціального захисту громадян «Турбота»

на 2022-2024 роки

Керуючись Бюджетним кодексом України, законами України «Про соціальні послуги» (зі змінами), «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» (зі змінами), «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» (зі змінами), «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (зі змінами), «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (зі змінами), «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» (зі змінами), «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (зі змінами), п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням із постійними комісіями міської ради, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А: 

  1. Затвердити схвалені виконавчим комітетом міської ради зміни до Програми соціального захисту громадян «Турбота» на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сарненської міської ради від 14.07.2021 № 335 (зі змінами), виклавши її в новій редакції (додається).
  2. Фінансовому управлінню Сарненської міської ради передбачати кошти на виконання заходів до Програми в межах реальних фінансових можливостей бюджету Сарненської міської територіальної громади на відповідні роки.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів та соціальної політики (Максим Шапірко), а організацію виконання ­– на першого заступника міського голови Івана НАЗАРЦЯ.

 

 

Міський голова                                                                                                       Руслан СЕРПЕНІНОВ

 

 

СХВАЛЕНО                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету                                                                           Рішення міської ради

________2024 № ____                                                                                             _________2024 №____

                                                                                              

 

  

  ПРОГРАМА

соціального захисту громадян «Турбота» на 2022-2024 роки

 

  1. I. Обґрунтування необхідності прийняття Програми

Соціальний захист є основним завданням соціальної політики, що ставить за мету забезпечення прав і гарантій людини у сфері рівня та якості життя.

Ефективний соціальний захист – це не лише гарантовані державою соціальне забезпечення (пенсії, виплати, доплати) і створена мережа надання соціальних послуг, а й комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні за рахунок коштів міського бюджету Сарненської міської територіальної громади шляхом надання, в доповнення до державного соціального забезпечення, додаткових гарантій соціального захисту жителям населених пунктів міської ради, забезпечення добробуту та покращення соціального самопочуття кожної людини. Саме на розвиток цих стратегічних завдань, зростання рівня життя, надання в повному обсязі соціальних послуг вразливим категоріям громадян з урахуванням їх реальних потреб спрямовані соціальні ініціативи.

Основним шляхом поліпшення соціальної ситуації на території Cарненської міської територіальної громади є відповідне формування соціальної підтримки.

Програма «Турбота» Сарненської міської ради на 2022-2024 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та інших нормативно - правових актів.

 

  1. II. Мета та основні завдання Програми

Матеріальна підтримка військовослужбовців, які зазнали поранень, травм, каліцтва внаслідок військової агресії російської федерації проти України, матеріальна підтримка сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, операції об’єднаних сил, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України.

Надання грошової допомоги мешканцям громади, які потрапили у матеріальну скруту внаслідок хвороби, стихійного лиха, нещасних випадків, пожежі, руйнувань та пошкоджень майна внаслідок воєнних дій.

Надання грошової допомоги мешканцям Сарненської міської територіальної громади на лікування, дітям, які мають істотні вади зі здоров’ям, тяжко хворим громадянам, що потребують екстреної медичної допомоги, тривалого лікування, оперативного втручання тощо.

Надання грошової допомоги мешканцям громади, які потребують лікування онкологічних захворювань.

Надання щомісячної грошової допомоги громадянам, які потребують проведення імуносупресивної терапії згідно з додатком 2 цієї Програми.

Надання одноразової грошової винагороди особам, яким присвоєно звання «Почесний громадянин Сарненської міської територіальної громади» або члену його сім’ї чи особі, яка перебуває в родинних стосунках, в разі присвоєння звання посмертно.

Надання одноразового грошового відшкодування одному з батьків (опікунів) вартості путівки за отримані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей (від 7 років до настання повноліття), які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а саме: діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти, перебуває у полоні) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації, із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації.

 

III. Очікувані результати виконання Програми

Підвищення рівня матеріального забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями, людей похилого віку, ветеранів війни, одиноких непрацездатних громадян, військовослужбовців, які зазнали поранень, травм, каліцтва внаслідок військової агресії російської федерації проти України і сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, осіб, яким присвоєно звання  «Почесний громадянин Сарненської міської територіальної громади» або члену його сім’ї чи особі, яка перебуває в родинних стосунках в разі присвоєння звання посмертно. Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а саме: діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти, перебуває у полоні) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації, із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації.

