, Служба у справах дітей

Положення про Службу у справах дітей

П О Л О Ж Е Н Н Я
ПРО СЛУЖБУ У СПРАВАХ ДІТЕЙ
САРНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

І. Загальні положення

1.1. Служба у справах дітей Сарненської міської ради (далі - служба) є виконавчим органом Сарненської міської ради, утворюється рішенням міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і в межах Сарненської міської територіальної громади забезпечує виконання покладених на службу завдань.
1.2. Служба, як виконавчий орган Сарненської міської ради, є органом опіки та піклування із всіма повноваженнями та обов’язками щодо соціально – правового захисту дітей на підвідомчій території за винятком власних повноважень виконавчого комітету міської ради.
1.3. Служба є юридичною особою, без відкриття рахунків у банках та органах казначейства, фінансове обслуговування здійснюється відділом фінансово-господарського забезпечення Сарненської міської ради.
1.4. Служба має власний бланк, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи встановленого зразка, веде діловодство відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 “Деякі питання документування управлінської діяльності”. Посадовим особам служби видаються службові посвідчення встановленого зразка.
1.5. Повне найменування юридичної особи: Служба у справах дітей Сарненської міської ради. Скорочена назва: ССД Сарненської міської ради.
1.6. Служба у справах дітей Сарненської міської ради підзвітна та підконтрольна Сарненській міській раді та підпорядкована її виконавчому комітету та Сарненському міському голові.
1.7. Юридична адреса служби: 34500, Рівненська область, м. Сарни, вул. Широка, 31.
1.8. Служба у справах дітей Сарненської міської ради є неприбутковою організацією та не має на меті отримання доходів.
1.9. Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями Сарненського міського голови, рішеннями Сарненської міської ради та її виконавчого комітету.
ІІ. Основні завдання

2.1. Основними завданнями служби є забезпечення реалізації державної соціальної політики на відповідній території у сфері соціального захисту дітей, що включає:
1) реалізація на території об’єднаної громади політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
2) розроблення і здійснення самостійно або разом із відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм  власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
3) координація зусиль органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;
4) забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, інші форми сімейного виховання;
5) здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;
6) ведення державної статистики щодо дітей;
7) ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок), інших обліків згідно чинного законодавства України;
8) надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
9) підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми  правопорушень;
10) визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території територіальної громади становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

ІІІ. Функції

3.1. Служба відповідно до покладених на неї завдань забезпечує:
1) прийом громадян з питань, що стосуються соціального захисту дітей;
2) надання інформації та проведення консультацій щодо діяльності органу опіки і піклування, служби у справах дітей, форм влаштування дітей, з питань застосування законодавства щодо захисту прав дітей, у тому числі дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;
3) виявлення дітей залишених без батьківського піклування (зокрема знайдених, підкинутих дітей, дітей, життю або здоров’ю яких загрожує небезпека);
4) забезпечення реєстрації народження знайденої або підкинутої дитини, дитини, покинутої у пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я, дитини, мати якої померла чи місце проживання матері встановити неможливо;
5) забезпечення тимчасового влаштування дітей, залишених без батьківського піклування та прийняття рішень про доцільність (недоцільність) повернення таких дітей, а також  дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах і були охоплені різними формами тимчасового влаштування, до батьків або осіб які їх замінюють, зокрема: клопотання про влаштування дітей у притулки для дітей, центри соціально-психологічної реабілітації дітей, центри соціальної підтримки дітей та сімей; рішення про влаштування дитини в заклад, підпорядкований виконавчому органу міської ради, рішення про її вибуття з такого закладу; влаштування дитини у сім’ю родичів, знайомих та вибуття з такої сім’ї; влаштування дитини у сім’ю патронатного вихователя та вибуття з неї;
6) вжиття заходів щодо надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, його зміни;
7) вжиття заходів щодо влаштування дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування;
9) вжиття заходів щодо влаштування дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування до закладів освіти, охорони здоров’я або іншого дитячого закладу на постійне або тимчасове перебування;
10) ведення обліку дітей, які підлягають усиновленню відповідно до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 905;
- обліку дітей для влаштування до прийомної сім’ї (відповідно до Положення про прийомну сім’ю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565), дитячого будинку сімейного типу (відповідно до Положення про дитячий будинок сімейного типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 564), сім’ї патронатного вихователя (відповідного до Порядку створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування ,перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 №148);
- банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;

11) організація та проведення разом з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Сарненської міської ради, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції заходів щодо соціального захисту дітей, виявлення причин,що зумовлюють дитячу бездоглядність і безпритульність;
12) забезпечення ведення обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;
13) забезпечення захисту житлових і майнових прав дітей, зокрема розгляд питань щодо вчинення правочинів з майном дітей, збереження наявного майна, а також сприяння в отриманні житла дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, які його не мають;
14) забезпечення соціального захисту дітей, розлучених із сім’єю, дітей-біженців, дітей, які потребують додаткового захисту;
15) підготовку рішень виконавчого комітету міської ради як органу опіки та піклування та його висновків при розгляді судом спорів щодо визначення імені, прізвища, по батькові дитини, участі одного з батьків у вихованні дитини, місця проживання дитини;
16) забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених дітей без супроводу законних представників на підставі заяви про взяття на облік як особи, переміщеної з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції, поданої до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення;
17) участь у допиті малолітніх та неповнолітніх свідків, судовому розгляді за участі неповнолітнього обвинуваченого;
18) здійснення контролю за цільовим використанням аліментів;
19) перевірку за необхідності умов роботи працівників, яким не виповнилось 18 років на підприємствах, установах, організація різних форм власності;
20) здійснення інших передбачених законом повноважень.

