, Служба у справах дітей

Комісія з питань захисту прав дитини

С К Л А Д

комісії з питань захисту прав дитини

Міський голова - голова комісії з питань захисту прав дитини

Перший заступник міського голови - заступник голови комісії з питань захисту прав дитини

Головний спеціаліст служби у справах дітей - секретар комісії з питань захисту прав дитини

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:

Начальник служби у справах дітей Сарненської міської ради;

Начальник управління освіти Сарненської міської ради;

Начальник управління культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради;

Начальник відділу охорони здоров’я Сарненської міської ради;

Начальник відділу соціального захисту Сарненської міської ради;

Начальник юридичного відділу Сарненської міської ради;

Начальник управління житлово-комунального господарства, транспорту, містобудування, архітектури та управління комунальною власністю Сарненської міської ради;

Директор КЗ «Центр надання соціальних послуг»;

Заступник головного лікаря КНП "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської міської ради з питань охорони материнства, дитинства;

Заступник начальника Сарненського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області (за згодою);

Директор Сарненського районного центру зайнятості (за згодою);

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань захисту прав дитини

1. Комісія з питань захисту прав дитини (далі – комісія) є консультативно – дорадчим органом, що утворюється міським головою.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Сімейним і Цивільним кодексами України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про охорону дитинства”, “Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, “Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, “Про освіту”, “Про соціальні послуги”, “Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”, Конвенцією ООН про права дитини, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно – правовими актами, а також цим Положенням.

3. Основним завданням комісії є сприяння забезпеченню реалізації права дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) розглядає та подає пропозиції до індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, дитини – сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, який складається за формою, затвердженою Міністерством соціальної політики України;

2) розглядає питання, у тому числі спірні, які потребують колегіального вирішення, зокрема:

- реєстрація народження дитини, батьки якої невідомі;

- надання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я, якщо цього не зробили батьки дитини;

- позбавлення та поновлення батьківських прав;

- вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини;

- вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини;

- участь одного з батьків у вихованні дитини;

- побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав;

- визначення форми влаштування дитини – сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

- встановлення і припинення опіки, піклування;

- утримання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених на них обов’язків;

- збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

- розгляд звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами, піклувальниками обов’язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами;

- інші питання, пов’язані із захистом прав дітей;

3) розглядає матеріали про стан сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, у тому числі і в якої є ризик відібрання дитини чи дитина відібрана без позбавлення батьків батьківських прав, роз’яснює функції кожного суб’єкта соціальної роботи з розв’язання проблем (відповідно до потреб дитини);

4) розглядає питання щодо обґрунтованості обставин, за яких відсутні можливості для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за місцем проживання (перебування), та приймає рішення про доцільність влаштування дитини до загальноосвітньої школи - інтернату I-III ступеня за заявою батьків із визначенням строку її перебування у школі-інтернаті.

Під час прийняття рішення про доцільність влаштування дитини до загальноосвітньої школи - інтернату I-III ступеня враховується думка дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити;

5) розглядає питання, що стосуються соціально - правового захисту дітей у сфері працевлаштування.

5. Комісія має право:

- одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

- подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними законодавства про захист прав дітей, дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- утворювати робочі групи, залучати до них представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій (за згодою) для підготовки пропозицій з питань, які розглядає комісія;

- залучати до розв’язання актуальних проблем дітей благодійні, громадські організації, суб’єкти підприємницької діяльності (за згодою).

6. Комісію очолює міський голова. Голова комісії має заступника.

7. До складу комісії на громадських засадах входять представники: структурних підрозділів виконавчих органів, виконавчого комітету міської ради, комунального закладу «Центр надання соціальних послуг», Сарненського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області, КНП "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської міської ради, служби у справах дітей Сарненської міської ради та за потреби, представники інших організацій.

У разі неможливості прийняти участь у засіданні комісії голови або будь - кого з членів комісії з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка, відрядження, сімейні обставини тощо), у засіданні приймає участь представник. В такому випадку представник користується усіма правами члена комісії, якого він заміщає.

8. Основною організаційною формою діяльності комісії є її засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.

Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини загальної кількості її членів.

До участі у засіданнях комісії можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які беруть безпосередню участь у вирішенні долі конкретної дитини, з правом дорадчого голосу.

9. Комісія у межах своєї компетенції приймає рішення, організовує їх виконання.

10. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

11. Окрема думка члена комісії, який голосував проти прийняття рішення, викладається в письмовій формі і додається до рішення комісії.

12. Голова, його заступник, секретар та члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

13. Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснюється службою у справах дітей.

Останні документи

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
21 травня 2024
№ від 21 травня 2024 року "Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських прав"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
21 травня 2024
№ від 21 травня 2024 року "Про зняття із квартирного обліку та виключення із списків громадян, які користуються правом отримання житла у виконавчому комітеті Сарненської міської ради"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
21 травня 2024
№ від 21 травня 2024 року "Про розгляд заяви Кардаша Василя Петровича про постановку його на квартирну чергу у виконавчому комітеті Сарненської міської ради"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
21 травня 2024
№ від 21 травня 2024 року "Про розгляд заяви Жиліної Юлії Василівни про постановку на квартирну чергу у виконавчому комітеті Сарненської міської ради дитини, позбавленої батьківського піклування, Ващик Світлани Володимирівни"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
21 травня 2024
№ від 21 травня 2024 року "Про розгляд звернення старости Ремчицького старостинського округу № 6 Сарненської міської ради Доліда Л.В. про зняття з квартирного обліку у Ремчицькому старостинському окрузі №6 Сарненської міської ради Нікітіна"

Пошук документів