 

  1. IV. Заходи по виконанню Програми соціального захисту громадян «Турбота» на 2022-2024 роки

Заходи виконання Програми визначено у додатку 1 до Програми.

Грошова допомога громадянам, передбаченацією Програмою надається відповідно до Процедури призначення грошової допомоги, визначеної у розділі V Програми.

 

  1. V. Процедура призначення грошової

допомоги/винагороди/відшкодування

Порядок та умови надання грошової допомоги/винагороди/відшкодування, як однієї з форм надання соціальних послуг мешканцям громади, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до статей 27, 28 Закону України «Про соціальні послуги».

Грошова допомога/винагорода/відшкодування є безповоротною, яка надається мешканцям громади у безготівковій формі за рахунок коштів бюджету Сарненської міської територіальної громади, передбачених на виконання Програми соціального захисту громадян «Турбота» на 2022-2024 роки.

Грошова допомога/винагорода/відшкодування надається заявнику, як правило, один раз протягом календарного року. Як виняток, грошова допомога може бути надана більше одного разу протягом календарного року заявнику, який постраждав внаслідок стихійного лиха, нещасних випадків, пожежі, руйнувань та пошкоджень майна внаслідок воєнних дій, військовослужбовцям, які зазнали поранень, травм, каліцтва, контузій внаслідок військової агресії російської федерації проти України, або члену його сім’ї чи особі, яка перебуває в родинних стосунках, для його лікування.

Грошова допомога може надаватись таким категоріям громадян:

-  дітям, які мають істотні вади зі здоров’ям;

- громадянам, що потребують екстреної медичної допомоги, тривалого лікування, оперативного втручання, реабілітації тощо;

- громадянам, які потребують лікування у зв’язку з онкологічним захворюванням;

- військовослужбовцям, які зазнали поранень, травм, каліцтва, контузій внаслідок військової агресії російської федерації проти України або члену його сім’ї чи особі, яка перебуває в родинних стосунках, для його лікування в розмірі 30 000 гривень;

- члену сім’ї, родини або особі, яка здійснила поховання та взяла на себе зобов’язання встановити надмогильний пам’ятник загиблим (померлим) Захисникам і Захисницям України, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції, операції об’єднаних сил у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії російської федерації, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції та у період здійснення зазначених заходів, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України і поховані на території громади або за її межами, для виготовлення та встановлення надмогильного пам’ятника, у тому числі сім’ям, родинам, які встановили надмогильний пам’ятник за власні кошти, в розмірі 57 000 гривень;

- особам, яким присвоєно звання  «Почесний громадянин Сарненської міської територіальної громади», або члену його сім’ї чи особі, яка перебуває в родинних стосунках, у разі присвоєння звання посмертно, одноразова грошова винагорода в розмірі 100 (сто) тисяч гривень (без урахуванням податку на доходи  фізичних осіб та військового збору). Оподаткування коштів, одержаних у вигляді Винагороди, здійснюється у порядку, визначеному законодавством України;

- іншим категоріям осіб, які опинились в складних життєвих обставинах, потребують матеріальної допомоги внаслідок хвороби, стихійного лиха, нещасних випадків та інших екстремальних ситуацій техногенного характеру (пожежа, катастрофа, дорожньо-транспортна пригода та інше).

 

Грошова допомога громадянам, які потребують проведення імуносупресивної терапії, виплачується КЗ «Центр надання соціальних послуг» Сарненської міської ради щомісячно в сумі 14 000 грн, а з 01.05.2024 року в сумі 6 000 грн  без прийняття рішення комісією для надання грошової допомоги (додаток 2).

 

Першочергово грошова допомога надається дітям, які мають істотні вади із здоров’ям  та тяжко хворим особам, що потребують екстреної медичної допомоги.

Іншим категоріям громадян грошова допомога надається на загальних засадах.

