, Адміністратор

Статут Сарненської міської територіальної громади

З М І С Т

 

Преамбула

1.РОЗДІЛ І. Загальні положення.

- Стаття   1. Правова Основа Статуту.

- Стаття   2. Історична довідка.

- Стаття   3. Соціальна сфера міста Сарни.

- Стаття   4. Територія міста.

- Стаття   5. Приміська зона.

- Стаття   6. Населення міста.

- Стаття   7. Розвиток міста.

- Стаття   8. Найменування та перейменування територіальних об'єктів.

- Стаття   9. Символіка міста.

- Стаття 10. Міські свята та пам'ятні дати міста.

- Стаття 11. Почесні звання та відзнаки міста.

2. РОЗДІЛ ІІ. Територіальна громада і місцеве самоврядування.

- Стаття 12. Гарантії прав і свобод людини і громадянина на території міста.

- Стаття 13. Територіальна громада.

- Стаття 14. Мета та завдання територіальної громади.

- Стаття 15. Права та обов'язки громадянина.

- Стаття 16. Місцеве самоврядування.

- Стаття 17. Форми безпосередньої участі сарненців у міському самоврядуванні.
- Стаття 18. Місцеві вибори.
- Стаття 19. Місцевий референдум.
- Стаття 20. Загальні збори громадян.
- Стаття 21. Місцеві ініціативи.
- Стаття 22. Громадські слухання.
- Стаття 23. Консультативно-дорадчі органи при міській раді.
- Стаття 24. Звернення громадян.
- Стаття 25. Органи самоорганізації населення.

3. РОЗДІЛ ІІІ. Органи та посадові особи місцевого самоврядування у місті Сарни.
- Стаття 26. Сарненська міська рада.
- Стаття 27. Депутат міської ради.
- Стаття 28. Робочі органи міської ради.
- Стаття 29. Сарненський міський голова.
- Стаття 30. Виконавчий комітет міської ради.
- Стаття 31. Адміністративна комісія.
- Стаття 32. Акти органів та посадових осіб міської ради.
- Стаття 33. Обов'язки посадових осіб місцевої ради.
- Стаття 34. Відносини міської ради з органами державної влади.

4. РОЗДІЛ ІV. Відкритість у діяльності органів місцевого самоврядування міста Сарни.

-Стаття 35. Відкритість діяльності як основа демократичного управління містом.

- Стаття 36. Відкритість і гласність  роботи міської ради.
- Стаття 37. Закриті засідання міської ради.
- Стаття 38. Відкритість інформації про роботу посадових осіб та депутатів міської ради.
- Стаття 39.  Оприлюднення актів органів та посадових осіб міської ради.

- Стаття 40. Звітування міського голови, виконачого комітету, постійних комісій та депутатів міської ради.

5. РОЗДІЛ V. Матеріально –фінансова основа місцевого самоврядування.

- Стаття 41. Право комунальної власності.

- Стаття 42. Міський бюджет.

- Стаття 43. Доходи міського бюджету.

- Стаття 44. Видатки міського бюджету.

- Стаття 45. Використання вільного залишку коштів міського бюджету.

- Стаття 46. Збалансування міського бюджету.

- Стаття 47. Фінансове забезпеченя витрат, пов'язаних із здійсненням міською радою повноважень органів виконавчої влади та виконанням рішень органів державної влади.

-   Стаття 48. Утворення цільових фондів.

-   Стаття 49. Місцеві податки і збори.

-   Стаття 50. Місцеві запозичення як інструмент фінансового управління.

-   Стаття 51. Комунальні підприємства територіальної громади.

6. РОЗДІЛ VІ. Гарантії місцевого самоврядування.

-   Стаття 52. Поняття гарантії місцевого самоврядування.

-   Стаття 53.  Організаційно-правова самостійність місцевого самоврядування.

-   Стаття 54. Фінансово-економічна самостійність місцевого самоврядування.

-   Стаття 55. Гарантії щодо захисту прав місцевого самоврядування.

-   Стаття 56. Обов’язковість актів і законних вимог міської ради та її посадових осіб.
- Стаття 57. Відповідальність міської ради та її посадових осіб.
- Стаття 58. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності міської ради та її посадових осіб.
- Стаття 59. Гарантії щодо захисту прав місцевого самоврядування.
- Стаття 60. Забезпечення громадського порядку та громадської безпеки.
7.РОЗДІЛ VІІ. Заключні положення.
- Стаття 61. Порядок прийняття та реєстрації Статуту.
- Стаття 62. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту.
- Стаття 63. Тлумачення положень Статуту.
- Стаття 64. Контроль за виконанням Статуту. 

 

ПРЕАМБУЛА

 

     Сарненська міська рада як повноважний представник територіальної громади міста Сарни, виражаючи волю та інтереси територіальної громади міста Сарни, усвідомлюючи відповідальність перед територіальною громадою за його соціально-економічний та культурний розвиток, стверджуючи верховенство прав та свобод  людини і громадянина, дбаючи про забезпечення гідних умов життя мешканців міста, маючи на меті  створення  умов для плідної діяльності членів територіальної громади  та забезпечити законність дій міської влади, керуючись положеннями  Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», положеннями Європейської хартії місцевого самоврядування та іншими нормативно-правовими актами України приймає Статут територіальної громади  міста Сарни Рівненської області ( надалі Статут).

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Правова основа Статуту

 

1. Статут територіальної громади міста Сарни Рівненської області (надалі – Статут) є основним нормативно-правовим актом територіальної громади, визначає правові, організаційні і фінансові засади здійснення місцевого самоврядування у м.Сарни, а також статус територіальної громади міста і її членів, особливості територіального устрою міста, принципи участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування. 

2. Статут має вищу юридичну силу стосовно інших актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування у місті Сарни. Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування у місті Сарни повинні прийматися на основі положень цього Статуту та не суперечити їм. 

3. Предметом правового регулювання Статуту є:

3.1. Права та обов'язки членів територіальної громади, посадових осіб місцевого самоврядування. 

3.2. Форми участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення. 

3.3. Принципи, на яких базується діяльність територіальної громади в майновій та фінансовій сферах, механізми та порядок реалізації органами місцевого самоврядування гарантованого Конституцією та законами України права комунальної власності. 

3.4. Порядок здійснення контролю за діяльністю органів та посадових осіб місцевого самоврядування, застосування інших механізмів їх відповідальності перед територіальною громадою. 

Стаття 2. Історична довідка

1.1. Сарни – місто районного підпорядкування, залізничний вузол.Сарни - місто районного підпорядкування, залізничний вузол. Розта-шоване в межиріччі Случа й Горині, на перетині двох залізничних магістралей “Ріне-Лунінець” і “Київ-Ковель”, за 97 км.Розташоване в межиріччі Случі й Горині, на перетині двох залізничних магістралей "Рівне-Лунінець" і "Київ-Ковель", за 97 км. від м. Рівне, відвід м. Рівне, від м. Київ – 300 км., від кордону з Білорусією – 85 км.м.Київ - 300 км., від кордону з Білоруссю - 85 км. 

2.2. Місто Сарни є самостійною адміністративно-територіальною одиницею – міським населеним пунктом у складі Сарненського району Рівненської області, в межах якої громада здійснює міське самоврядування і яка має органи міського самоврядування, свою комунальну власність та свій бюджет. Місто Сарни є самостійною адміністративно-територіальною одиницею - міським населеним пунктом у складі Сарненського району Рівненської області, в межах якої громада здійснює міське самоврядування і яка має органи міського самоврядування, свою комунальну власність та свій бюджет. 

3.3. Назва міста походить від назви дикої козулі – сарни, яка водилася в навколишніх лісах.Назва міста походить від назви дикої козулі - Сарни, яка водилася в навколишніх лісах. 

