, Адміністратор

Рішення № 346 від 01.10.2019 «Про оголошення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування № 6 «вул. Шарпака – ЦРЛ – вул. Шарпака», № 8 «вул. Перемоги – ЦРЛ – вул. Перемоги» в м. Сарни»

У К Р А Ї Н А

С А Р Н Е Н С Ь К А      М І С Ь К А      Р А Д А

 Р І В Н Е Н С Ь К О Ї      О Б Л А С Т І

 ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

 Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

01 жовтня 2019 року                                                                                                                        № 346

 

«Про оголошення конкурсу  з  перевезення  пасажирів 

на   автобусних   маршрутах  загального користування

№ 6 «вул. Шарпака – ЦРЛ – вул. Шарпака»,

№ 8 «вул. Перемоги – ЦРЛ – вул. Перемоги»  

в м. Сарни»

 

Відповідно до абзацу шостого частини першої  статті 7, статей 43,44,46 Закону України "Про автомобільний транспорт", "Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту", затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 № 176 (із змінами), "Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 (із змінами), рішень  виконавчого комітету  міської ради від 18.09.2019

№ 322 «Про розірвання договору на перевезення пасажирів автомобільним транспортом», від 01.10.2019 № 343 «Про скасування рішення конкурсного комітету від 30.08.2019 по визначенню переможця конкурсу на міських маршрутах загального користування»,  підпунктів 1,12  пункту "а" статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", беручи до уваги закінчення термінів дії Договору № 19 від 22.07.2019 та додаткової угоди до нього від 30.08.2019 на перевезення пасажирів автомобільним транспортом, виконком міської ради           

                                               В И Р І Ш И В: 

 1. Визначити об»єктом конкурсу з перевезення пасажирів в м. Сарни автобусні маршрути загального користування № 6 «вул. Шарпака – ЦРЛ – вул. Шарпака», № 8 «вул. Перемоги – ЦРЛ – вул. Перемоги».
 2. Оголосити конкурс з перевезення пасажирів на   автобусних маршрутах загального користування № 6 «вул. Шарпака – ЦРЛ – вул. Шарпака», № 8 «вул. Перемоги – ЦРЛ – вул. Перемоги»  в м. Сарни».
 3. Затвердити умови конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування № 6 «вул. Шарпака – ЦРЛ – вул. Шарпака», № 8 «вул. Перемоги – ЦРЛ – вул. Перемоги» в м. Сарни згідно додатку.
 4. Оголошення про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування  № 6 «вул. Шарпака –ЦРЛ – вул. Шарпака», № 8 «вул. Перемоги – ЦРЛ – вул. Перемоги»  в м. Сарни»  розмістити у газеті "Сарненські новини"  та на офіційному сайті міської ради в мережі  Інтернет.
 5. Визначити конкурсний комітет уповноваженим на вчинення дій передбачених пунктом 37 постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 (із змінами).
 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету  Віктора Бахна.  

 

 

Міський голова                                                                                                  Світлана Усик


Додаток

                                                                           до рішення виконавчого комітету

                                                                           від 01.10.2019 №  346

 

У М О В И   К О Н К У Р СУ

             З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ НА АВТОБУСНИХ

 МАРШРУТАХ  ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ № 6 «вул. Шарпака – ЦРЛ – вул. Шарпака»,  № 8 «вул. Перемоги – ЦРЛ – вул. Перемоги»  в м. Сарни»

 

Основні характеристики об’єкту конкурсу:  

міський маршрут № 6 «вул. Шарпака – ЦРЛ – вул. Шарпака»:

  Оборотний рейсів - 10.

  Протяжність маршрутів 16,9 км.

  Кількість автотранспортних засобів – 1+ 1 резервний.

  Категорія автобуса : клас А.

  Режим руху – щодня згідно графіку.

  Тривалість руху  - 45-55 хв.  інтервал -  1год. 

міський маршрут № 8 «вул. Перемоги – ЦРЛ – вул. Перемоги»  в м. Сарни»:

  Оборотний рейсів - 11.

  Протяжність маршрутів 19,6 км.

  Кількість автотранспортних засобів – 1+1 резервний.

  Категорія автобуса : клас А.

  Режим руху – щодня згідно графіку.

  Тривалість руху  - 45-55 хв.  інтервал -  1год. 