Рішення про надання грошової допомоги приймається з урахуванням матеріально-побутових умов проживання та рівня забезпечення сім’ї.

Грошова допомога надається соціально незахищеним верствам населення за принципами черговості, соціальної справедливості та в межах коштів, що визначені бюджетом Програми, а також лише у випадках, коли всі інші можливості людини та системи державного соціального захисту вже вичерпані.

Грошова допомога надається на підставі письмової заяви громадянина про надання грошової допомоги. У заяві вказується прізвище, ім’я, по батькові заявника, місце проживання, телефон, обов’язково повідомляє про свою згоду на збір та обробку своїх персональних даних, пов’язаних з наданням йому грошової допомоги, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

До заяви додаються:

         - довідка з місця проживання;

- акт обстеження матеріально-побутових умов заявника, в якому вказуєтьсяя його матеріальний стан та необхідність допомоги. Акт має бути складений старостою та діловодом в сільській місцевості та працівниками                КЗ «Центр надання соціальних послуг» у місті, підписаний членами комісії, які провели перевірку, і завірений печаткою (оригінал). Форма акта затверджується КЗ «Центр надання соціальних послуг» Сарненської міської ради;

- копія облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера                      

облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);

- паспорт (його копія), витяг з реєстру територіальної громади про зареєстроване місце проживання;

- довідка з медичного закладу про необхідність лікування в поточному році (в разі потреби);

- довідка відповідних органів про те, що громадяни потерпіли від стихійного лиха, нещасних випадків, пожежі, дорожньо-транспортної пригоди в поточному році тощо;

- банківські реквізити для зарахування допомоги;

- інші підтверджуючі матеріали державних установ, Сарненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, військових частин тощо.

 

Грошова допомога на виготовлення та встановлення надмогильного пам’ятника надається члену сім’ї (в разі його відсутності – члену родини) загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на підставі письмової заяви.

До заяви додаються:

- паспорт (його копія) громадянина України, витяг з реєстру територіальної громади про зареєстроване місце проживання;

- копія облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);

- копія свідоцтва про смерть Захисника і Захисниці України;

- копія сповіщення про загибель або інших документів, що підтверджують загибель/смерть Захисника і Захисниці України;

- документ, що підтверджує зареєстроване місце проживання у Сарненській міській територіальній громаді загиблого (померлого) Захисника і Захисниці України до дня загибелі (смерті);

- копії документів, що підтверджують родинні зв’язки членів сім’ї загиблого (померлого) Захисника і Захисниці України;

 - реквізити рахунку (IBAN), на який має бути перерахована матеріальна допомога;

- письмова згода інших членів сім’ї на перерахування матеріальної допомоги уповноваженому члену родини.

 

Одноразова грошова винагорода особам, яким присвоєно звання  «Почесний громадянин Сарненської міської територіальної громади», або члену його сім’ї чи особі, яка перебуває в родинних стосунках, в разі присвоєння звання посмертно, надається на підставі письмової заяви, поданої до відділу соціального захисту міської ради, протягом шести місяців з дня прийняття рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин Сарненської міської територіальної громади», відповідно до Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин Сарненської міської територіальної громади», затвердженого рішенням Сарненської міської ради від 06.10.2023 № 1555.

 

Грошова допомога для громадян на лікування онкологічного захворювання призначається на підставі надання таких документів:

1) заява, з якою громадянин письмово звертається до міського голови із зазначенням згоди на обробку персональних даних;

2)  паспорт (його копія), витяг з реєстру територіальної громади про зареєстроване місце проживання;

3) копія облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);

4) банківські реквізити для зарахування допомоги;

5) медична довідка, яка підтверджує захворювання та перебування на обліку у лікаря-онколога (станом на дату подання).

Одноразове грошове відшкодування одному з батьків (опікунів) вартості путівки, що не перевищує 15 тис.грн за отримані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей (від 7 років до настання повноліття), які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а саме: діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти, перебуває у полоні) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації, із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації.