Починалося місто з залізниці, перша колія якої,“Петербург-Лунінець-Ровно”, пролягла через Сарни в 1885 році, серед непрохідних боліт і дрімучого пралісу. Починалося місто з залізниці, перша колія якої, "Петербург-Лунінець-Рівне", пролягла через Сарни в 1885 році, серед непрохідніх боліт і дрімучого пралісу. 2 серпня 1885 року був відкритий рух поїздів на дільниці “Лунінець-Сарни-Ровно”. 2 серпня 1885 року був відкритий рух поїздів на дільниці "Лунінець-Сарни-Рівне". З цього ж дня почала існувати станція Сарни.З цього ж дня почала існувати станція Сарни. В лютому 1921 року Сарни стало повітовим містом Поліського воєводства. В лютому 1921 року Сарни стало повітовим містом Поліського воєводства. В листопаді 1930 року Сарненський повіт було передано до Волинського воєводства. В листопаді 1930 року Сарненський повіт було передано до Волинського воєводства. Після приєднання у вересні 1939 року Західних областей України доПісля приєднання у вересні 1939 року Західних областей України до УРСР, відповідно до адміністративно-територіального поділу, проведеного в грудні 1939 року, місто Сарни стало районним центром Ровенської облас-ті.УРСР, відповідно до адміністративно-територіального поділу, проведеного в грудні 1939 року, місто Сарни стало районним центром Рівненської області. 28 березня 1940 року було утворено Сарненську міську раду. 28 березня 1940 року було утворено Сарненську міську раду. 

4. 4. Населення міста – 31,2 тис.осіб.Населення міста –  29019 осіб. Територія міста становить 15717 га. Територія міста становить 2092,9  га. 

Стаття 3. Соціальна сфера міста Сарни. Соціальна сфера міста Сарни.

1.1. В межах адміністративного кордону міста Сарни діє 15 закладів освіти, в тому числі 8 закладів дошкільної освіти, 1 загальноосвітня школа І ступеня, 2 загальноосвітніх школи І-П ступеня, 2 загальноосвітніх школиВ межах адміністративного кордону міста Сарни діє 19 закладів освіти, в тому числі 8 закладів дошкільної освіти, у місті функціонують три навчальні заклади нового типу (НВК «Школа-колегіум» ім. Т. Г. Шевченка, Сарненська гімназія та Сарненський районний ліцей «Лідер»), дві школи І-ІІІ ступенів (№ 2 та № 4), дві школи І-ІІ ступенів (№ 3 та № 6), а також одна спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови № 5. У місті Сарни розташовані два училища (ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей» та вище професійне училище № 22) та Сарненський  педагогічний колледж РДГУ.

2.2. В межах адміністративного кордону міста Сарни функціонує 2 лікарні, 3 поліклініки, 1 санітарно-епідеміологічна станція, 1 підприємство ветеринарної медицини (додаток № 8).В межах адміністративного кордону міста Сарни функціонує дві лікарні, три поліклініки,  територіальний орган  Державної  служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

4.3. В межах адміністративного кордону міста Сарни діє 1 районний Будинок культури, 1 міський Будинок культури, 1 клуб, 3 бібліотеки, 1 кінотеатр, 1 будинок дітей та молоді, 1 підлітковий клуб “Юність”. В межах адміністративного кордону міста Сарни діє один районний Будинок культури, два міських Будинки культури, два міських клуба, три бібліотеки,  один будинок дітей та молоді, один підлітковий клуб, комунальний заклад «Сарненська дитяча музична школа». 

5.4. В межах адміністративного кордону міста Сарни розташовано 2 стадіони, 1 фізкультурно-оздоровчий комплекс “Мрія”, 1 дитячо-юнацька спортивна школа, 1 фізкультурно-спортивний клуб інвалідів “Повір у себе” (додаток №10).В межах адміністративного кордону міста Сарни розташовано два стадіони, фізкультурно-оздоровчий комплекс, дитячо-юнацька спортивна школа, спортивний міський клуб,  фізкультурно-спортивний клуб інвалідів «Повір у себе».

6.5. В межах адміністративного кордону міста Сарни працює 5 поштових відділень і 6 відділень зв'язку. В межах адміністративного кордону міста Сарни працює чотири державних поштових відділення і шість відділень зв¢язку. (додаток № 11). 

 

Стаття 4. Територія міста

 

1. Територія міста Сарни - це визначений законодавством України простір, у межах якого територіальна громада міста Сарни безпосередньо або через Сарненську міську раду  та її  виконавчий орган здійснює місцеве самоврядування. Територія міста є невід`ємною складовою частиною території України.

2. Територію міста утворюють усі землі, розташовані в межах міста. Територія міста, на якій здійснюється місцеве самоврядування, визначається межею міста. Межа міста відокремлює територію міста від інших територій. При визначенні межі міста враховується Генеральний план міста. 

3. На території міста утворені територіальні зони зі спеціальним статусом (рекреаційним, історико-заповідним, лісопарковим, промисловим тощо). Відповідні територіальні зони визначаються Генеральним планом міста.

4. Утворення та зміна меж територіальних зон зі спеціальним статусом здійснюється рішенням міської ради на підставі внесених на її розгляд пропозицій виконавчого комітету міської ради, які мають враховувати результати відповідних громадських слухань.

5. Ініціатором утворення в місті територіальних зон зі спеціальним статусом може бути міський голова, постійна депутатська комісія, депутати міської ради, а також громадські об’єднання, органи самоорганізації населення, мешканці міста у порядку місцевої ініціативи

6. Зміна межі міста здійснюється з ініціативи міської ради в порядку, визначеному законодавством України, з обов’язковим урахуванням думки міської громади.

 

Стаття 5. Приміська зона

1. Прилегла до міської межі ззовні територія складає приміську зону, що є сферою спільних інтересів жителів м. Сарни і мешканців адміністративно-територіальних одиниць, які межують з територією міста.

2. Межа приміської зони та її режим визначаються міською радою на підставі угод з представницькими органами територіальних громад суміжних адміністративно-територіальних одиниць та власниками землі відповідно до чинного законодавства України.

 

Стаття 6. Населення міста

1. Населення міста складається з жителів (громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, біженців), що мешкають у місті на законних підставах. 

2. Реєстрація жителів, що постійно і тимчасово проживають у місті, здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3. Мовою населення міста  є українська мова.

 

Стаття 7. Розвиток міста

1. Стратегія та основні напрями розвитку міста базуються на концепції сталого розвитку всіх сфер соціально-економічного, політичного і культурного життя міста, та знаходять своє відображення в щорічних планах соціального і економічного розвитку міста та довгострокових цільових програмах, що їх затверджує міська рада.

2. Планування соціально-економічного та культурного розвитку міста передбачає:

1) аналіз соціально-економічного та культурного розвитку міста Сарни за попередній і поточний роки, визначення основних тенденцій розвитку, їх узгодження з загальнодержавними тенденціями розвитку;

2) характеристику основних проблем розвитку економіки міста, його соціальної сфери, культурного розвитку;

3) стан використання природного, виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу міста, визначення резервів ресурсного потенціалу міста;

4) напрями розвитку міста на плановий період та шляхи розв'язання його основних проблем.

3. Екологічний розвиток міста, спрямований на зміцнення екологічної свідомості його мешканців, є обов’язковою складовою стратегії розвитку міста.

 

Стаття 8. Найменування та перейменування територіальних об’єктів 

1. Найменування та перейменування територіальних об`єктів міста - вулиць, провулків, майданів і парків тощо - здійснюються міською радою за результатами проведення консультативного опитування мешканців міста та у відповідності до норм чинного законодавства України.

2. Назви територіальним об`єктам міста присвоюються українською мовою з дотриманням норм українського правопису. 

  

Стаття 9. Символіка міста

 

1. Символікою міста, що відображає його історичні, культурні, соціально-економічні й інші особливості та традиції, є герб, прапор міста. Рішенням міської ради може бути заснована й інша символіка.

2. Символіка міста затверджена рішеннями міської ради від 11.10.1995 №420, від 05.06.1998 № 32 до яких додається опис та зображення герба, прапора.

 

Стаття 10. Міські свята та пам’ятні дати міста 

 

1. Виявляючи повагу до історичних традицій міста, турбуючись про їх збереження і збагачення, про самобутній розвиток жителів міста, з метою формування позитивного іміджу міста Сарни, виховання патріотизму, Сарненська міська рада своїм рішенням від 07.04.2011 № 215 встановила дату відзначення Дня міста Сарни - Другий день Трійці.

2. День міста –загальноміське свято, яке супроводжується урочистостями та масовими заходами.

3. За рішенням міської ради можуть встановлюватись інші загальноміські свята.

4. Пам’ятними датами територіальної громади міста є:

11 січня - День визволення міста Сарни від німецько-фашистських загарбників.

 

Стаття 11. Почесні звання та відзнаки міста

 

1. Сарненці та інші особи, які відзначились самовідданим служінням або доброчинною діяльністю задля блага громади, зробили значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток міста, підвищення добробуту, примноження культурних, духовних надбань та інших цінностей громади міста, зміцнення місцевого самоврядування і демократії, нагороджуються почесними відзнаками територіальної громади міста Сарни згідно Положення про постійно діючу комісію з питань нагородження та Положенням  про Грамоту, Почесну грамоту виконавчого комітету Сарненської міської ради та Подяку міського голови, що затверджується рішенням виконавчого комітету.