ІV. Права та обов’язки
 
4.1. Служба для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:
1) приймати з питань, що належать до ії компетенції, рішення, які є обов`язкові для виконання органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами на підвідомчій території;
2) отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;
3) отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого комітету Сарненської міської ради, відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
4) звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;
5) проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень;
6) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади;
7) сприяти у влаштуванні дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім,ї, під опіку, піклування, усиновлення;
8) вести справи з опіки, піклування над дітьми;
9) перевіряти стан роботи із соціально - правового захисту дітей у закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності і умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;
10) представляти, у разі необхідності, інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;
11) запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з’ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень і вживати заходів до усунення таких причин;
12) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сім’ї, дітей та молоді;
13) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об`єднаннями громадян і благодійними організаціями;
14) скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;
15) проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції;
16) визначати потребу в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей;
17) розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
18) відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей.

V. Організація роботи
 
5.1. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами, виконавчим комітетом, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян, громадянами;
5.2. Службу очолює начальник, який призначається на посаду Сарненським міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України, та звільняється з посади Сарненським міським головою;
5.3. Начальник служби:
1) здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань, а також за роботу підпорядкованих службі закладів;
2) видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;
3) подає на затвердження Сарненському міському голові кошторис та штатний розпис служби в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;
4) затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників служби;
5) розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису служби;
6) вживає заходів щодо запобігання та протидії корупції в службі;
7) подає міському голові пропозиції щодо преміювання та установлення надбавок працівникам служби;
8) приймає рішення про проведення службових розслідувань, притягнення працівників служби до дисциплінарної відповідальності.
9) розробляє та затверджує посадові інструкції працівників служби та розподіляє обов’язки між ними;
10) планує роботу служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи  Сарненської міської ради;
11) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи служби;
12) звітує перед міським головою про виконання покладених на службу завдань та затверджених планів роботи;
13) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету питань, що належать до компетенції служби, та розробляє проекти відповідних рішень;
14) за необхідності бере участь в роботі сесій міської ради, в засіданнях виконавчого комітету та інших заходах, що проводяться міською радою та виконавчим комітетом;
15) представляє інтереси служби у взаємовідносинах з іншими виконавчими органами міської ради, з службою у справах дітей районної держадміністрації, обласної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва міської ради;
16) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень служби;
17) забезпечує дотримання працівниками внутрішнього службового і трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
18) здійснює інші повноваження, визначені законом.
5.4. Функції щодо вжиття заходів для сприяння усиновленню, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей можуть покладатися на окремий підрозділ, який утворюється у складі служби. Штатна чисельність такого підрозділу встановлюється Сарненським міським головою.
5.5. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції служби, в ній може утворюватися колегія у складі начальника служби (голова колегії), його заступників, керівників інших структурних підрозділів виконавчого комітету та виконавчих органів Сарненської міської ради, органів внутрішніх справ, представників підприємств, установ, організацій, об`єднань громадян та благодійних організацій. Склад колегії затверджується Сарненським міським головою за поданням начальника служби.
Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника служби.
5.6. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників служби затверджує Сарненський міський голова у межах відповідних бюджетних призначень.
Матеріально-технічне забезпечення служби здійснює Сарненська міська рада.
Кошторис та штатний розпис служби затверджується у встановленому порядку Сарненським міським головою в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці її працівників.
5.7. Утримання служби забезпечується за рахунок коштів міського бюджету, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Останні документи

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 28 чергова сесія від 24 травня 2024 року
24 травня 2024
Результати поіменного голосування 28-ї чергової сесії від 24 травня 2024 року

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Травень
24 травня 2024
№ 100 від 22 травня 2024 року "Про утворення комісії при виконавчому комітеті Сарненської міської ради для розгляду заяв громадян про встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду)"

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Травень
23 травня 2024
№ 97 від 20 травня 2024 року "Про нагородження Подякою Сарненського міського голови"

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Травень
23 травня 2024
№ 99 від 21 травня 2024 року "Про затвердження актів  приймання-передачі майна"

Документи → Рішення виконавчого комітету → 2024 рік → Травень
23 травня 2024
№ 368 від 23 травня 2024 року "Про зняття із квартирного обліку та виключення із списків громадян, які користуються правом отримання житла у виконавчому комітеті Сарненської міської ради"

Пошук документів