Підставою для призначення грошового відшкодування є надання таких документів:

1) заява, з якою громадянин письмово звертається до міського голови із зазначенням згоди на обробку персональних даних;

2)  паспорт (його копія), витяг з реєстру територіальної громади про зареєстроване місце проживання;

3) свідоцтво (його копія) про народження дитини, яка отримала послуги з оздоровлення чи відпочинку;

4) копія свідоцтва про смерть Захисника/Захисниці України (одного з батьків)/сповіщення про зниклого безвісти/загиблого/померлого Захисника/Захисниці України (одного з батьків);

5) копія сповіщення про перебування Захисника/Захисниці у полоні;

6) копія облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);

7) банківські реквізити для зарахування відшкодування;

8) документи, які підтверджують отримання послуг з оздоровлення чи відпочинку дитини в поточному році.

Усі заяви громадян щодо надання грошової допомоги/винагороди/відшкодування з відповідними документами за резолюцією міського голови направляються на опрацювання комісії при виконавчому комітеті Сарненської міської ради для розгляду заяв громадян про надання грошової допомоги по програмі соціального захисту громадян «Турбота».

Комісія утворюється розпорядженням Сарненського міського голови із числа представників апарату Сарненської міської ради та її виконавчого комітету та КЗ «Центр надання соціальних послуг».

Секретар комісії здійснює перевірку та комплектацію необхідних документів, поданих для отримання громадянами грошової допомоги/винагороди/відшкодування.

Якщо звернення громадянина про надання грошової допомоги/винагороди/відшкодування не відповідає вимогам статті 24 Закону України «Про соціальні послуги» та зазначеної Процедури (наприклад: не додані визначені документи), громадянин повідомляється листом про відмову у допомозі.

У протоколі засідань комісії для розгляду заяв громадян обов’язково вказується прізвище, ім’я, по батькові заявника, адреса та розмір надання грошової допомоги/винагороди/відшкодування.

Для обліку наданої грошової допомоги/винагороди/відшкодування секретар веде реєстр одержувачів грошової допомоги, де обов’язково вказується прізвище, ім’я, по батькові одержувача, розмір наданої грошової допомоги, номер і дата протоколу засідання, згідно з яким надано грошову допомогу заявнику.

Виплата грошової допомоги/винагороди/відшкодування для мешканців громади здійснюється за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади через бухгалтерію КЗ «Центр надання соціальних послуг» Сарненської міської ради. Грошова допомога на лікування не виплачується у разі смерті заявника на день виплати.

Кошти, передбачені для надання грошової допомоги населенню громади, не можуть використовуватися для іншої мети.

 

 

VІ. Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Сарненської міської територіальної громади, згідно з додатками 1, 2 до Програми.

 

VІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Відділ соціального захисту Сарненської міської ради здійснює координацію за виконанням заходів та завдань Програми, контроль – постійна комісія міської ради з питань бюджету, фінансів та соціальної політики.

За результатами аналізу виконання програмних заходів з урахуванням загальної соціально-економічної ситуації в міській громаді та змін зовнішніх умов, що можуть мати місце в ході реалізації Програми, допускається коригування заходів, шляхом внесення змін до Програми.

Виконання Програми припиняється після закінчення встановленого строку, після чого відділ соціального захисту Сарненської міської ради складає заключний звіт про результати її виконання та подає його на розгляд сесії міської ради разом із пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання Програми не пізніше ніж у двомісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання.

 

 

 

                                                                         

Додаток 1                                                                        

                                                                            до Програми соціального

                                                                            захисту громадян «Турбота»

                                                                            на 2022-2024 роки

 

                  Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Сарненської міської територіальної громади через бухгалтерію КЗ «Центр надання соціальних послуг» Сарненської міської ради.

п/п

 

Зміст заходу

 

Обсяги фінансування (тис. грн)

2022 рік

2023 рік

2024 рік

 

1.

Надання грошової допомоги військовослужбовцям, які зазнали поранень, травм, каліцтва, контузій внаслідок військової агресії російської федерації проти України, або члену його сім’ї чи особі, яка перебуває в родинних стосунках, для його лікування.

810,0

7000,0

900,0

2.