2. Особам, які мають видатні заслуги  перед містом, Україною, рішенням міської ради може бути присвоєно  звання «Почесний громадянин міста Сарни». Порядок і підстави  присвоєння вищевказаного звання визначаються рішенням  міської ради.

                                              

РОЗДІЛ ІІ. ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА І МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ.

 

Стаття 12. Гарантії прав і свобод людини  і громадянина на території міста.

 

1. На території міста Сарни гарантуються у повному обсязі всі права та свободи людини і громадянина, закріплені Конституцією України та цим Статутом.

2. Жителі міста мають рівні права і свободи, визначені Конституцією України та цим Статутом, вони є рівними у виконанні своїх обов`язків та у відповідальності за порушення актів міського самоврядування.

3. Усі громадяни України, що тимчасово проживають у місті Сарни, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими ж правами і свободами, а також несуть такі ж обов`язки, як і жителі міста Сарни, за винятками, установленими Конституцією, законами та міжнародними договорами України.

4. Положення цього Статуту спрямовані на деталізацію та розширення змісту прав і свобод людини і громадянина (жителів міста Сарни), визначених Конституцією України, недопущення обмеження їх змісту та обсягу, а також на визначення механізмів їх практичної реалізації та захисту.

5. Права і свободи людини і громадянина (жителів міста Сарни) не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

 

Стаття 13. Територіальна громада

 

1. Територіальну громаду міста Сарни складають усі жителі міста – громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які постійно проживають на території в межах міста Сарни.

2. Жителями (мешканцями) міста є: 

а) особи, які постійно проживають у місті; 

б) особи, які проживають у місті тимчасово, прибули з інших місцевостей у відрядження, на навчання (студенти, курсанти, аспіранти тощо), лікування, відпочинок, на військову чи альтернативну службу (військовослужбовці та члени їхніх сімей) за умови їх офіційної реєстрації у відповідних органах міста.

3. Жителями (мешканцями) міста не є особи, що прибули до міста з короткостроковими візитами, з особистих ділових або службових питань.

4. Реєстрація жителів, що постійно і тимчасово проживають у місті, здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством. 

5. Жителями міста шляхом добровільного об'єднання для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів можуть створюватись громадські організації на території міста. Порядок утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об'єднань регулюється Законом про громадські об’єднання та іншими  нормативно-правовими документами.

6. З метою задоволення релігійних потреб громадян сповідувати та поширювати віру на території міста діють  релігійні організації (церкви, місіонерські товариства, релігійні братства, релігійні громади та ін.). Усі правовідносини, пов'язані із свободою совісті і діяльністю релігійних організацій, регулюються законодавством України. Законодавство України про свободу совісті та релігійні організації складається з Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» та інших законодавчих актів України, виданих відповідно до нього.

 

Стаття 14. Мета та завдання територіальної громади.

1. Метою територіальної громади є здійснення місцевого самоврядування для загального блага її членів, сприяння створенню умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток кожного члена територіальної громади.

2. Визнання, дотримання і захист конституційних прав і свобод людини та громадянина – обов’язок територіальної громади і всіх інших суб’єктів місцевого самоврядування.

3. Завданнями територіальної громади є:

економічний розвиток міста, зберігання рівноваги між економічним розвитком та екологічним середовищем;

забезпечення кожній людині безпечного для життя і здоров’я навколишнього середовища;

охорона, раціональне та ефективне використання природних ресурсів;

розвиток у місті ефективної виробничої, соціальної і транспортної систем;

створення умов для працевлаштування жителів міста та їх матеріально-фінансової самостійності;

забезпечення пропозиції соціального житла;

створення умов у місті, які сприяють досягненню фізичного, культурного, морального і духовного розвитку особистості;

розширення пільгових, доступних для різних категорій населення, форм користування соціально-культурними, спортивними закладами, спорудами міста;

надання підтримки у розвитку національно-етнічних, вікових, фахових, культурних, релігійних та інших груп населення, створення умов для їх діяльності та мирного співіснування, участі в них широкого кола жителів міста;

охорона і реставрація історичних пам’ятників та споруд, розвиток якісної сучасної архітектури, формування естетичного зовнішнього вигляду міста;

створення безпечних умов проживання для жителів міста, забезпечення ефективного захисту від злочинності, правопорушень та будь-яких форм насильства.

 

Стаття 15. Права та обов’язки громадянина

1. Реалізація й дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина у місті Сарни гарантується Конституцією України, законами України, даним Статутом. Права та свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
2. Жителі міста Сарни мають рівні права й гарантії у здійсненні місцевого самоврядування, незалежно від походження, статі, раси, національності, мови, ставлення до релігії, соціально-політичних переконань та інших обставин.

3. Жителі міста Сарни крім прав, передбачених Конституцією та законами України  мають невід’ємні права на:

- обирати й бути обраними до органів місцевого самоврядування згідно з виборчим законодавством;

- брати участь у місцевих референдумах у порядку, передбаченому законодавством;
- заслуховувати звіти міського голови, депутатів міської ради в порядку, передбаченому законодавством;

- брати участь в обговоренні діяльності міської ради та її виконавчого комітету;
- отримувати інформацію про діяльність органів і посадових осіб місцевого самоврядування  міста  в порядку, передбаченому законодавством;
- отримувати інформацію про стан міського навколишнього природного середовища, умови життя в місті в порядку, передбаченому законодавством;
- брати участь в обговоренні нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування міста, у порядку, передбаченому законодавством та рішеннями міської ради;

- бути присутніми й виступати на громадських слуханнях стосовно питань, які зачіпають громадські інтереси та права громадян у межах міста, у порядку, передбаченому законодавством та рішеннями міської ради; 
- виступати із громадськими ініціативами з питань удосконалення життя в місті, діяльності органів місцевого самоврядування в порядку, передбаченому законодавством та рішеннями міської ради;
- бути присутніми на засіданнях міської ради (у порядку, визначеному Регламентом міської ради);

- звертатися до органу місцевого самоврядування міста з особистими та колективними зверненнями в порядку, передбаченому законодавством;
-  створювати органи самоорганізації населення (будинкові, вуличні, квартальні комітети мікрорайонів), об’єднання громадян (політичні партії, громадські організації), об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та інших.

4. Жителі міста Сарни зобов’язані дотримуватися положень і норм даного Статуту, виконувати всі акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста, які відповідають діючому законодавству України.
5. Важливим обов’язком жителів міста, як членів територіальної громади міста Сарни, є збереження його природних ресурсів, виконання вимог екологічної безпеки та збереження здорового екологічно чистого середовища, історичних цінностей міста для нащадків.

 

Стаття 16. Місцеве самоврядування

 

1. Місцеве самоврядування – це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади вирішувати питання місцевого значення  в межах Конституції і законів України.

2. Місцева громада здійснює місцеве самоврядування в межах міста Сарни як самостійно так і через  форми прямого народного волевиявлення (вибори, референдуми, інші форми безпосередньої демократії), так і через органи та посадових осіб місцевого самоврядування.

 

Стаття 17. Форми безпосередньої участі сарненців у міському самоврядуванні.

 

1. Формами безпосереднього самоврядування територіальної громади є:

1.1. Місцеві вибори.

1.2. Місцеві референдуми.

1.3. Загальні збори громадян.

1.4. Місцеві ініціативи.

1.5. Громадські слухання.

1.6. Консультативно-дорадчі органи при міській раді та її виконавчих органах.

1.7. Громадські ради.

1.8. Звернення громадян.

1.9. Органи самоорганізації населення.

1.10.Інші форми, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та нормативно-правовими актами міської ради.

2. Порядок проведення місцевих виборів, місцевого референдуму, місцевих дорадчих опитувань регулюються відповідними законами України.

  

Стаття 18. Місцеві вибори

 

1. Місцеві вибори – це форма прямого волевиявлення, щодо обрання міського голови, депутатів різних рівнів від міста Сарни голосуванням громадян, які мають право голосу. Місцеві вибори є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права таємним голосуванням.

2. Порядок призначення, організації і проведення виборів та встановлення результатів голосування визначається відповідним законом України.

 

Стаття 19. Місцевий рефендум

 

1.  Місцевий референдум є формою вирішення територіальною громадою питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення.

2. Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання, віднесене Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами до відання місцевого самоврядування.

3.  На місцевий референдум не можуть бути винесені питання, віднесені законом до відання органів державної влади.

4. Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов’язковими для виконання на відповідній території.

5.  Порядок призначення та проведення місцевого референдуму, а також перелік питань, що вирішуються виключно референдумом, визначаються законом  України про референдуми.

 

Стаття 20. Загальні збори громадян

 

1.  Загальні збори – це зібрання членів територіальної громади міста Сарни для обговорення та прийняття рішень з найважливіших питань місцевого життя, напрацювання власних пропозицій, які враховуються міською радою, її виконавчим органом і посадовими особами у своїй діяльності. 

2.  Загальні збори громадян як форма їх безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення скликаються за місцем проживання громадян (збори мешканців під`їзду, будинку, кварталу, вулиці, мікрорайону, міста в цілому). 

3. У  роботі  зборів  мають   право   брати   участь громадяни,  які  мають право голосу  на виборах і  постійно   проживають   на відповідній території. У роботі зборів можуть брати  участь  депутати  рад, представники державних  органів,  трудових  колективів, об’єднань громадян.

4. Предметом загальних зборів громадян за місцем проживання  можуть бути будь-які  питання віднесені до відання  органів місцевого самоврядування.

5. Порядок скликання і проведення загальних зборів громадян за місцем проживання регулюються Положенням про загальні збори громадян у місті Сарни, що є невід'ємною частиною Статуту (Додаток 1).

 

Стаття 21. Місцеві ініціативи

 

1.  Місцева ініціатива – офіційна письмова пропозиція членів територіальної громади з питань, які належать до відання місцевого самоврядування та мають важливе значення для територіальної громади.

2.  Предметом місцевої ініціативи можуть бути будь-які питання, віднесені до відання місцевого самоврядування. Не можуть бути предметом місцевої ініціативи пропозиції, що суперечать Конституції та чинному законодавству України, та пропозиції, реалізація яких стосується територій поза межами юрисдикції Сарненської міської ради.

3.  Для підготовки, оформлення й представлення в місцевій раді проекту рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи утворюється ініціативна група, яка обирається за рішенням зборів тариторіальної громади.

4.  Реалізація учасниками територіальної громади права на місцеву ініціативу здійснюється шляхом підготовки пропозиції щодо внесення на розгляд міської ради проекту рішення з питань, віднесених до відома місцевого самоврядування територіальної громади міста.

5.  Порядок внесення місцевої ініціативи  на розгляд Сарненської міської ради  регулюється  Положенням про місцеві ініціативи, що є невід’ємною частиною Статуту (Додаток 2).

 

Стаття 22. Громадські слухання

 

2. Громадські слухання – зустрічі з депутатами міської ради, міським головою та іншими посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких мешканці територіальної громади можуть заслуховувати вказаних осіб, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, які належать до відання місцевого самоврядування.

3. Предметом обговорень на громадських слуханнях можуть бути будь-які питання, які стосуються здійснення місцевого самоврядування у місті або стосуються інтересів сарненців. 

3. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов'язковому розгляду міською радою чи відповідними посадовими особами, до прямої компетенції яких входить прийняття рішення стосовно розглянутої проблеми. 

4. Порядок організації та проведення громадських слухань регулюються Положенням про громадські слухання у місті Сарни, що є невід’ємною частиною Статуту (Додаток 3). 

 

Стаття 23. Консультативно-дорадчі органи при міській раді

 

1.Міська рада, виконавчий комітет та міський голова можуть своїми рішеннями утворити консультативно-дорадчі органи у відповідних формах (громадські колегії, тимчасові комісії, робочі групи тощо) та напрямках діяльності (архітектура та містобудування, економічна та гуманітарна політика, житлово-комунальне господарство, екологія тощо). 

2. Консультативно-дорадчі органи при міській раді чи її виконавчому органі можуть утворюватись за ініціативою міського голови, депутатів міської ради або мешканців міста, якщо останні внесли таку пропозицію у порядку місцевої ініціативи, з метою представлення інтересів громадськості при здійсненні управління, підвищенні якості та ефективності діяльності органів міської влади. 

3. До складу консультативно-дорадчих органів залучаються фахівці-практики та науковці, які володіють необхідними знаннями, досвідом та навиками і погоджуються надати допомогу у вдосконаленні роботи міської ради, внести свій вклад у розвиток міста Сарни. 

4.Консультативно-дорадчі органи надають консультативну допомогу міській раді та її виконавчому органу, беруть участь у розробці або проводять експертизу проектів рішень органів та посадових осіб міської ради тощо.

5.Статус консультативно-дорадчого органу, повноваження, основні напрями і форми діяльності визначаються положенням про конкретний орган.

 

Стаття 24. Звернення громадян

 

1. Члени територіальної громади мають право надсилати індивідуальні та колективні звернення або особисто звертатися до міської ради, депутатів міської ради, міського голови, його заступників, посадових осіб міської ради та її виконавчого органу відповідно до їхніх функціональних обов`язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються діяльності міської ради та її виконавчого органу, із заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та із скаргою про їх порушення.

2. Колективними визнаються звернення до органів і посадових осіб міського самоврядування за умови наявності не менш як п`яти підписів мешканців міста. Колективні звернення з кількістю підписів більше п`ятнадцяти розглядаються органами і посадовими особами міського самоврядування, до яких вони надійшли, у першочерговому порядку, протягом 3-х робочих днів з дня надходження. Розгляд, як правило, відбувається у присутності одного чи кількох громадян, які підписали колективне звернення.

3. Колективні та індивідуальні звернення сарненців розглядаються та на них дається обґрунтована відповідь у встановлені законом строки.

4. Особливою формою колективного звернення громадян до органу місцевого самоврядування є електронна петиція.

5. Порядок подання  та розгляду електронної петиції регулюється відповідним Положенням про електронні петиції, що є невід'ємною частиною Статуту (додаток 4).

 

Стаття 25. Органи самоорганізації населення

 

1. Органи самоорганізації населення – представницькі органи,  що створюються жителями,  які на  законних  підставах  проживають  на території  міста  Сарни  для  вирішення окремих питань місцевого значення.

2. Органами  самоорганізації населення є будинкові,  вуличні
 комітети   міста.

3. Основними завданнями органів самоорганізації населення є: 

- створення  умов  для  участі  жителів  у  вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України; 

- задоволення соціальних,  культурних,  побутових  та  інших
 потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

- участь  у  реалізації соціально-економічного,  культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм. 

4. Порядок створення та діяльність  органів самоорганізації  населення визначається Законом України «Про органи самоорганізації населення»

5. Органи  самоорганізації  населення   діють   на   підставі Конституції України, Законів України, актів Президента України,  Кабінету Міністрів  України,  центральних  та місцевих  органів виконавчої влади, рішень та   Статуту територіальної громади міста Сарни Рівненської області.

 

ІІІ. ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У МІСТІ САРНИ

 

Стаття 26. Сарненська міська рада 

 

1. Сарненська міська рада (надалі – міська рада) є представницьким органом місцевого самоврядування у місті Сарни, який здійснює від імені та в інтересах територіальної громади функції і повноваження місцевого самоврядування. 

3.    Загальний склад міської ради встановлюється у межах, що визначений законодавством. 

4.    Термін повноважень міської ради  встановлюється відповідно до норм чинного законодавства. 

Порядок організації і проведення виборів депутатів до міської ради проводиться відповідно до чинного законодавства про місцеві вибори.

4. Міська рада є юридичною особою, має власну печатку, рахунки в органах Державного казначейства України, символіку, набуває від свого імені майнові і особисті немайнові права та несе обов'язки, може бути позивачем і відповідачем у судах та мати інші реквізити і повноваження відповідно до законодавства.

5. Організація і порядок роботи міської ради визначається чинним законодавством України, Статутом територіальної громади міста Сарни Рівненської області та Регламентом Сарненської  міської ради.

 

Стаття 27. Депутат міської ради

 

1.Депутат міської ради представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності міської ради й утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, міською радою та її органами, виконує їх доручення. 

Депутат, крім секретаря міської ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій міської ради. 

2.Новообрані депутати складають присягу такого змісту: "Присягаю на вірність Українській державі і громаді міста Сарни. Присягаю дотримуватися Конституції України і законів України, шанувати, охороняти і відстоювати права та законні інтереси членів територіальної громади міста Сарни. Зобов'язуюся виконувати свої обов’язки чесно і сумлінно, діяти виключно в інтересах громади міста Сарни, сприяти соціально-економічному і культурному розвитку міста".  

