, Головний редактор

Аналіз регуляторного впливу

Аналіз регуляторного впливу (відповідно до статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308)


Назва регуляторного акта: Про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності на території Сарненської міської територіальної громади.

Регуляторний орган:  Сарненська міська рада.

Розробник документа:  відділ управління комунальною власністю управління житлово-комунального господарства, транспорту, містобудування, архітектури та управління комунальною власністю Сарненської міської ради.

Відповідальна особа:  Шостак Яна Сергіївна.

Контактний телефон: (03655) 35716.

 

 

№ п/п

Розділ

Опис

1.

Визначення проблеми

 

 

 

 

 

 

 

 Відсутній нормативний документ, який визначає порядок розміщення та функціонування тимчасових споруд з використанням окремих елементів благоустрою комунальної власності, який надасть можливість ефективніше управляти майном комунальної власності Сарненської міської територіальної громади.

Визначення причин проблеми.

 

На державному рівні не прийнято нормативних актів, які надали б можливість вирішити проблему, не врегульовано порядок використання елементів благоустрою комунальної власності. Це стосується суб’єктів господарювання, що отримали погодження на розміщення та функціонування тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності на території Сарненської міської територіальної громади та отримали паспорт прив’язки.

Визначити основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

 

Х

Держава

Х

 

Суб’єкти господарювання,

150 осіб

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

150 осіб

 

Зазначити, чому проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів або за допомогою діючих регуляторних актів

Дана проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, тому що тільки органи місцевого самоврядування мають повноваження щодо визначення порядку використання майна міської комунальної власності, а саме елементів благоустрою. Інших регуляторних актів у Сарненській міській територіальній громаді по цьому питанню не приймалось.

2

Цілі регулювання

Організація порядку використання окремих елементів благоустрою міської комунальної власності для розміщення та функціонування тимчасових споруд торговельного, побутового та соціально-культурного призначення  з метою отримання надходжень до бюджету Сарненської міської територіальної громади.

3

Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Перший альтернативний спосіб досягнути цілі і вирішення проблеми-чекати прийняття рішення на центральному рівні.

Альтернатива 2

Другий альтернативний спосіб досягнути цілі - прийняти запропонований проєкт регуляторного акта.

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Перший альтернативний спосіб досягнути цілі і вирішення проблеми не дозволяє вирішити питання ефективного використання окремих елементів благоустрою міської комунальної власності та збільшити надходження до бюджету Сарненської міської територіальної громади.

Другий альтернативний спосіб є більш прийнятним, оскільки надасть можливість ефективно управляти майном міської комунальної власності.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави (місцевої громади)

 

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

відсутні

          відсутні

Альтернатива 2

Збільшаться надходження до місцевого бюджету

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

відсутні

відсутні

Альтернатива 2

відсутні

відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

0

150

0

150

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

100%

0

Х

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

відсутні

відсутні

Альтернатива 2

Врегулювання відносин  за користування елементами благоустрою комунальної власності

Плата за користування елементами благоустрою комунальної власності

1 687 500,00 грн. в рік

Під час проведення оцінки впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва окремо кількісно визначити витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, грн.

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва 

0

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва

0

4.

Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

 

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

цілі без прийняття регуляторного акта   не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Альтернатива 2

4

цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде).

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

1

1

Не надходження коштів бюджету Сарненської міської територіальної громади.

Альтернатива 2

4

4

Збільшення надходження до бюджету Сарненської міської територіальної громади.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Перший альтернативний спосіб не зможе забезпечити досягнення поставлених цілей, тому що він не надає можливості організувати порядок розміщення та функціонування тимчасових споруд з використанням окремих елементів благоустрою комунальної власності на території Сарненської міської територіальної громади з метою отримання надходжень до бюджету Сарненської міської територіальної громади.  

 

Х

Альтернатива 2

Другий альтернативний спосіб є більш придатним для вирішення проблеми, тому що   при прийняті запропонованого  проєкту регуляторного акта  буде вирішено питання ефективного використання комунального майна (окремих елементів благоустрою) та наповнення бюджету Сарненської міської територіальної громади.

 

5.

Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання проблеми

 

 

Даним регуляторним актом врегульовано порядок та умови  надання в тимчасове користування окремих елементів благоустрою комунальної власності на території Сарненської міської територіальної громади суб’єктам підприємницької діяльності. Забезпечується ефективне використання майна комунальної власності, що дає можливість збільшити надходження до бюджету Сарненської міської територіальної громади.

Виписано контроль і відповідальність за виконання проєкта регуляторного акта

Прийняття запропонованого проєкта регуляторного акта дасть можливість:

- Забезпечити ефективне використання майна комунальної власності;

- Контроль за поверненням суб’єктами господарювання окремих елементів благоустрою після використання у належному стані;

- забезпечити зростання грошових надходжень до бюджету Сарненської міської територіальної громади від використання комунального майна.

 

Підготовка інформаційних матеріалів для оприлюднення через засоби масової інформації.

 

Використання фінансових ресурсів для публікації даного рішення в засобах масової інформації.

 

Проведення опитування суб’єктів господарювання для визначення правильності  вибраної альтернативи вирішення проблеми.

 

6

Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Не визначено.

 

7.

Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Дія регуляторного акта запроваджується до прийняття нового акта або зміни чинного законодавства на державному рівні.

8

Визначення показників результативності акта

 

 

Показник

2022 рік

2023 рік

2024 рік

Розмір  надходжень коштів  до  міського бюджету  пов'язаних з дією акта (тис.грн.)

1 687 500,00

1 687 500,00

1 687 500,00

Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта (шт.)

150

150

150

Розмір коштів, що витрачаються суб'єктами господарювання та/або фізичними особами ,пов'язаними з виконанням вимог акта (тис. грн.)

0

15 897,00

15 897,00

Час, що витрачається суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта  год.

         тис.грн.

0

0

0

Кількість документів, необхідних для виконання вимог регуляторного акта (шт.)

0

1

1

Кількість випадків недотримання державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими суб'єктами, що впроваджують цей акт, його основних положень (шт.)

0

0

0

Кількість штрафних санкцій сплачених суб’єктами господарювання при невиконанні вимог регуляторного акту (шт.)

0

0

0

9.

Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Повторне відстеження буде через рік після набрання чинності регуляторного акта.

Періодичне відстеження  здійснюватиметься раз на три роки після завершення заходів із повторного відстеження.

Використовуватись будуть статистичні дані фінансового управління Сарненської міської ради, офіційних статистичних даних.

 

 

Начальник відділу

управління комунальною власністю                                                                                      Яна Шостак

Останні документи

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
24 квітня 2024
№ від 24 квітня 2024 року "Про схвалення Програми підтримки творчих колективів, аматорських об’єднань, виконавців, митців, діячів культури, учнів мистецьких шкіл, місцевих авторів  громади на  2025-2027 роки"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
24 квітня 2024
№ від 24 квітня 2024 року "Про розгляд заяви про вихід з членів особистого селянського господарства мешканки Цепцевицького старостинського округу №7"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
24 квітня 2024
№ від 24 квітня 2024 року "Про розгляд заяви про вихід з членів особистого селянського господарства мешканки Ремчицького старостинського округу №6"

Документи → Проєкти рішень ради
24 квітня 2024
Про затвердження Програми забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів на 2025-2027 роки

Документи → Проєкти рішень ради
24 квітня 2024
Про затвердження Програми профілактики правопорушень та боротьби із злочинністюна 2025-2027 роки  

Пошук документів