Надання грошової допомоги члену сім’ї, родини або особі, яка здійснила поховання та взяла на себе зобов’язання встановити надмогильний пам’ятникзагиблим (померлим) учасникам АТО/ООС, Захисникам і Захисницям України у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України .

 

4841,0

 

 

2736,0

3.

Надання грошової допомоги мешканцям громади, які потрапили у матеріальну скруту внаслідок стихійного лиха, нещасних випадків, пожежі, руйнувань та пошкоджень майна внаслідок воєнних дій.

700,0

710,0

710,0

4.

Надання грошової допомоги мешканцям громади на лікування, а саме дітям, які мають істотні вади зі здоров’ям, тяжко хворим громадянам, що потребують екстреної медичної допомоги, тривалого лікування, оперативного втручання тощо.

630,0

710,0

730,0

5.

Надання грошової допомоги мешканцям громади, які потребують лікування онкологічних захворювань

680,0

730,0

780,0

6.

Надання грошової допомоги громадянам, які потребують проведення імуносупресивної терапії згідно з додатком 2  Програми соціального захисту громадян «Турбота» на 2022-2024 роки.

168,0

168,0

104,0

7.

Надання одноразової грошової винагороди особам, яким присвоєно звання  «Почесний громадянин Сарненської міської територіальної громади», або члену його сім’ї чи особі, яка перебуває в родинних стосунках, у разі присвоєння звання посмертно.

 

250,0

360,0

8.

Надання одноразового грошового відшкодування одному з батьків (опікунів) вартості путівки, що не перевищує 15 тис.грн за отримані послуги з оздоровлення або відпочинку дітей (від 7 років до настання повноліття), які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а саме: діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти, перебуває у полоні) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації, із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації.

 

 

1305,0

 

Разом:

2988,0

14409,0

7625,0

  

 

  

Додаток 2                     

до Програми соціального

захисту громадян «Турбота»

на 2022-2024 роки

 

 

Реєстр громадян, які потребують допомоги на проведення імуносупресивної терапії

 

№п/п

ПІБ

Дата народження

Місце проживання

Обсяг фінансування ( грн.)

2022 рік

2023 рік

2024 рік

1.

Кушнір Сергій Миколайович

07.05.1974

м. Сарни,             вул. Польська, 2/2

168 000,0

168 000,0

104 000,0

Всього

168 000,0

168 000,0

104 000,0

Всього на 2022-2024 рр.

440 000,00

 

Розрахунок допомоги на проведення імуносупресивної терапії (згідно листів комунального некомерційного підприємства «Сарненська центральна районна лікарня» Сарненської міської ради № 98 від 26.01.2021 та № 575/01-13/24 від 09.05.2024):

14 000,00 (лікування на місяць, щоб уникнути відторгнення органу (пересадка серця) х 12 місяців 2022 року = 168 000,00 грн.

14 000,00 (лікування на місяць, щоб уникнути відторгнення органу (пересадка серця) х 12 місяців 2023 року = 168 000,00 грн.

14 000,00 (лікування на місяць, щоб уникнути відторгнення органу (пересадка серця) х 4 місяців 2024 року = 56 000,00 грн.

6 000,00 (лікування на місяць, щоб уникнути відторгнення органу (пересадка серця) х 8 місяців 2024 року = 48 000,00 грн.

Прикріплені файли
Про затвердження змін до Програми соціального захисту громадян «Турбота» на 2022-2024 роки.docx

Останні документи

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
15 липня 2024
Додаток 3 до протоколу № 29 від 12 липня 2024 року

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
15 липня 2024
Додаток 2 до протоколу № 29 від 12 липня 2024 року

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 29 позачергова сесія від 12 липня 2024 року
15 липня 2024
Додаток 1 до протоколу № 29 від 12 липня 2024 року

Документи → Протоколи засідань постійних комісій → З питань бюджету, фінансів та соціальної політики → VIII скликання
15 липня 2024
Протокол № 7 від 10.07.2024

Документи → Рішення виконавчого комітету → 2024 рік → Липень
15 липня 2024
№ 458 від 11 липня 2024 року "Про розгляд заяви про вихід з членів особистого селянського господарства мешканки Городецького старостинського округу №4"

Пошук документів