Присягу зачитує найстарший за віком депутат, після чого депутати скріплюють присягу своїми підписами під її текстом. 

3.Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій міської ради, засідань постійних комісій та інших органів ради, до складу яких він обраний. 

4.Депутат має право: 

4.1. Звертатися до всіх державних органів, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, організацій, установ всіх форм власності, посадових осіб для одержання інформації або роз'яснення з питань депутатської діяльності. 

Відповіді на депутатські запити і депутатські запитання можуть бути оголошені на пленарному засіданні міської ради або дані депутатам в індивідуальному порядку у встановлений законодавством термін.

4.2.  Знайомитися з офіційними документами, що зберігаються у міській раді, робити виписки, копіювання цих документів. 

Депутати ради можуть об'єднуватися у депутатські групи (фракції), мінімальний кількісний склад яких визначається відповідно до Регламенту міської ради. 

Повноваження депутатів, порядок організації та гарантії депутатської діяльності визначаються чинним законодавством України, цим Статутом та Регламентом Сарненської міської ради. 

 

Стаття 28. Робочі органи міської ради

 

1. Постійні комісії та тимчасові контрольні комісії є робочими органами міської ради і обираються з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради або з конкретно визначених радою питань.

2. Порядок формування, функції та організація роботи постійних комісій, тимчасових контрольних комісій ради та інших робочих органів визначається Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Регламентом Сарненської міської ради та відповідними положеннями, що затверджуються міською радою. 

3. Постійні комісії за дорученням міської ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти міських програм соціально-економічного та культурного розвитку, міського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан і розвиток відповідних галузей міського господарства, розробляють проекти рішень міської ради, готують висновки з цих питань і рекомендації. 

 

Стаття 29. Сарненський міський голова

 

1. Сарненський міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста Сарни. Міський голова обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права таємним голосуванням. 

2. Сарненський міський голова головує на засіданнях міської ради, очолює виконавчий комітет, забезпечує додержання на відповідній території Конституції України та законів України, виконання актів Президента України та органів виконавчої влади, виконує інші повноваження, передбачені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", здійснюючи їх на постійній основі. 

3. Сарненський міський голова представляє інтереси територіальної громади, міської ради та її виконавчого комітету у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян тощо; звертається до суду з питань визнання незаконними актів органів державної виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади міста Сарни, а також повноваження ради та її органів; укладає від імені територіальної громади, міської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до чинного законодавства.

4. Сарненський міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової і творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержуючи від цього прибуток. 

5. Повноваження  міського голови розпочинаються з часу оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні міської ради рішення про його обрання і складення ним присяги такого змісту: "Присягаю на вірність Українській державі і громаді міста Сарни. Присягаю дотримуватися Конституції України і законів України, шанувати, охороняти і відстоювати права та законні інтереси членів територіальної громади міста Сарни. Зобов'язуюся виконувати свої обов’язки чесно і сумлінно, діяти виключно в інтересах громади міста Сарн, сприяти соціально-економічному і культурному розвитку міста". 

6. Повноваження міського голови закінчуються у день відкриття першої сесії міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, а якщо міська рада не обрана, то з моменту вступу на цю посаду іншої, обраної відповідно до закону особи (окрім випадків дострокового припинення його повноважень). 

7. При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним – перед міською радою. 

 

Стаття 30. Виконавчий комітет міської ради

 

1.Виконавчий комітет міської ради є колегіальним виконавчим органом місцевого самоврядування, який утворюється міською радою на термін її повноважень та підконтрольний і підзвітний міській раді, а  з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади також підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.  

2.Очолює виконавчий комітет міський голова. У разі відсутності міського голови або неможливості виконання ним своїх обов’язків організовує роботу виконавчого комітету особа, на яку покладено виконання обов’язків міського голови.  

3.Кількісний склад виконавчого комітету визначається радою. Персональний склад виконавчого комітету затверджує міська рада за пропозицією міського голови. 

4.До складу виконавчого комітету входять: міський голова, заступник (заступники) міського голови, керуючий справами виконавчого комітету, секретар міської ради, інші особи. 

До складу виконавчого комітету не можуть бути обрані депутати міської ради (крім секретаря ради). 

5.У межах, встановлених законами України, виконавчий комітет міської ради здійснює власні і делеговані повноваження у сферах і галузях: соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку; бюджету, фінансів і цін, управління комунальною власністю; житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку; будівництва, освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту;  охорони навколишнього природного середовища; соціального захисту населення; зовнішньоекономічної, оборонної діяльності; адміністративно територіального устрою; забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод, законних інтересів громадян та інші повноваження.

6.Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є його засідання, що скликаються у міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо у них беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету. 

 

Стаття 31. Адміністративна комісія

 

1. Адміністративна комісія - це колегіальний орган, який утворюється при виконавчому комітетові міської ради для розгляду і вирішення всіх справ про адміністративні правопорушення, за винятком справ, віднесених Кодексом України про адміністративні правопорушення до відання інших органів (посадових осіб).

2. Розгляд і вирішення справ в адміністративній комісії має сприяти вихованню громадян у дусі точного і неухильного додержання законів, правил співжиття, чесного ставлення до державного і громадського обов`язку, поваги до прав, честі й гідності громадян, а також запобіганню вчиненню нових правопорушень як самими правопорушниками, так і іншими особами.

3. Адміністративна комісія розглядає відповідно до чинного законодавства справи про адміністративні правопорушення:

а) у галузі охорони праці і здоров`я населення; 

б) у галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам`яток історії та культури; 

в) у промисловості, будівництві та в галузі використання електричної і теплової енергії; 

г) на транспорті, у галузі шляхового господарства і зв`язку; 

ґ) у галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою; 

д) у галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, у галузі фінансів і підприємницької діяльності; 

е) що посягають на громадський порядок і громадську безпеку; 

є) що посягають на встановлений порядок управління.

4. Склад адміністративної комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Сарненської міської ради. Порядок розгляду нею справ про адміністративні правопорушення визначається чинним законодавством.

 

Стаття 32. Акти органів та посадових осіб міської ради

 

1. Міська рада, виконавчий комітет та інші органи міської ради у межах своїх повноважень приймають акти нормативного та іншого характеру. 

Вимоги щодо форми актів органів та посадових осіб міської ради встановлюються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Регламентом Сарненської міської ради та іншими нормативно-правовими актами.  

2. Акти органів та посадових осіб міської ради нормативного характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо самими актами не встановлено пізніший термін набрання ними чинності. 

Акти органів та посадових осіб міської ради іншого характеру доводяться до відома виконавців та всіх зацікавлених осіб. 

3. Органи і посадові особи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень приймають акти нормативного  та іншого характеру: 

а) міська рада - рішення; 

б) міський голова - розпорядження; 

в) виконавчий комітет міської ради - рішення; 

г) постійні комісії міської ради - висновки, рекомендації, постанови; 

4. Рішення виконавчого комітету з питань, належних до власної компетенції, можуть бути: 

4.1.Скасовані міською радою у разі їх невідповідності Конституції України чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням міської ради. 

4.2.Тимчасово зупинені розпорядженням міського голови з поданням цього питання для розгляду на найближчому пленарному засіданні міської ради. 

5. Міський голова може зупинити рішення міської ради у п'ятиденний термін з часу його прийняття і подати на повторний розгляд міської ради з обгрунтованими зауваженнями. 

6. Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов`язковими для виконання всіма розташованими на території міста органами виконавчої влади, об`єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також жителями, що постійно або тимчасово мешкають на території міста.

7. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.

 

Стаття 33. Обов’язки посадових осіб місцевої ради

 

1. Основними обов'язками посадових осіб місцевої ради є:

1.1.Додержання прав та свобод людини і громадянина, сприяння у їх реалізації. 

1.2. Додержання Конституції України і законів України, інших нормативно-правових актів, актів органів місцевого самоврядування; забезпечення відповідно до їх повноважень ефективної діяльності органу місцевого самоврядування. 

1.3. Додержання цього Статуту. 

1.4.Збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків, а також іншої інформації, яка відповідно до законодавства не підлягає розголошенню. 

1.5.Постійне вдосконалення організації своєї роботи, підвищення професійної кваліфікації.  

1.6. Сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків, ініціативність і творчість у роботі. 