 1. У конкурсі на визначення пасажирського перевізника на автобусних маршрутах загального користування можуть брати участь претенденти, які мають ліцензію на право надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, на законних підставах використовують у достатній кількості транспорті засоби відповідного класу та відповідають вимогам статті 34 Закону України "Про автомобільний транспорт".
 2. Транспортні засоби, які претендент пропонує залучити до перевезень, повинні відповідати вимогам безпеки, охорони праці, державним стандартам, мати відповідний сертифікат, бути зареєстрованими відповідно до чинного законодавства, перебувати в належному технічному і санітарному стані. Забороняється використання перевізниками автобусів, переобладнаних з вантажних транспортних засобів.
 3. Водії, які залучаються до перевезень пасажирів, повинні мати у посвідченні відкриту категорію "Д" або "ДЕ" бути застраховані згідно з чинним законодавством.
 4. До участі в конкурсі не допускаються автомобільні перевізники, які:
 • визнані банкрутами або щодо яких порушено процедуру банкрутства (за винятком тих, стосовно яких проводиться процедура санації), або які проходять процедуру ліквідації як суб'єкти господарювання;
 • подали на розгляд документи не в повному обсязі або такі, що містять недостовірну інформацію;
 • не відповідають вимогам статті 34 Закону України "Про автомобільний транспорт";
 • пропонують використовувати автобуси, переобладнані з вантажних транспортних засобів, які не мають документів щодо відповідності конструкції вимогам безпеки і не зареєстровані як автобуси;
 • мають несплачені штрафні санкції, накладені  відповідними органами , неоскаржені у судовому порядку (що були накладені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення конкурсу);
 • не мають достатньої кількості транспортних засобів для виконання перевезень, зумовлених об'єктом конкурсу, та перевезень, які повинні виконуватися відповідно до діючих договорів (дозволів).

5.Перевізники, які визнані у встановленому порядку переможцями під час проведення конкурсу з перевезення пасажирів підтверджують невикористання транспортних засобів на  інших маршрутах шляхом підписання договору.

6.Перевізники різних форм власності, які  визнані переможцями у встановленому порядку і  працюватимуть  на міській маршрутній мережі, для забезпечення належної організації перевезень пасажирів та високої культури їх обслуговування зобов’язані забезпечувати роботу рухомого складу на маршрутах за визначеним розкладом руху .

 1. 7. Претендентами можуть пропонуватись умови, що відрізняються від умов, визначених організатором конкурсу, але будуть більш вигідними для організатора перевезень.
 2. 8. Для участі у конкурсі на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування претендент особисто подає конкурсному комітетові такі документи:
 • заяву претендента встановленого зразка із зазначенням автобусного

маршруту загального користування, на якому має намір працювати претендент;

 • виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ;
 • нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезення пасажирів ;
 • перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості (з відміткою"з місцем водія/без місця водія), VIN –коду транспортного засобу, державного номерного знаку, року випуску транспортного засобу;
 • документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі, із зазначенням дати проведення конкурсу;
 • копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;
 • копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації);
 • перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або письмова інформація про їх відсутність;
 • копія штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу,  нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум отриманого з них податку (форма 1ДФ) за останні повні два квартали;

 

Документи для участі в конкурсі нумеруються, прошиваються, засвідчуються уповноваженою особою перевізника-претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.  

Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах №1, №2).

Документи на конкурс  подаються до виконавчого комітету Сарненської міської ради за адресою: вул. Широка, 31, м. Сарни,  34503, каб.209.

Режим роботи: понеділок – четвер -8.00-17.00; п"ятниця -8.00 – 16.00;

Відповідальна особа за прийом документів – секретар  конкурсного комітету.

Термін подачі документів – 30 календарних днів з моменту опублікування даного розпорядження в засобах масової інформації.    

 Конкурс  відбудеться  05 грудня 2019 року, о 14.00 год. в каб.№ 202 за адресою:  вул. Широка, 31, м. Сарни.  

Плата за участь у конкурсі претенденту: 2850,00грн.,  згідно з кошторисом, на р/р 31411544017339, МФО899998, Код 37907940, міська рада.

Для довідок з питань проведення конкурсу звертатись за телефоном

(03655)3-56-55,  e-mail: miskaradas@gmail.com

 

   

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                      Віктор Бахно

Прикріплені файли
346-konkurs-perevezennja-pasazhiriv.doc.doc

Останні документи

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
25 квітня 2024
№ від 25 квітня 2024 року "Про надання дозволу на вчинення правочину"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
25 квітня 2024
№ від 25 квітня 2024 року "Про надання дозволу на вчинення правочину"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
25 квітня 2024
№ від 25 квітня 2024 року "Про надання дозволу на вчинення правочину"

Документи → Проєкти рішень виконавчого комітету
25 квітня 2024
№ від 25 квітня 2024 року "Про участь матері у вихованні дитини"

Документи → Проєкти рішень ради
25 квітня 2024
Про затвердження Програми надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку на 2025 - 2027 роки  

Пошук документів