1.7. Шанобливе ставлення до громадян та їх звернень до органів місцевого самоврядування, турбота про високий рівень культури, спілкування і поведінки, авторитет органів та посадових осіб місцевого самоврядування. 

1.8.Недопущення дій чи бездіяльності, які можуть завдати шкоди інтересам громади міста Сарни та держави. 

2. У своїй практичній діяльності посадові особи міської ради повинні керуватися не лише своїми прямими функціональними обов’язками, але й етичними та моральними нормами, дотримання яких передбачено чинним законодавством України, цим Статутом, іншими нормативно-правовими актами міської ради.

 

Стаття 34. Відносини міської влади з органами державної влади

 

1. Відносини органів і посадових осіб міського самоврядування з органами державної влади, діяльність яких поширюється на територію міста, будуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги, ефективного розв`язання проблем соціально-економічного і культурного розвитку міста, належної реалізації в місті функцій виконавчої влади.

2. Міська влада здійснює функції міського самоврядування незалежно від органів державної влади. Органи та посадові особи державної влади не мають права втручатися у законну діяльність органів та посадових осіб міського самоврядування, а також вирішувати питання, віднесені Конституцією і законами України до повноважень міської влади, крім виконання делегованих їм міською радою повноважень та в інших випадках, передбачених законом.

3. Виконавчий комітет міської ради з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади підконтрольні відповідним органам державної влади.

4. Міський голова відповідає за організацію зв`язків органу і посадових осіб місцевого самоврядування з органами державної влади.

 

РОЗДІЛ ІV. ВІДКРИТІСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО

САМОВРЯДУВАННЯ МІСТА САРНИ

 

Стаття 35. Відкритість діяльності як основа демократичного управління

містом

 

1. Міська рада здійснює свою діяльність, керуючись принципами відкритості, прозорості та публічності, що є необхідною умовою демократичного управління містом, забезпечення належної та ефективної взаємодії органів влади міста з територіальною громадою.

2. Міська рада, її виконавчий комітет та посадові особи інформують громадськість міста про свою діяльність безпосередньо та за допомогою засобів масової інформації, оприлюднюють нормативно-правові акти, їх проекти, поширюють іншу інформацію, звітують, проводять роботу з правової освіти громади щодо завдань, компетенції, структури та форм роботи міської ради.

 

Стаття 36. Відкритість і гласність роботи міської ради

1. Сесії міської ради, засідання постійних комісій, тимчасових контрольних комісій, робочих груп, виконавчого комітету  проводяться гласно та відкрито, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

2. У ході відкритого засідання міської ради в залі засідань мають право бути присутніми, крім міського голови, секретаря міської ради, депутатів, посадові особи органів виконавчої влади, посадові особи виконавчого комітету міської ради, представники засобів масової інформації, що здійснюють відеозйомку та фотозйомку, члени делегацій, що знаходяться в міській раді з офіційним візитом, члени територіальної громади міста Сарни та запрошені особи. 

3. Порядок подання заявок щодо присутності на пленарному засіданні сесії міської ради запрошених осіб та членів територіальної громади міста Сарни  визначається Регламентом Сарненської міської ради.

4. Особи, присутні на засіданні міської ради, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні і не порушувати встановленого порядку ведення засідання. У разі порушення встановленого порядку ведення засідання чи інших положень Регламенту міської ради, їх за розпорядженням головуючого на засіданні, може бути видалено з приміщення, де проходить засідання.

5. На пленарні засідання міської ради, забезпечується доступ представників засобів  масової інформації, який реалізується  згідно з правилами акредитації, встановленими Регламентом міської ради (виконавчого комітету)  або окремим нормативним актом міської ради.

6. У разі порушення акредитованим представником засобів масової інформації законів про інформацію або Регламенту міської ради він позбавляється акредитації.

7. Гласність засідань міської ради забезпечується шляхом трансляції по районному радіомовленню (за можливості). Прозорість та відкритість міської ради забезпечується шляхом систематичного та оперативного оприлюднення інформації в засобах масової інформації та на Веб-сайті міської ради в мережі Інтернет

8. Протоколи сесії міської ради є відкритими, оприлюднюються на офіційному сайті Сарненської міської ради і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

Стаття 37. Закриті засідання міської ради

1. За необхідності міська рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання або про закритий розгляд окремих питань порядку денного.

2. Закриті засідання проводяться для розгляду конкретно визначених питань і стосуються: 

1) інформації щодо приватного життя конкретних громадян, даних персонального характеру;

2) конфіденційної інформації, що визнана такою у  встановленому порядку і належить міській раді, установам, підприємствам, організаціям; 

3) інформації, що становить державну таємницю.

3. Закрите засідання (закритий розгляд окремих питань порядку денного) проводиться згідно з протокольним рішенням міської ради про проведення закритого засідання (закритого розгляду окремих питань порядку денного).

4. На закритому засіданні (закритому розгляді окремих питань порядку денного) мають право бути присутніми міський голова, депутати, посадові особи міської ради, а також особи, присутність яких визнана міською радою необхідною. Головуючий на закритому засіданні (при закритому розгляді окремих питань порядку денного) повідомляє депутатам міської ради посади та прізвища запрошених осіб.

Стаття 38. Відкритість інформації про роботу посадових осіб 

та депутатів  міської ради

 

1.  Відкритість інформації про роботу посадових осіб та депутатів міської ради забезпечується:

1.1. Оприлюдненням  на офіційному веб-сайті міської ради у мережі Інтернет інформації про дні засідань міської ради (її робочих органів), про порядок денний таких засідань, а також про проекти рішень та прийняті рішення.

1.2. Висвітленням діяльності органу та посадових осіб міської ради у засобах масової інформації, у мережі Інтернет, проведенням прес-конференцій, брифінгів та інших публічних заходів депутатами та посадовими особами міської ради.

1.3. Оголошенням інформації під час публічних виступів посадових осіб та депутатів міської ради.

1.4. Проведенням  гарячих  телефонних ліній, прямих ефірів за участю посадових осіб міської ради.

1.5. Звітуванням міського голови, виконавчого комітету, депутатських комісій та депутатів міської ради.

1.6. Запрошенням та наданням акредитації у встановленому порядку представникам засобів масової інформації, а також присутністю запрошених осіб, почесних гостей і членів територіальної громади на пленарних засіданнях міської ради, засіданнях виконавчого комітету міської ради, прес-конференціях, брифінгах, інших публічних заходах органів та посадових осіб міської ради.

1.7. Безпосереднім доведенням інформації до заінтересованих осіб (усно, письмово чи іншими способами) через надання відповідей на звернення громадян та інформаційні запити журналістів і засобів масової інформації згідно із Законами України «Про звернення громадян», «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації».

1.8. Розміщенням інформаційних стендів у приміщенні виконавчого комітету міської ради, комунальних підприємств, які можуть містити коротку інформацію про їх діяльність та послуги, що надаються мешканцям, перелік документів для звернення з тих чи інших питань, конкретні та вичерпні рекомендації, необхідні для вирішення питань.

1.9. Можливістю ознайомлення з архівними матеріалами міської ради в районному архівному відділі Сарненської районної державної адміністрації.

 

Стаття 39. Оприлюднення актів органів та посадових осіб міської ради

 

1. Офіційне оприлюднення актів органів та посадових осіб міської ради здійснюється на офіційній сторінці міської ради у мережі Інтернет та/або у місцевому друкованому засобі масової інформації у термін не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа.

2. Акти органів та посадових осіб міської ради або їх окремі положення, які містять державну таємницю або іншу захищену законом інформацію, не підлягають опублікуванню.

3. Нормативно-правові акти органів та посадових осіб міської ради, що визначають права та обов’язки громадян, не доведені до відома громадян у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом, вважаються не чинними.

4. Якщо акти органів та посадових осіб міської ради стосуються прав та обов’язків однієї особи або визначеного кола осіб, цим особам за їх запитом безоплатно надаються засвідчені копії зазначених актів у кількості не більше трьох примірників. В інших випадках за надання копії актів місцевого самоврядування може справлятися плата у розмірі, що не перевищує витрат на виготовлення таких копій.

 

Стаття 40. Звітування міського голови, виконавчого клмітету,

постійних комісій та депутатів міської ради

 

1. З метою публічного інформування про свою діяльність, забезпечення впливу громадськості на формування і реалізацію політики міської ради (її виконавчого комітету та посадових осіб), а також сприяння громадському контролю міський голова, виконавчий комітет, постійні комісії та депутати міської ради зобов’язані звітувати перед територіальною громадою та перед міською радою.

2. Завдання, порядок, періодичність та особливі умови звітування визначаються у Положенні про звітування міського голови, виконавчого комітету, постійних комісій та депутатів міської ради (депутатських фракцій, груп), яке є невід’ємною частиною Статуту територіальної громади міста Сарни Рівненської області (Додаток 5).  

 

РОЗДІЛ V. МАТЕРІАЛЬНО-ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

Стаття 41. Право комунальної власності

 

1. Територіальній громаді міста належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи міського бюджету, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини.

2. Підставою для набуття права комунальної власності є передача майна територіальній громаді безоплатно державою, іншими суб'єктами права власності, а також майнових прав, створення, придбання майна міською радою в порядку, встановленому законом.

3. Територіальна громада міста безпосередньо або через міську раду може об'єднувати на договірних засадах на праві спільної власності об'єкти права комунальної власності, а також кошти міського бюджету для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій із територіальними громадами сіл і селищ та створювати для цього відповідні органи і служби.

4. Сарненська міська рада  від імені та в інтересах територіальної громади відповідно до закону здійснює правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконує усі майнові операції, може передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду.

5. Доцільність, порядок та умови відчуження об'єктів права комунальної власності визначаються міською радою. Доходи від відчуження об'єктів права комунальної власності зараховуються до міського бюджету і спрямовуються на фінансування заходів, передбачених бюджетом розвитку.

6. Майнові операції, які здійснюються радою з об'єктами права комунальної власності, не повинні ослаблювати економічних основ місцевого самоврядування, зменшувати обсяг та погіршувати умови надання послуг населенню.

7. Право комунальної власності територіальної громади захищається законом на рівних умовах з правами власності інших суб'єктів. Об'єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені у територіальної громади і передані іншим суб'єктам права власності без її згоди або відповідного рішення ради чи уповноваженого нею органу, за винятком випадків, передбачених законом.

8. Міська рада має право:

1) вносити пропозиції про передачу або продаж у комунальну власність територіальної громади підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів та інших об'єктів, що належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають важливе значення для забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб територіальної громади міста;

2) на переважне придбання в комунальну власність приміщень, споруд, інших об'єктів, розташованих на території міської ради, якщо вони можуть бути використані для забезпечення комунально-побутових та соціально-культурних потреб територіальної громади міста;

3) мати об'єкти комунальної власності за межами території міста. 

 

Стаття 42. Міський бюджет

 

1. Сарненська міська рада самостійно розробляє, затверджує і виконує  міський бюджет згідно з Бюджетним кодексом України.

2. Самостійність міського бюджету гарантується власними та закріпленими  на стабільній законодавчій основі загальнодержавними доходами, а також правом самостійно визначати напрями використання коштів міського бюджету відповідно до законодавства.

3. Втручання державних органів у процес формування, затвердження і виконання міського бюджету не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством.

 

Стаття 43. Доходи міського бюджету

 

1. Доходи міського бюджету формуються за рахунок власних, визначених законодавством, джерел та закріплених у встановленому порядку загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

2. Склад доходів міського бюджету визначається Бюджетним кодексом України та законом про Державний бюджет України.

3. Доходи міського бюджету зараховуються до загального або спеціального фонду бюджету відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України.

4. У складі надходжень спеціального фонду міського бюджету виділяються надходження бюджету розвитку, які формуються відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.

5. Кошти державного бюджету, що передаються у вигляді дотацій та субвенцій до міського бюджету, затверджуються у законі про Державний бюджет України.

 

Стаття 44. Видатки міського бюджету

 

1. Видатки, які здійснюються міською радою на потреби територіальної громади, їх розмір і цільове спрямування визначаються рішенням про міський бюджет.

2. Міська рада та її виконавчий комітет самостійно розпоряджаються коштами міського  бюджету, визначають напрями їх використання.

3. Видатки міського бюджету формуються відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України, для виконання повноважень та завдань міською радою.

4. Видатки міського бюджету здійснюються із загального та спеціального фондів міського бюджету відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та Закону України Про Державний бюджет.

5. У складі витрат спеціального фонду міського бюджету виділяються витрати бюджету розвитку.

6. Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм соціально-економічного розвитку міста, пов'язаної із здійсненням інвестиційної діяльності, здійснення інших заходів, пов'язаних з розширеним відтворенням, а також погашення місцевого боргу.

 

Стаття 45. Використання вільного залишку коштів міського бюджету

1. Перевищення залишку коштів загального фонду міського бюджету над оборотним залишком бюджетних коштів на кінець бюджетного періоду становить вільний залишок коштів міського бюджету, який використовується на проведення витрат міського бюджету згідно із змінами до рішення про міський бюджет.

 

Стаття 46. Збалансування міського бюджету

 

1. Міський бюджет має бути достатніми для забезпечення виконання  наданих міській раді повноважень та забезпечення населення послугами не нижче рівня мінімальних соціальних потреб.

2. Повноваження на здійснення витрат міського бюджету мають відповідати обсягу надходжень міського бюджету.

 

Стаття 47. Фінансове забезпечення витрат, пов'язаних із здійсненням міською радою повноважень органів виконавчої влади та виконанням рішень органів державної влади

 

1. Держава фінансово забезпечує здійснення міською радою наданих закондавством повноважень органів виконавчої влади у повному обсязі за рахунок закріплення за міським бюджетом джерел доходів бюджету, надання трансфертів з державного бюджету, а також передача міській раді відповідних об'єктів державної власності.

2. Рішення органів державної влади, які призводять до додаткових видатків міської ради, обов'язково супроводжуються передачею їм необхідних фінансових ресурсів. Вказані рішення виконуються міською радою в межах переданих їм фінансових ресурсів. Витрати, що виникли внаслідок рішень органів державної влади і попередньо не забезпечені відповідними фінансовими ресурсами, компенсуються державою.

  

Стаття 48. Утворення цільових фондів

 

1. Міська рада може утворювати цільові фонди, які є складовою спеціального фонду  міського бюджету.

2. Порядок формування та використання цільових фондів визначається положенням про ці фонди, що затверджується міською радою.

  

Стаття 49. Місцеві податки і збори

 

1. Сарненська міська рада відповідно до Податкового кодексу України встановлює місцеві податки і збори. Місцеві податки і збори зараховуються до міського бюджету у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України з урахуванням особливостей, визначених Податковим кодексом України.

  

Стаття 50. Місцеві запозичення як інструмент фінансового управління

 

1. Міська рада своїм рішенням може здійснювати місцеві запозичення та отримувати позики міському бюджету відповідно до вимог, встановлених Бюджетним кодексом України.

2. Сарненська міська рада  може створювати комунальні банки та інші фінансово-кредитні установи, виступати гарантами кредитів підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, здійснювати розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах з дотриманням вимог, встановлених Бюджетним кодексом України та іншими законами України.

 

Стаття 51. Комунальні підприємства територіальної громади

 

1. Відносини міської ради з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності міській раді.

2.  Міська рада затверджує типовий статут комунального підприємства.

3. Статутом суб’єкта господарювання визначається найменування, мета

і предмет діяльності такого суб’єкта, розмір і порядок створення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків, органи управління і контролю, умови реорганізації та ліквідації суб'єкта господарювання, а також інші відомості, пов'язані з особливостями організаційної форми суб'єкта господарювання. 

4. З метою захисту підприємств комунальної власності та недопущення випадків заволодіння ними через застосування процедур банкрутства міська рада може затвердити перелік комунальних підприємств, на які не поширюються норми чинного законодавства про банкрутство. 

 

РОЗДІЛ VI . ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

Стаття 52. Поняття гарантій місцевого самоврядування

 

Формами забезпечення прав громадян на участь у місцевому самоврядуванні (гарантіями місцевого самоврядування) є сукупність умов і засобів, які забезпечують організаційно-правову, фінансово-економічну самостійність місцевого самоврядування та захист прав місцевого самоврядування.

 

 

Стаття 53. Організаційно-правова самостійність місцевого самоврядування

 

Організаційно-правова самостійність територіальної громади міста гарантується:

1. Правом членів територіальної громади самостійно обирати міського голову і раду (представницький орган місцевого самоврядування) виключно шляхом місцевих виборів та брати участь у здійсненні місцевого самоврядування у формах, передбачених законодавством України та розділом IІ цього Статуту. 

2. Самостійною реалізацією територіальною громадою, міським головою та міською радою наданих їм повноважень. Органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втручатися у законну діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а також вирішувати питання, віднесені Конституцією України, цим Статутом та іншими законами до повноважень органів і посадових осіб місцевого самоврядування, крім випадків виконання делегованих їм радами повноважень, та в інших випадках, передбачених законом. 

3. Правом мати власну символіку (герб, прапор тощо), яка відображає їх історичні, культурні, соціально-економічні та інші місцеві особливості і традиції. 

 

Стаття 54. Фінансово-економічна самостійність місцевого самоврядування

 

1. Фінансово-економічна самостійність місцевого самоврядування гарантується наявністю самостійної матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування. 

2. Самостійна матеріальна і фінансова база місцевого самоврядування забезпечується: 

2.1.Правом територіальної громади безпосередньо шляхом референдуму або через міську раду та її виконавчий комітет управляти майном та ресурсами, що є в її комунальній власності. 

2.2. Правом міської ради самостійно створювати, реорганізовувати та ліквідовувати комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснювати контроль за їх діяльністю. 

2.3. Правом міської ради самостійно встановлювати місцеві податки і збори. 

Стаття 55. Гарантії щодо захисту прав місцевого самоврядування

Захист прав місцевого самоврядування гарантується:

1. Обов'язковістю актів і законних вимог міської ради та її посадових осіб.

2. Відповідальністю міської ради та її посадових осіб. 

3.Обов’язком міської ради та її посадових осіб звітувати перед територіальною громадою. 

4. Правом членів територіальної громади на оскарження рішень, дій чи бездіяльності міської ради та її посадових осіб. 

5. Правом міської ради на захист своїх прав у судовому порядку. 

6. Забезпеченням громадського порядку та громадської безпеки у межах повноважень. 

 

Стаття 56. Обов'язковість актів і законних вимог міської ради та її посадових осіб

 

1. Акти міської ради, виконавчого комітету міської ради, міського голови, прийняті у межах наданих їм повноважень, є обов'язковими для виконання всіма розташованими на території міста органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також членами територіальної громади та особами, які постійно або тимчасово проживають на території міста.

2. На вимогу міської ради та її посадових осіб керівники розташованих або зареєстрованих на території міста підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов'язані прибути на її засідання для подання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів, відповіді на запити депутатів. 

3. Місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації, а також громадяни несуть встановлену чинним законодавством відповідальність перед міською радою за заподіяну місцевому самоврядуванню шкоду їх діями або бездіяльністю, а також у результаті невиконання рішень міської ради та її посадових осіб, прийнятих у межах наданих їм повноважень. 

 

Стаття 57. Відповідальність міської ради та її посадових осіб

 

1.Органи та посадові особи міської ради несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами. 

2.Міська рада та її посадові особи є підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед територіальною громадою. Вони періодично, але не менш як два рази на рік, інформують населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, місцевого бюджету, з інших питань місцевого значення, звітують перед територіальною громадою про свою діяльність. 

3.Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам у результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності міської ради, відшкодовується за рахунок коштів міського бюджету, а у результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб міської ради – за рахунок їх власних коштів у порядку, встановленому законодавством.

4. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають у результаті рішень, дій чи бездіяльності міської ради та її посадових осіб, вирішуються у судовому порядку або в іншому, не забороненому законодавством України, порядку.

 

Стаття 58. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності міської ради та її посадових осіб

 

1.Рішення, дії чи бездіяльність міської ради та її посадових осіб з мотивів їх невідповідності Конституції України чи законам України можуть бути оскаржені до суду чи іншого компетентного органу. 

2.Особа має право звернутися до суду чи іншого компетентного органу зі скаргою, якщо вважає, що міською радою, її виконавчим комітетом чи посадовою особою під час здійснення ними управлінських функцій порушено її права чи свободи. 

 

Стаття 59. Гарантії щодо захисту прав місцевого самоврядування

 

1.Органи та посадові особи міської ради мають право звертатися до суду щодо визнання незаконними актів органів державної влади, місцевих органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, повноваження органів та посадових осіб міської ради. 

2.Органи місцевого самоврядування можуть безпосередньо або через інших суб’єктів права на конституційне подання направляти до Конституційного суду конституційні подання про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України. 

 

Стаття 60. Забезпечення громадського порядку та громадської безпеки

 

1. Міська рада у межах повноважень, наданих законодавством, сприяє забезпеченню у місті громадського порядку та безпеки, розробляючи та впроваджуючи спільно з правоохоронними органами та органами державної виконавчої влади відповідний комплекс заходів, які можуть стосуватися:

1.1.  запобіганню вчинення злочинів та правопорушень шляхом здійснення регулярних профілактичних та превентивних заходів на території міста; 

1.2.  запобіганню підліткової злочинності шляхом поліпшення організації роботи відповідних служб міста з неповнолітніми особами; 

1.3.врегулюванню порядку проведення зборів, мітингів і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів; здійснення контролю за забезпеченням громадського порядку при їх проведенні;

1.4.налагодженню системи взаємозв'язку та обміну інформацією з питань громадської безпеки між виконавчим комітетом міської ради, членами територіальної громади, органами самоорганізації населення та правоохоронними органами;

1.5.організації патрулювання вулиць території міста у вечірній та нічний час, забезпечення відповідного освітлення міста у цей період; 

1.6.інших заходів згідно з чинним законодавством України. 

2.Міська рада заслуховує повідомлення керівників органів внутрішніх справ про їх діяльність щодо охорони громадського порядку на території міста, має право порушувати перед відповідними органами вищого рівня питання про звільнення з посади керівників цих органів у разі визнання їх діяльності незадовільною та вирішувати інші питання, віднесені до її компетенції. 

3.Виконавчий комітет міської ради розглядає справи про адміністративні правопорушення, віднесені чинним законодавством до їх відання, утворюють адміністративні та інші комісії. 

4.Міська рада надає всебічну допомогу та підтримку у створенні та діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку. 

 

РОЗДІЛ VIІ. РОЗДІЛ XI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 61. Порядок прийняття та реєстрації Статуту

 

1.Статут приймається на сесії міської ради більшістю депутатів від загального складу міської ради. 

2.Статут є постійно діючим  нормативно-правовим актом  і не підлягає затвердженню новообраним складом Сарненської міської ради.

3.Статут територіальної громади міста Сарни Рівненської області набирає чинності після його державної реєстрації згідно чинного законодавства. 

4.Дія Статуту поширюється на всю територію міста Сарни.

 

Стаття 62. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

 

1.Зміни і доповнення до цього Статуту вносяться на підставі рішення міської ради, яке приймається більшістю голосів від загального складу міської ради. 

2.Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до цього Статуту мають право подавати на розгляд міської ради міський голова, не менше однієї третини депутатів міської ради, виконавчий комітет міської ради та члени територіальної громади міста у порядку внесення місцевої ініціативи. 

3.Зміни і доповнення до цього Статуту, що передбачають приведення його у відповідність до новоприйнятих положень Конституції України і законів України, вносяться рішенням міської ради за пропозицією міського голови з часу набрання чинності таких положень. 

 

Стаття 63. Тлумачення положень Статуту

 

1.Офіційне тлумачення положень цього Статуту може надавати лише міська рада шляхом прийняття відповідного рішення.

 

Стаття 64. Контроль за виконанням Статуту

 

1. Контроль за виконанням цього Статуту здійснюють міська рада, міський голова, члени територіальної громади.

 

 

 

Міський голова                                                                                С.Б.Усик


 

 
Прикріплені файли
Рішення та додатки.zip

Останні документи

Документи → Протоколи, рішення, результати поіменного голосування сесій ради → VIII скликання → 28 чергова сесія від 24 травня 2024 року
24 травня 2024
Результати поіменного голосування 28-ї чергової сесії від 24 травня 2024 року

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Травень
24 травня 2024
№ 100 від 22 травня 2024 року "Про утворення комісії при виконавчому комітеті Сарненської міської ради для розгляду заяв громадян про встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду)"

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Травень
23 травня 2024
№ 97 від 20 травня 2024 року "Про нагородження Подякою Сарненського міського голови"

Документи → Розпорядження міського голови → 2024 рік → Травень
23 травня 2024
№ 99 від 21 травня 2024 року "Про затвердження актів  приймання-передачі майна"

Документи → Рішення виконавчого комітету → 2024 рік → Травень
23 травня 2024
№ 368 від 23 травня 2024 року "Про зняття із квартирного обліку та виключення із списків громадян, які користуються правом отримання житла у виконавчому комітеті Сарненської міської ради"

Пошук документів